Sunteți pe pagina 1din 22

Perioada : 2 săptămâni (S3 – S4) → 23.09.2019 – 04.10.

2019

Ziua Compete Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare


nţe
specifice
LUNI CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu Textul. Titlul. Autorul. a.manual, fişe de Evaluare
1.2;1.4. voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, Alineatele lucru, după
2.1;2.2. pe roluri, citire ştafetă etc.); b. conversaţia, rezolvarea
3.1;3.4. - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea explicaţia, observarea sarcinilor de
4.1;4.2. intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie ; Text suport: dirijată, jocul didactic, lucru
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere munca independentă
DP (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Luchi, după Otilia Cazimir c. frontal. individual
2.3. detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”) ;
- precizarea titlului, autorului, numărul de
2h alineate ;
- formulare de răspunsuri la întrebări date ;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
date ;
- exerciţii de transcriere / dictare;
- realizarea unei scenete
- identificarea personajelor dintr-un text
audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări
referitoare la textul studiat („Cine?, Ce?, Cu
cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu
ce scop?” etc.)
- completarea unor propoziţii lacunare cu
informaţii din text;
- reguli de prezentare corectă
- ordonarea unor enunţuri, în ordinea petrecerii
întâmplării;

MEM -efectuarea de adunări și scăderi; Adunarea şi scăderea a. manual, fişe de Evaluare


1.4;1.6.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere; numerelor naturale de la 0 la lucru, atlas geografic, predictivă
3.1.;3.2.; - compararea unor sume / diferențe; 100, fără trecere peste ordin harta României
4.2.; 5.1. - verificarea rezultatelor obţinute prin probă; b. conversaţia
- colorarea unor imagini respectând coduri Despre munţi euristică, exerciţiul,
date de sume / diferențe; explicaţia, observarea
CLR - scrierea unor exerciții matematice pe baza dirijată,
2.3. unor suporturi vizuale problematizarea,
- numirea formelor de relief; organizatorul grafic
AVAP - observarea aşezăriii munţilor din ţara
2.2. noastră; c. activitate frontală,
- discuţii diverse despre mulţi; activitate în perechi,
- realizarea unui desen ,,Munţii noştri” individuală

EFS - ducerea bratelor intinse lateral ( se executa Elemente ale dezvoltarii fizice - teren de sport Observare
1.2.; 2.1.; 3x8 timpi); armonioase - fluier sistematica
2.2.; 3.1.; - stand cu mainile pe umeri: ducerea bratului - planse
3.3. stang sus, in prelungirea corpului, dreptul Exercitii de prelucrare selectiva a - diverse obiecte
ramane pe umar, apoi invers; segmentelor corpului
- stand departat mainile pe umar: rotarea
CLR bratelor inainte, cu pastrarea mainilor pe
2.3. umeri, apoi rotarea bratelor inapoi ( se
executa 3x8 timpi);
AVAP - rotarea cu bratele intinse;
2.6. - exersarea din linie pe un rand: exercitii
- pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
- pentru trunchi, fara obiecte si cu obiecte;
- pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari
Marti CLR Textul. Titlul. Autorul. a.manual, fişe de Observarea
1.2;1.4. - ordonarea unor enunţuri, în ordinea petrecerii Alineatele lucru, laptop, sistematică
2.1;2.2. întâmplării; videoproiector
3.1;3.4. - iniţierea / realizarea unor dialoguri; b. conversaţia,
4.1;4.2. - jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La Text suport: explicaţia, metoda
librărie”, „La bibliotecă” etc.; ,,Schimbă perechea”,
- verbalizarea unei prezentări pentru un coleg / Luchi, după Otilia Cazimir jocul didactic,
colegă; diamantul
DP - realizarea unor etichete, după criterii date; Aprecieri
c. frontal, individual,
2.3. - realizarea unui colaj cu titlul ,,Clasa mea, o globale si
pe grupe
clasă multiculturală”; individuale
- audierea cântecului ,,La şcoală” de Mihaela
Bologan https://www.youtube.com/watch?
AVAP v=ffnx98jAM9E
2.3.; 2.6.

MM
3.1.

