Sunteți pe pagina 1din 37

BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7.

: +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

FOAIE DE CAPĂT
- REZISTENŢĂ STRUCTURA –

Proiect nr.: 368/2019

Lucrarea: SPATII COMERCIALE - P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 50/2016

Amplasament: Localitatea Deva, strada Calea Zarandului, nr. 65A, judet Hunedoara

Proiectant general: SC PRIMAVERA DESIGN SRL - Deva

Proiectant specialitate: S.C. BB-CONS S.R.L. - Timisoara

Beneficiar: SC. COMETEX S.R.L.

Faza: P.Th. + D.D.E.

aprilie. 2020

NOTA: Toata documentatia acestui proiect este proprietatea S.C. BB-CONS S.R.L. si nu poate fi copiata, reprodusa sau
utilizata in nici un mod fara acordul scris al proprietarului.
Beneficiarul o poate utiliza neingradit dar numai in scopul realizarii constructiei, in conditiile legale!

Pag.1/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

PROIECT nr. 368/2019

BORDEROU

- Foaie de capăt

- Cuprins

- Memoriu tehnic justificativ

- Referat verificator MLPAT

- Extras masuri de protectia muncii

- Program de control al calitatii lucrarilor

- Caiete de sarcini

- Borderou piese desenate

Pag.2/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

PROIECT nr. 368/2019

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

- REZISTENŢĂ STRUCTURA –

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării: SPATII COMERCIALE – P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 50/2016

1.2. Beneficiar: S.C. COMETEX S.R.L.

1.3. Proiectant general: S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. Deva


Proiect nr. 276/2019

1.4. Proiectant specialitate: S.C. BB-CONS SRL Timişoara


Proiect nr. 368/2019

1.5. Amplasament: Localitatea Deva, strada Calea Zarandului, nr. 65A, judet Hunedoara

1.6. Faza de proiectare: P.Th. + D.D.E.

1.7. Cerinţe de verificare : A1+A2

1.8. Descrierea funcţională şi tehnologică: În amplasamentul propus se va realiza o constructie


compusa din doua corpuri de cladiri alaturate, independente din punct de vedere structural, cu
structura din beton armat prefabricat, inchideri din panouri sandwich, cu regim de inaltime parter,
avand dimensiunile aproximative in plan de 105.00 x 67.00m si cu inaltimea utila de 4.30m si
inaltimea la atic de 6.35m, si un totem publicitar realizat dintr-un stalp central cu panouri
publicitare pe 3 laturi dispuse de la inaltimea de 9m pana la 20m.
Construcţia va avea rolul functional de spatii comerciale pentru desfacerea mărfurilor
nealimentare. Beneficiarul investiţiei nu a precizat un proces tehnologic care sa afecteze condiţiile
de calcul sau exploatare ale construcţiei.

Pag.3/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

2. DESCRIEREA TEHNICA

2.1 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament


Conform studiului geotehnic elaborat de SC GEO-TECH SRL – Gheorgheni, Pr. nr. 257 din
20.06.019, terenul de fundare luat in calcul la dimensionarea fundatiilor izolate este stratul de argila
prafoasa, slab nisipoasa cafenie, cenusie albicioasa, spre baza consistenta, de origine antropica,
situat intre cotele -2.10/-3.50m, pentru care s-a evaluat pconv=140 - 150kPa;
Adancimea minima de fundare recomandata este: Dfmin= -2,10/-2.80m fata de nivelul
terenului natural. Adancimea de inghet este conform STAS 6054 - 85, hg = 0,80 – 0.90m;
Conform normativului “P 100 - 1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I – Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, amplasamentul se găseşte în zona de hazard seismic cu o valoare a
acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,10g pentru cutremure având intervalul mediu de
recurenţă IMR = 225 ani, 20 % probabilitate de depăşire în 50 de ani şi perioadă de colţ Tc=0.7s.
Construcţia se încadrează în clasa de importanţă-expunere pentru actiune seismica III pentru care
se adopta coeficientul γ1,e=1,00.

Figura 1: România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire în 50 de ani. (P-100-1/2013).

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanţă este “C” – constructie de


importanţă normală.
Structura se încadrează în clasa III de importanţă avind factorul de importanţă-expunere γI=1,00.

Pag.4/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Figura 2: Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspuns. (P-100-
1/2013).

Conform cod proiectare “CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor” amplasamentul se încadrează într-o zonă caracterizată de o valoare
caracteristică a încărcării din zăpada la sol S0,k=1.50 kN/m2, clasa de importanta expunere
III(conform Tabel A1.1) pentru care se adopta coeficientul γIs=1,0.

Figura 3: Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol sk[kN/m2], pentru altitudini A<=1000m. Nota:
pentru altitudini A>1000m valorile se sk se determina cu relatiile (3.1) si (3.2). (CR 1-1-3/2012).

Conform cod de proiectare “CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor” amplasamentul se încadrează într-o zonă caracterizată de o presiune de
Pag.5/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

referinţă a vântului qb=0.40 kN/m2, pentru o categorie de teren de tip III, avand z0=0,05m, clasa
de importanta expunere III(conform Tabel 3.1) pentru care se adopta coeficientul γIw=1,00.

Figura 4: Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, qb[kPa], avand IMR=50 ani Nota: pentru
altitudini A>1000m valorile presiunii dinamice a vantului se corecteaza cu relatia(A.1). (CR 1-1-4/2012).

2.2 Structura constructivă :

- fundatii izolate sub stâlpi de tip pahar de beton armat, cu talpa monolita si paharul
(gulerul) prefabricate.
- socluri prefabricate din beton armat in sistem tristrat; Acestea reazema pe fundatiile
izolate la nivelul superior al paharelor fiind prinse de acestea respectiv de stalpi prin intermediul
pieselor HTA inglobate.
- placa de pardoseala din beton armat, cu armare dispersa cu fibre metalice 20kg/mc.
Distanta dintre rosturile de contractie în placa de pardoseala nu va depasi 6 m dupa fiecare directie;
Suprastructura:
- stâlpi prefabricati de beton armat, încastrati în paharele prefabricate; stâlpii se vor executa
cu fetele ca beton aparent si cu muchiile tesite;
- grinzi principale prefabricate din beton precomprimat, avand sectiunea in forma de T, cu
latime de 50 cm, inaltime 80 cm si grosimea inimii de 14 cm;
- grinzi perimetrale prefabricate din beton armat, avand sectiune dreptunghiulara cu
inaltimea de 50cm si latimea talpii de 24cm.
- peretii de închidere exterioara se vor realiza din panouri sandwich de 10cm si vitraje tip
perete cortină. Peretii de compartimentare interioara se vor realiza din placi de gips-carton.
Pentru a se asigura efectul de saiba a acoperisului pe langa tabla cutata de acoperis se
dispune si un sistem de contravantuiri metalice de tipul diagonala (bare flexibile)+montant(teava
patrata) prinse articulat in noduri de elementele de beton armat prefabricat (stalpi, grinzi si pane).
Pag.6/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

3. INSTRUCTIUNI TEHNICE DE EXECUŢIE


3.1. Urmarind cele prevazute in prescriptiile tehnice , tehnologice si de calitate cuprinse în
normele şi normativele în vigoare ( NE-012/99, C56-85, STAS 3300/1-85, STAS 10107/2-77, STAS
856-71, ş.a.) şi condiţiile specifice cerute de proiectant prin proiect, executantul şi beneficiarul vor
elabora o documentaţie tehnologică de execuţie a obiectivului.
În cazul apariţiei unor neconcordanţe în proiect, care ar putea conduce la apariţia unor
defecte, atât beneficiarul cât şi executantul sunt obligaţi să anunţe proiectantul, în timp util, pentru
a se putea lua măsurile de corecţie ce se impun.
După finalizarea diferitelor faze de lucrări, se vor întocmi procese verbale de recepţie în
conformitate cu programul de control al calităţii lucrărilor, cuprins în prezenta documentaţie.
Recepţia fiecărei faze menţionate în susnumitul program, condiţionează trecerea la realizarea fazei
următoare.
3.2. Proiectul devine executabil numai dupa obtinerea autorizatiei de construire de catre
beneficiarul lucrarii si elaborarea integrala a detaliilor de executie.
Etapizarea lucrarilor de executie se va desfasura in ordinea urmatoare:
 se degaja terenul de obiecte si obstacole;
 se decapeaza stratul de teren vegetal;
 se executa sapatura fundatiilor;
 se traseaza si se marcheaza cu borne si balize axele constructiei avand grija ca amplasarea
acestora sa se faca in spatii ferite de actiuni mecanice si intemperii;
 se marcheaza cota ±0.00 pe repere cu pozitie fixa;
 se amplaseaza fundatiile prefabricate la pozitie;
 se toarna talpile fundatiilor;
 se amplaseaza stalpii prefabricati la pozitie si se monolitizeaza paharele fundatiilor;
 se amplaseaza grinzile principale la pozitie, apoi grinzile secundare si se monolitizeaza
conexiunile;
 se amplaseaza grinzile planseului intermediar, apoi elementele predala de planseu si se
toarna suprabetonarea;
 se executa umpluturile si placa suport pentru pardoseala parterului (armare, betonare,
vibrare);
 se monteaza elementele metalice din acoperis: contravanturi si legaturi;
 se monteaza inchiderile si se continua executia cu lucrarile de finisaje, instalatii etc.
  3.3. Se va da o atenţie deosebită rezemării corecte în poziţie şi la nivel a elementelor
structurale.
Executarea lucrărilor de construcţii se va face cu o grijă deosebită, respectându-se întocmai
prevederile şi normele tehnice în vigoare.

