Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect tematic

„PRIETENI DRAGI DIN


LUMEA ANIMALELOR”
Tema de studiu:”Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
Subteme
1. ,,Pinguinul”
2. ,,Ursul”
3. ,,Pisicuțe jucăușe”
4. ,,Văcuța”
Tema anuală de învățare:,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului:,,Prieteni dragi din lumea animalelor”
Subtemele proiectului:,,Pinguinul”; ,,Ursul”; ,,Pisicuțe jucăușe”, ,,Văcuța”
Grupa :Mică
Durata:4 săptămâni (20.01-14.02.2020)

Dimensiuni ale dezvoltării:

-Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viaţă familiar;


-Conduită senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării;
- Sănătate (nutriție, îngrijire,igienă personală) și practici privind securitatea personală;
-Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
-Autocontrol și expresivitate emoțională;
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență activități);
-Activare și manifestare a potențialului creativ;
- Mesaje orale în contexte decomunicare cunoscute;
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
-Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului
apropiat;
-Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;

Comportamente vizate:

-Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;


- Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
-Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase;
-Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
- Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiar;
-Manifestarea încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia;
-Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specific;
-Inițiează/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
- Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;
- Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc;
- Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional;
- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
- Inițiează activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
- Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultățI;
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative;
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă);
- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii;
- Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specific;
- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum;
- Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;

Resurse:
Materiale:
- cărţi, reviste, albume
- tabla magnetică
- figurine, mulaje ale animalelor
- coli de scris
- imagini, prezentări PPT, calculator, DVD, CD-uri
- jetoane, puzzle, jocuri de masă,
- enciclopedii, atlas zoologic
- planşe ( poveşti ilustrate, în ograda bunicilor , animalele pădurii, imagini cu vietăţile de la poli
etc.)
- blocuri de desen, acuarele, creioane colorate
- plastilină, planşete
- hârtie colorata, lipici, perforator
- halat, trusa doctor
- cuburi de lemn, piese AR-CO, LEGO, mozaic, forme geometrice.
Umane:copii, părinți, bunici, educatoare
De timp: 4 săptămâni

Metode şi procedee: brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană
povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia,
modelarea, explozia stelară, cubul diamantul etc.

Descrierea proiectului:
Respectarea constientă a valorilor naturii și ale peisajului în care trăim, se face prin instruire și
educație. Ea începe în mod firesc, prin puterea exemplului personal și apoi prin cea a cuvântului. Sub
acțiunea celor două cuvinte magice: imitația și modelul, se desfasoară relația dintre copilul supus educației și
percepția sa despre mediul înconjurator. Activități precum descoperirea, îngrijirea unor animale, efectuate
alături și sub îndrumarea educatoarei, a părinților, determină încrederea în sine și o anumită doza de
responsabilitate, îndemnând copilul: să fie atent, să îngrijească animalele, locul unde stau, din proprie
inițiativa. Prin toate activitățile programate în cadrul acestui proiect, pe care-l vom realiza în gradință, vom
încerca sa convingem copiii, de necesitatea ocrotirii animalelor, să putem spune, fară teama de a greși, că
cetățenii de mâine, dacă vor fi educați pe aceleași coordonate, vor prețui și vor împiedica distrugerea lor,
astfel că generațiile viitoare să se poată bucura și beneficia de acestea.

Inventar de probleme:

Ce știu copiii? Ce doresc să afle copiii?


Animalele mari si mici trăiesc în ogradă; Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?

În pădure trăiesc multe vieţuitoare De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?


sălbatice;
În povesti întâlnim personaje animale; Cum pot contribui oamenii şi copiii la protejarea animalelor
şi a mediului?
Există animale la Grădina Zoologică. Cum se numesc puii animalelor?
Pinguinii sunt amuzanți; Cum se hrănesc animalele iarna?
Care sunt părțile component ale corpului animalelor?

Scrisoare către părinți:


Dragi părinți,

Vă anunţăm că în săptămânile următoare atenţia noastră se va îndrepta spre teme în care vom vorbi
despre viaţa animalelor domestice, sălbatice si animalele de la poli.Vom învăţa despre părţile componente
ale animalelor, despre foloasele pe care ni le aduc acestea, despre asemănări şi deosebiri între animale,
despre adăposturi, despre hrană etc. Proiectul se va desfăsura pe parcursul a patru săptămâni.
Vă rugăm să discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi cunoştinţe şi
informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă. Pentru a veni în sprijinul nostru,
orice material consideraţi că ne va fi util desfăşurării activităţilor va fi bine primit.

În speranţa că ne veţi sprijini, vă mulţumim!

Educatoarele şi copiii

Inventar de activități
Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziția copiilor

Bibliotecă Artă Joc de rol

Cărţi, planşe cu mediul de viaţă Fişe de lucru, hârtie glasee, Măști, truse doctor, ustensile
al animalelor, reviste, albume, plastilină, plansete, lipici, de bucătărie
enciclopedii, fişe de lucru, foarfece, creioane colorate,
panou/ tablă magnetică, etc. acuarele, şabloane cu animale,
hârtie creponată, fire de lână, etc.
Construcții Știință Nisip și apă

Cuburi de diferite dimensiuni, Atlas zoologic, figurine, mulaje, Apă, nisip, jucării pentru nisip
piese lego, piese AR-CO, cutii eşantioane din blană, crenguţe,
de diferite mărimi, materiale conuri de brad, etc.) , materiale
din natură (crenguţe, conuri de cu suport electronic, vase de
brad, etc.) diferite forme şi mărimi pentru
mici experimente, puzzle cu
animale, jetoane, etc.
HARTA PROIECTULUI

,,Pinguinul” ,,Ursul”
20-23.01.2020 27-31.01.2020

,,Prieteni dragi
din lumea animalelor”

,,Pisicuțe jucăușe” ,,Văcuța”


03-07.02.2020 10-14.02.2020