Sunteți pe pagina 1din 4

Grup Scolar Bratianu, Dragaşani

Aviz Director……..
Catedra: ŞTIINŢE ECONOMICE
Disciplina: Organizarea unitatii economice
Aviz Şef Catedra……..
Clasa: a- IX –a A, a IX-a B
Profesor: Cîrjan Cristina
Nr. ore/saptamana: 3ore/sapt;
An Scolar: 2009-2010
Programa: Ordinul nr. 4857/31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr. Unitati de Competent Continuturi tematice Nr. Sap


Crt invatare e specifice ore t. p

•1 Delimitări terminologice:
C1. 3 S1 -
1. Particulari întreprindere, societate, 3 S2 e
Identificarea
firmă, unitate economică -
tăţile
tipului fo
activităţii •2 Identificarea tipologiilor S
unităţii
economice unităţii economice după
economice 3 S3
următoarele forme: 3 S4 -
şi
- forma de proprietate 3 S5 c
diferenţierea a
- forma juridică 3 S6
acestora
- modul de asociere,
după criterii
- obiectul de activitate,
date.
- structură operativă

3 S7
•3 Particularităţile constituirii 3 S8

unei unităţi economice din 3 S9


domeniul distribuţiei cu -
s
amânuntul
3 S 10
3 S 11
•4 Recunoaşterea poziţiei
C2. proprii în: structura 3 S 12
Recunoaşter organizatorică: 3 S 13
ea poziţiei compartiment, birou,
proprii în serviciu, raion, secţie,
2. -
structura atelier. 3 S 14 fo
Fluxurile S
organizatoric
3 S 15
tehnologic
ă.
e în 3 S 16
•1 Spaţiile la nivel de
unităţile
depozit : 3 S 17
economice
C3. 1. Spaţiul privind recepţia
Identificarea
mărfurilor, a materiilor
3. spaţiilor la 3 S 18
prime;
nivel de
2. Spaţiul privind
depozit.
Recapitula depozitarea, păstrarea, 3 S 19
re
condiţionarea 3 S 20
3 S 21
ambalajelor şi a stocului
Semestrul
II de marfă.
-
p
Fluxurile
3 S 22 S
tehnologic C4. 3 S 23
Identificarea 3 S 24
e în
structurii •2 Spaţiul de contact cu clienţii
unităţile
spaţiului de : raioane, culoare de
economice
contact cu circulaţie, spaţii de

clienţii prezentare, spaţii de


C5. aşteptare
Diferenţierea
3 S 25
4. fluxurilor de •3 Diferenţierea fluxurilor de
3 S 26
circulaţie circulaţie într-o unitate 3 S 27
într-o unitate economică: ale
economică. informaţiilor, ale mărfurilor, 3 S 28
Atribuţiile ale personalului, ale
3 S 29
şi C6. clienţilor
Identificarea
responsab
structurii
i-lităţile
personalului.
personalul
3 S 30
C7.
ui •5 Structura personalului :
Descrierea 3 S 31
- în funcţie de: sex, vârstă,
capacităţilor
pregătire de specialitate, 3 S 32
de muncă
-
pentru vechime p
descrierea s
u
profesiei. •6 Descrierea capacităţilor de 3 S 33 in
C8. muncă pentru descrierea S
3 S 34
Analizează profesiei: fizice, psihice, 3 S 35
caracteristicile intelectuale;
personale şi
-
factorii p
implicaţi în -z
•7 Recrutarea şi selecţia
dezvoltarea
resurselor umane; Perspectiva
carierei.
C9. Exprimă profesională şi promovarea
opţiuni resurselor umane; Evaluarea

privind activităţii resurselor umane;


traseul
personal de •8 Atribuţiile şi
educaţie şi responsabilităţile personalului
formare comercial: conform Fişei
profesională. postului, ROF
C10.
Identifica
-rea
atribuţiilor
personalului .
-
5. Recapitular 3 S 36 fi
e finala

S-ar putea să vă placă și