AVAP - identificarea materialelor şi intrumentelor de Materiale și instrumente a. manual, acuarele, Expunere


1.1, 1.3. lucru; Oamenii comunică pensule, bloc de lucrărilor
2.1, 2.2. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin desen, (Analiza
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; b. conversaţia, swot)
CLR - obținerea unui covor de frunze prin explicaţia,exerciţiul,
2.1. amprentarea frunzelor acoperite cu acuarelă – turul galeriei
MM Drumul de aramă;
c. activitate frontală,
1.4.; 2.1. - audiere de cântece despre toamnă activitate individuală

-efectuarea de scăderi şi adunări, făcând proba Adunarea şi scăderea a. auxiliar, fişe de


MEM prin operaţia inversă; numerelor naturale de la 0 la lucru, laptop,
1.4;1.6.; 100, fără trecere peste ordin videoproiector Autoevaluar
3.1.;3.2.; - identificarea ordinelor și claselor; b. conversaţia e controlată
4.2.; 5.1. - compararea rezultatelor obținute la exerciții Despre munţi euristică, exerciţiul,
cu operații de același ordin sau de ordine explicaţia, observarea
diferite; dirijată,
DP - recunoașterea în problematizarea,
2.2. desene/imagini/machete/filme jurnalul cu dublă
documentare/prezentări a unor forme de intrare
AVAP relief (munți, câmpii);
2.6. - nominalizarea plantelor şi animalelor care c. activitate frontală,
trăiec la munte activitate în perechi,
- enumerarea unor regului de protecţiei a individuală
faunei şi florei;
- verbalizarea legăturii dintre adunare și
scădere;
- compunerea și rezolvarea unor probleme pe
baza unui suport vizual
- exerciții de comparare a două sume
/diferențe;

EFS - explicarea si demonstrarea pozitiilor stand, Elemente ale dezvoltării fizice curtea şcolii , fluier - observare
1.2. stand departat, pe genunchi, sezand si culcat; armonioase sistematica
2.1. - exersarea pozitiilor explicate din linie pe un Pozitiile: stand, stand - aprecieri
2.2. rand, pe doua randuri; departat, pe genunchi, sezand si colective
3.1. - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor culcat si
3.3. corpului: • Miscari specifice individuale
- duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; segmentelor corpului
CLR - duceri ale mainilor pe sold, pe umeri, la ceafa; • Postura corecta in pozitii si
2.3. - flexii si extensii ale bratelor; actiuni motrice variate
- duceri ale unui picior: inainte, inapoi, lateral; • Educarea actului respirator
DP - flexii si extensii ale picioarelor; (inspirajii profunde, expiratii
1.2. - indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului; fortate, fazele actului respirator)
- rasuciri ale gatului, ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe inspiratie ampla dupa fiecare
exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fişe de Observarea
1.1., 2.3., data,meteo, agenda zilei, impresii Suntem diferiţi, dar lucru sistematică
- observarea trăsăturilor fizice (în oglindă), asemănători b. conversaţia,
CLR
numirea acestora; asemănări / deosebiri dintre explicaţia, exerciţiul
1.4.; 2.1.;
copii; jocul didactic,
3.2.; 4.3.
- identificarea umbrei unor copii în funcție de cadranele, ciorchinele
MIERCU AVAP trăsăturile fizice; ,,Să mă prezint!” c.activitate frontal,
RI 2.6. - citirea textului ,,Mali, fetiţa mulatră”; individuală, pe grupe,
- exprimarea unor păreri privind colectivă
MM comportamentul copiilor;
2.1.; 3.1.
- găsirea unor însuşiri pentru persoane indicate;
- formularea unor enunţuri cu cuvinte date;
,,Asemănători, dar diferiţi, întotdeauna prieteni”
– colaj
- interpretarea cântecului ,,O lume minunată”, în
timp e copiii se ţin de mâni;
JOC ,,Ghemul magic”
CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; a. manual, jetoane

1.3.; 1.4.; - transcrierea unor cuvinte date în ordine Alfabetul. Literele mari şi mici b. conversaţia, Autoevaluar
alfabetică; de mână explicaţia, exerciţiul, e
2.1.; 3.3. munca independentă,
- scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii copacul ideilor controlată
române;
Grupuri de litere c. activitate frontală,
- precizarea sunetului iniţial al cuvintelor; individual

- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate activitate outdoor


cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;

- completarea unor propoziţii cu cuvintele


potrivite;
AVAP
- ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte;
2.3.
- completarea unor cuvinte cu grupul de litere
corespunzător;

- exemplificarea unor cuvinte care conţin


grupurile de litere;
- realizarea unui colier cu literele alfabetului.

