Sunteți pe pagina 1din 15

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Studiu individual nr. 1


La unitatea de curs „Management-ul IMM-urilor”
Tema: Analiza mediului de afaceri din Republica Moldova
prin prisma companiei ,,JLC” S.A

Elaborat: elevul gr. PAA1611G


Comendant Octavian

Coordonat: Strătilă Viorica

Chișinău 2020
Cuprins
Capitolul I: Activitatea antreprenorială a companiei
,,JLC”SA....................................2

Capitolul II: Funcțiile întreprinderii ,,JLC”SA.............................................................4

Capitolul III: Instrumentele manageriale și metodele de control utilizate în compania


,,JLC”SA........................................................................................................................9

Capitolul IV: Analiza relației dintre mediul antreprenorial al Republicii Moldova și


,,JLC”SA. Analiza SWOT al
,,JLC”SA .......................................................................10

Concluzii......................................................................................................................13

Bibliografie..................................................................................................................14

1
Capitolul I. Activitatea antreprenorială a companiei ,,JLC”SA

Societatea pe acțiuni «JLC» este una dintre companiile concernului «JLC Group».
Întreprinderea «JLC» a fost creată în luna iulie 2004, în urma redenumirii S.A. «Lapte» în S.A.
«JLC».
În prezent compania «JLC» este una dintre cele mai mari întreprinderi de prelucrare a laptelui
din Republica Moldova și un lider recunoscut al pieții moldovenești de produse lactate.
Întreprinderea are un nivel înalt de echipare tehnică și de organizare a fabricării unor produse de
calitate superioară.
Pe lîngă activitatea de producție, compania «JLC» efectuează comercializarea produselor
proprii prin intermediul rețelei magazinelor sale de firmă din mun. Chișinău, Bălți și or. Orhei, și
prin intermediul complexelor comerciale din orașele Cahul, Drochia și Ungheni.
Fabrica de lapte din or. Chişinău, iniţial fabrica de unt, a fost creată în anul 1944, fiind situată
în centrul or. Chişinău pe str. Frunze 160 (astăzi str. Columna). În pofida condiţiilor postbelice şi a
lipsei de utilaj specializat, fabrica producea un asortiment destul de larg de lactate. Uzina de lapte
din Chişinău a fost dotată cu echipamentul necesar doar în anul 1950.
Fiind inițial de importanță urbană, uzina a obținut treptat, pe parcursul unei perioade de peste
10 ani, importanță republicană. Astfel fabrica de lapte din or. Chişinău aproviziona cu produse
lactate nu doar capitala, dar şi o serie de oraşe şi centre raioanale din fosta RSSM. În anul 1968
uzina de lapte din Chişinău cuprindea fabrici de lapte din 6 raioane ale Republicii.
În anul 1970 au fost efectuate lucrări de modernizare şi reconstrucţie a secţiilor de producere a
uzinei, au fost îmbunătăţite considerabil condiţile de muncă, precum şi asortimentul produselor
fabricate. Drept produse lactate de bază au devenit: smîntîna, brînza, laptele pasteurizat şi băuturile
acidolactice, împachetate în sticle de sticlă, borcănaşe şi bidoane.
În urma specializării procesului de producţie uzina de lapte din Chişinău, precum şi fabricile
de lapte din 7 centre raionale ale Republicii care intrau în componenţa sa, au devenit Asociaţia de
producere «МОЛОКО». Cantitatea totală de lapte ce se prelucra în RSSM la acel moment atingea
valoarea de 1,4 milioane tone, ceea ce reprezenta un volum mult prea mare pentru capacitatea de
procesare a uzinei de lapte din Chişinău. Astfel în anul 1977 a fost deschisă o fabrică nouă de lapte
în zona industrială din sectorul Botanica al capitalei.

2
Activitățile de bază ale S.A. «JLC» sunt următoarele:

 colectarea laptelui;
 producerea şi comercializarea produselor lactate;
 producerea şi comercializarea apei şi băuturilor răcoritoare;
 elaborarea de tehnologii noi în domeniul produselor lactate şi altor produse;
 comerţul angro şi cu amănuntul prin intermediul reţelei comerciale proprii şi a
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din oraşul Chișinău și din țară;
 efectuarea schimbului de mărfuri, operațiunilor de intermediere, operaţiunilor de achiziţie şi
comerţ și altor tipuri de operațiuni comerciale;
 activitatea economică externă.

