Sunteți pe pagina 1din 2

Geografie Evaluare

1)
1. b)
2. A)
3. c)
4.c)
5.b)
6.b)

2)
1.Crivăț
2.Moină
3.Clima,Relieful,Apele,Solul,Lumea animala,Activitatea
umana,Rocile,Pozitia geografica.

4.Debitul raului

3)A – 4,5
B – 3, 1
C- 2

4)
d)
Rolul principal in formarea aspectului unei zone natural este relieful si
inclinatiei lui.Aceasta conditioneaza la formarea zonelor
termince,zonelor climatice lumii organice si a solurilor.Influenteaza
deosebi deplasarea maselor de aer si distributia neuniforma a
umezelii.
5)Mediul natural este in continua degradare din cauza activitatii
umane (defrisarea ,desecarea, poluarea, exploatarea neeadecvata a
resurselor natural,modificarea peisajelor etc.) dar si factorii naturali
(cutremure,alunecari de teren,inundatii,incendii) toate aceste duc la
degradarea mediului natural.Insa trebuie de gasit caile de protective
a naturii avind drept scop diminuarea impactului negative crreat de
om asupra mediului.Construirea barajelor pentru prevenirea
inundatilor,plantarea copacilor pentru a preveni alunecarile de
teren,reciclarea si dotarea cu filtre fabricile pentru a reduce poluarea
aerului si solului,reciclarea corecta a pungilor si sticla de plastic.
In localitatea noastra sursa de poluare este deseurile si alunecarile de
teren.Ele pot fi evitate daca se vor planta copaci in locurile in care
este premejdios ,si aruncarea deseurilor in locuri autorizate.