Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

Data: 23.10 .2014/04.06 2015


Educatoare: Budihală Tatiana
TEMA ANUALĂ: „Cine sunt/suntem?”
PROIECT TEMATIC: „Eu şi Familia mea”
SUBTEMA: „Corpul meu”
TEMA ZILEI: „O minune de copil”
NIVELUL: Nivel I -grupa mijlocie
DURATA: o zi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre tema propusă;
- Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziţii simple şi dezvoltate, realizând acordul între subiect
şi predicat;
- Consolidarea deprinderii de a lipi într-un spaţiu dat folosind tehnici şi ustensile cunoscute;
- Stimularea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderilor de cooperare între partenerii de
joc.

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă
ALA: Centre de interes
 Bibliotecă: „Ghicitori pentru copii isteţi”
 Ştiinţă: „Din jumătate, întreg”; „Fetiţa şi băiatul”- puzzle
 Artă: „Rama tabloului”
 Joc de rol: „De-a doctorul”; „La farmacie”
ADE:
 DŞ- „Ajută frăţiorii! ”, joc didactic interdisciplinar
 DOS- „Hăinuţele mele” – aplicaţie
ADP: Joc de mişcare Lanţul prieteniei

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


 DŞ:
- să participe la activităţile de grup, la activitătile de joc, atâr în calitate de auditor cât si în calitate de
vorbitor;
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare: fiinţa umană
- să plaseze obiecte într-un spaţiu dat
 DOS:
- să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi;
- să efectueze operaţi simple de lucru cu diverse materiale;
- să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Ştiinţă:
O1- să îmbine piesele de puzzle pentru obţinerea unei imagini;
O2- să reconstituie din jumătate întregul;
Bibliotecă:
O1- sa audieze cu atenţie ghicitoarea, răspunzând corect;

1
O2- să aleagă jetonul care ilustrează răspunsul fiecărei ghicitori;
O3- să lipească jetonul pe foaia de hârtie;
O4- sa asambleze foile realizând o carte de ghicitori.
Artă:
O1- să decoreze rama tabloului utilizând tehnica dactilopictură;
Joc de rol:
O1- să interpreteze un rol: doctor, pacient, farmacistă.
O1- să utilizeze instrumentele doctorului;
O2- să coopereze pentru realizarea sarcinii

 STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, jocul, ghicitorile
Mijloace: puzzle fetiţă/băiat, jumătăţi de jetoane, ramă, jetoane, lipici, sclipici cu lipici, foi şi
cartoane colorate, trusa doctor, halat alb, pătuţ amenajat, reţete,cutii şi recipiente goale de
medicamente, bani.

 BIBLIOGRAFIE :
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar “, Ed.DPH, 2008, Filofteia
Grama şi colaboratorii ;
- “ Activitatea didactică din grădiniţă” DPH, 2008, Preda V., Pletea M., Grama F.;
- “ Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în manieră integrată a activităţilor din
grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
- “Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul preşcolar 3/6-7 ani, Ed.
Astra, Berbeceanu Gabriela şi colaboratorii, 2008;
- “ Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani,
Ed. Delta, Georgeta Toma şi colaboratorii, 2009.

SCENARIUL ZILEI

Ziua începe cu ADP:


Întâlnirea de dimineaţă: „Fetiţe si băieţi
Frumoşi şi isteţi!”
1. Salutul: „Bună dimineaţa, fetiţe şi băieti, frumoşi şi isteţi! Ma bucur că sunteţi azi aici! Ce frumos
v-aţi îmbrăcat! (se vor saluta copiii pe rând)
2. Împărtăşirea cu ceilalţi: Azi este vineri, 23 octombrie 2009. Vă rog să priviţi pe fereastră şi să-mi
spuneţi cum este vremea? Se va completa calendarul naturii împreună cu copiii.
Stabilirea copiilor zilei cărora li se va sugera să prezinte pe scurt o întâmplare hazlie.
Dragii mei, când veneam spre grădiniţă, m-am întâlnit cu o fetiţă şi un băieţel de seama voastră care
erau foarte frumos îmbrăcaţi si îngrijiţi. Ei erau tare voioşi şi cântau.
3. Activitatea de grup: Vreţi să ne înveselim şi noi un pic? Haideţi să jucăm jocul „Dacă vesel se
trăieşte”.
4. Noutatea zilei: Pentru că am învăţat multe lucruri despre copil şi corpul nostru m-am gândit să ne
jucăm azi cu toate aceste materiale pe care le-am pregătit pentru voi ( se vor intui pe rând centrele
stabilind tema şi obiectivele propuse. Se stabilesc copiii în centrele pregătite.

