Sunteți pe pagina 1din 15

ANUL 2017 Fișa tehnologică a culturii GRÂU CONSUM -- 4800 kg/ha

Suprafața 5 ha Producția medie principală 4800 kg/ha Producția totală principală 24.00 t
secundară 5280 kg/ha secundară 26.40 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Total kg Preț Norma Zile agregat
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif coef. de mecani mecaniz. motorină motorină total
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n. Total ( lei) Materiale
consu
(sau lei/kg Total (lei) agregat (z.a.)
z.o./UM salariz. ha/a.n. transform m /ha zator ( lei) pe ha (litri)
u.m). sau u.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 1.28 0.11 0.14 II 40 5.63 2RM2 200 0.05 0.3 50.00 superfosfat 134 670 1.4 938.00 25 0.05 60 3.07 1.6 2.05
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 1.28 0.11 0.14 II 40 5.63 sare potasica 122 610 1.6 976.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 5.00 0.06 0.30 III 45 13.50 Amazone 200 0.2 1.00 200.00 14.5 0.09 65 5.74 2.6 13.00
Dezmiristit IX/1 ha 5.00 GD-3,2 200 0.2 1.00 200.00 11.5 0.43 65 28.26 7.5 37.50
Arat 20 cm +grăpat IX/1 ha 5 PR-3-30 200 1 5 1000.00 5 1.00 65 65.00 28 140.00
Discuit si preg. pat germ. IX/2 ha 5 LEMKEN 200 0.23 1.2 230.00 11.5 0.43 65 28.26 7.5 37.50
Incărcat, transportat săm. IX/2 t 1.00 0.11 0.11 II 40 4.400 2RM2 200 0.05 0.3 50.00 FLAMURA 85 200 1000 3.2 3200.00 25 0.04 60 2.40 1.6 1.60
Semănat +deservit IX/2 ha 5 0.08 0.40 III 45 18.00 HORSCH 200 0.3 1.5 300.00 16 0.31 70 21.875 7 35.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 1.09 47.16 2030.00 5114.00 1.57 154.61 266.65
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 1.10 0.11 0.12 II 40 4.84 2RM2 200 0.05 0.25 50.00 Azotat 220 1100 1.4 1540.00 25 0.04 60 2.64 1.6 1.76
Descărcat, IC (N) IV-1 t 1.10 0.11 0.12 II 40 4.84
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 5 0.033 0.17 II 40 6.60 AMAZONE 200 0.1 0.50 100.00 45 0.11 65 7.22 2.6 13
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 80 0.09 7.20 IV 50 360.0 RCU-4 200 0.05 0.25 50.00 Apă 800 4000 60 1.33 60 80.0 1.6 128
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 5 0.04 0.20 I 35 7.00 TECHNOMA 200 0.25 1.25 250.00 GRANSTAR 0.04 0.2 1150 230.00 50 0.10 70 7.00 3.5 17.5
TOTAL TRIMESTRUL II 7.81 383.280 450.00 1770.00 1.59 96.86 160.26
Recoltat grâu IX-3 t 24.00 CLAAS 200 0.22 1.1 220.00 80 0.30 70 21.00 3.5 84
Transportat grâu IX-3 t 24.00 2RM2 200 0.05 1.20 240.00 25 0.96 60 57.6 1.6 38.4
Balotat IX-3 t 26.40 FENDT 200 0.2 4.80 960.00 Ață 2 52.8 5 264.00 25 1.06 60 63.36 1.6 42.24
Încarcat+transport baloți Ix -3 t 26.40 0.01 0.26 III 45 11.88 2RM2 200 0.05 1.3 264.00
TOTAL AN CURENT 0.26 11.880 1684.00 264.00 2.32 141.96 164.64

TOTAL GENERAL 9.16 442.32 20.8 4164.0 7148.0 5.48 393.4 591.5
Total lucrări
(lei)

26
996.70
981.63
219.24
228.26
1065.00
258.26
3256.80
339.88
7345.77
1597.48
4.84
113.82
490.00
494.00
2700.14
241.00
297.60
1287.36
275.88
2101.84

