Sunteți pe pagina 1din 1

TERORISMUL-STUDIU DE CAZ

-Terorismul este o latură a războiului, din păcate, frecvent întâlnită, prin care se urmărește
înfrângerea sau controlarea adversarului prin spaimă (teroare).
-În a doua jumătate a secolului al XX-lea, terorismul a ajuns să desemneze, în special, acţiunile
violente ale unor grupuri relativ restrânse care urmăresc atingerea unor obiective politice, prin
crearea unui climat de insecuritate. Civilii sunt victimele predilecte ale terorismului
contemporan.
- Organizaţiile teroriste contemporane sunt compuse din puţine persoane și au o structură
ierarhică în fruntea căreia se găsește un lider. Teroriștii susţin o anumită ideologie care, în multe
cazuri, se sprijină pe interpretări eronate ale religiei (de pildă – fundamentalismul islamic) și
urmăresc obţinerea, prin teroare, a anumitor obiective concrete.
- În perioada Războiului Rece, ambele tabere au susţinut diverse structuri radicale, cu bani, arme
și informaţii, ceea ce a dus la intensificarea activităţii teroriste. După încheierea Războiului Rece,
tot mai multe state au sponsorizat activităţile teroriste (Coreea de Nord, Iran, Siria, Libia etc.),
ceea ce a dus la sporirea numărului de organizaţii teroriste și, implicit, la creșterea numărului de
victime nevinovate.
- La 11 septembrie 2001, au avut loc atentatele teroriste comise de membri ai organizaţiei
islamiste Al Qaeda, fondată în 1988 de către sauditul Osama bin Laden. Aceștia au deturnat
patru avioane, dintre care trei le-au îndreptat spre Turnurile Gemene, World Trade Center din
New York (SUA), spre Pentagon, în timp ce al patrulea s-a prăbușit pe o câmpie din
Pennsylvania. Aceste atentate s-au soldat cu mii de victime și au declanşat războiul global
împotriva terorismului, care continuă și astăzi.
TEMĂ: AFIŞ TEMATIC! Împărţiţi în grupe de câte 4-6 elevi, realizaţi un afiș tematic, sub
sloganul „Uniţi împotriva terorismului, pentru o lume mai bună“, prin care îndemnaţi populaţia
lumii să nu se teamă de teroriști. Propuneţi soluţii de combatere pe cale pașnică a terorismului.
Adăugaţi afișul la PORTOFOLIU.