i MEM - efectuarea de adunări și scăderi, cu probă; Adunarea şi scăderea a. manual, fişe de Observarea
-aflarea sumei / diferenţei a două numere; numerelor naturale de la 0 la lucru, laptop, sistematică
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; 100, cu trecere peste ordin videoproiector
- completarea unor casete lacunare; b. conversaţia
3.1.;3.2.; Despre dealuri
- colorarea unor imagini respectând coduri date euristică, exerciţiul,
4.2.; 5.1. de sume / diferențe; explicaţia, observarea
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor dirijată,
suporturi vizuale; problematizarea,
- vizionarea unor scurte documentare despre jurnalul cu dublă
dealuri, despre flora şi fauna acestora; intrare
CLR - discuţii pe baza celor vizionate c. activitate frontală,
activitate în perechi,
1.1. individuală

AVAP

2.6.
MM - ieşim afară şi ascultăm cu atenţie sunetele din Sunetele din mediul înconjurător a. observarea naturii
1.1.; 1.2. mediul înconjurător; înconjurătoare Observarea
2.1. - exerciţii de reproducere a sunetelor (lătratul Activitate outdoor b. conversaţia, sistematică
EFS câinelui, zgomotul maşinilor, vâjâitul vântului, observarea dirijată,
1.1. clopotele animalelor / bisericii, fluierat etc.) ascultarea activă

JOI Engleza
CLR - audierea poveştii; *Lectură a.fișă de lectură Evaluare după
1.2, 1.3., - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia, rezolvarea
este vorba (în acest text)?” ; Povestea cărţii de poveşti, explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
2.4., 3.1,
- exprimarea unor păreri despre comportamentul lui de Emilia Căldăraru floare de lotus, lucru
3.4., 4.1. Gheorghiţă; harta lecturii,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri organizatorul grafic
scurte care testează înţelegerea textului audiat; c.activitate frontală,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre activitate individuală
DP conţinutul poveştii;
- desprinderea învăţăturii poveştii;
2.1.
- argumente PRO / CONTRA privind grija pentru
cărţi;
MEM - exemplificarea modului prin care putem ocroti
3.2. natura, în special pădurea;
- ordonarea enunţurilor date pentru a obţine textul
audiat;
- verbalizarea drumului pe care îl străbate o carte.
RELIGIE

MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere; Adunarea şi scăderea numerelor a. fişe de lucru, auxiliar,
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; naturale de la 0 la 100, cu trecere laptop, videoproiector
3.1.;3.2.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții b. conversaţia,
peste ordin
4.2.; 5.1. date; exerciţiul, explicaţia,
- completarea unor tabele cu sume / diferenţe; munca independentă, Autoevaluarea
- rezolvare de probleme; problematizarea, jocul controlată
CLR - găsirea unor sume / diferenţe, după reguli date; didactic
1.1. Despre dealuri şi munţi
- rezolvarea unui rebus didactic care include
cunoştinţe despre dealuri şi munţi; c. activitate frontală,
MM - audierea cântecului ,,În pădure” activitate în perechi,
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=KXjOCi6aTUk activitate-joc, activitate
în grup şi independentă

Vineri AVAP 1.1, 1.3. - numirea materialelor, instrumentelor şi Oamenii comunică a. manual, acuarele, Aprecieri
2.1, 2.2. tehnicilor utilizate; pensule, bloc de globale și
individuale
desen, vizionarea unor
DP - exemplificarea folosirii culorilor pentru opere de artă Expunerea
mesaje / obiecte etc.;
2.3. (videoproiector, lucrărilor
- găsirea unor asemănări / deosebiri între laptop)
CLR semnalul vizual , fotografie, pictură b. conversaţia,
2.3. - exemplificarea modurilor de comunicare cu explicaţia,exerciţiul,
ceilalţi (nonverbal, în scris, prin desen etc.); turul galeriei
MM - observarea unor lucrări plastice şi exprimarea
sentimentelor care ne sunt transmise prin c. activitate frontală,
limbaj cromatic; activitate individuală
1.4. - realizarea unui desen şi verbalizarea a ceea ce
a vrut să transmită, elevul, prin el;

