Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA CU P. P. nr. 19, „ARPECHIM”-- PITEŞTI


EDUCATOARE: NEACŞU CONSTANŢA

ACTIVITAŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE - DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


NIVELUL I
TEMA : „UNDE AM AŞEZAT JUCĂRIA?”
TIPUL ACTIVITĂŢII: PREDARE-ÎNVĂŢARE
MODUL DE REALIZARE: JOC DIDACTIC
DURATA: 20-25 MINUTE

OBIECTIVE CADRU:( Oc)


Oc1 – Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
Oc2 – Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:(OR)
OR1 – Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
OR2 – Participarea la activităţile de grup atât în calitate de auditor cât şi de vorbitor;
OR3 – Educarea spiritului de observaţie şi a capacităţii de a face asocieri simple;
OR4 - să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale şi utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical.
OBICTIVE OPERAŢIONALE: (O) .
O1 – Să folosească adverbe şi prepoziţii pentru a indica poziţia obiectelor în spaţiu;
O2 – Să formuleze propoziţii în care să fie adverbe de loc şi prepoziţii;
O3 – Să-şi dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi atenţia vizuală..
STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode de predare – învăţare: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.
2. Mijloace de învăţare: - diferite jucării din sala de grupă
- fişa de lucru pentru fiecare copil, creioane colorate.

1
DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE CONTINUTUL ACTIVITATII OBIECTIVE DURATA METODE DE MIJLOACE DE


ACTIVITATII PREDARE INVATARE INVATAMINT
1. Momentul - Aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - Aşezarea mobilierului în formă de careu deschis;
- Ocuparea locurilor de către copii.
2. Captarea Li se prezintă materialul primt sub formă de surpriză. Conversaţia, explicaţia.
atenţiei
3. Reactualizarea Se face intuirea materialului. O1 1 min Conversaţia, Jucării şi obiecte din
cunostinţelor Copiii vor denumi obiectele şi jucăriile de pe măsuţe. demonstraţia, sala de grupă.
anterioare exerciţiul.
4.Anunţarea - „Astăzi ne vom juca cu aceste jucării pe care le vom 1 min Explicaţia, conversaţia.
temei şi a aşeza în diferite locuri din clasă, iar la sfârşitul
obiectivelor activităţii veţi ştii să precizaţi locul pe care l-au ocupat
jucăriile în timpul activităţii(sus, jos, pe , sub, în faţa,
în spate, înainte, înapoi, etc.).
5. Dirijarea Sunt explicate copiilor regulile jocului: copii închid şi O1 15 min Explicaţia, conversaţia, Jucării şi obiecte din
învăţării deschid ochii la semnal. Ei trebuie să observe ce demonstraţia, sala de grupă.
schimbări de poziţie a jucăriilor a efectuat educatoarea, exerciţiul, descoperirea.
iar unul dintre ei să răspundă la întrebarea: „Unde am
aşezat jucăria?”, un alt copil va modifica poziţia unei
jucării din sala de grupă, reproducând aceeaşi poziţie
spaţială.
Elemente de joc: aplauze, inchiderea ochilor, imitatia. O2
Ex: Educatoarea va respecta o anumită gradare în
succesiunea modificărilor. La început va acţiona cu un
singur obiect – realizând aşezarea unei jucării sau a
alteia pe ceva sau sub ceva, ulterior putând utiliza două
sau mai multe jucării deodată. Păpuşa va sta pe masă,
copii vor fi întrebaţi unde am aşezat păpuşa, alt copil

2
va aşeza o altă păpuşă pe altă masă apoi vor fi aşezate
mai multe păpuşi pe masă, urmărind acordul dintre
subiect şi predicat şi bineînţeles adverbul sau prepoziţia
corespunzătoare.
6.Retenţia si În a doua parte a jocului se va folosi o machetă cu O3 6 min Conversaţia, exerciţiul, Jucării şi obiecte din
transferul personaje cunoscute din poveşti şi va efectua unele problematizarea. sala de grupă..
schimbări, solicitând copiilor să le transpună în
acţiunea cu obiectele.
De ex: să aşeze păpuşs în aceeaşi poziţie cu piticul de
pe machetă. Astfel, dacă piticul stă pe scaun, copilul va
aşeza păpuşa tot pe scaun sau dacă piticul se află în
spatele scaunului, păpuşa va fi aşezată în aceeasşi O4
poziţie.
Pe tot parcursul activităţii se va urmări formarea
deprinderi de a formula propoziţii complete, de a
respecta acordul dintre subiect şi predicat şi de a indica
corect poziţia spaţială a obiectelor folosind adverbele şi
prepoziţiile corespunzătoare.
Fişele de lucru vor fi împărţite copiilor şi li se va cere Caiete speciale,
să spună unde este...(mingea, pisica, etc.) şi să creioane colorate
folosească grupul de cuvinte în alte propoziţii, apoi să
coloreze obiectele care îi plac.
7. Evaluarea Se realizează analiza lucrărilor cu participarea 2 min Conversaţia
copiilor.
Lucrările sunt semnate şi puse pe un panou, la
expoziţie, pentru a le putea vedea părinţii lor.
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra
desfăşurării întregii activităţi.

BIBLIOGRAFIE: 1. „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Viorica Preda şi Magdalena Dumitrana, Editura V&I
Integral Bucureşti 2000
2. Educarea comunicării orale şi scrise în grădiniţă, coordonator: Vasile Molan, Fişe de lucru nivel 3-5 ani, Editura Tiparg, 2005, pag. 43