Sunteți pe pagina 1din 40

Curbe

Integrala curbilinie de speţa I


Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrale curbilinii

Curs 10

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrale curbilinii

1 Curbe

2 Integrala curbilinie de speţa I

3 Integrala curbilinie de speţa II

4 Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Curbe

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Fie γ o curbă ı̂n spaţiu, definită prin ecuaţiile parametrice: x = f (t)
(γ) y = g(t) (1.1)
z = h(t), t ∈ [ a, b ],

unde f , g, h sunt funcţii continue pe [ a, b ].

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Curba γ se numeşte ı̂nchisă dacă f (a) = f (b), g(a) = g(b),


h(a) = h(b). Curba γ se numeşte simplă dacă nu are puncte
multiple (nu se autointersectează – cu excepţia eventuală a
capetelor), adică nu există două puncte distincte t 0 , t 00 ∈ [ a, b ],
a ≤ t 0 < t 00 ≤ b, cu cel puţin una din inegalităţile extreme stricte,
astfel ı̂ncât f (t 0 ) = f (t 00 ), g(t 0 ) = g(t 00 ), h(t 0 ) = h(t 00 ).
Curba γ se numeşte netedă dacă funcţiile f , g, h sunt de clasă
C 1 pe [ a, b ] (sunt funcţii continue cu derivate continue). O
curbă se numeşte netedă pe porţiuni, dacă există un număr
finit de subintervale ale intervalului [ a, b ] determinate de
a = t0 < t1 < . . . < tn = b astfel ca restricţia curbei la
[ ti−1 , ti ], ∀ i = 1, . . . , n să fie netedă.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

A orienta o curbă ı̂nseamnă a alege un sens de parcurs pe ea.


O asemanea curbă se numeşte orientată. Unul dintre sensuri
ı̂l numim pozitiv, iar sensul contrar se numeşte negativ. De
obicei orientăm curba pozitiv ı̂n sensul creşterii parametrului t.
Dacă curba γ este ı̂nchisă şi mărgineşte un domeniu oarecare,
vom spune că parcurgem curba ı̂n sens direct sau sens
trigonometric dacă prin deplasarea de-a lungul curbei domeniul
mărginit este lăsat la stânga.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Numim lungime a curbei γ, marginea superioară a mulţimii


tuturor lungimilor liniilor poligonale ı̂nscrise ı̂n γ. Dacă lungimea
unei curbe este finită spunem că respectiva curbă este
rectificabilă.
Teorema 1.1
Dacă γ definită de (1.1) este o curbă netedă, atunci ea este
rectificabilă şi lungimea ei este dată de:
Z b q
L(γ) = (f 0 (t))2 + (g 0 (t))2 + (h0 (t))2 dt. (1.2)
a

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Expresia
q
ds = (f 0 (t))2 + (g 0 (t))2 + (h0 (t))2 dt (1.3)

se numeşte elementul de arc al curbei γ.


Exemplul 1.1
Să arătăm că lungimea cercului de rază a > 0 este L = 2πa.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrala curbilinie de speţa I

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Definiţia 2.1

Fie γ o curbă netedă definită de ecuaţiile (1.1) şi fie


F : D ⊆ R3 → R o funcţie continuă pe domeniul D ce conţine
pe γ. Numim integrala curbilinie de speţa I sau ı̂n raport cu
lungimea arcului Z
F (x, y , z) ds =
γ
Z b q
= F (f (t), g(t), h(t))· (f 0 (t))2 + (g 0 (t))2 + (h0 (t))2 dt. (2.1)
a

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Propoziţia 2.1

i. Dacă γ este o curbă netedă şi F1 , F2 : D ⊆ R3 → R sunt


funcţii continue pe domeniul D ce conţine pe γ iar α ∈ R, atunci
Z Z Z
[F1 (x, y , z)+F2 (x, y , z)] ds = F1 (x, y, z) ds+ F2 (x, y, z) ds;
γ γ γ
Z Z
αF1 (x, y, z) ds = α F1 (x, y, z) ds.
γ γ

ii. Fie γ = γ1 ∪ γ2 , cu γ1 , γ2 curbe netede şi fie F : D ⊆ R3 → R


o funcţie continuă pe domeniul D ce conţine pe γ. Atunci
Z Z Z
F (x, y, z) ds = F (x, y, z) ds + F (x, y, z) ds.
γ γ1 γ2

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Observaţia 2.1
Valoarea integralei curbilinii de speţa I, (2.1), nu depinde de
i. orientarea curbei γ.
ii. parametrizarea aleasă pentru curbă.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Aplicaţii ale integralei curbilinii de speţa I


