Sunteți pe pagina 1din 10

1

CRH Ciment Romania


Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

RAPORT
ASISTENȚĂ TEHNICĂ II
CONSTANȚA BUSINESS PARK,com.Lazu, jud.Constanța

Beneficiar:

 SAT REABILITARE RECICLARE SRL


str.Fabricii 131, Cluj-Napoca

jud.Cluj

 TSC HORJA SRL


Poșta Câlnău, jud.Buzău
2
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

La solicitarea beneficarului lucrării de terasamente, asocierea SAT Reabilitare Reciclare SRL și


TSC HORJA SRL, pentru amplasamentul studiat în comuna Lazu, jud. Constanța am efectuat
teste pentru verificarea calității în teren.

La data de 11.05.2020 a fost efectuata stabilizarea materialului de către SAT Reabilitare Reciclare SRL
folosind liant hidraulic Roadmix din fabrica CRH Medgidia. Testele au fost efectuate în laboratorul
geotehnic grad II, CRH București si in teren folosind laboratorul mobil CRH iar rezultatele se regăsesc în
tabelul de mai jos Teste efectuate conform STAS 10473/2-86.

 Determinare umiditate amestec praf argilos- Roadmix HRB E4- conform SR EN 1097-5/2001

RAPORT DE INCERCARE
PENTRU DETERMINAREA UMIDITATII AMESTECULUI

I - IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar : SAT Reabilitare reciclare-TSC Horja
Adresa Com. Lazu, jud.Constanta

II - IDENTIFICARE ELEMENT INCERCAT


Indicativ proba STR4; STR5
Praf argilos stabilizat cu 3%
Tip material stabilizat
Roadmix HRB E4
Raport de prelevare Nr. / data 1 / 11.05.2020

SR EN 1097-
Metode de incercare conform:
5/2001

III - REZULTATE OBTINUTE

NR. Valori masurate / calculate


Denumire caracteristica masurata
CRT. PROBA 1 PROBA 2
1 Masa proba amestec umed (g) M 446.3 490.1
2 Masa proba amestec uscat (g) M1 392.2 412.4
Umiditate (%) w 15.68 15.2

Fig.1 Raport pentru determinarea umidității amestecului


3
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

 Determinare grad de fărămițare amestec praf argilos- Roadmix HRB E4- conform SR EN 1097-
5/2001

Determinare grad de faramitare


pamant stabilizat cu liant hidraulic 11.05.2020

Masa
materialului Grad de
Masa probei
Indicativ proba Amplasament trecut prin sita fărămițare
(g)
de 5mm (%)
(g)

Platforma exterioară
STR4 1
1000 845 84.5

Platformă exterioară
STR5 2
1000 821 82.1

Fig.2 Raport pentru determinarea umidității amestecului

 Determinări efectuate cu deflectometrul dinamic ușor (Placă dinamică ZORN) conf DIN 18196

Fig.3 Teste placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
4
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.4 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.5 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
5
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.6 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.7 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
6
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.8 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.9 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
7
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.10 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.11 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
8
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.12 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.13 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
9
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Fig.14 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare

Fig.15 Test placa dinamică efectuat pe platforma exterioară imediat după stabilizare și compactare
10
CRH Ciment Romania
Infra Solutions & Technical Support
DEPARTAMENT PROIECTE INFRASTRUCTURA
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

 Din șantier am prelevat cilindrii de material stabilizat pe care i-am încercat la compresiune în
laborator pentru a mai verifica încă odată rețeta proiectată iar rezultatele au fost din nou
satisfăcătoare.

Fig.10 Rezultate cilindrii încercați la compresiune. Rc 2.3Mpa respectiv 2.9 Mpa

Fig. 16 Cilindrii Praf argilos stabilizat, prelevați in-situ încercați la compresiune în lab.CRH

 Concluzie
Tehnologia de lucru a contractorului de specialitate SAT Reabilitare Reciclare a respectat toate cerințele
astfel încât valorile obținute în teren respectă rețeta de amestec proiectată și normativele în vigoare
Stratul de loess întâlnit este stabilizat, va avea o rezistență la compresiune superioară pământului în stare
naturală, deformații mai mici și o permeabilitate scăzută

Manager department Responsabil laborator mobil department


Infra Solutions & Technical Support Infra Solutions & Technical Support

Ing. Arion Dan Mihai Jugănaru