Sunteți pe pagina 1din 3

„EVAZIUNEA FISCALĂ”

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL I
SCURTE CONSIDERAŢII PRIVINS FORMELE RĂSPUNDIRII JURIDICE
ÎN LEGĂTURĂ CU EXECUŢIA BUGETARĂ
1. Noţiuni introductive
2. Răspunderea penală
3. Răspunderea administrativ-
disciplinară
4. Răspunderea contravenţională
5. Răspunderea disciplinară
6. Răspunderea patrimonială
7. Răspunderea materială

CAPITOLUL II
ASPECTE GENERALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ
1. Evoluţia doctrinară a noţiunii de
evaziune fiscală
2. Manifestările evaziunii fiscale
A. Manifestările sociologice ale evaziunii fiscale
B. Manifestările tehnice ale evaziunii şi fraudei fiscale. Căi de
evaziune fiscală ilicită
C. Manifestările fraudei fiscale
a. Frauda fiscală naţională
b. Frauda fiscală internaţională
3. Măsurarea evaziunii fiscale
„EVAZIUNEA FISCALĂ”

A. Metode aproximative
B. Metoda eşantionului reprezentativ al contribuabililor
4. Organele abilitate în combaterea
evaziunii fiscale

CAPITOLUL III
REGIMUL JURIDIC ACTUAL PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ
1. Definirea evaziunii fiscale
prevăzute de Legea nr.87/1994
2. Obligaţiile contribuabililor
prevăzute de Legea nr.87/1994
3. Faptele care constituie
infracţiuni reglementate de prin
Legea pentru combaterea
evaziunii fiscale
4. Contravenţiile prevăzute de
Legea nr.87/1994
5. Categorii de sancţiuni instituite
de Legea nr.87/1994
6. Categorii de fapte considerate
contravenţii în sistemul altor
legi financiar fiscale

CAPITOLUL IV
EVAZIUNEA FISCALĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL
1. Fenomenul de evaziune fiscală
în legislaţia internaţională
2. Frauda fiscală (tax evasion)
„EVAZIUNEA FISCALĂ”

3. Evaziunea fiscală (tax


avoidance)
4. Paradisurile fiscale- factori care
determină alegerea acestora
A. Factori generali
B. Factori particulari
C. Factori specifici
5. Concluzii privitoare la evaziunea fiscală
internaţională

CAPITOLUL V
CAUZELE, EFECTELE ŞI MĂSURILE ÎMPOTRIVA EVAZIUNILOR
FISCALE
1. Cauzele evaziunii fiscale
2. Efectele evaziunii fiscale

3. Măsuri împotriva evaziunii fiscale


a. Sancţiuni fiscale
b. Sancţiuni penale

CAPITOLUL VI
PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND PERFECŢIONAREA
LEGISLAŢIEI NOASTRE ÎN MATERIA EVAZIUNII FISCALE

BIBLIOGRAFIE