În cadrul activităţilor liber alese, copiii vor lucra pe centre astfel:


La Bibliotecă – vor audia cu atenţie ghicitoarea; vor alege jetonul care ilustrează răspunsul fiecărei
ghicitori lipindu-l pe foaie; la sfârşit vor asambla foile realizând o cărticică.

2
La Ştiinţă: vor îmbina piesele de puzzle pentru obţinerea unei imagini; vor reconstitui din jumătate
întregul;
La Artă vor decora rama tabloului prin tehnica dactilopictură;
La Jocul de rol vor interpreta roluri şi îşi vor asuma responsabilităţi: doctorul, pacientul, farmacista.

Tranziţia către activităţile pe domenii experienţiale se va realiza prin intermediul jocului: Piticii şi
uriaşii. Copiii sunt aşezaţi în cerc şi imită mersul piticilor şi pe cel al uriaşilor.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE

1. Domeniul Ştiinţă
TEMA: „ Ajută frăţiorii”
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare şi consolidare de cunoştinţe
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic interdisciplinar (DS+DLC)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal

2. Domeniul Om şi Societate
TEMA: „Hăinuţele mele”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de deprinderi şi abilităţî
MIJLOC DE REALIZARE: aplicaţie
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

SCOPUL:
DŞ -Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre corpul uman: alcătuire, organe de simţ,
obiecte de igienă.
- Consolidarea deprinderii copiilor de a formula propoziţii corecte din punct de vedere gramatical
- Dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei prin rezolvarea unor situaţii problematice;
DOS:
- Consolidarea deprinderii de a lipi corect;
- Stimularea creativităţii copiilor prin lipirea obiectelor de îmbrăcăminte pe siluete de copii;
- Educarea gustului estetic şi a capacităţii de a aprecia frumosul.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE VIZATE:


DOS:
O1- Să identifice materialele de lucru primite;
O2- Să lipească pe suprafaţa de lucru (tablou);
O3- Să lipească elementele decupate în ordinea corespunzătoare, fără a-şi mâzgăli lucrarea.
O4- să aprecieze critic şi autocritic lucrările pe baza unor criterii anunţate.

DŞ:
O1- Să enumere părţile corpului uman/obiectele de igienă personală/membrii familiei;
O2 - Să recunoască o poezie şi autorul ei, pe baza recitării educatoarei;
O3 - Să enumere trei cuvinte sau expresii magice.
O4 - să identifice poezia continuând-o corect şi expresiv;
O5 - să grupeze periuţele de dinţi după criteriul culoare;
O6 - să numere crescător în limitele 1-3 ;
O7 - să plaseze prosopelul pe şi sub scăunel, apoi în sertarul cel mai apropiat;
O8 - să participe afectiv la jocul propus

3
Sarcinile jocului: - Să răspundă corect cerinţelor sau întrebărilor adresate
- Să respecte regulile impuse de joc.
Reguli de joc: -Copilul ales trebuie să deschidă plicul care conţine mai multe bileţele;
- Va extrage din plic un singur bileţel;
- Răspunsul corect va fi aplaudat;
- Dacă răspunsul nu va fi corect, copilul din faţă va solicita ajutor.
Elemente de joc: aplauze, mişcare, recompense