12147.75
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A CULTURII GRĂU CONSUM producția 4800 kg/ha - preț vânzare 0,55 lei kg- 2018 FERMIER SUB 40 ANI
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafața culturii (ha) 5.00 1 Producția totală principală (tone) 24.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Producția totală secundară (tone) 26.40
3 Producția medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 2898.59
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 9.16 4 Salarii total (lei) 835.75
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 442.32 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 44.23
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 4164.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 39.34
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 7148.00 7 Impozite totale (lei) plătite de angajat 83.58
8 Zile agregat (z.a.) 5.48 8 Contribuție Asiguratorie pentru muncă -CAM 18.80
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 393.43 9 C.A.S. (lei) 208.94
10 Consum total de motorină (litri) 591.55 10 Fond de sănătate CASS (lei) 83.58
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Taxe total (lei) plătite de angajat 292.51
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucr. manuale(%)-impozit pe venit 10.00 12 Taxe total (lei) plătite de angajator 18.80
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%)-impozit pe venit 10.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 643.32
14 Contribuție Asiguratorie pentru muncă - CAM ( 2,25%) 2.25 14 T.V.A. (lei) 0.00
15 C.A.S. (%) - plătit de angajat 25.00 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 2.75
16 Fond de sănătate CASS(%) - plătit de angajat 10.00 16 Total cheltuieli directe (lei) 11544.46
17 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 17 Alte cheltuieli directe (lei) 0.00
18 T.V.A. (%) 9.00 18 Cheltuieli comune (lei) 1154.45
19 Irigații ( lei / ha) 0.00 19 Cheltuieli generale (lei) 1847.11
20 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 3001.56
21 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 0.55 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 14546.02
22 Venituri din producția principala (lei) 0.00
22 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.10 23 Subventii 5011.75
23 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 24 Venituri din producția secundară (lei) 132000.00
24 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 25 Venituri totale (lei) 137011.75
25 Cota de impozit pe profitul realizat (%) doar la SC 16.00 26 Costul de producție (lei/t) 606.08
26 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 27 Profit brut total (lei) 122465.73
27 28 Impozit pe profit (lei) 18369.86
29 Profitul net (lei) 104095.87
28 Fermier 5 ha SUB 40 ani (eligibil schema Tineri fermieri)
29 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2017* curs 97.25 30 Profitul net (lei/t) 4337.33
30 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 5 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 20819.17
31 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 48.33
32 Plata inverzire( schema pt practici agricole pt clima si mediu) 57.17 32 Rata profitului net (%) 715.63
33 Schema de plata pt tineri fermieri euro /ha 24.31
34 TOTAL SUBVENTIE 2017 euro ha 183.73
35 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2017 4.50
36 subvenție --lei/ ha 826.66 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 14953.37
37 TOTAL SUBVENTIE 2017 lei 4133.30
38 Subvenții motorină= 1.485lei/ l 878.45 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000382
ANUL 2017 Fișa tehnologică a culturii VINETE - 53675 kg/ha

Suprafața 4 ha Producția medie principală 53675 kg/ha Producția totală principală 214.70 t
secundară 59043 kg/ha secundară 236.17 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Preț Norma Zile agregat
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif Coef. de Total kg mecani mecaniz. motorină motorină
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n. Total ( lei) Materiale
consum
lei/kg sau Total (lei) agregat (z.a.)
z.o./UM salariz. ha/a.n. transform /ha (sau u.m. zator ( lei) pe ha total (litri)
u.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 1.2 0.11 0.13 II 95 12.54 2RM2 200 0.05 0.2 40.00 azotat de amoniu 150 600 1.4 840.00 25 0.05 110 5.28 1.6 1.92
Descărcat IC (PK) IX/1 t 1.2 0.11 0.13 II 95 12.54 sare potasica 150 600 1.6 960.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 4.00 0.06 0.24 III 100 24.00 Amazone 200 0.2 0.80 160.00 14.5 0.08 115 9.52 2.6 10.40
Arat 30 cm +grăpat IX/1 ha 4 PR-3-30 200 1 4 800.00 5 0.80 115 92.00 28 112.00
Discuit și preg. pat germ. IX/2 ha 4 LEMKEN 200 0.23 0.9 184.00 11.5 0.35 115 40.00 7.5 30.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 0.50 49.08 1184.00 1800.00 0.93 146.80 154.32
Plantat răsad IV-1 ha 4 2 8.00 III 100 800.00 ARGON F1 30000 120000 1.5 180000.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 0.88 0.11 0.10 II 95 9.20 2RM2 200 0.05 0.20 40.00 Azotat 220 880 1.4 1232.00 25 0.04 110 3.87 1.6 1.41
Descărcat, IC (N) IV-1 t 0.88 0.11 0.10 II 95 9.20
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 4 0.033 0.13 II 95 12.54 AMAZONE 200 0.1 0.40 80.00 45 0.09 115 10.22 2.6 10.4
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 80 0.09 7.20 IV 105 756.0 RCU-4 200 0.05 0.20 40.00 Apă 800 3200 60 1.33 110 146.7 1.6 128
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 4 0.04 0.16 I 90 14.40 TECHNOMA 200 0.25 1.00 200.00DUAL GOLD 960 EC 1.2 4.8 1150 5520.00 50 0.08 120 9.60 3.5 14
Praşit V-1 ha 4 0.8 3.20 II 95 304.00
TOTAL TRIMESTRUL II 18.89 1905.332 360.00 186752.00 1.54 170.36 153.81
Recoltat vinete IX-3 t 214.70 2 429.40 II 95 40793.000 80 2.68 120 322.05 3.5 751.45
Transportat vinete IX-3 t 214.70 2RM2 200 0.05 10.74 2147.00 25 8.59 110 944.68 1.6 343.52
TOTAL AN CURENT 429.40 40793.000 2147.00 0.00 11.27 1266.73 1094.97