  S.A. «JLC» produce peste 80 sortimente de produse lactate și alte feluri de produse, toate fiind
de o calitate excelentă și avînd un preț accesibil. Produsele companiei sunt fabricate în baza
tehnologiilor clasice care permit menținerea prospețimii și caracterului natural al produsului.

3
Capitolul II. Funcțiile întreprinderii ,,JLC”SA
Un rol deosebit de important în organizarea unei firme îl are organizarea de ansamblu a proceselor
de munca fizică şi intelectuală, a elementelor componente, analiza acestora în vederea regruparii lor
în funcţie de nivelul scopurilor stabilite, de omogenitatea si/sau complementaritatea lor, de nivelul
de pregatire al personalului care le realizează si de specificul metodelor, tehnicilor şi instrumentelor
folosite în vederea realizarii obiectivelor în condiţii de eficienţă.
Drept urmare, în literatura de specialitate s-au stabilit următoarele 5 funcţiuni ale unei firme:
1. Cercetare-dezvoltare
2. Producţie;
3. Comercială;
4. Financiar-contabilă
5. De personal sau de resurse umane
I. Funcția de producție
4
S.A. «JLC» deține un nivel înalt la capitolul dotare tehnică și organizarea fabricării de produse de înaltă
calitate. Baza de producţie a întreprinderii o constituie:

 Secţia de fabricare a produselor lactate,


 Secţia de producere a smîntînii,
 Secţia de producere a brînzeturilor şi produselor de brînză,
 Secţia de producere a apei şi băuturilor răcoritoare.

În secţia de producere a laptelui integral este organizată producerea de producţie cu proprietăţi


curative, aşa precum ar fi laptele acru "Bifiton”. Tot aici este produsă cultura vie de iaurt de cinci
tipuri.
Toate produsele sunt fabricate în baza tehnologiei clasice verificate de timp, cu un gust şi calitate
excelentă, astfel încât pot găsi întotdeauna consumatorii săi.

  În ultimii trei ani S.A. «JLC» a acordat o atenție deosebită dotării tehnice a secției de lapte integral și a
secției de brînzeturi. Aici au fost instalate dispozitive și linii moderne de producere de înaltă
performanță în scopul pregătirii pentru obținerea certificarii ISO 22000 (standard internațional în
Sistemului de management, vizînd securitatea produselor alimentare).

S.A. «JLC» tinde permanent să îmbunătăţească calitatea produselor sale fabricate. În viziunea
companiei «JLC» calitatea se identifică cu gradul de corespundere a produselor cerinţelor
cumpărătorilor săi.

În scopul asigurării calităţii şi siguranţei produselor sale, compania «JLC» efectuează propriul control
asupra producţiei la toate etapele procesului de fabricaţie, ceea ce cuprinde:

 Controlul materiei brute, a ingredientelor şi materialelor;

 Controlul procesului de producţie;

 Controlul producţiei finite

 Controlul ambalajului;

 Controlul condiţiilor sanitare ale întreprinderii.


De asemenea pe lîngă controlul intern este realizat şi un audit extern din partea instituţiilor de stat, a
Agenţiei Veterinare, a Centrului de Sănătate Publică şi a Institutului Naţional de Standartizare şi
Metrologie.
II. Funcția comercială