4. ASIGURAREA CALITĂŢII
4.1. Urmărirea asigurării calităţii execuţiei se va efectua în baza Programului de control al calitatii,
realizat de proiectantii initiali si de prevederile prezentului proiect având la bază prevederile
Normativului C. 56 – 85;
4.2. Orice neconcordanţă constată în proiect, sau eventuale propuneri de modificări faţă de
prevederile proiectului, se vor comunica proiectantului de specialitate, pentru a dispune asupra
soluţiei tehnice de urmat în execuţie.

Pag.7/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

5. NORME DE PROTECŢIA MUNCII – NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR


La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor normative:
1. Norme generale de protecţie a muncii, ediţia 1996, aprobat de Ministerul Muncii a
Protecţiei Sociale, Ministerul Sanatatii.
2. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. Aprobat cu Ord. MLPAT Nr.
9/N/1993.
3. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Indicativ P.118 – 1999.
4. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii. Indicativ C. 300 – 1994.
5. Se va acorda o atenţie deosebită respectării întocmai a Normativelor cu privire la măsurile
care trebuie aplicate pentru lucru la înălţime.

6. INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA


În vederea unei exploatări normale se va avea în vedere Legea nr. 10/95 privind calitatea în
construcţii.
Exploatarea normala a structurii metalice este asigurata în condiţiile în care nu sunt
depăşite sarcinile prevăzute de proiectant, la dimensionarea elementelor structurale si se asigura
intretinerea periodica a protecţiei anticorosive. Valorile sarcinilor respective sunt prezentate in
cadrul‚ breviarului de calcul’ din proiect.
Se interzice:
 Suspendarea sau montarea pe elementele structurii de rezistenţă a oricăror echipamente,
conducte, tubulaturi în afara celor cuprinse în temă, fără acordul scris al proiectantului.
 Orice modificare ulterioară a structurii sau elementelor de contravântuire fără acordul
proiectantului.
 Tăierea parţială sau totală a unor elemente ale structurii.
 Sudarea unor elemente de sprijin pentru alte confecţii sau construcţii învecinate fără acordul
proiectantului.
 Exploatarea structurii fără o verificare prealabilă amănunţită după evenimente deosebite
(cutremur, explozii, incendii), temperaturi excesive pozitive sau negative.
 Exploatarea cu elemente sau suduri fisurate consemnate în registrul de urmărire a comportării
in timp (exploatare).
 Orice alte intervenţii care afectează structura metalica a halei.

7. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR


Beneficiarul are obligaţia de a organiza acţiunea de urmărire a comportării în timp a
construcţiilor în conformitate cu Normativele P.130 – 1988 şi P.130 – 1997.
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea menţinerii
exigenţelor esenţiale avute in vedere la proiectare.
Prezenta lucrare nu necesită urmărirea specială a comportării in timp.
Beneficiarul va organiza si asigura urmărirea curentă a comportării in exploatare.
URMARIREA CURENTA este o activitate sistematică de culegere de date privind starea tehnică a
construcţiei, în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă,
stabilitate şi durabilitate, stabilite prin proiect.
Scopul urmăririi este prevenirea accidentelor tehnice datorate pierderii capacitatii portante
ale elementelor de rezistenţă.

Pag.8/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Părţile de obiect şi zonele supuse obligatoriu urmăririi curente sunt bazele stâlpilor,
ancorajele, colturile de cadru, deformaţii (săgeţi) verticale ale grinzilor şi deplasarea părţii
superioare a structurii transversal, longitudinal sau oblic, deformarea prin flambaj lateral sau în
planul lor a contravântuirilor, prinderile cu sudură şi cu şuruburi, deteriorarea protecţiei
anticorozive.
Accesul pentru observaţii se va face numai pe baza aprobării scrise a şefului de
secţie/administratorului.
Situaţiile limită pentru principalele aspecte ale observării directe, care impun remedieri în
scopul asigurării siguranţei în exploatare sunt:
 Coroziune-deteriorarea protecţiei anticorosive aplicate prin apariţia urmelor sau petelor de
rugina vizibile.
 Deformaţiile inadmisibile ale elementelor structurale
 Fisuri în cordoanele de sudură
 Fisuri în materialul de bază
 Exfolieri ale materialului de bază
 Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionalităţii obiectelor de construcţie, înfundarea
scurgerilor (burlane, jgheaburi), care poate să ducă la solicitări neprevăzute în proiectare.
Se impune, de asemenea, urmărirea curentă şi îndepărtarea operativă a zăpezii de pe
acoperişuri (fără a crea aglomerări locale), în cazul în care datorita ninsorilor se depăşeşte valoarea
greutăţii corespunzătoare zonei de 120 kg/m2 (aferenta unui strat în grosime de cca. 60 cm zăpadă
proaspătă în stare afânată).
Supravegherea curentă a stării tehnice se execută vizual prin observare directă detaliată şi
cu ajutorul mijloacelor de măsurare, observare şi control de uz curent (metru, şubler, lupă,
lanternă).

8. MODUL DE INVESTIGARE SI PĂSTRAREA DATELOR DE URMĂRIRE CURENTA


Urmărirea curentă a construcţiei are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de
existenţă fizică a construcţiei.
Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiei revine în sarcina proprietarului şi a
utilizatorului, care o execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în care nu are personal sau
mijloace pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o
firmă abilitată în această activitate.
Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi curente trebuie să fie atestat conform
instrucţiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmărire specială a comportării în exploatare a
construcţiilor elaborate de Inspectoratul Judeţean de Stat în Construcţii.
Urmărirea curentă se va executa o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de
evenimente deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren, ninsori abundente,
etc.)
Personalul însărcinat cu efectuarea acestei activităţi va întocmi rapoarte periodice ce vor fi
menţionate în Jurnalul evenimentelor şi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei, şi vor fi analizate şi
avizate de către Inspectoratul Judeţean de Stat în Construcţii.

9. CIRCULATIA FLUXULUI INFORMATIONAL


În cazul în care există situaţii negative expuse în scris în Jurnalul Evenimentelor ce se
consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei, proprietarul sau

Pag.9/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

utilizatorul va comanda o inspectare extinsă asupra construcţiei, urmată, dacă este cazul, de o
expertiză tehnică.

10. REGLEMENTARI – INDICATII TEHNICE


Lucrarile vor fi realizate conform prevederilor legale in vigoare in domeniu si
respectand caietele de sarcini, caietele de clauze tehnice, caietele de clauze speciale, avizele
tehnice, prescriptiile fabricantilor. In principal, reglementarile tehnice privind calculul constructiilor
si elementelor de constructii care trebuie respectate sunt:
LEGI, HOTARARI GUVERNAMENTALE, ORDINE MINISTERIALE, NORME GENERALE:
- Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea în constructii cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 50/1991 - Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor
- Legea nr.319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si
completarile ulterioare
- Legea nr.307 din 12 iulie 2006 Lege privind apararea împotriva incendiilor
- HGR nr. 766/1997 - Regulament privind întocmirea si pastrarea “Cartii tehnice a constructiei”
- HGR nr. 1739/2006 - Aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu
- HGR nr. 766/1997 - Regulamente privind încadrarea în categorii de importanta, întretinere,
exploatare, urmarire în timp si postutilizare
- HGR nr. 1425/2006 - Norme metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
- HGR nr. 601/2007 - Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii în munca
- OUG nr. 136/1999 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de
protectie pentru persoanle incadrate in munca
- Ord. MLPTL nr. 777/2003 - Îndrumator privind atestarea tehnico profesionala a specialistilor cu
activitate in constructii
- Ord. MLPAT nr. 91/1991 - Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a
continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991
- H.G.nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din H.G.nr. 560/2005 pentru aprobarea
categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila,
precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, M.Of. 47 din 19.01. 2006
- H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora modificatata si completata cu H.G. nr. 940 din 19 iulie 2006
- H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei, lucrarilor si constructiilor.
- H.G. nr.51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj, utilaje ,
echipamente, instalatii si punerea in functiune a capacitatii de productie.

