Sunteți pe pagina 1din 1

EXTRAS

Universitatea din Craiova


Facultatea de Științe Sociale
DOMENIU: Asistență socială
SPECIALIZAREA: Asistență socială
Durata studiilor: 3 ani

SITUAȚIE ȘCOLARĂ
Notele obținute în timpul școlarității de:
BURADESCU G. MARIANA (CNP: 2781129163235)
Anul I (anul universitar 2019-2020)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Introducere în sociologie I 1 2 2 - - 8 05-02-2020 6
2 Introducere în metodologia cercetării sociale 1 2 - 2 - 7 27-01-2020 6
3 Introducere în psihologie 1 2 2 - - 10 07-02-2020 6
4 Introducere în asistența socială 1 2 2 - - 5 20-01-2020 5
5 Statistică socială 1 2 - 2 - 7 14-01-2020 4
6 Limba franceză 1 - - 1 - 9 15-01-2020 3
7 Educație fizică 1 1 - - 1 - Adm 13-01-2020 2
3)
8 Limbă franceză 2 - - 1 - 10 27-05-2020 2
3)
9 Educație fizică 2 2 - - 1 - - 27-05-2020 -
Promovat cu media - Total credite 34
MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDIU: -
SUMA CREDITELOR DE ABSOLVIRE ESTE: -
1)
Se va menționa numărul total de ore din care: numărul total de ore curs (C); numărul total de ore seminar (S); numărul total de ore lucrări practic[ (LP); numărul total de ore proiect (P);
etc.
2)
Disciplinele notate cu calificative pot lua valorile: Adm (Admis), Rsp (Respins), Exc (Excepțional), FB (Foarte Bine), B (Bine), Satisfăcător (S), Nesatisfăcător (NS), Scutit (Sc)
3)
Notele marcate astfel se regăsesc doar în cataloagele electronice, nu și în situația studentului! Aceste note trebuie să fie confirmate de cadrul didactic titular! În cazul în care sesizați
neconcordanțe la aceste note, anunțați cadrul didactic titular sau secretariatul facultății!

C.N.P. titular: 2781129163235


Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 1 din 1