Sunteți pe pagina 1din 1

Motto: „ Un popor nu-şi poate Poporul de Nemuritori, Sacrificaţii

Dunării, etc.
justifica dreptul la existenţă distinctă
în sînul popoarelor civilizate decît Corespondenţă din Polonia Tatăl autorului, pe nume
dacă poate contribui cu ceva la cultura
universală dîndu-i nota specifică a
Constantin Gheorghiu, preot al unui
sat de munte dac a ştiut să trăiască
Virgil Gheorghiu -
geniului său. "
(G. Ibrăileanu) intens chemarea spirituală fiind
pentru fiul său un sfînt, pur, asemenea

Numărul scriitorilor români de „ poetul lui Hristos şi al României" sfinţilor de pe icoane. Pentru Virgil
Gheorghiu „icoana ortodoxă"
„expresie franceză" care au contribuit reprezintă imaginea omenească nu
la îmbogăţirea patrimoniului cultural aşa cum este, ci aşa cum ar trebui să
universal în secolul nostru se ridică fie, purificată de imperfecţiuni,
la impresionanta cifră de 60. Citind curată, imaculată. „Înaintaşii mei se
despre exilul intelectual de la Paris, În 1963 V. Gheorghiu îşi vede visul Ungaria, unde este torturat, bănuit de numeau ei înşişi Nemuritori pentru
de cîte ori însă se întîlneşte numele împlinit - este preot al Bisericii a fi spion, apoi este vîndut în că, cu toate că au trăit cu mult înainte
lui Virgil Gheorghiu? Este cinstit cum ortodoxe române din Paris - aşa cum Germania unde lucrează ca deţinut de Isus Hristos - ei erau convinşi că
se cuvine acest glas puternic, apărător fuseseră toţi înaintaşii săi din familie. într-o fabrică automatizată, pînă în nu mureau niciodată. Pentru ei
al libertăţii şi al dragostei sale faţă de Trei ani mai tîrziu devine Econome clipa cînd este remarcat a fi de fapt moartea fizică era ca o mutare care îi
România? Stavrofore, iar în 1970 dignitar al exponentul celei mai pure rase ger­ purta de aici jos în veritabila patrie,
Îi datorăm lui V. Gheorghiu Patriarhatului Ecumenist de la mane. Ironia soartei face ca din acest sus, în cer (...) Vorbesc aici despre
semnificative creaţii literare despre Constantinopol. Paralel cu activitatea moment să devină un privilegiat pînă părinţii mei Nemuritorii, nu numai
legendarul spaţiu românesc, despre de preot publică în continuare în clipa în care evadează din nou în pentru că sunt strămoşii mei, nici
neamul care îl locuieşte din timpuri denunţînd asiduu totalitarismul, Germania pentru a salva cîţiva pentru a mă glorifica cu ei, cu toate
străvechi şi despre care a scris cu teroarea nazistă şi apoi sovietică. deţinuţi francezi. Absurdul face ca o că sunt extrem de mîndru de
neasemuită mîndrie, sfinţenie şi Cartea sa „ORA 25" este un dată cu sfîrşitul războiului să fie din descendenţa mea, dacă vorbesc
devotament. După traducerea în 1991 roman autobiografic. Paul Miclău nou închis, de data aceasta de despre ei aceasta este pentru a
în limba română a cărţii sale de căpătîi scrie despre aceasta: „După război, americani, într-un număr nesfîrşit de împiedica să facă monstruoasa
„ORA 25" - am aşteptat aşa cum se el a obţinut unul din cele mai mari lagăre. greşeală de a căuta patria mea numai
promisese traducerea operei succese de librărie, succes care n-a Deşi au trecut paisprezece ani de pe o hartă geografică. Cu siguranţă,
scriitorului şi publicarea ei la Editura scăzut de ani, dimpotrivă, cartea a la începutul tragediei sale, el ştie că frumoasa, prea-iubita, prea-nefericita
OMEGAPRES. Odată cu trecerea cucerit întreaga planetă, fiind tradusă la mijloc este vorba de o neînţelegere, mea Românie se găseşte de asemenea
autorului în nefiinţă nu s-a mai auzit practic în toate zonele, în mai toate dar nimeni nu poate opri mecanismul pe toate hărţile geografice şi în toate
nimic despre aceste proiecte. Să limbile. Numai românii n-aveau absurd al birocraţiei. În final, ghidurile turistice ca şi celelate ţări
amintim deci cine a fost Virgil dreptul să citească în original una din scrisoarea sa către Tribunalul Militar din lume.
Gheorghiu. operele de vîrf ale propriei lor unde se va înfăţişa redă o parte din Un alt roman în care evocă
V. Gheorghiu sa născut la spiritualităţi. Şi în acest caz, trăirea eroului pe parcursul poporul acestor bravi bărbaţi este
Răsboieni în 1916. După ce şi-a totalitarismul la noi a înregistrat un romanului. „Nemuritorii de la Agapia" - unde,
efectuat studiile de filozofie şi record". Despre eroul romanului Cartea sa nu este numai un roman cu toate că acţiunea este cea a unui