5
Principala materie primă pentru producţia de produse lactate este laptele de vacă, care este colectat
în partea centrală şi de sud a Republicii Moldova. Livrarea laptelui crud se face printr-o reţea extinsă
de puncte de colectare a laptelui, şi punctele proprii de colectare, al căror număr în 2010 a ajuns la
şaptezeci.
De asemenea, societate pe acţiuni «JLC» activează în calitate de distribuitor de caşcaval de la diferiţi
producători. Principalul furnizor este concernul «Friesland Food Cheese», un producător renumit de
brânză marca «Frico», care este unul dintre cei mai mari producători de brânză din Olanda şi
Europa. Partenerul activ al «JLC» în producerea de iaurt din Europa de Vest este compania
«Ehrmann».
Pentru organizarea activităţii comerciale compania JLC dispune de o reţea de magazine, dintre care:
- Magazine de firmă în Chișinău
- Magazine de firmă în raioanele Republicii Moldova
- Baze angro în Chișinău, Cahul, Drochia, Orhei
Departamentul comerţ al S.A.«JLC» constă din următoarele secţii:
1. Secția marketing și deservire a supermarketurilor;
2. Secția comerț de firmă cu amănuntul;
3. Secția vînzări producție lactată și mărfuri însoţitoare;
4. Secţia comerţ angro şi cu amănuntul;
5. Secția vînzări înghețată și băuturi nealcoolice.
Departamentul comerţ este condus de şeful adjunct vânzări — Stavilă Dumitru.
Secția marketing și deservire a supermarketurilor
Personalul secţiei constă din şeful de secţie şi manageri calificaţi. Secţia dată aprovizionează cu
produse lactate şi mărfuri însoţitoare toate reţelele de magazine. De asemenea Secția marketing și
deservire a supermarketurilor constituie centrul de management al tuturor activităţilor şi studiilor de
marketing în domeniul vînzărilor S.A. «JLC». Este de menţionat că în prezent Secţia marketing și
deservire a supermarketurilor se ocupă de comercializarea producţiei lactate, precum şi de căutarea
şi livrarea produselor alimentare de import.
Secția comerț de firmă cu amănuntul
Secţia cuprinde 50 de magazine proprii cu o suprafaţă totală de la 25 pînă la 200 m. p. Personalul
secţiei constă din şeful de secţie şi merceologi competenţi.

6
Comerţul de firmă oferă cumpărătorilor posibilitatea de a gusta şi a aprecia întregul asortiment de
produse lactate fabricate, precum şi de a obţine informaţii suplimentare despre specificul fiecărui
produs lactat în parte.
Secția vînzări producție lactată și mărfuri însoţitoare
Personalul secţiei constă din şeful de secţie şi o echipă de agenţi comerciali competenţi, ce posedă
experienţă destulă în domeniul vînzărilor. Astfel ei deservesc magazinele mici şi mijlocii de pe
teritoriul Republicii Moldova, precum şi aprovizionează bazele angro cu produse lactate şi mărfuri
însoţitoare.
Această secţie constituie reprezentanţa S.A. «JLC» în anumite regiuni ale Republicii Moldova. La
rîndul său Secţia comerţ angro şi cu amănuntul constă din următoarele reprezentanţe regionale:
III. Funcția financiar-contabilă
În următorii 3 ani grupul de companii JLC intenţionează să investească mai mult în dezvoltarea
propriilor companii, şi anume, în extinderea producţiei, ceea ce reprezintă 50 de milioane de euro.
Din acestea, 15 milioane de euro vor fi folosite pentru modernizarea instalaţiilor de producţie
existente în Kazahstan, Ucraina, Moldova şi Germania, iar 35 milioane euro, vor fi direcţionate de
către companie pentru achiziţionarea unor noi întreprinderi Europa de Est şi de Vest, în special
întreprinderi antrenate în industria produselor lactate.
În cadrul combinatului de produse lactate din Chişinău grupul de companii JLC planifică realizarea
următoarelor activităţi:
- Modernizarea secţiei de brânzeturi din Chişinău şi creşterea volumului de producţie pînă la 450 de
tone pe lună, comparativ cu 220 de tone în 2010,
- Modernizarea secţiei de produse lactate integrale în scopul creşterii volumului de smântână de la
300 de tone pînă la 500 de tone,
- Creşterea producerii de lapte în diferite ambalaje de la 1100 la 1500 tone,
- Creşterea producerii de apă de masă până la 5000 de tone,
- Modernizarea staţiei de compresor şi cazangeriei.
În cadrul combinatului de produse lactate "Incomlac" din or. Bălţi grupul de companii JLC planifică
realizarea următoarelor activităţi:
- Modernizarea secţiei de producere a îngheţatei prin achiziţionarea de echipamente noi,
- Construirea unor depozite noi de temperatură scăzută pentru creşterea producţiei de îngheţată de la
3200 de tone la 7000 tone.