Dacă ρ = ρ(x, y , z) > 0 este o funcţie continuă ce reprezintă
densitatea de masă a unui fir materialZγ. Atunci:
1. masa firului material γ este M = ρ(x, y , z) ds.
γ
2. coordonatele centrului de greutate G(xG , yG , zG ) sunt
Z
1
xG = x · ρ(x, y, z) ds,
M γ
Z
1
yG = y · ρ(x, y , z) ds,
M γ
Z
1
zG = z · ρ(x, y , z) ds.
M γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

3. momentele de inerţie ale curbei γ ı̂n raport cu un plan (α), o


dreaptă (d) sau un punct P se exprimă prin integrale de forma
Z
I = r 2 · ρ(x, y, z) ds
γ

unde r este distanţa punctului curent (x, y , z) de pe curbă la


planul (α), dreapta (d) şi respectiv, la punctul P.
Z
Ixoy = z 2 ρ(x, y, z)ds (2.2)
γ
Z
Iox = (y 2 + z 2 ) ρ(x, y, z)ds (2.3)
γ
Z
Io = (x 2 + y 2 + z 2 ) ρ(x, y, z)ds. (2.4)
γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrala curbilinie de speţa II

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Definiţia 3.1

Fie γ = AB
c o curbă netedă dată de

 x = f (t)
(γ) y = g(t) (3.1)
z = h(t), t ∈ [ a, b ],

orientată de la A(t = a) la B(t = b). Fie P, Q, R : D ⊆ R3 → R


funcţii continue pe domeniul D ce conţine curba γ. Numim
integrala curbilinie de speţa II
Z
P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz =
γ

Z b
P · f 0 (t) + Q · g 0 (t) + R · h0 (t) dt.
 
= (3.2)
a
Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Propoziţia 3.1

i. Dacă γ este o curbă netedă şi Pi , Qi , Ri : D ⊆ R3 → R,


i = 1, 2 sunt funcţii continue pe domeniul D ce conţine pe γ iar
α ∈ R, atunci
Z Z Z
(P1 +P2 ) dx+(Q1 +Q2 ) dy +(R1 +R2 ) dz = P1 dx+Q1 dy +R1 dz+
γ γ
Z Z
(αP1 ) dx + (αQ1 ) dy + (αR1 ) dz = α P1 dx + Q1 dy + R1 dz.
γ γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

ii. Fie γ = γ1 ∪ γ2 , cu γ1 , γ2 curbe netede şi fie funcţiile continue


P, Q, R : D ⊆ R3 → R γ ⊂ D. Atunci
Z
P dx + Q dy + R dz =
γ
Z Z
P dx + Q dy + R dz + P dx + Q dy + R dz.
γ1 γ2

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Valoarea integralei curbilinii de speţa II depinde de orientarea


curbei γ. Mai precis
Z Z
P dx + Q dy + R dz = − P dx + Q dy + R dz.
AB
c BA
c

Dacă curba γ este ı̂nchisă şi se alege un sens de parcurs pe


curbă (dacă nu se precizează contrariul, se alege sensul direct
sau sensul trigonometric) integrala de speţa II se notează
I
P dx + Q dy + R dz.
γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Aplicaţii ale integralei curbilinii de speţa II

1. Aria unui domeniu plan D, mărginit de o curbă netedă,


ı̂nchisă, simplă γ este:
I
1
Aria(D) = xdy − ydx. (3.3)
2 γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

2. Lucrul mecanic L, al câmpului vectorial− →− →
− →
− →

F ( r ) = P(x, y , z) i + Q(x, y , z) j + R(x, y , z) k , (3.4)

de-a lungul curbei γ este:− →
Z Z
− →

L= F ( r ) · d r = P dx + Q dy + R dz, (3.5)
γ γ


− →
− →
− →

r = x i + y j + z k , Dacă curba este ı̂nchisă, lucrul mecanic


se mai numeşte circulaţia câmpului F de-a lungul curbei γ:
I
C = P dx + Q dy + R dz. (3.6)
γ

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Definiţia 4.1

Fie D ⊆ R 3 un domeniu
Z şi fie P, Q, R : D → R funcţii continue
pe D. Integrala P dx + Q dy + R dz se numeşte
independentă de drum pe domeniul D dacă pentru orice
A, B ∈ D şi orice două curbe simple γ1 , γ2 din D care unesc
punctele A şi B, are loc relaţia
Z Z
P dx + Q dy + R dz = P dx + Q dy + R dz. (4.1)
γ1 γ2