- audiere de cântece despre toamnă


CLR - audierea poveştii; *Lectură a.fișă de lectură
1.2, 1.3., - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre b.conversaţia,
ce este vorba (în acest text)?” ; Povestea cărţii de poveşti, explicaţia, exerciţiul,
2.4., 3.1,
- exprimarea unor păreri despre de Emilia Căldăraru floare de lotus,
3.4., 4.1. comportamentul lui Gheorghiţă; harta lecturii,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor organizatorul grafic
enunţuri scurte care testează înţelegerea textului c.activitate frontală,
Evaluare după
DP audiat; activitate individuală
rezolvarea
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
2.1. sarcinilor de
conţinutul poveştii;
lucru
- desprinderea învăţăturii poveştii;
MEM - argumente PRO / CONTRA privind grija
3.2. pentru cărţi;
- exemplificarea modului prin care putem ocroti
natura, în special pădurea;
- ordonarea enunţurilor date pentru a obţine
textul audiat;
- verbalizarea drumului pe care îl străbate o
carte.
MM - numirea unor sunetelor auzite în mediul inconjurător; Sunetele din mediul înconjurător
1.1.; 1.4.
2.1. - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau un
instrument); a. manual, laptop,
CLR videoproiector
1.4. - experimente prin producerea unor sunete cu ajutorul b. conversaţia,
Interpretarea
diverselor obiecte (hârtie, frunză, pahar cu apă etc.); explicaţia, munca
AVAP 2.2. vocală
independentă
- identificarea imaginii care prezintă mai multe sunete / care c. activitate frontală,
ilustrează sunete plăcute / neplăcute; activitate independentă
- diferenţierea zgomotelor de sunete;
- intonarea cântecului ,,Mişcă vântul frunzele”;
- desen care să reprezinte cântecul interpretat.

MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere; Adunarea şi scăderea numerelor a. fişe de lucru, Autoevaluarea
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; naturale de la 0 la 100, cu trecere
3.1.;3.2.; peste ordin
4.2.; 5.1. - aflarea unor numere necunoscute din exerciții date; auxiliar, laptop,
videoproiector
- completarea unor tabele cu sume / diferenţe; b. conversaţia,
CLR exerciţiul, explicaţia,
Despre dealuri şi munţi
1.1. - rezolvare de probleme; munca independentă,
controlată
problematizarea,
MM - găsirea unor sume / diferenţe, după reguli date; jocul didactic
1.4. c. activitate frontală,
- rezolvarea unui rebus didactic care include cunoştinţe despre activitate în perechi,
activitate-joc,
dealuri şi munţi;
activitate în grup şi
independentă
- audierea cântecului ,,În pădure”
https://www.youtube.com/watch?v=KXjOCi6aTUk

LUNI -aflarea sumei / diferenţei a două numere;


- crearea unor probleme simple după imagini;
MEM -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind
1.4;1.6.; de la o tematică / de la imagini; Adunarea şi scăderea numerelor a. fişe de lucru, auxiliar
3.1.;3.2.; - identificarea semnificaţiei datelor unei problem; naturale de la 0 la 100, cu trecere b. conversaţia,
4.2.; 5.1. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii peste ordin exerciţiul, explicaţia, Temă de
aritmetice; munca independentă, lucru în
- colorarea formelor de relief după un cod dat; problematizarea, clasă:
CLR - descoperirea unor plante şi animale care se organizatorul grafic - aflarea unor
1.4. întâlnesc la munte / deal, prin ghicitori; Despre dealuri şi munţi sume /
- identificarea imaginilor care reprezintă munţi şi c. activitate frontală, diferenţe
AVAP dealuri; individuală, în perechi
2.6. - completarea unor tabele cu date despre munţi /
dealuri

- formulare de întrebări şi răsunsuri pe baza textului Cartea. Cuprinsul unei cărţi a.manual, auxiliar Observare
CLR citit; b. conversaţia, sistematică
1.2, 1.3., - enumerarea componentelor unei cărţi; exerciţiul, explicaţia,
2.4., 3.1, - selectarea, din text, a cuvintelor care exprimă observarea dirijată,
3.4., 4.1. componente ale cărţii;
Text-suport:
- analiza manualului (coperte, cotor, file, pagini,
cuprins etc.);
DP explozia stelară
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între pagini;
2.1. c. frontal, individual,
- completarea unui rebus didactic cu termini care Cartea de piatră,
exprimă componente ale cărţii; în perechi
AVAP
- prezentarea unei cărţi de poveşti; după Vladimir Colin
2.3.
- exemplificarea tipurilor de cărţi cunoscute de ei;
- realizarea unei cărţi proprii

- identificarea personajelor care participă la dialog;


- precizarea locului unde se află persoanele care
CLR participă la dialog; a. manual, auxiliar
1.1;1.4.; - identificarea și corectarea greșelilor de exprimare;
b. conversaţia,
2.1; 2.3.; - transcrierea unor dialoguri;
explicaţia, exerciţiul,
3.1.; 4.3. - scrierea liniei de dialog la locul corepunzător, pe
Iniţierea , menţinerea şi problematizarea,
un text dat; Observarea
DP - continuarea unor dialoguri; încheierea unui dialog cadranele sistematică
2.2. - recunoaşterea unor personaje după replicile date; c.activitate frontală,
- realizarea unor corespondenţe între replicile care activitate individuală,
pot forma un dialog; în perechi
- alcătuirea unor dialoguri între diferite vieţuitoare (
rândunică şi barză etc.);
Joc de rol
EFS
Elemente ale dezvoltarii fizice
1.2.; 2.2.; armonioase
3.1.; 3.3. - teren de sport
Probă practică
- evaluarea complexului de exercitii invatat
DP - fluier
Complex de exercitii, evaluare
2.3.

