Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCȚIUNI

privind susținerea examenelor online

1. În vederea examinărilor online, veți folosi exclusiv adresa instituțională având


terminația @drept.unibuc.ro. Nicio o contestație nu va fi admisă ca urmare a
imposibilității accesării acestei adrese, eventualele probleme trebuind a fi rezolvate
înainte de examen. 

2. Vă rugăm să vă asigurați că aveți o conexiune bună la Internet pe tot parcursul


desfășurării examenului. Se recomandă folosirea unor surse alternative pentru Internet
(ex. configurarea unui hotspot de pe telefon). Nu vor fi admise contestații și nu vor fi
organizate sesiuni suplimentare în cazul în care există probleme tehnice (ex. lipsă
conexiune, lipsă curent electric). 

3. În cazul examenelor desfășurate prin sistemul video: 


 vă rugăm să poziționați camera astfel încât să vă fie vizibilă fața în întregime;
 în vederea identificării, veți prezenta în fața camerei un act de identitate, la
solicitarea profesorului;
 în cazul examenelor orale, vor fi conectați cel puțin trei studenți în timpul
examinării, conform ordinii comunicate de profesor;
 examenul se înregistrează audio-video. Participarea la examen reprezintă
acordul dumneavoastră cu privire la înregistrare și păstrarea acesteia de către
cadrul didactic până la sfârșitul anului universitar. 

4. În cazul examenelor scrise:


 veți accesa link-ul transmis de profesor la ora stabilită pentru examen;
 veți respecta timpul stabilit pentru examinare, acesta neputând fi depășit
pentru niciun motiv de natură tehnică ori de alt fel;
 la sfârșitul examenului, vă rugăm să nu uitați să apăsați butonul de trimitere a
formularului/temei (de forma submit/send/post etc.).

5. În cazul combinării metodelor de la pct. 4 și 5 (ex. test scris supravegheat audio-


video), urmează să respectați toate cele de mai sus și veți păstra camera și microfonul
deschise pe toata durata examinării, conform celor comunicate de profesor.
Eventualele defecțiuni în funcționarea camerei ori a microfonului vor trebui rezolvate
până la data examenului și nu vor putea fi invocate la acel moment pentru a nu
îndeplini condițiile stabilite de profesor. 

S-ar putea să vă placă și