11.REGLEMENTARI TEHNICE NATIONALE


Normative, Norme Tehnice, Instructiuni Tehnice:
- P 100 - 1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri
- CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor
- CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
Pag.10/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- C83-1975 - Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu în constructii


- C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale
- NP 112-04 - Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa
- NP 007-97 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat
- CR 2-1-1-1/2013 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton
armat
- C28-1999 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton
- NE 012/1-07 - Cod de practica pentru preparearea betonului
- NE 012/2-10 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat si beton precomprimat
- NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta în exploatare.
- CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- P130-99 - Normativ privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor
- P118-99 - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor
- C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
- C 150-1999 - Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole
GE 028-1997 - Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical;
- C 29-1985 - Normativ privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice
(caietele I....VI)
- C 56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii-Caietul II
- C 168-1980 - Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a
nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
- C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale;
- GP 014-1977 - Ghid de proiectare Calculul terenuli de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii
directe
- C 16-1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente
- P 82-1986 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si întretinerea drumurilor de santier
- PCC 002-1999 - Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la
furnizor: produse pentru stingerea incendiilor
Standarde:
- SR EN 1990:2004/NA:2006 - Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala
- SR EN 1991-1-1:2004 - Actiuni generale.greutati proprii, greutati specifice, incarcari utile pentru
cladiri
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Actiuni generale.greutati proprii, greutati specifice, incarcari de
exploatare pentru cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 - Actiuni generale. Actiuni termice
- SR EN 1990:2004 - Bazele proiectarii structurilor
- SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri
- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de otel.Reguli generale si reguli pentru
cladiri
Pag.11/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor


- SR EN 1998-1-2004 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Reguli generale,actiuni
seismice si reguli pentru cladiri
- SR EN 1998-1-2004 NA-2008Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Reguli
generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1997-1-2004 - Proiectarea geotehnica. Principii generale
- SR EN 1997-1-2004 NB 2007 - Reguli generale. Anexa nationala
- STAS 8600-79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Sisteme de toleranta.
- STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de înghet.
- STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare incercarea
Proctor
- STAS 1913/15-75 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.
- STAS 4606-85 - Determinari granulozitate agregate naturale
- STAS 3300/1-85, 2-85 - Teren de fundare - Principii generale de calcul. Calculul terenului de
fundare in cazul fundarii directe.
- STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si agricole. Constructii de otel. Conditii generale de
calitate
- SR EN 12620+A1:2008 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali;
- SR EN 197-1:2011 - Ciment. Compozitie specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
- STAS 438/1 – 89 - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat lacald. Marci si
conditii tehnice de calitate.
- STAS 438/2 – 91 - Sarma trasa pentru beton armat.
- STAS 438/3 – 98 - Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate
- SR EN 10080:2005 - Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton armat.
Generalitati

- STAS 7009-79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Tolerante si asamblari in constructii.


Terminologie
- STAS – 9824/0-74 - Trasarea pe teren a constructiei. Prescriptii generale
- STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiei civile, industriale si agrozootehnice
- STAS 8600 - 79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Tolerante si asamblari in
constructii. Sistem de tolerante.
- STAS 10265/1 – 84 - Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton aparent
- STAS 4606-80 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.Metode de
incercare
- SR EN 197-1: 2011 - Ciment – Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale
- SR EN 450: 2012 - Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate
- SR EN 1097-2: 2010 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare
- SR EN 1097-3: 2002 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice in vrac si a porozitatii
intergranulare
- SR EN 1097-6: 2002 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei
Pag.12/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- SR EN 12350-1: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare


- SR EN 12350-2: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 2: incercare de tasare
- SR EN 12350-3: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 3: incercare Vebe
- SR EN 12350-4: 2009 - ncercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare
- SR EN 12350-5 :2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 5: incercare cu masa de raspandire
- SR EN 12350-6: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate
- SR EN 12350-7: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin
presiune
- SR EN 12390-1:2013 - Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru
epruvete si tipare
- SR EN 12390-2:2009 Incercare pe beton intarit. Partea 2: Pregatirea si conservarea epruvetelor
pentru incercari de rezistenta
- SR EN 12390-3: 2009 - Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a
epruvetelor
- SR EN 12620:2003 - Agregate pentru beton
- SR EN 13055-1:2003 - Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si
paste de ciment
- SR EN 13242+A1: 2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
ingineria civila si in constructii de drumuri
- SR EN 13263-1+A1:2009 - Silice ultrafina pentru beton – Partea 1: Definitii, conditii si criterii de
conformitate
- SR EN 13263-2+A1:2009 - Silice ultrafina pentru beton – Partea 2: Evaluarea conformitatii
- SR ENV 13670:2010 - Executia structurilor de beton – Partea 1: Conditii comune
- SR EN 13791: 2007 - Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a structurilor si elementelor
prefabricate
Protectia muncii si PSI:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii - M.L.P.A.T. cu ordinul
9/N/15.III.1993,
- Ordinul MMPS nr. 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii – ord MLPAT 9/N/15.03.1993
- Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern-ord. 330/1998 al Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - Ordin 381/1994 al M.I. si 1219/1994 al
M.L.P.A.T.
- H.G. nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor modificata cu H.G.R. nr. 786/2002 ;
- P 118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor Elaborator: IPCT. S.A. M.L.P.A.T. nr.
27/N/ 07.04.1999
- HG nr.51/1992(r1) - Hotarare privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor.
- O.M.A.I. nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- C300/1994 : Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatiile aferente acestora – Ordinul MLPAT nr. 20N/11.07.1994;
- Decret nr. 290/16.VIII.1997 : Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifice
organizarilor de santier si pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
Pag.13/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Protectia Mediului:
- Strategia nationala de protejare a mediului
- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- OUG 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si
completarile ulterioare
- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru
anumite proiecte publice si private
- Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1440/2003 pentru aprobarea Ghidului national
de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat
al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr.645/2002, si modul de raportare a acestora. –
publicat în M.Of. nr.177/2003
- Ordinul nr. 1037/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind modificarea Ordinului
ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu – publicat în M.Of.nr. 985/7.11.2005
- Ordinul nr. 210/2004 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului privind modificarea
Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu – publicat în
M.Of.nr.985/7.11.2005
- Anexa la Ordinul nr. 95/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deseuri– publicata în M.Of. nr. 194
bis/8.03.2005
Toate produsele si materialele montate vor trebui sa beneficieze de un aviz tehnic favorabil.
Se vor respecta cu strictete indicatiile tehnice ale fabricantului.

INTOCMIT
Dipl.-Ing Boldus Bogdan
Proiect nr. 368/2019

EXTRAS DE MĂSURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN


MUNCA

La executie se vor respecta prescriptiile, recomandarile si masurile de tehnica securitatii muncii


specifice fiecarei categorii de lucrari si a operatiunilor ce se executa de fapt, Antreprenorul fiind
obligat sa instruiasca si sa urmareasca respectarea acestor prescriptii pentru a se evita producerea
de accidente de munca.
Inainte de deschiderea santierului, Beneficiarul, sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca a
fost stabilit un Plan de securitate si sanatate, conf. Art. 54. lit. B din HG 300/2006 privind Cerintele
minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Pag.14/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Se vor respecta cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere, conf. Prevederilor din
Anexa 4 la HG 300/2006, astfel:
Observatii preliminare
Obligatiile prevazute in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile santierului ori
ale activitatii, circumstantele sau un risc o cer. In sensul prezentei anexe, termenul incaperi
inseamna, printre altele, baraci.
PARTEA A
Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere
1. Stabilitate si soliditate
1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.
1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat
daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in
conditii de siguranta.
2. Instalatii de distributie a energiei
2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu
sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa ori indirecta.
2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se
tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta
persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
3. Caile si iesirile de urgenta
3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai
direct posibil intr-o zona de securitate.
3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucratori.
3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de
utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul
maxim de persoane care pot fi prezente.
3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
3.5. Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasate in locuri corespunzatoare.
3.6. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si
caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.
3.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta,
de intensitate suficienta in caz de pana de curent.
4. Detectarea si stingerea incendiilor
4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor
prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie
prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si,
daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.
4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma trebuie
intretinute si verificate in mod periodic.
La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
manipulat.