MARTI CLR - identificarea personajelor care participă la dialog; Iniţierea , menţinerea şi încheierea a. manual, auxiliar Observarea
- precizarea locului unde se află persoanele care unui dialog sistematică
1.1;1.4.; participă la dialog; b. conversaţia,
- identificarea și corectarea greșelilor de exprimare; explicaţia, exerciţiul,
- transcrierea unor dialoguri;
2.1; 2.3.;

3.1.; 4.3.
- scrierea liniei de dialog la locul corepunzător, pe un
text dat; problematizarea,
- continuarea unor dialoguri; cadranele
DP - recunoaşterea unor personaje după replicile date;
- realizarea unor corespondenţe între replicile care c.activitate frontală,
2.2.
pot forma un dialog; activitate individuală, în
- alcătuirea unor dialoguri între diferite vieţuitoare perechi
( rândunică şi barză etc.);
Joc de rol

AVAP
- tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur,
1.1., 1.2., lipire, ansamblare;
2.3. - locul literelor şi cifrelor în comunicarea scrisă; a. manual, foarfece,
- identificarea literelor şi cifrelor într-un şir de litere şi acuarele, pensula, bloc
Apreciere
cifre scrise în diferite variante; desen, carioci, lipici etc. globală
- scrierea unor cuvinte folosind litere de diverse
CLR forme şi mărimi (colorate, decorate etc.) b. conversaţia,
Litere şi cifre Apreciere
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor observarea dirijată, individuală
1.3.;2.3. utilizate în realizarea unor litere şi cifre; explicaţia, munca
- compoziţie aplicativă – litere / cifre; independentă
- audiţie: ,,De la 1 până la 10”
https://www.youtube.com/watch?v=GiaTGhMM5nw c.act.frontală,
MM
şi ,, Cântecul alfabetului cu trenuleţ” 
individuală
https://www.youtube.com/watch?v=UfuROf1_Gxo
1.4.

MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Recapitulare a. manual, fişe de lucru
- compararea unor sume / diferenţe;
1.4;1.6.; - compunerea şi rezolvarea unor probleme; b.conversaţia, explicaţia Autoevaluare
- exerciţii de recunoaştere a numerelor pare / impare;
3.1.;3.2.; - stabilirea unor asemănări / deosebiri dintre munte şi exerciţiul, diagram controlată
4.2.; 5.1.

deal;
- descrierea mediilor de viaţă (munte, deal) a
Venn, problematizarea
animalelor / plantelor illustrate;
DP - exerciţii de aflare a numărului necunoscut;
c. activitate frontală,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- transcrierea şi completarea unor enunţuri lacunare activitate individuală
2.3.
cu informaţii despre munte / deal;
- desenarea unei imagini din zona de munte sau de
deal
AVAP

2.6.

MM a. manual, laptop,
videoproiector
1.1.; 1.2.; - prezentarea unor sunete joase / înalte scoase cu
ajutorul vocii; b. conversaţia, audiţia,
2.1. - ascultarea unor melodii care conţin sunete Sunete muzicale vocale
explicaţia, exerciţiul Observare
combinate; muzical sistematică
- interpretarea cântecelor ,,O vioară mica” şi ,, Ce
petrecere frumoasă” c. activitate frontală,
AVAP
https://www.youtube.com/watch?v=BNHr5q2nMrc
2.6. activitate independentă

MIERCURI DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, Cum sunt eu, cum sunt ceilalţi? a. auxiliar, fișe de lucru Evaluare
data,meteo, agenda zilei, impresii predictivă
1.1.; 2.1; - stabilirea însuşirilor unei persoane; b. conversatia, RAI
- exerciţii de identificare a situaţiilor în care te
2.2. recunoşti; explicatia, ciorchinele,
- alcătuirea unei liste cu cuvinte care exprimă calităţi / blazonul jocul didactic
defecte;
- exemplificarea a ceea ce ar vrea să fie dacă ar fi: un c. activitate frontală
AVAP animal, o culoare, un instrument etc.
- identificarea unor enunţuri care exprimă individuală, pe perechi
2.3. diversitatea; Joc de rol ,,Salutăm diferit!”
Joc ,, Cubul calităţilor şi cubul defectelor”