STRATEGII DIDACTICE
 Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
problematizarea, călătoria misterioasă
 Mijloace de învăţământ: poştaş, scrisoare, carton mare, cutie, siluete băiat şi fată,
plicuri cu bileţele, pahare, periuţe de dinţi, un prosop, castroane, hăinuţe din hârtie glasse, lipici,
carton colorat, şerveţele, stimulente, caramele, pastă de dinţi.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar “, Ed.DPH, 2008, Filofteia Grama şi colaboratorii ;
- “ Activitatea didactică din grădiniţă” DPH, 2008, Preda V., Pletea M., Grama F.;
- “ Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed.
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
- “Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul preşcolar 3/6-7 ani, Ed. Astra,
Berbeceanu Gabriela şi colaboratorii, 2008;
- “ Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani, Ed. Delta,
Georgeta Toma şi colaboratorii, 2009.

4
DEMERSUL DIDACTIC

Evenimente Obiective Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactice opera- didactice (instrumente
ţionale şi indicatori
1. Moment Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii
organizatoric în bune condiţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea scăunelelor în semicerc, a panoului în faţa clasei;
- introducerea copiilor în sala de grupă.

2. Captarea atenţiei La uşă îşi face apariţia un poştaş care aduce o cutie frumos decorată
pentru copiii din grupa „Delfinaşii”. Pe cutie se află o scrisoare şi un Conversaţia
carton mare. Voi citi scrisoarea adresată preşcolarilor (anexa 1). Este
vorba de doi fraţi, Ana şi Victor care s-au rătăcit. Preşcolarii sunt rugati
să îi ajute pe cei doi să găsească drumul spre casă reprezentat pe carton.
În cutie se află mai multe materiale care vor fi descoperite pe parcurs de
către copii. Se va face intuirea imaginii. (doi copii, un drum de ţară,
copăcei, căsuţe, soare, băltoacă, grămăjoară de pietre , zid cărămizi)

3. Anunţarea temei Ca să-i ajutăm pe cei doi fraţi trebuie să jucăm jocul „Ajută frăţiorii!”. În
şi enunţarea sat sunt mai multe obstacole. Noi va trebui să trecem cu bine de ele,
obiectivelor răspunzând corect la întrebările din plicurile care se află în cutie.
Trebuie să fiti atenti şi să vă amintiţi tot ce am învăţat despre copil până
acum. Răspunzând corect, drumul va fi descoperit şi frăţiorii vor ajunge
cu bine la căsuţa lor. La finalul jocului, toţi cei care au fost atenţi vor
primi câte o surpriză (stimulente cu cei doi frăţiori)
4.Desfăşurarea Iată cum vom juca jocul „Ajută frăţiorii!”.
activităţii - Voi alege un copil care va extrage din colet cele trei plicuri pe care
a)Explicarea şi sunt simbolizate obstacolele de pe panou. Explicaţia
demonstrarea - Copilul ales trebuie să deschidă plicul corespunzător primului obstacol.
sarcinilor de joc În acesta se află mai multe bileţele. Fiecare bileţel conţine o sarcină.
- Va extrage din plic un singur bileţel. Va trebui să rezolve corect
sarcina.
- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate. Dacă răspunsul nu va fi corect, Demonstraţia
copilul din faţă va fi ajutat de ceilalţi.
5
- Un alt copil va fi ales pentru rezolvarea următoarei sarcini. Se vor
utiliza versurile: „La căsuţă ajung uşor/
De-mi dai o mână de ajutor”.
- Obstacolul va fi depăşit când toate sarcinile din plic sunt rezolvate
corect.
- Cei doi fraţi vor înainta pe drum până la următorul obstacol ca în final
să ajungă în faţa căsuţei. Observaţia

b)Jocul de probă Voi verifica modul în care au înţeles desfăşurarea jocului.