TOTAL GENERAL 448.79 42747.41 18.5 3691.0 ### 13.74 1583.9 1403.1
Total lucrări
(lei)

26
897.82
972.54
193.52
892.00
224.00
3179.88
188000.00
1285.07
9.20
102.76
942.67
5744.00
304.00
189187.69
41115.05
3091.68
44206.73

236574.30
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A CULTURII VINETE-4 HA producția 53675 kg/ha - preț vânzare 7,00 lei kg- 2018 FERMIER SUB 40 ANI
Introducerea datelor lucrării Rezultate obținute
1 Suprafața culturii (ha) 4.00 1 Producția totală principală (tone) 214.70
2 Productia medie principala (kg/ha) 53675.00 2 Producția totală secundară (tone) 236.17
3 Producția medie secundara (kg/ha) 59043.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 6875.18
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 448.79 4 Salarii total (lei) 44331.30
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 42747.41 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 4274.74
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 3691.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 158.39
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 188552.00 7 Impozite totale (lei) plătite de angajat 4433.13
8 Zile agregat (z.a.) 13.74 8 Contribuție Asiguratorie pentru muncă -CAM 997.45
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 1583.89 9 C.A.S. (lei) 11082.83
10 Consum total de motorină (litri) 1403.10 10 Fond de sănătate CASS (lei) 4433.13
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Taxe total (lei) plătite de angajat 15515.96
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucr. manuale(%)-impozit pe venit 10.00 12 Taxe total (lei) plătite de angajator 997.45
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%)-impozit pe venit 10.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 28282.80
14 Contribuție Asiguratorie pentru muncă - CAM ( 2,25%) 2.25 14 T.V.A. (lei) 16969.68
15 C.A.S. (%) - plătit de angajat 25.00 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 2000.00
16 Fond de sănătate CASS(%) - plătit de angajat 10.00 16 Total cheltuieli directe (lei) 286008.41
17 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 17 Alte cheltuieli directe (lei) 42901.26
18 T.V.A. (%) 9.00 18 Cheltuieli comune (lei) 14300.42
19 Irigații ( lei / ha) 0.00 19 Cheltuieli generale (lei) 28600.84
20 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 42901.26
21 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 7.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 371810.94
22 Venituri din producția principala (lei) 1502900.00
22 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.00 23 Subvenții 6194.41
23 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 24 Venituri din producția secundară (lei) 0.00
24 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 25 Venituri totale (lei) 1509094.41
25 Cota de impozit pe profitul realizat (%) doar la SC 16.00 26 Costul de producție (lei/t) 1731.77
26 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 27 Profit brut total (lei) 1137283.47
28 Impozit pe profit (lei) 181965.36
29 Profitul net (lei) 955318.11
27 Fermier 10 ha SUB 40 ani (eligibil schema Tineri fermieri)
28 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2017* curs 97.2452 30 Profitul net (lei/t) 4449.55
29 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 4 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 238829.53
30 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 0
31 Plata înverzire( schema pt practici agricole pt climă si mediu) 57.1745 32 Rata profitului net (%) 256.94
32 Schema de plată pt tineri fermieri euro /ha 24.3113
33 TOTAL SUBVENTIE 2016 euro/ha 5 ha REDISTRIB I 182.731
34 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2017 4.4993
35 subventie 5 ha REDISTRIB I--lei/ ha 822.1615883 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 3362.59
36 Subvenție totală pt 5 ha Redistrib I-lei 4110.807942
37 TOTAL SUBVENTIE 2017 euro/ha 5 ha REDISTRIB II 0
38 subventie 5 ha REDISTRIB II--lei/ ha 0
39 Subvenție totală pt 5 ha Redistrib II-lei 0
40 TOTAL SUBVENTIE 2017 REDISTRIB I+REDISTRIB II lei 4110.807942
41 Subvenții motorina= 1.485lei/ l 2083.60053 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.00209
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII GRAU CONSUM productia 4500 kg/ha - pret vanzare 0,83 lei kg + plata arendei 2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 5.00 1 Productia totala principala (tone) 24.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Productia totala secundara (tone) 26.40
3 Productia medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 2957.74
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 9.16 4 Salarii total (lei) 835.75
5 Salarii lucrari manuale (lei) 442.32 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 70.77
Impozit pe arenda se vireaza catre ANAF 645.00
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 4164.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 62.95
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 7148.00 7 Impozite totale (lei) 133.72
8 Zile agregat (z.a.) 5.48 8 Fond somaj (lei) 4.18
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 393.43 9 Pensii suplimentare (lei) 12.54
10 Consum total de motorina (litri) 591.55 10 C.A.S. (lei) 173.84
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) 43.46
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 367.73
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 1072.20
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 1358.12
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 5000.00
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 22903.54
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) 3435.53
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 1145.18
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) 2290.35
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 3435.53
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA 3000.00
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) 32774.61
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.83 23 Venituri din productia principala (lei) 19920.00
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii 4144.12
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) 2640.00
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) 26704.12
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) 1365.61
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) -6070.48
29 impozit arenda (16% impozit venit +5,5 % CASS) 21.50 29 Impozit pe profit (lei) -971.28
30 Subvenția la ha 160.75 30 Profitul net (lei) -5099.21
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) -212.47
Plata redistrib-5-30 ha max 46,75 euro/ha 0 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) -1019.84
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) -15.56
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 2914.47
Subventii motorina= 1leu/ l 591.548 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 8500 kg/ha Productia totala principala 850 t RECOLTAT MECANIC
secundara 9500 kg/ha secundara 950 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80
Recoltat porumb IX-3 t 850 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 272.0 100640.00 100 8.50 70 595.00 3.5 2975
transportat boabe IX-3 t 850 2RM2 370 0.05 42.50 15725.00 25 34.00 60 2040 1.6 1360
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 116365.00 42.50 2635.00 4335

TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 592.5 219225.00 109500.00 118.38 7720.37 10258
Total
lucrari
( lei)
22
22986.00
20088.00
7759.66
42366.67
93200.32
23918.00
44.00
4280.28
1855.50
26030.00
9075.22
31863.60
11897.50
20986.92
21618.33
151569.35
101235.00
17765.00
119000.00
0.00

363769.67
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII PORUMB BOABE , VARIANTA RECOLTAT MECANIC -2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 100.00 1 Productia totala principala (tone) 850.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 8500.00 2 Productia totala secundara (tone) 950.00
3 Productia medie secundara (kg/ha) 9500.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 51289.00
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 609.21 4 Salarii total (lei) 35044.67
5 Salarii lucrari manuale (lei) 27324.30 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 4371.89
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 219225.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 1235.26
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 109500.00 7 Impozite totale (lei) 5607.15
8 Zile agregat (z.a.) 118.38 8 Fond somaj (lei) 175.22
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 7720.37 9 Pensii suplimentare (lei) 525.67
10 Consum total de motorina (litri) 10257.80 10 C.A.S. (lei) 7289.29
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) 1822.32
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 15419.66
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 16425.00
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 20805.00
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 100000.00
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 567708.33
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) 85156.25
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 28385.42
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) 56770.83
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 85156.25
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA 60000.00
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) 798020.83
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.80 23 Venituri din productia principala (lei) 680000.00
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii 101972.80
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) 95000.00
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) 876972.80
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) 938.85
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) 78951.97
29 29 Impozit pe profit (lei) 12632.32
30 Subvenția la ha 207.5 30 Profitul net (lei) 66319.66
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) 78.02
Plata redistrib-5-30 ha 46.75 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) 663.20
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) 8.31
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 1439.52
Subventii motorina= 1leu/ l 10257.8 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.001
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 10000 kg/ha Productia totala principala 1000 t RECOLTAT MECANIC
secundara 11000 kg/ha secundara 1100 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina lucrari
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri ( lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32 22986.00
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00 20088.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260 7759.66
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800 42366.67
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00 93200.32
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00 23918.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260 4280.28
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6 1855.50
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350 26030.00
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750 9075.22
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200 31863.60
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700 11897.50
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400 20986.92
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350 21618.33
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80 151569.35
Recoltat porumb IX-3 t 1000 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 320.0 118400.00 100 10.00 70 700.00 3.5 3500 119100.00
transportat boabe IX-3 t 1000 2RM2 370 0.05 50.00 18500.00 25 40.00 60 2400 1.6 1600 20900.00
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 136900.00 50.00 3100.00 5100 140000.00
0.00
TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 648.0 239760.00 109500.00 125.88 8185.37 11023 384769.67