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Propoziţia 4.1

Fie D ⊆ R 3 un domeniu şi fie P, Q, R : D → R funcţii continue


pe D. Următoarele
Z afirmaţii sunt echivalente:
i. Integrala P dx + Q dy + R dz este independentă de drum;
ii. pentru orice curbă C simplă şi ı̂nchisă conţinută ı̂n D are loc:
I
P dx + Q dy + R dz = 0. (4.2)
C

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Definiţia 4.2

Expresia P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz se


numeşte diferenţială totală exactă dacă există o funcţie
diferenţiabilă F : D ⊆ R3 → R, astfel ı̂ncât

dF (x, y , z) = P(x, y, z) dx + Q(x, y , z) dy + R(x, y, z) dz. (4.3)

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Dacă avem ı̂n vedere formula diferenţialei

∂F ∂F ∂F
dF (x, y, z) = (x, y , z) dx + (x, y, z) dy + (x, y , z) dz
∂x ∂y ∂z

deducem că relaţia (4.3) revine la∂F
(x, y, z) = P(x, y, z),


∂x ∂F
(x, y, z) = Q(x, y , z), (4.4)

 ∂y
 ∂F (x, y, z) = R(x, y, z), ∀ (x, y , z) ∈ D.∂z

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Teorema 4.1
Fie P, Q, R : D → R funcţii continue pe domeniul D ⊆ R 3 .
Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
Z
(i) Integrala P dx + Q dy + R dz este independentă de
drum.
(ii) Expresia P(x, y , z) dx + Q(x, y , z) dy + R(x, y , z) dz este
o diferenţială totală exactă.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

În acest caz funcţia F este dată de:


(x,y
Z ,z)
F (x, y , z) = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y , z) dz,
(x0 ,y0 ,z0 )
(4.5)
pentru orice (x, y , z) ∈ D, integrala fiind calculată pe orice
curbă netedă cu extremităţile (x0 , y0 , z0 ), (x, y , z) din domeniul
D, punctul (x0 , y0 , z0 ) fiind ales arbitrar.
Integrala este:
Z
P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz =
AB
c

= F (xB , yB , zB ) − F (xA , yA , zA ). (4.6)


Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Dacă integrala este independentă de drum, atunci calculăm


primitiva F (unic determinată până la o constantă aditivă) prin
integrare ı̂n (4.5) pe un drum convenabil ales. Dacă alegem
drumul care uneşte (x0 , y0 , z0 ) cu (x, y, z) prin segmente de
dreaptă paralele cu axele de coordonate, adică

[(x0 , y0 , z0 ), (x, y0 , z0 )]∪[(x, y0 , z0 ), (x, y, z0 )]∪[(x, y, z0 ), (x, y , z)],

din (4.5) deducem formula de calcul a primitivei F :

Zx Zy Zz
F (x, y , z) = P(t, y0 , z0 ) dt + Q(x, t, z0 ) dt + R(x, y , t) dt,
x0 y0 z0
(4.7)
pentru orice (x, y , z) ∈ D, unde (x0 , y0 , z0 ) ∈ D este un punct
arbitrar ales.
Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Teorema 4.2
Fie D ⊆ R3 un domeniu simplu conex şi fie P, Q, R : D → R
funcţii continue cu derivatele parţiale de ordinul ı̂ntâi continue.
Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) Pdx + Qdy + Rdz este o diferenţială totală exactă.
(ii) Au loc relaţiile

∂P ∂Q


 (x, y , z) = (x, y, z),
∂y ∂x∂Q ∂R

(x, y, z) = (x, y, z), (4.8)


 ∂z ∂y ∂R (x, y , z) = ∂P (x, y , z),∂x ∂z
Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Pentru a verifica independenţa de drum şi pentru a calcula


integrala
Z
I = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz,
AB
c

urmăm etapele:
1◦ stabilim dacă funcţiile P, Q, R sunt de clasă C 1 pe un
domeniu simplu conex D ⊆ R3 şi verificăm egalităţile (4.8) ı̂n
orice punct din D,
2◦ determinăm primitiva F : D → R folosind formula (4.7) unde
(x0 , y0 , z0 ) ∈ D este arbitrar ales,
3◦ calculăm valoarea integralei folosind formula (4.6)

I = F (B) − F (A) = F (xB , yB , zB ) − F (xA , yA , zA ).