Un copil, va alege plicul corespunzător primului obstacol, va extrage un
bileţel şi i se va citi sarcina. Răspunsul corect va fi aplaudat, cel greşit Exerciţiul
corectat.

c)Jocul propriu-zis Primul obstacol


 Numeşte şi arată părţile corpului tău! Călătorie Ev. orală
O1  La ce ne ajută ochii, nasul, gura, urechile şi pielea? misterioasă individuală
 Numeşte trei obiecte de igienă personală! Problematizarea frontală
 Care sunt membrii familiei tale? conversaţia

Al doilea obstacol
 Recunoaşte poezia! Care este titlul? Dar autorul acesteia? (
O2 Simţurile, de Nicolae Nasta)
 Spune trei cuvinte sau expresii magice/fermecate pe care le
O3 foloseste un copil politicos. exerciţiul Ev. orală
 Continuă poezia: De plec, spun la revedere, individuală
O4 Că aşa purtarea-mi cere…… frontală
(Un copil politicos)
Al treilea obstacol
 Caută în colet periuţele de dinţi şi apoi grupează-le dupa culoare!
O5  Numără periuţele albastre!
O6  Aşează prosopelul din cutie pe scăunel, sub scăunel apoi în
O7 sertarul cel mai apropiat;
 Felicitări! i-aţi ajutat pe cei doi fraţi să ajungă acasă!

5. Incheierea Voi face aprecieri individuale şi generale. conversaţia Aprecieri


activităţii Le voi oferi copiilor stimulente. stimulente

6
Tranziţia către următoarea activitate se va realiza prin efectuarea jocului muzical „Bat din palme”. Copiii aşezaţi în cerc cântă şi execută
mişcările sugerate de text.
DOS
Evenimente Obiectiv Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactice e didactice (instrumente
opera- şi indicatori
ţionale
1.Moment Voi pregăti materialul necesar desfăşurării activităţii.
organizatoric
2.Captarea atenţiei Se realizează printr-o scurtă poveste: Ana şi Victor, cei doi fraţi pe care expunerea
i-am ajutat sa găsească drumul spre casă, au cam îngheţat de frig pe
drum. Ei doresc să se îmbrace mai gros ca sa nu răcească. Vreţi să-i
ajutăm să se îmbrace adecvat?
3.Anunţarea temei şi Vom realiza lucrarea „Hăinuţele mele”.Vom lipi corpul celor doi copii expunerea
enunţarea pe cartoanele colorate pe care le-am decorat mai devreme la centrul
obiectivelor artă. Apoi vom lipi, peste corpul celor doi, hăinuţele din hârtie glasse.
Voi va trebui să fiţi foarte atenţi, să lucrati corect şi curat, ca în finalul
activităţii să putem realiza o miniexpoziţie.
4. Desfăşurarea
activităţii
a)Intuirea materialu- Copiii enumeră materialele de pe măsuţe: castronaşe cu: siluete conversaţia orală
lui
O1 fetiţă/băiat, hăinuţe din hârtie glasse, lipici, carton colorat, şerveţele.
b) Prezentarea mode-
lului Voi prezenta cele două modele: fetiţa şi băiatul.
c) Explicarea şi de-
monstrarea modali- Fiecare siluetă va fi dată pe spate cu lipici şi apoi aşezată în centrul
tăţii de realizare cartonului colorat. Hăinuţele vor fi lipite pe rând. În acelaşi mod se va Practică
d) Verificarea proceda şi cu pantofiorii. explicaţia Frontală şi
modului în care şi-au
însuşit etapele de demonstraţia individuală
lucru Un copil va repeta etapele de lucru.
d) Exerciţii de
încălzire a mâinilor

7
e) Realizarea propriu- „Lebăda”, „Degeţelele” exerciţiul
zisă a lucrării

Se asigură fondul muzical.


O2 În timp ce copiii lucrează, voi trece pe la fiecare şi voi oferi sprijin
O3 acelora care întâmpină dificultăţi. Ii voi stimula şi încuraja.
5.Evaluare O4 Voi numi câtiva copii să aleagă lucrările cele mai frumoase şi să Orală
motiveze acest lucru. conversaţia Frontală şi in-
Cu lucrările voi realiza o miniexpoziţie în faţa clasei. dividuala
Criterii:
-corectitudine
-finalitate,
acurateţe
6. Încheierea Voi face aprecieri generale si individuale asupra modului de lucru si a expunerea
activităţii comportamentului copiilor pe tot parcursul activitătii. Le voi oferi
stimulente dulci.