7
În cadrul companiei SA "Vita", situată în Ucraina, va fi modernizată linia de producere de produse
lactate integrale cu scopul de a spori volumul de producţie de la 30 la 100 de tone.
În Kazahstan, grupul de companii JLC planifică modernizarea întreprinderii din Taldykorgan, pentru
ca până în 2012, să atingă volumul de producţie de lapte de 2000 de tone pe lună, de smântână - 200
tone, de brânzeturi - 500 de tone.
IV. Funcția resurre umane
Compania «JLC Group» este condusă de un Consiliu de Administraţie, format din 7 membri,
în frunte cu preşedintele companiei. Consiliul de Administraţie este organul superior de conducere
al grupului de companii «JLC». S.A. «JLC» este condusă de directorul general care este ales de
Consiliul de Administrație al concernului «JLC Group».
Personalul întreprinderii constă din 845 angajați, dintre care 113 persoane formează
administrația companiei, 311 persoane activează în sectorul de producere și 421- în sectorul
comercial.
Belan Elena — directorul întreprinderii
Bîrsan Zinaida — secretară șefă
Socolov Boris — director adjunct
Stavilă Dumitru — şef adjunct secția vânzări
Secția finanțe și evidență contabilă
Aksengor Elena — contabil-şef
Varari Liubovi — manager pe finanţe
Zemleanschih Natalia — contabil șef adjunct
Caraiani Olga — contabil șef adjunct
Tarcencova Valentina — șefă secția audit și control intern
Producere
Zaiţeva Raisa — tehnolog principal
Predoi Elena — șef secția de lapte integral
Budovschaia Elena — șefă secția brînzeturi
Raducan Larisa — șefă secția de producție a băuturilor nealcoolice
Subdiviziuni tehnice
Moraru Dumitru — inginer șef
Bejan Mihai — energetician principal
Bejan Andrei — șef secția electrică
Berestean Gheorghe – șef secția compresoare
Iaroșenco Tatiana – șefă secția mecanică și de reparație
Brîseachina Tatiana — șefă secția aparate de control şi măsurare
Gherașenco Serghei — șef garaj
Lazareva Iulia — șefă secţia construcții
Camersan Iurii – șef protecția muncii și mediului ambiant
Laborator
Iazlovețcaia Nelea — șefă laborator de producție
Buznea Tatiana — șefă secția calității a secției vînzări
Secția vînzări
8
Toma Andrei — șef secția vânzări înghețată și băuturi nealcoolice
Francu Lilian — şef secția vânzări produse lactate
Martîniuc Oleg — șef adjunct secția marketing și deservire a supermarketurilor
Zubenina Liudmila — șef secția comerț de firmă
Cepoi Roman — şef departamentul de expediţie și dispecerat
Corcinscaia Tatiana — şefă adjunct departamentul de expediţie și dispecerat
— şef adjunct secția vânzări înghețată și băuturi nealcoolice
Secția juridică
Cojuhari Vitalie
Secția tehnologii informaționale
Petrov Alexandru
Secția aprovizionare
Mazur Tatiana
Secția Relații Economice Externe
Șoșev Vasile
Secția cadre
Oleinicenco Marina
Secția administrativ-gospodărească
Popova Antonina

Capitolul III. Instrumentele manageriale și metodele de control utilizate în


compania ,,JLC”SA
,,JLC”SA folosește managementul prin obiective ce poate fi definit ca un sistem de management
bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul executanţilor, care participă

9
nemijlocit, la stabilirea lor şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi, respectiv, a sancţiunilor cu
nivelul realizării obiectivelor prestabilite. M.P.O. are o structură complexă, alcătuită din următoarele
componente principale:
a) sistemul de obiective al întreprinderii, care cuprinde ansamblul obiectivelor fundamentale,
derivate de gradul 1, derivate de gradul 2, specifice şi individuale, agregate complex şi armonios pe
verticala sistemului managerial al societăţii comerciale;
b) programele de acţiuni, pe ansamblul societăţii comerciale şi pe fiecare subdiviziune
organizatorică principală;
c) calendarele de termen, pentru a asigura o sincronizare temporală adecvată în elaborarea lor se
porneşte de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale şi obiectivele derivate 1, utilizându-
se principiul numărării inverse.
d) bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorică constituită ca un centru de venituri
şi cheltuieli şi pentru firmă în ansamblul său;
e) metodele manageriale şi de execuţie utilizate în întreprindere;
f) instrucţiunile cu privire la concepţia managerului pentru realizarea obiectivelor.
Realizarea unui sistem de management prin obiective reclamă un laborios proces care cuprinde toate
elementele principale ale managementului întreprinderii. Conceperea şi implementarea M.P.O.
implică şase etape principale:
a) Determinarea obiectivelor fundamentale ale întreprinderii Derularea acestei etape se produce în
procesul elaborării planurilor sau programelor pe termen lung şi mediu, având în vederea specificul
M.P.O.
b) Stabilirea obiectivelor derivate, specifice şi individuale În acest proces este necesar să se
evidenţieze zonele cheie implicate de fiecare obiectiv asupra cărora îşi vor concentra atenţia factorii
principali participanţi la realizarea obiectivelor, standardelor de apreciere ale îndeplinirii lor.
c) Elaborarea programelor de acţiuni, a calendarelor de termene, a bugetelor de venituri şi cheltuieli
şi a listei metodelor

