Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

Numele şi prenumele..........................................

FIŞA DE LUCRU

1.Observa ț i următoarele obiecte din ceramică:

1. cană 2. vază 3.chiuvetă 4.cărămidă 5. gresie 6. ț i glă 7. tablou

Grupa ț i-le în următoarele categorii:

Obiecte de menaj Obiecte sanitare Produse pentru construc ț ii Obiecte


decorative

………………….. ……………… ………………………. ……………

2.Observa ț i următoarele produse din ceramică: farfurii, ce ș ti, ghivece, vaze.

Identifica ț i materiile prime ș i materialele folosite la ob ț inerea produselor ceramice

………………………………………………………………………………………………....

3.Întocmi ț i fi ș a de analiză a produsului ,,CANA’’


Anexa 2

FIȘĂ DE ANALIZĂ A UNUI OBIECT DIN CERAMICĂ

1. Denumirea produsului :
2. Utilizare :
3. Materiale folosite :
4. Alcătuire :
5. Formă :

6. Schi ță constructivă :

7. Prezentare :
8. Pre ț :
9. Disfunc ționalită ți posibile :