C.L.R.
1.1.; 1.4.;
2.1.; 2.2.; - audierea poveştii;
2.3.; 3.1.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce
3.2.; 4.3. este vorba (în acest text)?” ;
Recapitulare
- exprimarea unor păreri despre comportamentul
a. manual, fişe de lucru
cărţii roz;
În căutarea comorii b. conversaţia,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
explicaţia, exerciţiul, Observare
scurte care testează înţelegerea textului audiat;
Text suport: cadranele, jurnalul cu directă
- desprinderea învăţăturii poveştii;
dublă intrare
- exemplificarea rolului pe care îl ocupă cărţile în
Povestea unei cărţi roz
viaţa oamenilor;
- verbalizarea părţilor componente ale unei cărţi;
- realizarea unor dialoguri pornind de la diverse
teme;
AVAP
2.6.

MEM - aflarea sumei / diferențe a două numere a. manual, fişe de lucru, Autoevaluarea
1.4;1.6.; - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, culegere de exerciții și controlată
3.1.;3.2.; utilizând semnele <, >, = probleme
4.2.; 5.1. - asocierea rezolvării unei probleme cu un desen Recapitulare b.conversaţia,
- crearea unor probleme simple după imagini/ explicaţia, exerciţiul,
desene/ scheme date; problematizarea, munca
DP - modificarea unei probleme fără ca tipul de independentă
2.3. problemă să se schimbe; c activitate frontală,
- aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte activitate în perechi,
AVAP - descrierea formelor de relief studiate; activitate-joc, activitate
2.6. - exemplificarea faunei şi florei specifice formelor în grup şi independentă
de relief studiate;
- găsirea sumelor/diferenţelor din desene date,
colorarea acestora respectând un cod dat
- prezentarea sunetelor scoase de diferite
instrumente muzicale;

- recunoaşterea sunetelor instrumentale; a. manual, laptop,


videoproiector
MM - reproducerea unor structuri ritmice din cântec,
1.1; 1.4.; b. conversaţia,
însoţite de dirijat intuitiv; explicaţia, exerciţiul Observarea
2.1. - ţinerea ritmului uor cântece, prin diverse bătăi (din Sunete muzicale instrumentale muzical, audiţia, sistematică
palme, cu pumnii în bancă, cu creioanele etc.);
CLR proiectul
- citirea unor informaţii despre mari muzicieni:
3.1. Joseph Hayden, Mozart şi Ciprian Porumbescu; c. activitate frontală,
- audiţie ,,Balada pentru vioară şi orchestră”, de activitate independentă
Ciprian Porumbescu;
Proiect ,,Prezentarea unui compozitor, cu text şi
imagini”

JOI ENGLEZA

C.L.R.
1.1.; 1.4.;
- ordonare în ordine alfabetică a unor cuvinte date;
2.1.; 2.2.;
- exerciţii de transcriere şi completare a unor
2.3.; 3.1.;
dialoguri;
3.2.; 4.3.
- identificarea enunţurilor care formează un text; a. manual, fişe de lucru
- transcrierea unui scurt text, respectând regulile de b. conversaţia,
aşezare în pagină; explicaţia, exerciţiul,
- citirea, din manual, a textului ,,CAP! SPIC!” de Text suport: cadranele, jurnalul cu Observare
Mircea Sântimbreanu dublă intrare directă
- identificarea titlului, autorul şi alineatelor textului; Povestea unei cărţi roz c.activitate frontală, pe
- continuarea unor dialoguri după imagini date; perechi, activitate
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii individuală
despre conţinutul unei cărţi (cuprins, pagină etc.)
PROIECT: Cartea clasei
AVAP
2.6.

RELIGIE
a. fișe de evaluare
MEM sumativă
Probă scrisă
1.4;1.6.; Evaluare sumativă b.conversaţia,
Itemii probei de evaluare
3.1.;3.2.; munca independentă
4.2.; 5.1. c. activitate individuală