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Exemplul 4.1
Constatând ı̂n prealabil independenţa de drum a următoarelor
integrale, să se calculeze:
Z
1. I = yz dx + xz dy + xy dz, A(1, −1, 2), B(3, 2, 1),
AB
c
Z
y x xy
2. I = dx + dy − 2 xy dz, A(−1, 2, 1), B(1, −2, 3), pe o
z z z
AB
c
curbă ce nu intersectează planul z = 0.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Cazul plan
Z
P(x, y ) dx + Q(x, y) dy , P, Q : D ⊆ R2 → R sunt funcţii
continue.
Teorema 4.3
Fie D ⊆ R2 un domeniu plan ı̂n care funcţiile P, Q : D → R sunt
continue. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
Z
(i) Integrala P dx + Q dy este independentă de drum.
(ii) Expresia P(x, y ) dx + Q(x, y) dy este o diferenţială totală
exactă adică există o funcţie diferenţiabilă F : D → R
astfel ı̂ncât
∂F ∂F
dF (x, y) = (x, y) dx+ (x, y) dy = P(x, y ) dx+Q(x, y) dy ,
∂x ∂y
(4.9)
Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Această funcţie este dată de:


(x,y)
Z
F (x, y) = P(x, y ) dx + Q(x, y) dy (4.10)
(x0 ,y0 )

integrala fiind calculată pe orice curbă netedă cu extremităţile


(x0 , y0 ), (x, y) din domeniul D.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Z
Dacă P dx + Q dy este independentă de drum atunci

Z B

P(x, y)dx +Q(x, y )dy = F = F (xB , yB )−F (xA , yA ) (4.11)
A
AB
c

unde F este dată de (4.10).


Formula ce determină primitiva F :

Zx Zy
F (x, y) = P(t, y0 ) dt + Q(x, t) dt, (x, y) ∈ D, (4.12)
x0 y0

unde (x0 , y0 ) ∈ D este un punct arbitrar fixat. Funcţia F este


unic determinată până la o constantă aditivă.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Teorema 4.4
Fie D ⊆ R2 un domeniu simplu conex ı̂n care funcţiile
P, Q : D → R sunt continue cu derivatele parţiale de ordinul
ı̂ntâi continue. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) Expresia P(x, y , z) dx + Q(x, y , z) dy este o diferenţială
totală exactă.
(ii) Are loc egalitatea

∂P ∂Q
(x, y) = (x, y ), (4.13)
∂y ∂x

pentru orice (x, y ) ∈ D.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Exemplul 4.2
Să se calculeze lucrul mecanic al unei forţe elastice ı̂ndreptate
către origine

− →
− →
− →

F = −c r = −cx i − cy j ,
c > 0, ştiind că punctul de aplicaţie a forţei descrie, ı̂n sens
direct, sfertul de elipsă

x2 y2
+ 2 = 1,
a2 b
situat ı̂n primul cadran, x ≥ 0, y ≥ 0.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Observaţia 4.1
Ipoteza ”D este domeniu simplu conex” din Teoremele 4.2 şi
4.4 este esenţială pentru ca relaţiile (4.8) şi, respectiv, (4.13) să
fie suficiente pentru totala exactitate a formelor diferenţiale
P dx + Q dy + R dz şi respectiv, P dx + Q dy şi prin urmare
pentru independenţa de drum a integralelor
Z Z
P dx + Q dy + R dz şi, respectiv, P dx + Q dy .

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Exemplul 4.3
Dacă
y x
P(x, y) = − , Q(x, y) = 2 , (x, y) ∈ R2 \{(0, 0)}
x2 +y 2 x + y2

atunci
∂P ∂Q y2 − x2
(x, y ) = (x, y ) = 2 .
∂y ∂x (x + y 2 )2
Şi totuşi Z
P(x, y) dx + Q(x, y) dy

nu este independentă de drum.

Integrale curbilinii
Curbe
Integrala curbilinie de speţa I
Integrala curbilinie de speţa II
Independenţa de drum a integralei curbilinii de speţa II

Dacă integrăm pe conturul unui cerc cu centrul ı̂n origine


x 2 + y 2 = 1, folosind parametrizarea

x = cos t,
(γ)
y = sin t, t ∈ [ 0, 2π ],
obţinem
Z2π
−y
I
x
2 2
dx + 2 dy = (sin2 t + cos2 t) dt = 2π.
x +y x + y2
γ 0

Dacă integrala ar fi independentă de drum ar trebui ca


I
P(x, y) dx + Q(x, y ) dy = 0,
γ

ceea ce contrazice calculul precedent.


Integrale curbilinii