Pag.15/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationala care transpune
Directiva 92/58/CEE.
4.4. Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri
corespunzatoare.
5. Ventilatie
Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie
luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta.
Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de functionare si nu
trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea.
Atunci cand este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze
orice oprire accidentala a instalatiei.
6. Expunerea la riscuri particulare
6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa
contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie
inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare pentru
a preveni orice pericol.
Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.
6.3. Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate
masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.
7. Temperatura
In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se
seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.
8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe santier
8.1. Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in care este
posibil, de suficienta lumina naturala.
Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca
trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.
Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.
Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia
semnalelor ori a panourilor de semnalizare.
8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.
8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul
intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o
intensitate suficienta.
9. Usi si porti
9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de
pe sine si caderea lor.
9.2. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa
impiedice caderea lor.
9.3. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzator.
9.4. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru
pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in
permanenta.
9.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru
lucratori.

Pag.16/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si usor de identificat,
cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de energie, si trebuie sa poata fi deschise
manual.
10. Cai de circulatie - zone periculoase
10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare,
trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate
usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea
acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.
10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc
operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de
utilizatori si de tipul de activitate.
Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.
Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.
10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta
suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in zonele
periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
11. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel
incat lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.
12. Primul ajutor
12.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.
De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
12.2. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
12.3. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitati.
12.4. Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.
12.5. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.
Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon
ale serviciului de urgenta.
13. Instalatii sanitare
13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
13.2.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia
trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se
poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.
13.2.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui
lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele
personale si sa le poata pastra incuiate.
In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,
imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale.

Pag.17/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

13.2.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a
acestora.
13.2.4. Daca nu sunt necesare vestiare in sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare lucrator
trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.
13.2. Dusuri, chiuvete
13.2.1. Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor
trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.
Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a
acestora.
13.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui
lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.
13.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie sa
fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este necesar. Acestea
trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a
acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.
13.2.4. Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi
trebuie sa comunice intre ele.
13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete
In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri lucratorii
trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati
care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice. Trebuie prevazute cabine de
WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.
14. Incaperi pentru odihna si/sau cazare
14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare de
lucratori sau distantei fata de santier.
14.2. Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un
numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.
14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului
pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.
14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate
cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.
Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinandu-se seama de numarul de
lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.
14.5. In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru
protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.
15. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie
culcata, in conditii corespunzatoare.
16. Lucratori cu dizabilitati
Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii cu
dizabilitati. Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, dusurilor,
chiuvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de catre lucratorii cu
dizabilitati.
17. Dispozitii diverse
17.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Pag.18/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

17.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura
corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.
17.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este
cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

PARTEA B.
Cerinte minime specifice pentru posturile de lucru din santiere
Observatii preliminare
Atunci cand situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in doua sectiuni, asa cum sunt
prezentate mai jos, nu trebuie sa fie considerata obligatorie.
SECTIUNEA 1
Posturi de lucru din santiere, in interiorul incaperilor
1. Stabilitate si soliditate
Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
2. Usi de siguranta
Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa
poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de
urgenta.
Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.
3. Ventilatie
Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa
functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.
Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin
poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.
4. Temperatura
4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent,
incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice
acestor incaperi.
4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive,
in functie de natura activitatii si destinatia incaperii.
5. Iluminatul natural si artificial
Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie
echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si
sanatatea lucratorilor.
6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor
6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate
periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa
poata fi curatate si retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori
din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia
trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru si de caile
de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi raniti prin
spargerea acestora.
7. Ferestre si luminatoare
7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise,
reglate si fixate in siguranta de catre lucratori. Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie
pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru lucratori.
Pag.19/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de
curatare sau trebuie sa dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru
lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori prezenti.
8. Usi si porti
8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor
sunt determinate in functie de natura si destinatia incaperilor.
8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.
8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.
8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva
spargerii atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in
cazul in care acestea se sparg.
9. Caile de circulatie
Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si
echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.
10. Masuri specifice pentru scari si trotuare rulante
Scarile si trotuarele rulante trebuie sa functioneze in conditii de siguranta si trebuie sa fie dotate cu
dispozitivele de securitate necesare. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de
urgenta, accesibile si usor de identificat.
11. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor
Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi
desfasoare activitatea fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
SECTIUNEA a 2-a
Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperilor
1. Stabilitate si soliditate
1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide si
stabile, tinandu-se seama de:
a) numarul de lucratori care le ocupa;
b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
c) influentele externe la care pot fi supuse.
Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa
se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice
deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.
1.2. Verificare
Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice modificare
de inaltime sau adancime a postului de lucru.
2. Instalatii de distributie a energiei
2.1. Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.
2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si
semnalizate in mod clar.
2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie
deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.
2.4. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru
ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii.
2.5. In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute
indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata.
3. Influente atmosferice

Pag.20/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si
sanatatea.
4. Caderi de obiecte
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.
In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in
zonele periculoase.
5. Caderi de la inaltime
5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si
protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
5.2. Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.
In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute
mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure
de ancorare.
6. Schele si scari
6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentala.
6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:
a) inainte de utilizarea lor;
b) la intervale periodice;
c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de
pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.
Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.
6.4. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.
6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.
7. Instalatii de ridicat
7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:
a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt
destinate;
b) corect instalate si utilizate;
c) intretinute in stare buna de functionare;
d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare;
e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.
7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil
valoarea sarcinii maxime.
7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru
care sunt destinate.
8. Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:

Pag.21/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice;
b) mentinute in stare buna de functionare;
c) utilizate in mod corect.
8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor
trebuie sa aiba pregatirea necesara.
8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor
si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.
8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate
cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii
masinii si al caderii de obiecte.
9. Instalatii, masini, echipamente
9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa
fie:
a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice;
b) mentinute in stare buna de functionare;
c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.
9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului
periodic.
10. Excavatii, puturi, lucrari subterane, tuneluri, terasamente
10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri
corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine,
taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de
iruperea apei;
c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se realizeze
o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;
d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a
apei sau cadere a materialelor.
10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie.
10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta
suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.
11. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele
11.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau
suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei
persoane competente.
11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.
11.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

Notă:

Pag.22/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Prezentul extras de măsuri nu este limitativ urmând a fi completat cu alte măsuri ce se vor găsi
necesare de către executantul şi beneficiarul lucrării în funcţie de situaţia locală specifică a
lucrărilor.

Întocmit,
Dipl.-Ing Boldus Bogdan

PROIECT nr. 368/2019 VIZAT ISC Hunedoara

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII


LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE

Investiţia: SPATII COMERCIALE - P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 50/2016

Amplasament: Localitatea Deva, strada Calea Zarandului, nr. 65A, judet Hunedoara

Pag.23/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Beneficiar: S.C. COMETEX S.R.L.

Proiectant General: S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. Deva

Proiectant de specialitate: S.C. BB-CONS S.R.L.Timişoara

Executant : .................................................................................