VINERI a. videoproiector,
laptop,acuarele,
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor de lucru;
1.1., 1.2., - tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur, pensulă,carioca, Observare
2.3. lipire, ansamblare; foarfecă, lipici etc. sistematică
- numirea rolului literelor şi cifrelor în comunicarea Evaluare
DP scrisă; b. conversaţia euristică, Lucrare
2.1. - vizionarea unor compoziţii plastice; exerciţiul, muncă practică
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în
independentă

a. fișe de evaluare
sumativă
CLR-
1.1,1.2,
2.3,2.4, Evaluare sumativă b.conversaţia, Probă scrisă
Itemii probei de evaluare
3.1,3.3
munca independentă

c. activitate individuală

MM - - prezentarea sunetelor scoase de diferite Sunete muzicale instrumentale a. manual, laptop, Observarea
1.1; 1.4.; instrumente muzicale; videoproiector sistematică
2.1. b. conversaţia,
- recunoaşterea sunetelor instrumentale; explicaţia, exerciţiul
CLR muzical, audiţia,
3.1. - reproducerea unor structuri ritmice din cântec, proiectul
însoţite de dirijat intuitiv;
- ţinerea ritmului uor cântece, prin diverse bătăi (din c. activitate frontală,
palme, cu pumnii în bancă, cu creioanele etc.); activitate independentă
- citirea unor informaţii despre mari muzicieni:
Joseph Hayden, Mozart şi Ciprian Porumbescu;
- audiţie ,,Balada pentru vioară şi orchestră”, de
Ciprian Porumbescu;
Proiect ,,Prezentarea unui compozitor, cu text şi
imagini”

Oră de ameliorare-dezvoltare:
 Evaluarea
MEM
1.4;1.6.; după
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se
Resurse materiale: rezolvarea
3.1.;3.2.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale
Ameliorare/ dezvoltare fișe de ameliorare / de
4.2.; 5.1. sarcinilor de
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după - exerciții de ameliorare – dezvoltare,
Resurse procedurale: ameliorare/
DP evaluarea sumativă. dezvoltare
conversația, explicația, dezvoltare:
2.3.
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exercițiul,
AVAP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor problematizarea
2.6. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluare
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
POVESTEA CARTII DE POVESTI

de Emilia Caldararu

Zilele trecute Gheorghita s-a bucurat foarte - ca totdeauna cand primeste in dar o carte. E o carte de povesti... sa tot
stai sa-i privesti pozele minunat desenate, in fel si chip colorate. Cat despre citit, lui Gheorghita ii citeste mama-mare,
in fiecare seara, la culcare. Numai ca, de indata ce bunicuta a ispravit de citit, Gheorghita, de carte, s-a si plictisit. Ba
chiar - sa o spunem fara ocolis - a rupt din ea o foaie sa-si faca o jucarie.
- Ce nerozie! auzi el de indata.
Se uita imprejur pe furis... nimeni in odaie...
- Ce nerozie! repeta foaia de hartie.
- A, tu erai? se mira Gheorghita.
- Eu... sau mai bine zis o ramasita... din cartea ce-o vad pe jos aruncata. Hei, daca-ai sti povestea cartii de povesti...
-  Povestea... ei? se intoarse Gheorghita spre carte, cu o privire mirata. Vrei sa mi-o povestesti?
- Este, de fapt, povestea tuturor cartilor.

- Te ascult.

- A fost odata... nu prea demult, cand povesti le-acestea din carte erau toate doar niste ganduri si plasmuiri minunate, in mintea si inima
scriitorului. Zile si nopti a trudit sa le scrie, cu slove mestesugite, care sa farmece si sa imbie. Prietenul scriitorului, mesterul iscusit al penelului, a
citit povestile si a zis: "Ca sa le placa si mai mult copiilor, eu le voi zugravi in culori".
- Adevarat. Ma bucur ori de cate ori gasesc si poze intr-o carte...
Povestea cartii insa merge mai departe..., caci fiece carte se deseneaza si se scrie pe... hartie. Povestea trece, deci, si prin paduri - acolo taietorii
doboara trunchiuri vechi si, pana intra muntii-n intomnare, bustenii, curatati de uscaturi, ii mana-n vai, spre fabricile-n care masini iscusite, de
mesteri mari manuite, macina lemnul, si-l mesteca bine, si-l moaie pana devine o pasta. Iar pasta aceasta, albita, presata, uscata, frumos
netezita, frumos taiata, ajunge sa fie hartie.
Vine apoi tipograful, cel care alege-culege litere mari, litere mici, randuri, pagini intregi - priveste-ma si ai sa-ntelegi. Iar tipograful munca isi
imparte cu cel care-aduna si leaga-mpreuna, foaie cu foaie, o carte intreaga: legatorul.
- Vad eu acum prea bine de ce-ai tinut sa-mi povestesti povestea cartii de povesti. Cati oameni au muncit pentru ea!... spuse Gheorghita, pe
ganduri...
- De tot ce ai aflat, te vad bucuros. Sper sa fie si cu folos.
- Fara-ndoiala. Mai ales ca la anul ma duc la scoala.
- Felicitari! Si cand vei avea abecedar...
- il voi pastra ca pe cel mai scump dar.
- Pana atunci insa mai ai de crescut...
-Iar,deocamdata, draga mea foaie de carte, am de-ndreptat macar in parte raul ce ti l-am facut; stiu cat de mult pretuiesti, iata, te voi lipi la locul
tau in cartea cu povesti.

