Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Cap.I Noţiuni generale privind mărcile ........................................................................ 5


1.Definiţia mărcii................................................................................................................ 5
1.1 Definiţia economică a mărcii ....................................................................................... 5
1.2 Definiţia juridică a mărcii ............................................................................................ 5
2. Importanţa şi funcţiile mărcii ........................................................................................ 6
3. Clasificarea mărcilor ................................................................................................... 10

Cap.II Condiţii privind protecţia mărcilor ................................................................. 16


1. Semne susceptibile de a constitui mărci ...................................................................... 16
1.1 Cuvintele .................................................................................................................... 16
1.2 Desenele ..................................................................................................................... 17
1.3 Literele, cifrele şi iniţialele ........................................................................................ 18
1.4 Elementele figurative ..................................................................................................18
1.5 Portretul ......................................................................................................................
18
1.6 Formele tridimensionale ............................................................................................ 19
1.7 Culorile şi combinaţiile de culori ............................................................................... 19
1.8 Combinaţiile de elemente .......................................................................................... 20
2. Condiţii de fond ............................................................................................................
20
2.1 Condiţia reprezentării grafice .................................................................................... 20
2.2 Condiţia distinctivităţii ............................................................................................... 21
2.3 Condiţia disponibilităţii ............................................................................................. 21
2.4 Condiţia liceităţii ........................................................................................................ 24
3. Condiţii de formă ......................................................................................................... 25

Cap.III Titularul şi conţinutul dreptului la marcă ..................................................... 26


1. Subiectul dreptului asupra mărcii ............................................................................... 26
1.1 Subiectul dreptului la marcă individuală ................................................................... 26
1.2 Subiectul dreptului la marcă colectivă ....................................................................... 26
1.3 Subiectul dreptului la marcă de certificare ................................................................ 27
2. Conţinutul dreptului la marcă ..................................................................................... 27
2.1 Dreptul de prioritate .................................................................................................. 28
2.2 Dreptul de folosire exclusivă ..................................................................................... 28

Cap.IV Dobândirea dreptului la marcă ..................................................................... 30


1. Sisteme de dobândire a dreptului la marcă ................................................................. 30
1.1 Sistemul priorităţii de folosire .................................................................................. 30
1.2 Sistemul priorităţii de înregistrare ............................................................................. 31
1.3 Sistemul mixt ............................................................................................................ 31
2. Procedura de înregistrare a mărcii ............................................................................. 32
2.1 Constituirea depozitului naţional reglementar al mărcii ............................................ 33
2.2 Examenul formal al cererii de depozit ....................................................................... 34
2.3 Examenul de fond al cererii de înregistrare ............................................................... 35
2.4 Înregistrarea şi publicarea mărcii ............................................................................... 36
2.5 Opoziţia la înregistrare ............................................................................................... 37
2.6 Contestaţiile ............................................................................................................... 38
3. Durata protecţiei mărcii înregistrate ........................................................................... 39
3.1 Valabilitatea certificatului de înregistrare a mărcii .................................................... 39
3.2 Reînnoirea înregistrării mărcii ................................................................................... 40
3.3 Modificarea înregistrării mărcii ................................................................................. 41
4. Înregistrarea internaţională a mărcii .......................................................................... 41

Cap.V Transmiterea dreptului asupra mărcii ............................................................ 46


1. Modalităţi de transmitere ............................................................................................ 46
1.1 Cesiunea ..................................................................................................................... 46
1.2 Contractul de licenţă al mărcii ................................................................................... 49
2. Transmiterea mărcii înregistrată internaţional .......................................................... 53

Cap.VI Stingerea dreptului la marcă ........................................................................... 55


1. Motive de stingere a dreptului la marcă ..................................................................... 55
1.1 Renunţarea titutularului mărcii .................................................................................. 55
1.2 Expirarea duratei de protecţie a mărcii ...................................................................... 56
1.3 Anularea înregistrării mărcii ..................................................................................... 56
1.4 Decăderea din drepturile asupra mărcii ..................................................................... 58
1.5 Pierderea notorietăţii .................................................................................................. 60
2. Radierea înregistrării internaţionale ........................................................................... 61

Cap.VII Protecţia mărcii ............................................................................................... 63


1. Apărarea mărcii prin căile administrative de atac ..................................................... 64
1.1 Opoziţia ...................................................................................................................... 64
1.2 Contestaţia .................................................................................................................. 65
1.3 Căi de atac împotriva hotărârilor O.S.I.M. ................................................................ 67
2. Apărarea mărcii prin acţiunea în contrafacere .......................................................... 68
2.1 Contrafacerea propriu-zisă ......................................................................................... 71
2.2 Actele asimilate contrafacerii .................................................................................... 72
3. Protecţia împotriva concurenţei neloiale .................................................................... 75
3.1 Confuzia ..................................................................................................................... 78
3.2 Denigrarea .................................................................................................................. 79
3.3 Alte modalităţi de concurenţă neloială ...................................................................... 79
4. Repararea pagubei cauzate prin nerespectarea
mijloacelor de protecţie a mărcii ..................................................................................... 81
4.1 Măsuri pentru prevenirea şi asigurarea reparării pagubei .......................................... 82
4.2 Măsuri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin
contrafacere şi concurenţă neloială .................................................................................. 84

Cap.VIII Protecţia mărcii în dreptul convenţional ........................................................ 86


1. Regimul mărcii în absenţa oricărui tratat ................................................................. 86
2. Regimul Convenţiei de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale ..................................................................................... 87

Bibliografie selectivă ...................................................................................................... 92