Sunteți pe pagina 1din 1

Numele _______________________ Data ____________

Cuvinte cu înţeles opus

1. Citeşte cu atenţie propoziţiile


Iarna vine la noi în curând.
Gerul iernii creşte de la o noapte la alta.
Pădurea bătrână adăpostește multe animale sălbatice.
Afară este întuneric.
Stejarul secular este înalt, gros, puternic și frumos.

2. Transcrie propoziţiile de mai sus punând cuvinte cu sens opus în locul celor subliniate
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Uneşte cu ajutorul săgeţilor, perechile de cuvinte cu înţeles opus


4.
aici
sus plânge departe alb bătrân
mic jos stânga azi
râde a muri aproape mâine
a vieţui mare negru tânăr pace
descusut război acolo
cusut dreapta
5. Alcătuieşte propoziţii cu sensul opus cuvintelor date
cusut
________________________________________________________________
harnică -________________________________________________________________
a venit - ________________________________________________________________
bucurie - _______________________________________________________________
6. Completează proverbele cu sensul opus al cuvintelor subliniate
În tot răul este şi un ___________ .
Cumpără iarna car şi ____________ sanie .
Cuiul cel nou scoate pe cel ______________ .
Prietenii vin şi ___________________ , duşmanii se adună .
Buturuga mică răstoarnă carul __________________ .
Fereşte-mă doamne de prieteni că de ______________ mă feresc eu .

7. Elimină ce nu se potriveşte din fiecare şir


învechit nou afară adunare scădere calcul
coborâre cot urcare sălbatic cald domestic
a absenta a asista a tăcea atent absent frig

8. Încercuieşte perechile de cuvinte cu înţeles opus.

plăpând – robust copt – necopt zgomot – linişte


vesel - posac real - imaginar gălăgie - zgomot

9. Scrie perechi de cuvinte cu înţeles opus ce se pot forma din cuvintele


dulce , dragoste , acru , ură , cald , nesărat , pregătit , sărat , rece , nepregătit , urcă , coboară
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________