8
9
După desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale urmează jocul de mişcare: Lanţul
prieteniei

ADP
Tema jocului: Lanţul prieteniei
Obiective: -Consolidarea deprinderii de a alerga în direcţia indicată;
- Crearea bunei dispoziţii;
- Educarea spiritului de disciplină în joc.
Desfăşurarea jocului
Cu ajutorul unor păpuşi de pluş se delimitează spaţiul de joc. Copiii se împrăştie pe tot
spaţiul de joc. Un copil ales de conducătorul jocului, începe să alerge după ceilalţi copii
căutând să prindă, prin atingere cu mâna, pe unul dintre ei. Copilul atins se prinde de mână cu
primul şi împreună continuă urmărirea celorlalţi copii. Dreptul de a prinde îl are numai
primul copil din şir. Pe măsura ce sunt prinşi şi alţi copii, se formează un lanţ.
Dacă lanţul devine prea lung, el se poate împărţi în doua. În acest caz dreptul de a prinde
îl are primul copil din fiecare lanţ, acesta fiind conducător.. Jocul se termina când toti copiii
sunt prinşi.
Se repeta jocul dar cu alţi copii conducători.

Activitatea integrată se va încheia cu momentul evaluării care constă în finalizarea


expoziţiei existente în sala de grupă încă de la începutul proiectului tematic „Eu şi cei din
jurul meu”. Toţi copiii vor fi recompensaţi cu mostre de pastă de dinţi.

Sarcini pe bileţele

Numeşte şi arată părţile corpului tău!


La ce ne ajută ochii, nasul, gura, urechile şi pielea?
Numeşte trei obiecte de igienă personală.
Care sunt membrii familiei tale?
Recunoaşte poezia!Care este titlul?Dar autorul acesteia?
Eu cu ochii dragi copii
Vad papuşi şi jucării!
Cu urechile oricând,
Aud fiece cuvânt
Limba şi cu cerul gurii
Îmi spun gustul prăjiturii,
Degetele-mi spun şi ele
De subt moi chiflele mele
Iar cu nasu-adeseori
Sorb parfumul tot din flori.
( Simţurile, de Nicolae Nasta)

Spune trei cuvinte sau expresii magice/fermecate pe care le foloseşte un copil politicos.

Continuă poezia: De plec, spun la revedere,

10
Că aşa purtarea-mi cere……

Bună ziua! Spun asa


De-ntâlnesc pe cineva.
Un cadou daca primesc,
Stiu: se spune mulţumesc
Pe mama de-am supărat,
Spun pardon si m-a iertat.
Si mai spun : te rog frumos,
Ca-s copil politicos.

Caută în cutie/ colet periuţele de dinţi şi apoi grupează-le după culoare!

Numără periuţele albastre!


Aşează prosopelul din cutie pe scăunel, sub scăunel şi apoi în sertarul cel mai apropiat!

Felicitări! i-aţi ajutat pe cei doi fraţi să ajungă acasă!

Dragi copii din grupa ,, Steluţele”,


Ana si Victor sunt doi frăţiori care s-au mutat de curând în satul din imagine. Au plecat
să admire împrejurimile dar s-au rătăcit pentru că la ţară casele şi străzile sunt asemănătoare.
Rugămintea mea este să-i ajutaţi să ajungă la căsuţa lor pentru ca sunt mici ca voi. Aveţi grijă
că pe drum sunt obstacole care trebuie depăşite! În cutie aveţi toate materialele necesare
depăşirii acestora.

Vă mulţumesc pentru ajutor,


Poştaşul

11
06.10. 2014

Educatoare: Budihală Tatiana

12