teologie la Bucureşti şi Heidelberg, a numit Ion Moritz acelaşi Paul Miclău de război, menirea ei fiind de a arăta roman poliţist, veritabilul subiect
fost numit secretar pentru relaţii notează: „Ion este un destin cum rar deformarea individului odată cu este condiţia umană în Republica
culturale la Ministerul de Afaceri s-a văzut în literatura lumii şi poate mediul în care trăieşte. Populară Română. Yvone Ghauffin îl
externe al României. că în aceasta constă succesul constant Reacţia lui Ion la toate dramele ce- considera ca unul dintre cele mai
Foarte tînăr este remarcat ca poet, al cărţii." Confirmarea valorii l urmăresc este cea a ţăranului român frumoase romane, „cum nu au mai
iar în anul 1940 primeşte Premiul indiscutabile a acestei cărţi vine şi din care se obişnuieşte cu soarta pentru fost scrise de mult timp. Aceasta este
Casei Regale pentru volumul partea cinematografiei care transpune că ştie că nu poate schimba mersul fresca tragică a unei lumi care pierde
„Caligrafie pe zăpadă". În timpul pe ecran romanul datorită interpretării lumii. sensul lui Dumnezeu, unde
războiului lucrează ca ziarist şi poet, inegalabilului Anthony Quinn. Un alt personaj, preotul Coruga (în civilizaţiile vînd şi cumpără
dar îşi pierde serviciul dată fiind Interpretare magistrală filmată însă în care recunoaştem imaginea tatălui conştiinţe".
legătura sa cu Ecaterina Burbea - care Banatul iugoslav... autorului, des întîlnită în celelate Momente machiavelice, greu de
era de origine israelită. Ca urmare, Necazurile eroului încep în mod romane) reprezintă românul model suportat unde autorul are senzaţia
cînd se iveşte ocazia, acceptă un post absurd, într-o zi cînd şeful care însă este măcinat din toate unui jupuit de viu şi unde se
de ataşat cultural în Croaţia. Acest jandarmilor îl declară evreu, numai timpurile de invadatori. Această temă dovedeşte a cunoaşte bine culisele
început de surghiun se definitivează pentru a putea profita de nevasta a inspirat o serie întreagă de romane: politice, le aflăm în romanul „Marele
în momentul în care la 23 August acestuia, şi-l trimite într-un lagăr din De la ora 25 la ora eternă, Casa de la Exterminator". În acest roman, un
România este invadată de sovietici. Transilvania. De aici evadează în Petrodava, Nemuritorii de la Agapia, tînăr seminarist, din cauza Poliţiei,
În memoriile sale, scrie despre fuge de la Bucureşti la Paris unde
acest moment: „Armata sovietică a Gabriela GOGA Bocet de soră crede că este în siguranţă dar nu ia în
ocupat toată ţara. România este considerare „încrîncenarea poliţiei de
captivă. Graniţele ei sunt închise. Ca pe straie cernite de călugăriţă
a-l extermina". Descoperim în acest
Îmi îmbrac tristeţea.
Nimeni nu mai poate fugi. Tata şi toţi roman adevărul asupra procedeelor de
ai mei sunt captivi. Izbucnesc în
Nici o schimbare Sora mea a murit,
teroare folosite în această perioadă.
A murit.
lacrimi. Plîng toată noaptea. Stau de Îmi beau cafeaua Sentimentele noastre au devenit Cele peste 40 de romane ale
veghe la moartea patriei mele. de dimineaţă amară, Epave pe fundul mîlos al sufletelor. autorului sunt o contribuţie la mai
România nu mai există. Sunt fără ţară. răsfoiesc presa, buna cunoaştere a istoriei României.
Exilat." ascult ştirile la TV: Fiinţa ei de oase şi carne Îngrijitorul primei ediţii a
Din Croaţia se îndreaptă spre profeţi mincinoşi Vieţuieşte încă spre a-şi împlini romanului ORA 25 în limba română
Apus, dar pînă să se stabilească în guvernîndu-şi existenţa Dorul de ducă, de nuntă. Mihai Vornicu, consideră că
cinic şi subtil. Ca într-un blestem
Franţa mai are multe de suferit, republicarea acestuia „ar umple mai
Sîngele nostru apă se face.
suferinţe descrise în „Ora 25". În cîteodată mult decît un gol în cultura noastră,
1948 se instalează la Paris. Un an mai unii lucid i se ascute glasul- Îmi voi purta singurătatea Virgil Gheorghiu fiind astăzi un
tîrziu publică în franceză romanul La vox clamantis in deserto. Ca pe-o cocoaşă, fără de ruşine- simbol al regăsirii fiinţei româneşti
25 eme heure (ORA 25) - care devine Infirmitate orgolioasă a iubirii. întru veşnicia lumii."
best seller în mod fulgerător şi va fi cîine hăituit de hingheri, A murit sora mea, Iuliana CORDAŞ
tradus în mai toate limbile globului. adevărul. Sora mea. GRAZYNSKA

R A M U R I / n r . 7-8-9 / iulie-august-septembrie 1996 / pag. 29