Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

“ Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere


- formule de calcul prescurtat “

1. Sa se calculeze :
a) suma patratelor numerelor 3x si 3x + 2 ;
b) diferenta patratelor 2x – 1 si 2x + 3 .

2. Calculaţi :

a) 16 x3 y 5 : (−4 xy 2 ) + (−2 x 2 y )( −7 y 2 ) +12 x 2 y 3=


b) a ( a 2 +3 a−2 ) + ( a−2 )( a+3 )−2=
c) ( 2 x+3 ) ( 3−x ) + ( 1− x ) ( 1+x )=
d) ( a−7 ) ( 2a+1 )+ ( a−2 )2 =
e) ( 3 a−1 )2 −a 2 + ( a+3 )2=
f) ( a−5 ) ( a+6 ) −( a−3 )2−3 a ( a−1 )=
g) ( a+3 )( a−3 ) + ( 2 a−1 )( 3 a+5 )=
h) ( x−2 y )2 + ( y−3 x )2 −( y−x ) y+x ( 2 y +3 x )=
2 2
i) 3 x ( x−a ) + ( a+3 x ) ⋅x =
j) ( 5 x−2 y ) ( 5 x+2 y )− (3 x− y )( x−2 y )=

3. Sa se precizeze valoarea de adevar a propozitiei :


2 2
“ Numarul x=( √ 2−1 ) −( 1+ √ 2 ) este rational . “
2
4. Sa se determine valoarea expresiei E( x )=x 4 −1+ ( x 2 +1 ) pentru x=√ 3 .

5. Sa se verifice daca urmatoarele numere sunt naturale :

a) n=√2⋅√ 2+ √2⋅√ 2+ √ 2+ √ 2⋅√ 2−√ 2+ √ 2


b) a=√7⋅√ 3+ √ 2⋅√ 5−√ 3⋅√ 3−√2⋅√5+ √ 3⋅√22 .
2 2

6. Stabiliti semnul numarului


5
√3 [( 3
a= √ −√ 2 − √ + √ 2 : ( √ 15 )
√5 ) (
.
−2
)]
7. Sa se calculeze media aritmetica si media geometrica a numerelor :
x=√ 3− √2 si y=√ 3+ √ 2 .

8. a) Daca a=√ 4−√ 15+ √ 4+ √15 atunci a2=. .. . ;


b) Daca a=√2−√ 2 si b=√2+ √2 atunci ( a+b )2=. . .
c ) Daca x=√ 4−√ 7 si y=√ 4+ √ 7 atunci ( x− y )2 =.. .
1 1
x n + n =. .. .. .
x+ =2
9. a) Daca x , atunci x unde n∈ {2,3,4 ,...9 }
1 1
x 2 + 2 =.. .. . .
1
x 4 + 4 =.. . .. .
x− =2
b) Daca x , atunci x iar x
10. Demonstrati ca restul impartirii patratului unui numar intreg impar la 8 este 1.