Capitolul IV: Analiza relației dintre mediul antreprenorial al Republicii


Moldova și ,,JLC”SA. Analiza SWOT al ,,JLC”SA
Fiind inițial de importanță urbană, uzina a obținut treptat, pe parcursul unei perioade de peste
10 ani, importanță republicană. Astfel fabrica de lapte din or. Chişinău aproviziona cu produse
10
lactate nu doar capitala, dar şi o serie de oraşe şi centre raioanale din fosta RSSM. În anul 1968
uzina de lapte din Chişinău cuprindea fabrici de lapte din 6 raioane ale Republicii.
În anul 1992 Asociația «МОЛОКО» din Chișinău a fost redenumită în Asociaţia «LAPTE». Doi ani
mai tîrziu, în anul 1994, în urma privatizării tuturor întreprinderilor care intrau în componenţa
companiei, Asociaţia «LAPTE» a fost redenumită în Societatea pe Acţiuni «LAPTE».
În perioada de perestroikă uzina de lapte a ajuns într-o stare de declin total. Valoarea volumului total
de lapte procesat a scăzut simţitor de 100 ori, constituind doar 5 tone de lapte pe zi. De asemenea
asortimentul de produse s-a redus considerabil. Întrucît administraţia întreprinderii nu era capabilă
să facă faţă condiţiilor nou create, S.A.«LAPTE» risca să dea faliment. Situaţia întreprinderii s-a
ameliorat în urma privatizării ei la data de 12 iulie 1992. Astfel S.A.«LAPTE» a devenit S.A.«JLC»,
iar în cadrul companiei au început să activeze specialişti competenţi, ce posedau abilităţile necesare
de administrare a afacerilor şi viziuni noi.

ANALIZA SWOT A MEDIULUI ANTREPRENORIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Bază legislativă pentru dezvoltarea IMM- 1. Inexistenta unei directii strategice clare;
urilor creată şi îmbunătăţită continuu; 2. Dialog şi conlucrare ineficientă între
2. Noi competenţe dobândite şi transferabile întreprinzători şi autorităţile publice;
prin revenirea emigranţilor; 3. Existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate
3. Echipamente noi și moderne; fizic sau moral;
4. Existența unor contracte clare și precise 4. Deteriorarea continua a pozitiei competitive;
încheiate cu furnizorii; 5. Lipsa instrumentelor de susţinere financiară a
5. Poziţia geografică favorabilă a ţării, situată proiectelor inovaţionale;
între UE şi ţările CSI; 6. vulnerabilitatea la presiunile concurentei;
6. Posedarea unor abilitati deosebite in materie 7. Nivel scăzut de elaborare şi absorbţie a
de inovare a produselor si/sau tehnologiilor; inovaţiilor;
7. Sistem de telecomunicaţii bine dezvoltat 8. Monopolizarea sectoarelor economiei
inclusiv acces la internet, naţionale şi concurenţa neloială;
8. Personal înalt calificat în sectorul TIC; 9. Atentie precumpanitoare data problemelor
9. Forţa de muncă cu abilităţi în cunoaşterea curente in detrimentul celor de perspectiva.
limbilor străine; 10. Fluctuația mare a personalului;
10. Posibilitatea de a practica economia de scara;