În conformitate cu :

-Legea nr. 10/1995 „Legea privind calitatea în construcţii”;


-C56-85 – Normativ privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
-HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a
proiectelor , a execuţiei lucrărilor , complectate cu Îndrumătorul de aplicare nr.77/N/1996;
-HG 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în
construcţii;
-HG 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
-OG 623/2001 privind infiinţarea Inspectoratului de stat în construcţii;
-HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii;
-HG 278/1994 Regulament privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii;
-HG 456/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje , instalaţii
tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;

Se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor


pe faze:

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se


Nr.Cr Documente scrise Cine întocmește și
receptioneaza calitativ si pentru care trebuie Obs.
t. care se incheie: semnează
intocmite documente scrise
0 1 2 3 4
I. LA PRELUARE AMPLASAMENT B ; E ; Pgeo . P.V.R.
Predarea-primirea amplasamentului si a
1.1 PV B, E
bornelor de reper
1.2 Trasarea pe teren a obiectului PVT B, E, Topo
II. TEREN DE FUNDARE
2.1 Trasarea lucrarilor infrastructurii PVT B, E, Topo
Receptia terenului de fundare :
2.2 Cota teren de fundare, Natura teren de fundare, PVLA B, E, G, P
premergatoare turnarii betonului de egalizare.
III. INFRASTRUCTURA
Verificare montaj pahare premergator turnarii
3.1 PVLA B, E
betonului in fundatii

Pag.24/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Verificarea egalizarilor, a cofrajelor si


3.2 armarii in fundatiile izolate premergator PVFD B, C, P, I, G FD
turnarii betonului in fundatii
3.3 Receptia infrastructurii PVRC B, E

IV. SUPRASTUCTURA

Receptie elemente prefabricate in


4.1 PVR B, E
santier(inclusiv documente insotitoare)
Verificare montaj stalpi premergator montajului
4.3 PVRC B, E
grinzilor de acoperis
Verificare montaj grinzi de acoperis premergator
4.5 montajului sistemului de contravantuire si a PVRC B, E
invelitorii din tabla cutata
Verificare montaj contravantuiri si inchideri
4.6 metalice premergator realizarii anveloparii PV B, E
cladirii
4.7 Receptia structurii de rezistenta PVFD B, E, P, I FD
RECEPTIA LA TERMINARE GENERALA A Punctul de vedere
V. B, E, I
LUCRARILOR al proiectantului+PV

Beneficiar, Proiectant, Executant,

NOTA :
1. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare, cu minim 10 zile înaintea datei la
care urmează a se face verificarea.
2. La recepţia obiectivului , un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcţiilor.
3. -Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin conform Legii 10-
1995.
4. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
5. P.V.L.A. = proces verbal de lucrări ascunse ; P.V.R. = proces verbal de recepţie calitativă ; P.V. = proces
verbal; P.V.F.D. = proces verbal faza determinanta .
6. B= beneficiar ; E = executant ; P = proiectant ; I = inspectoratul in construcţii

Lucrarea:

SPATII COMERCIALE - PUZ APROBAT cu HCL nr 50/2016

Judetul Hunedoara, Municipiul DEVA, strada Calea Zarandului, nr. 65A

BENEFICIAR:
S.C. COMETEX S.R.L.
Pag.25/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

CAIET DE SARCINI

Proiect Nr. 368/2019

PRIVIND EXECUŢIA, CONTROLUL CALITĂŢII


ŞI MONTAREA ELEMENTELOR DE BETON ARMAT si a CONFECŢIILOR
METALICE

Caiet de sarcini

1. DESCRIEREA DE ANSAMBLU A LUCRARILOR


Obiectul prezentului proiect este realizarea unei constructii de tip parter pentru spatii
comerciale si depozitul aferent.
Suprastructura de rezistenta este alcatuita din 2 corpuri de cladire realizate din cadre plane
cu una sau 2 deschideri ( deschideri de 12m, 12+6m; 21+7m).
Cadrele sunt amplasate la traveea de 4,00m; 6,00m si 5,00m.
Elementele componente ale structurii de rezistenta sunt urmatoarele:
- stâlpi prefabricati de beton armat, încastrati în fundatii pahar; stâlpii se vor executa cu fetele ca
beton aparent si cu muchiile tesite; în stâlpi se vor îngloba confectii metalice pentru rezemarea si
prinderea elementelor grinzilor de beton si pentru prinderea centurilor de beton armat;

Pag.26/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- grinzile principale din beton precomprimat, avand sectiunea in forma de T, cu latime de 50 si 54


cm, inaltime variabila (maxim 110 cm) si grosimea inimii de 14 sau 18cm;
- grinzile secundare din beton armat, avand sectiunea dreptunghiulara, cu dimensiunea de 20x50 cm
si 25x60cm;
- contravântuiri metalice din teava patrata, si tensori din otel rotund;
Infrastructura de rezistenta este alcatuita din:
- fundatii izolate sub stâlpi de tip pahar de beton armat, cu talpa monolita si paharul (gulerul)
prefabricat; în pahare se vor îngloba placute metalice pentru prinderea grinzilor de fundatie;
- socluri prefabricate din beton armat; acestea reazema pe fundatiile izolate atât la nivelul superior al
paharelor (cu mortar de poza si placute sudate) cât si pe talpa fundatiilor (cu mortar matat sau
subbetonare dupa montaj), conform planselor; soclurile de pe conturul exterior al constructiei se vor
executa în sistem tristrat, cu termoizolatie din polistiren extrudat;
- placa de pardoseala din beton armat cu armare dispersa cu fibre metalice 20kg/mc; distanta dintre
rosturile de contractie în placa de pardoseala nu va depasi 6-7 m dupa fiecare directie; Peretii de
închidere exterioara se vor executa din panouri sandwich, iar peretii despartitori din gips-carton in
sistem dublu strat sau tristart in functie de prevederile din proiectul de erhitectura.
Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri sandwich cu grosimea de min 100mm care
se vor prinde direct pe stalpiii de beton si sau pe elementele de atic realizate din profile metalice.
Sistemul de protectie anticoroziva a elemetelor metalice, grinzilor si contravântuirilor
metalice va fi indicata de beneficiar, si trebuie sa fie compatibila cu stratul de protectie antifoc,
aplicat dupa montaj.
Sistemul de invelitoare va fi de tip table cutata cu cute mari (min150mm) care se prinde direct
de grinzile de acoperis, termoizolatie realizata din vata mineral rigida si hidroizolatie din membrane
cauciucata.

2. PREVEDERI GENERALE
Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea lucrarilor de betoane pentru egalizari,
fundatii izolate, continui si socluri, grinzi de fundatii, monolitizari, placi de pardoseala, si cuprinde
cerintele tehnice ce trebuie sa fie indeplinite la prepararea, transportul si punerea în opera a betonului
monolit.
De asemenea cuprinde si conditiile de calitate si de executie pentru celelalte materiale
introduse în opera: otel beton, constructii metalice, confectii metalice înglobate în beton sau aparente,
etc.
La executarea lucrarii se vor respecta prevederile din standardele si normativele în vigoare si
prevederile din prezentul caiet de sarcini.
Executantul va efectua prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de
specialitate încercari si determinari, rezultate din aplicarea normativelor si a prezentului caiet de
sarcini.
2.1. Elemente de coordonare pentru proiectare si executie
Principalele acte normative, pe baza carora s-au facut calculul si alcatuirea structurii, precum si cele
ale caror prevederi trebuie respectate în executie sunt:
Normative:
- P 100 - 1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri
- CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor
- CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
- C83-1975 - Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu în constructii
- C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale
Pag.27/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- NP 112-04 - Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa


- NP 007-97 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat
- CR 2-1-1-1/2013 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat
- C28-1999 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton
- NE 012/1-07 - Cod de practica pentru preparearea betonului
- NE 012/2-10 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat si beton precomprimat
- NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta în exploatare.
- CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- P130-99 - Normativ privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor
- P118-99 - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor
- C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
- C 150-1999 - Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole
GE 028-1997 - Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical;
- C 29-1985 - Normativ privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice
(caietele I....VI)
- C 56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii-Caietul II
- C 168-1980 - Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a
nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
- C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale;
- GP 014-1977 - Ghid de proiectare Calculul terenuli de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii
directe
- C 16-1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente
- P 82-1986 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si întretinerea drumurilor de santier
- PCC 002-1999 - Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la
furnizor: produse pentru stingerea incendiilor
Standarde:
- SR EN 1990:2004/NA:2006 - Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala
- SR EN 1991-1-1:2004 - Actiuni generale.greutati proprii, greutati specifice, incarcari utile pentru
cladiri
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Actiuni generale.greutati proprii, greutati specifice, incarcari de
exploatare pentru cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 - Actiuni generale. Actiuni termice
- SR EN 1990:2004 - Bazele proiectarii structurilor
- SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri
- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de otel.Reguli generale si reguli pentru
cladiri
- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor
- SR EN 1998-1-2004 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Reguli generale,actiuni
seismice si reguli pentru cladiri
- SR EN 1998-1-2004 NA-2008Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Reguli
generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa nationala
- SR EN 1997-1-2004 - Proiectarea geotehnica. Principii generale
- SR EN 1997-1-2004 NB 2007 - Reguli generale. Anexa nationala
Pag.28/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- STAS 8600-79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Sisteme de toleranta.


- STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de înghet.
- STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare incercarea
Proctor
- STAS 1913/15-75 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.
- STAS 4606-85 - Determinari granulozitate agregate naturale
- STAS 3300/1-85, 2-85 - Teren de fundare - Principii generale de calcul. Calculul terenului de
fundare in cazul fundarii directe.
- STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si agricole. Constructii de otel. Conditii generale de
calitate
- SR EN 12620+A1:2008 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali;
- SR EN 197-1:2011 - Ciment. Compozitie specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
- STAS 438/1 – 89 - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat lacald. Marci si
conditii tehnice de calitate.
- STAS 438/2 – 91 - Sarma trasa pentru beton armat.
- STAS 438/3 – 98 - Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate
- SR EN 10080:2005 - Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton armat.
Generalitati
- STAS 7009-79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Tolerante si asamblari in
constructii. Terminologie
- STAS – 9824/0-74 - Trasarea pe teren a constructiei. Prescriptii generale
- STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiei civile, industriale si agrozootehnice
- STAS 8600 - 79 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Tolerante si asamblari in
constructii. Sistem de tolerante.
- STAS 10265/1 – 84 - Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton aparent
- STAS 4606-80 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.Metode de
incercare
- SR EN 197-1: 2011 - Ciment – Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale
- SR EN 450: 2012 - Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate
- SR EN 1097-2: 2010 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare
- SR EN 1097-3: 2002 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice in vrac si a porozitatii
intergranulare
- SR EN 1097-6: 2002 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei
- SR EN 12350-1: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare
- SR EN 12350-2: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 2: incercare de tasare
- SR EN 12350-3: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 3: incercare Vebe
- SR EN 12350-4: 2009 - ncercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare
- SR EN 12350-5 :2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 5: incercare cu masa de raspandire
- SR EN 12350-6: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate
- SR EN 12350-7: 2009 - Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin
presiune
- SR EN 12390-1:2013 - Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru
epruvete si tipare

Pag.29/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- SR EN 12390-2:2009 Incercare pe beton intarit. Partea 2: Pregatirea si conservarea epruvetelor


pentru incercari de rezistenta
- SR EN 12390-3: 2009 - Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor
- SR EN 12620:2003 - Agregate pentru beton
- SR EN 13055-1:2003 - Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste
de ciment
- SR EN 13242+A1: 2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
ingineria civila si in constructii de drumuri
- SR EN 13263-1+A1:2009 - Silice ultrafina pentru beton – Partea 1: Definitii, conditii si criterii de
conformitate
- SR EN 13263-2+A1:2009 - Silice ultrafina pentru beton – Partea 2: Evaluarea conformitatii
- SR ENV 13670:2010 - Executia structurilor de beton – Partea 1: Conditii comune
- SR EN 13791: 2007 - Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a structurilor si elementelor
prefabricate

3. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ELEMENTELE DIN BETON ARMAT


Se aplica prevederile Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat, indicativ NE 012-00. În spiritul acestuia se prezinta în continuare elementele
de baza care determina calitatea structurilor si elementelor din beton si beton armat.=
3.1. MATERIALE
3.1.1. Ciment
La prepararea betonului se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment (Tabel I.2.1.):
- elemente de beton simplu:
- clasa de beton C4/5, C8/10: CEM II B, II A, clasa de rezist. 32,5
- elemente de beton armat:
- clasa de beton C12/15, C16/20, C18/22,5: CEM I, II A, clasa de rezist. 32,5 C20/25,
C25/30 : I, clasa de rezist. 32,5 II A-S, II A-L, II A-V, cl. 32,5 R/42,5, Beton: C30/37-CEM.I A-S ≥
42.5 R (0-16mm), Beton: C40/50-T4-CEM I 52.5R/0-16, Beton: C50/60 S3; I52.5R: 0-16, XC1,
S-a notat mai sus tip I: ciment Portland fara adaos, tip II: ciment Portland cu adaos, tip III:
ciment de furnal, tip IV: ciment puzzolanic, tip V: ciment compozit.
Livrarea, transportul, depozitarea si controlul calitatii cimentului se va face conform cap. 4.1.
din Codul de practica.
3.1.2. Agregate
La prepararea betonului se vor folosi agregate cu densitatea normala (1201-2000 kg/m³)
provenite din sfarâmarea naturala si/sau concasarea rocilor.
Producerea si livrarea agregatelor se vor face pe baza de atestat de functionare, prezentând la
livrare certificat de calitate pentru agregate.
Agregatele vor satisface cerintele prevazute în reglementarile tehnice specifice: STAS 1667-
76 si dupa caz STAS 662-89 si SR 667-98.
Curba de granulozitate a agregatului total se va încadra în zona recomandata I, II sau III,
conform tabelului I.4.5. În functie de dimensiunea maxima prevazuta în proiect a agregatelor se va
verifica încadrarea lor în limitele zonelor de granulozitate, conform tabelelor I.4.6...I.4.9.
Granulozitatea agregatelor va fi verificata cu ajutorul sitelor sau ciururilor cu dimensiunile
ochiurilor conform STAS 1667-76: 0,2; 0,5; 1; 2; 3(5); 7; 10; 16; 20; 31; 40; 50; 63; 71 mm.
Continutul de impuritati, granulozitatea su umuditatea naturala a agregatelor se va stabili
conform STAS 4606-80.
Transportul, depozitarea si controlul calitatii agregatelor se va face conform cap. 4.2. din
Codul de practica.

Pag.30/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

3.1.3. Apa
Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau
din alta sursa, cu conditia îndeplinirii cerintelor prevazute în STAS 790-84.
3.1.4. Aditivi
Aditivii sunt produse chimice care se adauga în beton în cantitati mai mici sau egale cu 5%
substanta uscata fata de masa cimentului, în scopul îmbunatatirii/modificarii proprietatilor betonului
în stare proaspata si/sau întarita.
Scopul utilizarii aditivului la prepararea betonului este:
- îmbunatatirea lucrabilitatii;
- punerea în opera a betoanelor prin pompare;
- îmbunatatirea gradului de impermeabilitate;
- îmbunatatirea comportarii la înghet-dezghet;
- realizarea de betoane de clasa superioara;
- reglarea procesului de întarire;
- cresterea rezistentei si durabilitatii betonului.
Aditivii pot avea efect de: antrenor de aer, reducator de apa, plastifiant, întîrzietor de priza,
accelerator de priza, accelerator de întarire, anti-înghet.
Prin proiect nu se prevede utilizarea de aditivi. Executantul sau furnizorul de beton poate opta
pentru utilizarea unor aditivi în conditiile cap. 4.4. al Codului de practica, cu respectarea cerintelor de
rezistenta si de durabilitate ale betonului, prescrise de proiect.
3.1.5. Adaosuri
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga în beton în cantitati de peste 5 %
substanta uscata fata de masa cimentului, în vederea îmbunatatirii caracteristicilor acestuia sau pentru
a realiza proprietati speciale.
Adaosurile pot fi:
- inerte, înlocuitor partial al partii fine din agregate;
- active, caz în care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului (ex. zgura granulata de
furnal, cenusa, praful de silice, etc.).
Prin proiect nu se prevede utilizare de adaosuri.
3.2. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI
Prin proiect alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se va face de
catre producator, pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator
autorizat.
La prepararea betonului se vor respecta cerintele privind:
- consistenta (lucrabilitatea) betonului;
- granulozitatea agregatelor;
- alegerea tipului de ciment, dozajului de ciment si raportului A/C;
- alegerea aditivilor si adaosurilor.
Compozitia betonului trebuie sa fie alcatuita astfel încât, în conditiile unui dozaj minim de
ciment si ale unor caracteristici în stare proaspata ale betonului, impuse de tehnologia de executie, sa
se asigure realizarea cerintelor de rezistenta si durabilitate prevazute prin proiect.
3.3. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI
Betonul proaspat se caracterizeaza prin:
- consistenta, prevazuta în functie de tipul elementului (tabel I.4.3. din Codul de preactica);
- continutul de aer oclus (STAS 5479-88);
- densitatea aparenta (STAS 1759-80).
Betonul întarit se caracterizeaza prin:
- rezistenta la compresiune la vârsta de 28 zile, corespunzator clasei de rezistenta a betonului din
proiect (pct. 7.2.1. din Codul de practica);
Pag.31/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

- rezistenta la penetrarea apei - gradul de impermeabilitate minim nu se impune;


