Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA CRITICĂ A UNEI FIȘE DE POST

0) Pentru această evaluare am ales să analizez fișa pentru postul de kinetoterapeut.

1) În această fișă de post este prezentă secțiunea de denumire a postului și anume


kinetoterapeut.

Lipsesc părțile ce menționează numărul de identificare a poziției în Clasificarea


ocupanțiilor din Romania (COR) și obiectivele principale ale postului de muncă.

În plus regăsim secțiuni necompletate pentru denumirea compartimentului, numele și


prenumele salariatului, ”se subordonează”, numele șefului ierarhic și secțiunea intitulată ”drept
de semnătura” ce cuprinde două părți și anume intern și extern.

Integrarea în structura organizatorică este conturată de elementele ”subordonează :


numai dacă este cazul”, de relațiile funcționale descrise prin mențiunea că cel ce ocupă postul
de kinetoterapeut ”poate conduce un centru de recuperare, un centru de zi sau un anumit
program în cadrul instituției” și de partea de autoritate și libertate organizatorică unde regăsim
mențiunea ”dacă este cazul”.

Adițional mai regăsim și partea de sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a
anexelor acestora cu mențiunea ”dacă este cazul”.

2) Am analizat și separat lista de sarcini și responsabilități după cum urmează :

SARCINI :

-Ca membru al echipei profesionale, stabileste planul de tratament specific, obiectivele


specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare în vederea educarii sau reeducarii
unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau
pierderea unui segment al corpului;

-Utilizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia si


procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate;

-Stabileste necesarul de echipament si se implica în procurarea acestuia;

-Stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasa de pacient si instruieste


apartinatorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

-Evalueaza si reevalueaza în timp progresele facute de pacient; adapteaza planul de tratament


în functie de evolutia pacientului;
-Se implica în perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;

-Completeaza permanent în fisa de recuperare kinetica toate procedurile utilizate pentru a


putea fi evaluat pentru munca prestata.rma, ritm, înregistrare, sinteze.

RESPONSABILITĂȚI:

-Asista si sse implica în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate


(asistent social,terapeut ocupational, logoped, îngrijitoare, mame sociale);

-Se implica în activitatile complementare ale organizatiei;

-Poate fi implicat în activitati (altele decât cea de recuperare) pe care organizatia le are în
program;

-Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la perfectionarea


personalului mediu din subordine;

-Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica actul terapeutic;

-Participa la manifestari stiintifice;

-Va putea fi responsabil (va fi implicat) în programul de lucru cu grupele de parinti sau
comunitati de persoane, participa la recrutarea si pregatirea voluntarilor ce vor desfasura
activitati în cadrul organizatiei;

-Se implica în perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica.

3) Am analizat modul de scriere a sarcinilor identificate conform tehnicii analizei de


fraze după cum urmează :

-Ca membru al echipei profesionale, stabileste planul de tratament specific, obiectivele


specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare în vederea educarii sau reeducarii
unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau
pierderea unui segment al corpului;

Angajatul știe ce anume face : stabilește

Ce : planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de


desfasurare

De ce face sarcina : în vederea educarii sau reeducarii unor deficiente

Rezultatul : prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati


-Utilizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia si
procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate;

Angajatul știe ce anume face : utilizează

Ce : tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia si procedee


conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate

Sarcina prezentă poate fi ambiguă pentru că angajatul nu cunoaște motivul și rezultatul de la


baza acesteia.

-Stabileste necesarul de echipament si se implică în procurarea acestuia;

Angajatul știe ce anume face : stabilește și se implică în procurare

Ce : necesarul de echipament

Sarcina prezentă poate fi ambiguă pentru că angajatul nu cunoaște motivul și rezultatul de la


baza acesteia.

-Stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient si instruiește


apartinatorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

Angajatul știe ce anume face : stabilește și instruiește

Ce : programul de kinetoterapie și apartinatorii sau persoanele implicate

De ce face sarcina : care este urmat , în aplicarea acelui program

Rezultatul : îngrijirea pacientului

-Evalueaza si reevalueaza în timp progresele facute de pacient; adapteaza planul de tratament


în functie de evolutia pacientului;

Angajatul știe ce anume face : evaluează și reevaluează , adaptează

Ce : progresele, planul de tratament

De ce face sarcina : evoluția pacientului

Sarcina prezentă poate fi ambiguă pentru că angajatul nu cunoaște rezultatul de la baza


acesteia.

-Se implica în perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;


Angajatul știe ce anume face : se implică în

Ce : perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică

Sarcina prezentă poate fi ambiguă pentru că angajatul nu cunoaște motivul și rezultatul de la


baza acesteia.

-Completeaza permanent în fisa de recuperare kinetica toate procedurile utilizate pentru a


putea fi evaluat pentru munca prestata.rma, ritm, înregistrare, sinteze.

Angajatul știe ce anume face : completează

Ce : procedurile utilizate

De ce face sarcina : pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata

Sarcina prezentă poate fi ambiguă pentru că angajatul nu cunoaște rezultatul de la baza


acesteia.

S-ar putea să vă placă și