Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie – Probele

Tăbârcă M., Drept procesual civil, vol.II, Ed. Solomon, București, 2017, p. 363

Rădoi A., în Ciobanu V.M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă, vol. I, Ed.Universul juridic,
București, 2016, p. 1061;
Tăbârcă M., Buta Gh., Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 653
Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 250

Leș I., Tratat de drept procesual civil, vol. I, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 556

Ciobanu V.M., Briciu T.C., Dinu C.C., Drept procesual civil.Drept execuțional civil.Arbitraj. Drept notarial, Ed.
Național, București, 2013, p. 290
Boroi G., Procedura în fața primei instanțe: etapa scrisă. Cercetarea procesului:excepții procesuale. Probele:
dovada cu înscrisuri, proba cu martori, în Conferințele Noului Cod de Procedură civilă, http://www.inm-
lex.ro/NPCP/, p. 72
Dănăilă V., în Boroi G. (coord.), Noul Cod de procedură civilă, vol. I, ed. a 2-a, Ed.Hamangiu, București, 2016, p.
674
Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2017, p.467
Tăbârcă M., Drept procesual civil, vol.II, Ed. Solomon, București, 2017, p. 362
Boroi G., Spinteneanu-Matei O., Codul de procedură civilă adnotat, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2007, p.
387
Dănăilă V., în Boroi G. (coord.), Noul Cod de procedură civilă, vol. I, ed. a 2-a, Ed.Hamangiu, București, 2016, p.
590
Ionașcu A., Probele în procesul civil, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, p.177
Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. p. 278-279
Ciobanu V.M.,. Baias Fl. A.,Cercetarea procesului în cazul administrării probelor prin avocaţi, publicat în
Revista R.D.C. nr.2/2001, p.46-SO.

Dănilă Cătuna L., Drept Procesual Civil. Parte generală, ed. 4, Editura C. H. Beck, București, 2011, p. 298
Ciobanu V.M., Baias Fl.A., Noul cod de procedură civilă, vol.I, Ed. Universul Juridic, București, 2016 p. 42-43

Rădoi A., în Ciobanu V.M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă, vol. I, Ed.Universul juridic,
București, 2016, p. 1061;

Magureanu F., Înscrisurile, mijloace de probă în procesul civil, Bucuresti, Ed. Lumina Lex, 1997, pg. 10.