Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Numele și prenumele copilului – S.L


Vârsta – 6 ani
Domiciliu – Timișoara, Timiș
Informații despre starea de sănătate a copilului - Stare buna de sanatate, imbolnaviri
frecvente ale cailor respiratorii, iritatii cutanate faciale la contact cu maini/obiecte murdare.
Diagnostic - Retard mental uşor, retard în achiziţia limbajului, deficit de atenţie cu agitaţie
psihomotorie.
Informații despre mediul social - Locuieste impreuna cu familia. Familia are un singur venit si
prezinta conditii de locuit modeste.
Diagnostic psihopedagogic - stare de agitaţie psihomotorie, capacitate slabǎ de efort,
concentrare redusă; atenţie greu de captat; capricios, labilitate emoţională;
Evavluare pedagogică - exprimare greoaie în limbaj, volumul limbajului sărac; deseori are
reacţii violente; nivel de inteligenţă scăzut; nu are formate deprinderi practice, dezordonat,
agresiv cu copiii, aruncă cu jucarii; nu are formate deprinderi elementare de igiena personală;
Echipa de intervenție - Educator - terapie cognitivǎ, ludoterapie, stimulare psihicǎ intensivǎ
prin activitatea la grupă; consilierea familiei, supravegherea copilului;
- Logoped - terapie logopedicăv
- Psiholog - consilierea educatoarei şi a familiei;
- Medic - tratament medical adecvat, reevaluări lunare
Alte persoane implicate în program – Familia
Perioada de desfășurare a programului – 3 luni
Scopul - : Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de
copii şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei.
Obiective cadru
dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare;
-dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur;
-socializare, relaţionare cu copiii şi personalul grădiniţei;
-însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi igienice;
-creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho-motrică;
Tipuri de activitate
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes;
- activităţi practice, educaţia pentru societate;
- activităţi artistico-plastice, educaţia muzicală;
- activităţi de educaţie fizicǎ şi sport;
Strategii centrate pe copii
- procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate; valorificarea maximǎ a jocurilor;
- valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din grădiniţǎ cu care copilul vine
în contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială şi
socială a copilului).
Resurse, mijloace
- jucării,truse de joc,truse de joc sportive;
- calculator, cd-uri
- cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat, planşe, jetoane;
Metode și instrumente de aplicare
- jocul didactic, jocul de mişcare, jocul de rol;
- percepţia şi manipularea de obiecte;
- conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Dezvoltarea avbilităților de comunicare - Repetarea de sunetele auzite, imitarea suntelor din
natura, executarea unor comsioane simple, executarea unor comenzi simple, pronuntarea de
silabe opuse, identificearea suneteleor dintr-o silabă/cuvant, despartăire în silabe a cuvintelor,
povestirea cu ajutorul imaginilor, relatarea unei întamplări trăite, formulare de cuvinte după
silaba de reper.
Terapie cognitivvvă - Cunoasterea şi recunoasterea de obiecte, jucării, lucruri din jurul său,
cunoasterea şi recunoasterea unor reguli simple de comportare civilizată, cunoasterea buna a
spaţiului grǎdiniţei, personalul grădiniţei.
Dezvvoltarea motricității - Utilizarea unor obiecte, jucǎrii uşor de manevrat, să nu le strice, să
aibă grijă de ele, autoservirea şi sǎ aşezarea la locul lor a obiectelor utilizate, oferirea şi altor
copii a jucǎriilor pe care le foloseşte, să se joace cu ceilalţi copii, să nu arunce cu jucarii;
Consilierea familiei
- discuţii despre comportamentul copilului;
- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas;
- explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie, de încurajarea permanentă
la adresa copilului, de laude şi mângâieri şi multă atenţie din partea familiei;
Metode și instrummente de evaluare
- evaluare oralǎ;
- observaţie directǎ;
- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc;
- exerciţii susţinute, jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute, convorbiri
cu copiii, povestiri, convorbiri cu părinţii, convorbiri cu medicul şi psihologul.
Obiective pe termen scurt
1. Formarea abilitatilor de intelegere
2. Dezvoltarea auzului fonematic
3. Dezvoltarea capacitatii de a verbaliza intamplarile traite si cunostiintele insusite
4. Dezvoltarea capacitatii de a transforma cuvinte prin inlocuiri de sunete sau silabe
5. Activizare vocabularului pasiv
6. Formarea capacitatii de a formula propozitii simple si dezvoltate.
Nivelul de plecare - : nediferentierea sunetelor in cadrul cuvintelor, insuficienta dezvoltare a
receptarii sunetelor transmise din limbajul interior si cel exterior, necunoastera semnificatiei
multiple pe care o au cuvintele, neintrebarea cuvintelor cu un grad mai mare de abstractizare,
capacitate redusa de formulare a propozitiilor.
Obiective pe termen Obiective Sarcină de Metode Mijloace Evvaluare
scurt operaționale învățare
Formarea abilităților -Să repete sunetele -Imitarea -Demonstrația -Imagini -Evaluarea
de înțelegere auzite sunetelor din -Explicația -Obiecte directă
-Să imite sunetele natură în șoaptă, -Exercițiul -Orală
din natură în ritm prelungit -Jocuri -Observația
-Să execute -Solicitarea onomatopeice directă
comisioane simple copilului de a -Jocuri
executa diverse
comisioane
simple și
verbalizarea
acțiunilor
Dezvoltarea auzului -Să pronunțe Pronuntarea unor Jocul silabelor Imagini Orala
fonematic silabe opuse serii de silabe Exercitiul colorate Observatie
-Să identifice opuse luate din Explicatia Obiecte directa
sunetele dintr-o cuvinte Alfabetar Scrisa
silabă/cuvânt paronime: pa-pe-
-să despartă în pi-po-pu-pa;ba-
silabe cuvintele be-bi-bo-bu-ba.
Identificarea
poziţiei sunetelor
într-o silaba sau
cuvant.
Introducerea
sunetelor în
silabe/cuvinte,
exerciţii de
despărtţre în
silabe.
Dezvoltarea Să dovedească cu Relatarea unor Explicatia Imagini din Evaluare
capacităţii de a ajutorul imaginilor povesti Demonstratia povesti, Interme-
verbaliza Sî relateze o cunoscute cu si Exercitiul imagini cu diara
întamplarile trăite şi întâmplare trăită fara ajutorul momente- Observa-tie
cunoştinţele însuşite imaginilor, le zilei. directa
ordonarea Jocuri
imaginilor dintr- Convor-biri
o povestire
ascultata.
Povestirea unor
intamplari sau
activitati
desfasurate
Dezvoltarea -Sa formuleze Exerciţii de Explicaţia Alfabetar şi Evlauare
capacităţii de a cuvinte după transformare a Demonstratia imagini Finală
transforma cuvinte. silaba de reper. unor cuvinte prin Exerciţiul Orala
înlocuiri de Scrisa
sunete sau silabe.

Concluzii - dupa aplicarea acestui program s-a evidentiat o reducerea partiala a disonantei
afectiv relationala, atingerea unor obiective si o relativa dezvoltare a limbajului.
Recomandări - folosirea testului situational, subiectul sa fie pus in situatii de viata cotidiana
reale, in cadrul tuturor activitatilor subiectul sa fie stimulat pozitiv pentru dezvoltarea motivatiei
intrinseci privind activitatea de invatare-terapie, să i se dea subiectului sarcini gospodaresti in
grupa si familie, continuarea programului de terapie.

Bibliografie

http://articole.famouswhy.ro/planul_educational_de_interventie_individualizata/
www.didactic.ro
http://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/04/repere-teoretice-si-practice-utile-
profesorului-de-sprijin.pdf
www.scribd.com

S-ar putea să vă placă și