Uneori v-ati intrebat dragi copii care e cea mai interesanta carte? Cea de poezii, cea de povesti, o enciclopedie? Raspunsul, poate, il veti afla
aici:
POVESTEA UNEI CĂRŢI ROZ

La implinirea varstei de 5 ani, Maria a primit in dar o carte frumoasa cu povesti despre printese. Copertile cartii erau roz asa ca serbetul de
zmeura pe care i-l facea bunia ei vara. A indragit-o de la inceput si a numit-o  Cartea Roz si a asezat-o pe unul din rafturile bibliotecii sale. Intre
celelalte carti, Cartea Roz statea tantosa si impunatoare. Spre seara, Maria fiind obosita dupa cat petrecuse la ziua ei, s-a dus sa se culce in
camera ei.

Si in biblioteca venise seara, iar cartile erau scufundate in intuneric. Cartile isi inchisesera paginile, cascau, gata sa adoarma. Deodata, un glas
subtire si strain se auzi in biblioteca.

- Nu ma mai impinge prafuita, ca acum te arunc de pe raft! Cartea Roz era cea care vorbise. Se certa cu o alta carte cu povesti despre zmei,
spiridusi si vrajitoare.

- Ne murdaresti de praf rochitele noastre de zane, continua deranjata Cartea Roz.

Poate vreti sa va inchid pe toate intr-un turn, interveni un zmeu cu glas gros. Vocea se auzea exact din cartea care fusese numita prafuita.

Ce credeti ca daca suntem intr-o carte mai veche nu ne indrageste si pe noi Maria?

Din raftul de enciclopedii, Enciclopeda lumii incerca sa le linisteasca:

- Va rog sa faceti liniste sa putem dormi. Eu, maine, trebuie sa-i povestesc Mariei despre cei mai inalti munti din lume, despre oceane si despre
orasele lumii.

La un moment dat, o carte de poezii, cu poezii despre animale si plante, sari pe raftul unde se afla Cartea Roz si spuse:
- Ia ascultati printese obraznice:

De nu va veţi potoli,

Pe toate va voi lovi

Pe Maria eu o-nvat

Ca lucrurile cele mai de pret

Sunt bunatatea, voiosia

Cinstea si omenia.

Din Cartea Roz, o zana cu o bagheta magica, spuse suspinând:

- Nesuferitelor, uratelor! Noi ii povestim Mariei despre zane, rochii, printi, printese si pe noi o sa ne indrageasca cel mai mult. De pe raftul cu
carti de colorat, s-a auzit un chicotit si apoi un ras in hohote. Era cartea de colorat a elefăntelului gri.

- Eu, pe Maria, o port prin labirinturile junglei şi o ajut sa coloreze animalele si plantele din junglă. De unde ati nascocit voi ca doar pe voi o sa va
iubeasca? Poate vreti sa il chemam pe Soricelul Chiti sa va roada rochitele.

Dintr-o carte cu ghicitori, s-a auzit:

- Ghici, ghici dragi carticele

Cine o sa le bata pe printesele?

Cand deja incepusera sa zboare cocoloase de hârtie si pagini rupte, a aparut un spiridus pe nume, Magicianul Cărtilor, care le-a spus asa:
- Dragele mele cărti, va comportati ca niste copii alintati. Fiecare dintre voi sunteti interesante si pline de lucruri folositoare. Datorită voua, Maria
invată sa deseneze, sa memoreze poezii, afla povesti frumoase, descopera lumea inconjuratoare. Strangeti cocoloasele, urcati-va pe rafturi si
ganditi-va ca a fost doar o cearta trecatoare.

- Hai! la somn, ca mâine veti fi rasfoite si citite de Maria.

Dimineata, cand Maria s-a trezit, toate cartile erau asezate la locul lor. Era totul ordonat, incat ea nici nu a banuit de cele intamplate.

- Buna dimineata dragele mele prietene! le saluta zambitoare Maria. Cartile s-au uitat unele la celelalte si si-au zambit prietenoase.

Invatasera o lectie importanta: nu se vor mai certa niciodata. Fiecare carte are farmecul si frumusetea ei.