Sunteți pe pagina 1din 2

Test 7 – 19.03.

2020

Subiectul I

1. Calculati: 2∙ ( 4+ 3 )− 12
√ √
2. Determinaţi punctul de intersectie a functiilor:
f : R→ R ,   f ( x )=3 x −2 x+ 8 si g : R → R ,   g ( x )=x +2 x+7
2 2

3. Rezolvaţi ecuaţia: l o g 5 ( 2 x−1 )−l o g5 13=0

4. Pretul unui obiect este 1500 lei. Calculati pretul după o ieftinire cu
20%.

5. În reperul cartezian xOy se dau punctele A(2,2), B(2,5) si C(6, 5).


Calculaţi perimetrul triunghiului ABC.

6. Arătați că sin 2x=12/13, știind că six x=3/5 .

Subiectul II

1. Se dau matricele: A ( a )= a
( 4 . 
)
9 a

a). Demonstrați că A(1)+A(99)=2A(50).

b). Pentru orice a,b avem A(a-b)+A(a+b)=2A(a)

c). Determinați numarul real x din egalitatea

A(1)+A(3)+A(5)+ … +A(99)=50A(x) . 

2. Fie legea de compoziţie: x * y=2 x+3 y −1.

a). Calculaţi: 4*5

B). Rezolvaţi ecuaţia: ( x 2+ 2 x ) * (−3−2 x )= (−3−2 x ) * ( x 2+ 2 x ) .

Subiectul III

1. Fie funcţia x 2+ 3 x −1
f : R→ R ,   f ( x )= 2
x −x +1
a). Calculati f  ʼ ( x )

b). Calculaţi f   ( x )−f ( 2)


lim ⁡
x→ 2 x−2

c). Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei in punctual de abscisa x=0.

2. Fie funcţia 2
f : R→ R ,       f ( x )=3 x −2 x+1 .

1
a). Calculaţi: ∫ ( f ( x ) +2 x)d x
−1

2
b). Calculaţi ∫ e x(   f ( x )−3 x 2−1)d x
1

c). Determinați aria suprafeței plane cuprinsă între graficul funcției și axele
de coordinate x=0 și x=1.

S-ar putea să vă placă și