- rezistenta la înghet - gradul de gelivitate minim nu se impune;
- densitatea betonului conform STAS 2414-91.]
3.4. PREPARAREA BETONULUI
Prepararea betoanelor se va face în statii de betoane, functionând pe baza de atestat.
Producatorul certifica calitatea betonului preparat.
Dozarea materialelor componente se va face pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si
verificate de catre un laborator autorizat, în conditiile pct. 9.3. al Codului de practica.
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cadere
libera. Prin amestecare trebuie sa se obtina o distributie omogena a materialelor componente si o
lucrabilitate constanta.
Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la începerea turnarii sa fie cuprinsa între 5°C
si 30°C.
3.5. TRANSPORTUL SI PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI
Transportul betoanelor se va face cu autoagitatoare.
Durata maxima de transport a betonului va respecta prevederile tabelului 12.1 din Codul de
practica.
Lucrarile pregatitoare pentru turnarea betonului precum si regulile generale de betonare sunt
cuprinse în pct. 12.2. si 12.3. al Codului de practica.
Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, în functie de
consistenta betonului, tipul elementului, etc. Detaliile privid compacterea betonului, precum si
procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate în pct. 12.4. si anexa IV.2. al Codului de practica.
La obiectele prezentului proiect compactarea betonului se va face prin vibrare interna,
folosind vibratoare de interior.
3.6. ROSTURI DE LUCRU (DE BETONARE)
Se vor respecta în primul rând rosturile de lucru, prevazute în proiect.
Daca proiectul nu prevade altfel, stabilirea pozitiei rosturilor de lucru si tratarea lor se vor
face conform pct. 13. si anexa IV.3. al Codului de practica. De regula ele vor fi localizate în zona
elementelor cu eforturi minime în timpul exploatarii.
Suprafata rosturilor de lucru la stâlpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa acestora,
iar la placi si pereti perpendiculara pe suprafata lor.
3.7. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE
Tratarea betonului dupa turnare înseamna totalitatea masurilor de protectie împotriva:
- uscarii premature, datorita soarelui si vântului;
- antrenarii pastei de ciment datorita ploii;
- diferentelor mari de temperatura în interiorul betonului;
- temperaturii scazute sau înghetului;
- eventualelor socuri sau vibratii care ar putea diminua aderenta beton-armatura.
Protectia betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat de nisip, rogojini, etc.),
mentinute în permanent în stare umeda.
În principiu betonul proaspat va fi stropit cu apa imediat dupa ce betonul este suficient de
întarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.
În cazul în care temperatura mediului este mai mica decât +5°C, nu se va proceda la stropire
cu apa, ci se vor aplica materiale sau pelicule de protectie.
Dupa priza suprafetele de beton vor fi mentinute umede pâna la vârsta de 14...28 zile, în
functie de conditiile de expunere. Se recomanda ca radierele sau placile sa fie protejat prin acoperire
cu un strat de nisip mentinut în stare umeda.
Metodele de tratare/protectie si durata tratarii vor respecta prevederile cap. 15 din Codul de
practica.
Pag.32/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

3.8. ARMATURI
Otelul beton trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice prevazute în STAS 438/1,2,3-80, si se
livreaza cu certificat de calitate.
Livrarea, marcarea, transportul si depozitarea armaturilor se vor face conform cap. 10 al
Codului de practica.
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face în stricta
conformitate cu prevederile proiectului. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
Armaturile vor fi montate în pozitia prevazuta în proiect, luându-se masuri care sa asigure
mentinerea acesteia în timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.).
Se va prevedea:
- cel putin doi distantieri la fiecare m² de placa sau perete;
- cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stâlp;
- cel putin un distantier între rândurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda în zona cu
armatura pe doua sau mai multe rânduri.
Pentru mentinerea în pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor folosi capre
din otel beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse între ele la distanta de
maximum 1 m (1 buc/m²) în câmp, respectiv de maximum 50 cm (4 buc/m²) în zonele de consola.
La grinzi si stâlpi vor fi legate toate încrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu
ciocuriloe agrafelor. Restul încrucisarilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrierilor, pot fi legate
numai în sah (cel putin doi în doi). Barele înclinate vor fi legate, în mod obligatoriu, de primii
etrieri cu care se încruciseaza. Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor
sunt cuprinse în cap. 10 si anexa II.1. al Codului de practica.
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este stabilita prin proiect.
3.9. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul productiei si/sau executiei poate fi efectuat de executant cu asigurarea nivelului
de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem de calitate conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu sarcini specifice, în functie de natura lucrarilor, sau printr-un
organism independent (control exterior).
Se vor efectua urmatoarele categorii de controale:
- în cadrul controlului materialelor constituente, echipamentelor, executarii si proprietatii betonului se
va verifica calitatea cimentului, agregatelor, aditivilor, adaosurilor, cofrajelor si armaturilor;
- controlul înainte de punere în opera a betonului;
- controlul în timpul transportului, compactarii si tratarii betonului.
Procedeele de verificare sunt detaliate în cap. 17.2., pct. 17.2.1. al Codului de practica.
Verificarea îndeplinirii nivelelor de performanta prin aplicarea criteriilor de conformitate
trebuie sa se faca de catre producatorii de beton, executanti (control interior) si/sau prin controlul
exterior/de conformitate.
Criteriile de conformitate pentru rezistenta la compresiune a betonului se prezinta la pct.
17.2.2.3. al Codului de practica.

4. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CONSTRUCTII CU STRUCTURA METALICA


Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia în uzina si pe santier a structurii metalice.
La executia acestei structuri se vor respecta integral toate reglementarile si prevederile în
vigoare privind executia, verificarea calitatii executiei si receptia obiectivelor de investitie în
constructii.
Intreprinderile executante care contribuie la executia structurii metalice raspund direct de
buna executie si de calitatea tuturor lucrarilor ce le revin în conformitate cu planurile de executie, cu
Pag.33/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

prevederile standardelor, normativelor si instructiunilor tehnice în vigoare si cu prevederile


prezentului caiet de sarcini.
Responsabilul C.T.C. cu problemele controlului uzinarii va trebui sa cunoasca prevederile
prezentului caiet de sarcini.
Conditiile de calitate ale îmbinarilor sudate sunt reglementate de Normativul C 150-99 si
de standardele conexe, specificate în normativ.
Pe plansele prezentului proiect sunt prevazute:
- marci, clase de calitate si standarde ale otelurilor utilizate;
- dimensiunile pieselor care se îmbina cu detalii de trasare;
- nivelul de acceptare a îmbinarilor sudate;
- categoria de executie a elementelor.
Unitatea de executie care uzineaza piesele metalice are obligatia ca, înainte de începerea
uzinarii, sa verifice planurile de executie. În cazul constatarii unor neconcordante sau în cazul
solicitarii unor modificari pentru usurarea uzinarii se va contacta proiectantul. Orice modificare fata
de proiect, care afecteaza structura din punct de vedere al rezistentei sau al montajului, se va face
numai cu aprobarea prealabila, scrisa, a proiectantului.
Dupa verificarea proiectului si întroducerea eventualelor modificari, uzina producatoare
întocmeste documentatia de executie, care trebuie sa cuprinda:
- marca si clasa de calitate a otelurilor;
- operatiile de debitare si prelucrare a pieselor din laminate cu indicarea claselor de calitate ale
taieturilor si a conditiilor de calitate;
- operatiile de asamblare a pieselor, continând:
- ordinea de asamblare;
- prinderea provizorie;
- împiedicarea deformatiilor;
- parametri de sudare conform tehnologiilor calificate;
- preîntâmpinarea starilor de eforturi remanente;
- asigurarea tolerantelor impuse;
- operatiile de prelucrare finala ale îmbinarilor;
- nivelul de acceptare pentru fiecare îmbinare sudata;
- controlul pe faze si final;
- încercarile pe probe din oteluri;
- documentatie legata de modul de protectie anticoroziva, manipulare depozitare si transport;
- solutii pentru remedierea defectelor cu respectarea prevederilor normativului C 150-99.
Toate cusaturile sudate se executa conform prevederilor procesului tehnologic de sudare
întocmit de uzina.Cusaturile sudate trebuie sa corespunda dimensiunilor din proiect sau celor
prevazute în procesul tehnologic, daca acestea din urma sunt diferite. Aspectul cusaturilor trebuie sa
rezulte neted, uniform si lipsit de defecte. Arcul electric va fi amorsat numai pe placutele terminale
tehnologice, în rosturi sau piese speciale de amorsare.
Zgura de pe cusaturi se îndeparteaza numai dupa racirea normala a acestora.Craterele
neumplute se vor îndeparta prin curatare, polizare si resudare.
La sudurile prevazute cu resudarea radacinii, completarea cu sudura la radacina se face dupa
curatarea si polizarea rostului.
La sudarea în mai multe straturi suprafata stratului anterior va fi curatata de zgura.
Daca se constata fisuri sau în caz de dubiu sudorul va anunta maistrul sau inginerul sudor pentru
stabilirea cauzelor si masurilor de remediere.
Se recomanda ca acolo unde este posibil, sudarea sa se faca în pozitie orizontala. Sudurile de
pozitie (verticala, peste cap sau cornise) pe santier sau la montaj vor fi executate numai de sudori cu
experienta.
Pag.34/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Se interzice sudarea elementelor de otel la temperaturi sub +5°C fara aplicarea de masuri
speciale.
Lucrarile de sudura vor fi conduse de un inginer sudor, respectiv câte un maistru sudor pentru
fiecare schimb de lucru. Maistri sudori si muncitorii specialisti vor fi instruiti de inginerul sudor.
Unitatea de executie care monteaza structura metalica are obligatia sa verifice documentele
tehnice de proiectare si de excutie în uzina si sa semnaleze eventualele lipsuri sau neconcordante. Pe
baza acestor documente un personal cu experienta în lucrari de montaj va elabora documentatia
tehnica de montaj, care trebuie sa cuprinda:
- spatiile pentru depozitarea si transportul pe santier a elementelor;
- organizarea platformelor de preasamblare pe santier;
- verificarea dimensiunilor implicate în obtinerea tolerantelor de montaj impuse;
- pregatirea si executia îmbinarilor de montaj;
- verificarea cotelor si nivelelor indicate în proiect;
- ordinea de montaj a elementelor;
- metode de sprijinire si asigurare a stabilitatii elementelor în fazele intermediare de montaj.
Conditiile de calitate ale îmbinarilor sudate la montajul elementelor sunt identice ca la
uzinarea lor, conform normativului C 150-99.
Îmbinarile cu suruburi obisnuite se executa si controleaza conform punctul 4 din STAS 767/0-
88.Pentru îmbinarile de montaj pe santier gaurile se vor da cu 1...2 mm mai mici, urmând ca ele sa fie
alezate la diametru definitiv dupa asamblarea de proba în uzina a subansamblelor si prinderea
provizarie a tuturor pieselor ce se îmbina.
Lucrarile de montaj pe santier vor fi conduse de un inginer cu experienta în asemenea lucrari.

