Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

AN-2
_______________________________________________
(denumir ea întreprinderii)

_______________________________________________
(codul fiscal)
APROB:
___________________________________
(funcţia)
_____________________ ___________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)

"_____"______________________20___

PROCES-VERBAL
de casare a activelor nemateriale
nr. ___din "___"_____________________20___

În baza ordinului nr. _____ din "____" ______________20___, comisia în


componenţa preşedintelui comisiei ________________ ______________________
(funcţia) (numele, prenumele)

şi membrilor comisiei:________________________ ______________________


(funcţia) (numele, prenumele)

________________________ ______________________
(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de casare a următoarelor active nemateriale:


Suma
Valoarea Data punerii Durata de Termenul de amortizării
Nr.
Denumirea activului nematerial de intrare, în exploatare valabilitate acumulate la
crt.
lei funcţiune utilă, luni (data) momentul
casării, lei
1 2 3 4 5 6 7

Total
Activele nematerialele sus-menţionate în sumă totală de____________________________
(în cifre şi litere)

se casează din motivul ______________________________________________________

Preşedintele comisiei ______________________ ________________


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: _______________________ ________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_______________________ ________________
(numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea casării activelor nemateriale:


___________________________nr.____ din "____"___________________20___
(denumirea documentului)

Contabil-şef________________________ _________________________
(semnătura) (numele, prenumele)
"____" _____________________20___

S-ar putea să vă placă și