Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUCȚIUNI

REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE


PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE


INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE

MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ /


1
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

DISCIPLINE TEHNOLOGICE (INGINERI ȘI MAIȘTRI


2
INSTRUCTORI)
INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL


PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR; INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU
3
INVATAMANTUL PRIMAR;
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT;
EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA
INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE

INVATAMANT SPECIAL;
4 BIOLOGIE;
RELIGIE SI DISCIPLINE TEOLOGICE;
INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE

ISTORIE;
CULTURA CIVICA; GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE
COPILULUI; EDUCATIE INTERCULTURALA;
EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA;
EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ;
GEOGRAFIE ;
DISCIPLINE SOCIO-UMANE (FILOSOFIE, LOGICA SI
INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăț
2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, înscrierile candidaților la etapele
realiza și electronic în sistem online.

În vederea înscrierii prin depunerea cererilor-tip, însoțite de documentele precizate în acestea (depunerea dos
didactice se vor prezenta,în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didactic în centrele de în
Municipiului București, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos, conform disciplinelor arondate fiecărui sector.
Documentele depuse în dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va
În momentul depunerii dosarului, candidatului îi va fi comunicat numărul de înregistrare al dosarului.

În vederea înscrierii prin transmiterea cererilor-tip și a documentelor precizate în acestea în formă scanată, pri
următorii pași procedurali:
- Vor numerota documentele, începând cu cererea de înscriere, în ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip
participarea și vor întocmi opisul.
- Vor scana documentele enumerate în opis, de regula în format ”.pdf”. Este de dorit ca toate documentele enu
document ”.pdf”. Cererea-tip și opisul vor fi scanate ca documente separate.

- Vor transmite documentele prin e-mail, în perioadele prevăzute de Calendarul mobilității personalului didac
funcție de disciplina postului solicitat, cu respectarea următoarelor convenții:
1) Denumirea mesajului va conține, în ordine: denumirea etapei de mobilitate; disciplina postului/catedrei sol
Detasare la cerere prin concurs specific_Limba franceză_Ionescu Ion;
2) Mesajul va trebui să conțină o serie de informații relevante: Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cad
engleză de la Școala Gimnazială nr. 2, sector 6, București, tel: 0722.11.22.33 va transmit atasat documentele
DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC pentru ocuparea unei catedre de Limbă franceză într-o u
municipiul București.
- Documentele transmise vor fi descărcate de către membrii comisiei de mobilitate care au atribuții referitoare l
disciplina respectivă, vor fi printate și se va verifica dacă au fost transmise toate documentele enumerate în opi
-Inspectorul pentru managementul resurselor umane va verifica forma printată a documentelor și, în condițiile î
enumerate în opis și sunt lizibile, va aviza opisul, va scrie pe el numărul de înregistrare și îl va transmite, scanat, can
transmis dosarul. În caz contrar va precizaprintr-un scurt mesaj problemele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu e
îndeplinirii condițiilor legale de participare la etapa de mobilitate solicitată!

IMPORTANT!
1. În cazul dosarelor care conțin documente depuse în vederea evaluării activității și acordării unui punctaj (e
specific etc.) documentele vor fi ordonate conform Fișei de evaluare a personalului didactic de predare pent
726/15.01.2020). Punctajele din fișa de evaluare vor fi completate în opis, la fiecare document evaluat se va tr
2. Dosarele transmise prin poștă electronică în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.

SECTORUL DISCIPLINELE ARONDATE

LIMBA SI LITERATURA ROMANA ; LIMBA LATINA;


LIMBI STRAINE: LIMBA ENGLEZA; LIMBA
FRANCEZA; LIMBA GERMANA (GERMANA
MATERNA); LIMBA ITALIANA (ITALIANĂ MATERNĂ);
LIMBA SPANIOLA; LIMBA PORTUGHEZA;LIMBA
6
RUSĂ; LIMBA JAPONEZA; LIMBA CHINEZĂ; LIMBA
NEOGREACA (GREACA VECHE); LIMBA MAGHIARA
INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)
INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)

ÎN SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE


TITULESCU”, BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU mru.sector1@ismb.ro
NR. 50-52, SECTOR 1, BUCUREȘTI
ÎN SEDIUL ISMB SECTOR 2, STR. TUNARI, NR. 52,
mru.sector2@ismb.ro
SECTOR 2, BUCUREȘTI
INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)

ÎN SEDIUL ISMB SECTOR 3, ȘOSEAUA MIHAI BRAVU,


mru.sector3@ismb.ro
NR. 428, SECTOR 3, BUCUREȘTI
INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)

ÎN SEDIUL ISMB-SECTOR 4, ALEEA EROU MIREA


mru.sector4@ismb.ro
MIRELA LUIZA, NR. 1A, SECTOR 4, BUCUREȘTI
INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)

ÎN SEDIUL COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ


INSTRUCȚIUNI
NSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE
PELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC
UL ȘCOLAR 2020-2021

atea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-
e ulterioare, înscrierile candidaților la etapele de mobilitate a personalului didactic se pot

mentele precizate în acestea (depunerea dosarelor de înscriere) în format letric, cadrele


ității personalului didactic în centrele de înscriere organizate de Inspectroratul Școlar al
orm disciplinelor arondate fiecărui sector.
ă, începând cu cerea de înscriere. Dosarul va fi însoțit de un opis.
umărul de înregistrare al dosarului.

lor precizate în acestea în formă scanată, prin poștă electronică, candidații vor parcurge

ordinea în care sunt prezentate în cererea-tip, pentru etapa de mobilitate la care solicită

pdf”. Este de dorit ca toate documentele enumerate în opis să fie scanate într-un singur
arate.

e Calendarul mobilității personalului didactic la adrese precizate în tabelul de mai jos, în


enții:
i de mobilitate; disciplina postului/catedrei solicitate, numele și prenumele. Exemplu:
Ion;
Exemplu; Subsemnatul Ionescu I. Ion , cadru didactic titular la catedra de Limba
2.11.22.33 va transmit atasat documentele necesare înscrierii mele la etapa de
ea unei catedre de Limbă franceză într-o unitate de învățământ preuniversitar din

siei de mobilitate care au atribuții referitoare la verificarea și înregistrarea solicitărilor la


smise toate documentele enumerate în opis.
orma printată a documentelor și, în condițiile în care se regăsesc toate documentele
de înregistrare și îl va transmite, scanat, candidatului, pe adresa de e-mail de la care s-a
mele constatate. ATENȚIE! Acest mesaj nu echivalează cu avizarea dosarului în urma
olicitată!

aluării activității și acordării unui punctaj (ex: pretransfer, detașare prin concurs
re a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021 (înregistrată cu nr.
n opis, la fiecare document evaluat se va trece si punctajul acordat.
nscriere nu vor fi luate în considerație.

LOCAȚIA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (PE SUPORT DE ADRESA DE E-MAIL LA CARE POT FI
TRANSMISE ÎN FORMAT
HÂRTIE) ELECTRONIC (SCANATE)

ÎN SEDIUL ISMB-SECTOR 6, STR. PEȘTERA


mru.sector6@ismb.ro
DÂMBOVICIOAREI NR. 12, SECTOR 6, BUCUREȘTI

S-ar putea să vă placă și