11
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
1. Schimbări în preferințele consumatorilor; 1. Schimbarea legislației, care va determina o
2. Dezvoltarea investiţiilor în parteneriatul predictibilitate scăzută a mediului de afaceri;
public-privat; 2. Existenţa conflictului teritorial;
3. Dezvoltarea infrastructurii de acces; 3. Influența politică;
4. Facilități fiscale în cazul creării unui număr 4. Intrarea pe piață a unor competitori noi sau
ridicat de locuri de muncă, precum scutirea puternici, care vor distorsiona piața.
totală sau parțială, a costurilor cu contribuțiile 5. Intrarea intr-o perioada de recesiune
sociale; economica la nivel national sau international;
5. Vectorul pro-european în dezvoltarea 6. Migrarea semnificativă în rândul tinerilor şi
naţională; lipsa influxului de cadre tinere specializate în
6. Pătrunderea pe o piață nouă sau încă activităţi antreprenoriale;
neexploatată. 7. Crestere mai lenta, stagnare sau chiar
7. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a recesiune a pietei;
drepturilor de proprietate intelectuală; 8. Dependenţa energetică a ţării;
8. Susţinerea dezvoltării Birourilor Istoriilor de 9. Tendinţa de majorare a poverii fiscale;
Credit; 10. Adaptarea lentă a sistemului educaţional la
9. Posibilitati de incheiere a unor aliante, cererea pieţei forţei de muncă;
acorduri etc. avantajoase;
10. Posibilitati de incheiere a unor contracte de
leasing, factoring, franchising.

ANALIZA SWOT A COMMPANIEI ,,JLC”SA


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Marcă recunoscută la nivel mondial; 1. Gama vastă de produse contribuie la faptul că
2. Existenta unui sistem bine organizat si clientul mai greu face o alegere,persistă riscul
eficace de planificare strategica; să nu aleagă nimic şi să plece la concurenţi;
3. Suficien a resurselor financiare ț 2. Vulnerabilitatea la presiunile concurenței
disponibile; 3. Costuri ridicate
4. Calitatea culturii de intreprindere; 4. Rebuturi (produse refuzate de clienți);
5. Lider pe piața Republicii Moldova; 5. Management slab calificat;
6. Interesul ridicat al consuimatorilor pentru 6. Datorii către furnizori sau către bugetul de stat;

12
producătorii autohtoni; 7. Reticiență față de inovare și cercetare-
7. Calitate înaltă a produselor noi; dezvoltare;
8. Respectarea standartelor europene. 8. Poziția pe piața de desfacere nu este
9. Existen a unei imagini bune despre ț consolidată suficient;
companie; 9. Promovarea companiei foarte scăzută;
10. Personal calificat; 10. Este supusă multor controale
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
1. Încheiere a unor alianţe, acorduri avantajoase 1. Schimbări demografice nefavorabile;

2. Creșterea cererei pe piață 2. Vulnerabilitate la fluctuatiile mediului de

3. Creșterea puterii de cumpărare a populației afaceri.


3. Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor
4. Posibilităţi de extindere a nomenclatorului de
clienţilor;
produse
4. Creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei
5. Manifestarea unei stări de stagnare sau regres la
5. Concurență puternică
firmele concurente;
6. Pozițiile puternice,deținute de firmele
6. Dispariția multor comercianți ,a căror
concurente pe acest segment de produse
activitate nu corespund normelor europene
7. Criză economică
7. Preferințele consumatorilor moldoveni
8. Instabilitate economică
pentru produsele tradiționale
9. Vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri
8. Dezvoltarea comerțului modern
10. Intrarea intr-o perioadă de recesiune economică la nivel
9. Diversificarea gamei naţional sau
internaţional;
10. existenţa cererii pe noi pieţe a produselor şi/sau
serviciilor existente;
Concluzii:

În concluzie pot spune că întrepriderea S.A.”JLC” fiind una dintre cele mai mari întreprinderi de
prelucrare a laptelui din Republica Moldova și un lider recunoscut al pieții moldovenești de produse
lactate, a cunoscut o evoluție majoră, ocupând o poziție dominantă pe piață și a reușit să o păstreze.
În urma analizei micro și macro mediului are o strategie bine determinate, are un nivel înalt de
echipare tehnică și de organizare a fabricării unor produse de calitate superioară care îi permite
obținerea obiectivelor stabilite și care îi permite să progreseze.

13
Bibliografie/Webografie

 Manual - Managementul întreprinderilor mici și mijlocii de Ovidiu Nicolescu, Ciprian


Nicolescu și Ion Popa;
 http://jlc.md/;
 https://ro.wikipedia.org/;
 https://statistica.gov.md/.

14

S-ar putea să vă placă și