4.1. Materiale
Materialele de baza sunt indicate în planurile de executie, pentru fiecare reper în parte. În caz
de incertitudine, întreprinderea executanta va cere avizul proiectantului. Eventualele schimbari ale
marcilor si claselor de calitate ale laminatelor prevazute în proiect nu sunt admise decât cu aprobarea
scrisa a proiectantului.
Toate laminatele folosite trebuie sa corespunda prevederilor din STAS 11503-80.
Laminatele din otel trebuie sa fie însotite de certificate de calitate uzinale si sa fie marcate de catre
uzina producatoare.
Întreprinderea de uzinare a pieselor si subansamblelor metalice trebuie sa verifice corespondenta
dintre datele surprinse în certificatele de calitate si cele din STAS 500/1-89, 500/2-80.
Certificatele de calitate vor trebui prezentate la receptia în uzina a produselor uzinate, dupa
care se vor pastra timp de 10 ani.
Întreprinderea de uzinare verifica la fiecare lot de produse laminate de acelasi tip, aprovizionate în
acelasi otelarie calitatea laminatelor prin analize chimice si încercari mecanice. Încercarile mecanice
si tehnologice sunt:
- încercarea la tractiune, conform STAS 200-87 si STAS 5540/2-82;
- îndoirea la rece conform SRISO 7438/1993;
- încovoierea prin soc pe epruvete cu crestatura în V sau U dispusa perpendicular pe suprafata tablei
(la laminate cu grosimea t < 10 mm) conform SREN 10045-1/1993.
Extragerea epruvetelor se va face conform prevederilor STAS 7324-75.
Laminatele livrate din bazele de aprovizionare trebuie sa fie însotite de certificate de calitate conform
prevederilor standardelor de produse.
Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2 din
STAS 767/0-88.
În caz de dubiu uzina constructoare este obligata sa faca toate verificarile din prezentul capitol.

Pag.35/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

Materialele de adaos, respectiv electrozii pentru sudare manuala, sârmele si fluxurile pentru
sudarea automata vor corespunde standardelor pentru materiale de adaos: electrozi înveliti pentru
sudare manuala - STAS 1125/1-91, sârmele de otel pentru sudare automata - STAS 1126-87.
Materialele de sudare se stabilesc de catre coordonatorul tehnic cu sudura al unitatii de
executie si trebuie sa corespunda conditiilor de calitate diferentiate pe niveluri de acceptare, conform
normativului C 150-99.
Suruburile obisnuite folosite la montaj pentru prinderi provizorii vor fi suruburi grosolane conform
SRISO 4016/1994 cu piulite conform STAS 922-89.
Pentru îmbinarile de rezistenta cu suruburi obisnuite, prevazute ca atare în proiectele de
executie, se vor folosi suruburi semiprecise sau precise, conform STAS 4272-89, cu piulite conform
STAS 1071-89, din grupa de caracteristici mecanice 4.6 pentru piese din OL37 si 6.6. pentru piese
din OL52. Pentru îmbinarea cu suruburi a profilelor U si I se vor folosi saibe conform STAS 2242-
80.
4.2. Controlul si verificarea calitatii
Controlul permanent se face - pentru fiecare faza de executie - conform metodologiei proprii
a unitatii de executie. Rezultatele controalelor efectuate vor fi trecute în "registrul de control".
Verificarea calitatii se face, în general, în conformitate cu prevederile STAS 767/0-88 si a
Normativului C.150-99. Verificarea calitatii consta în:
- verificarea materialului de baza;
- verificarea materialelor de adaos;
- verificarea respectarii tehnologiilor de executie;
- verificarea calitatii taieturilor si prelucrarii marginilor libere si a rosturilor pentru sudare;
- verificarea calitatii cusaturilor sudate, care consta în:
- verificarea aspectului în procent de 100% pentru toate piesele si îmbinarile sudate;
- masurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice si a defectelor de suprafata, în procent
prevazut de normativul C 150-99, tabelul 5;
- examinarea cu radiatii penetrante numai pentru îmbinarile cap la cap, în procent prevazut de
normativul C 150-99, tabelul 5.
Subansamblele si elementele de constructii se verifica din punct de vedere al aspectului, al
formei si dimensiunilor geometrice prevazute în proiect.
La receptia elementelor sudate la primirea pe santier se aplica prevederile normativului C
150-99, cap.5.
4.3. Protectia anticoroziva a elementelor metalice
Se vor aplica procedeele de protectie anticoroziva specificate pentru fiecare element în parte
pe planse sau în tenderul obiectului.
Elementele metalice montate în exterior se vor proteja anticoroziv obligatoriu prin zincare
termica, conform ghidului GP 035-98. Zonele afectate de sudurile de montaj se vor trata prin zincare
la rece.

5. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor este reglementata de Regulamentul aprobat cu H.G. nr.273/1994 cui
modificarea din HG nr. 343/2017, si se efectueaza în doua etape:
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci, când toate lucrarile prevazute în
documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate în conformitate cu prevederile
cap.15. Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile în cursul executiei de catre organele de
Pag.36/ 37
BB-CONS ROMÂNIA, 300551 Timişoara, Str. Caraş, nr.7. : +4-0256-204697;
 bogdan.boldus@bb-cons.ro; www.bb-cons.ro 0722162047;
Nr.Inreg.ORC: J35/1740/2003; C.U.I.: RO15629140; Cap.soc.200 RON
ING BANK Sucursala Timişoara, Adresa SWIFT: INGBROBU
Cod IBAN: RO72INGB0000999901681498.

control. Se încheie proces verbal de receptie conform prevederilor în vigoare specificându-se


eventualele remedieri necesare.
Receptia structurii metalice se va face conform reglementarilor în vigoare privind receptia
obiectivelor de investitii, tinând seama si de prevederile Normativului C150-1999..
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie, încheindu-se un proces
verbal de receptie finala, în care comisia de receptie admite, amâna sau respinge lucrarea.

Proiectant
Dipl.-Ing Boldus Bogdan

Pag.37/ 37