Sunteți pe pagina 1din 10

PERIOADA: 1 săptămână

NIVEL: II
INST. Viorica Pătraşcu
Gr. „Mihai Eminescu”, Tg-Jiu

ARGUMENT

Am pornit în derularea proiectului de la un studiu de caz – o întâmplare concretă – şi anume,


o fetiţă a venit cu o crenguţă de pom cu muguri, pe care a rupt-o dintr-un pom. Reacţia copiilor din jur a
fost imediată:
- Nu trebuia ruptă pentru că pomul plânge!
- Îl doare dacă îi rupi crengile!
- Copacul poate muri! Etc.
Din discuţia cu copiii, mi-am dat seama că ei au un volum de cunoştinţe despre natură care să-mi
permită să derulez proiectul. Consultând lista cu subiecte pe care am întocmit-o la începutul anului cu
ajutorul copiilor, am constatat că printre acestea se află şi tema „ecologia”. Împreună cu copiii am
hotărât ca în săptămâna următoare să abordăm această temă.
La sfârşitul săptămânii, atât eu cât şi copiii, am căutat materialele necesare derulării proiectului, pe
care le-am prezentat la începutul săptămânii următoare.
În cadrul discuţiei de la începutul zilei, am întocmit cu ajutorul copiilor o schemă a temei.
Având clar în minte inventarul de probleme necunoscute de copii, m-am documentat cât mai
temeinic, studiind cărţi şi reviste de specialitate, curiozităţi şi Curriculumul naţional. Toate aceste cunoştinţe au
fost selectate şi adaptate nivelului de cunoaştere al copiilor. În vederea unei mai bune desfăşurări a proiectului,
am invitat şi un lucrător silvic pentru a le vorbi copiilor despre proiectul nostru.
Deţinând informaţiile necesare începerii proiectului, am schiţat harta proiectului tematic.
Dragi părinţi,

Pentru că ne-am dat seama că nu ştim mai nimic

despre natură, despre rolul pădurii în păstrarea curăţeniei

aerului şi pentru că vrem să contribuim şi noi la păstrarea unui

mediu cât mai curat, în care să trăim sănătoşi cât mai mult, ne-am

gândit că acest fapt vă va bucura şi ne veţi ajuta cu imagini,

albume, cărţi, reviste, pliante, c.d.-uri, d.v.d.-uri etc.

Tot în acest scop, doamna educatoare a invitat şi un lucrător silvic

să ne vorbească despre pădure şi despre animalele sale.

Scumpii voştri copii

P.S.: Credem că astfel veţi deveni şi voi mai atenţi

cu mediul înconjurător, unde trăiesc şi copiii voştri.


HARTA PROIECTULUI „MICII ECOLOGIŞTI”

POLUARE ÎNDEMNURI ECOLOGICE

AER

FOLOASE

MATERIALE MICII
REFOLOSIBILE ECOLOGIŞTI
ISTORIC

NATURA
CARACTERISTICI
ACVATIC MEDIU DE VIAŢĂ

TERESTRU AERIAN
OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a ecosistemului – pădure şi
stimularea curiozităţii copiilor pentru investigarea acestuia. Educarea unor atitudini de protejare a naturii.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să fie conştient de importanţa vegetaţiei pentru viaţa omului;
 Să conştientizeze importanţa colectării hârtiei;
 Să cunoască rolul pădurii în viaţa animalelor care trăiesc în acest mediu;
 Să cunoască sursele de poluare a naturii;
 Să afle modalităţile prin care copilul preşcolar poate contribui la protejarea naturii.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
 Să „citească” imagini despre păduri din diferite zone geografice;
 Să redea prin desen, pictură, modelaj imaginea unor păduri poluate, distruse de incendii etc.;
 Să reţină şi redea „Povestea castanelor”;
 Să realizeze lucrări practice colective despre pădure;
 Să demonstreze că pot efectua un parcurs aplicativ cu obstacole specifice pădurii;
 Să emită idei despre modalităţi de protejare a pădurii de către copii;
 Să compună ghicitori despre pădure;
 Să transpună în jocurile lor cunoştinţele însuşite despre pădure şi protejarea acesteia;
 Să formuleze propoziţii interogative şi exclamative despre pădure.

RESURSE:
 MATERIALE:
- jetoane, planşe, albume despre pădure;
- cărţi, reviste, ilustrate;
- diascol, diafilme;
- caiete de desen, creioane colorate;
- coli de bloc;
- acuarele;
- pensule;
- plastilină şi planşete;
- pomi în miniatură, obstacole, bancă de gimnastică;
- jocuri de construcţie cu material mărunt;
- puzzle.
 UMANE:
- 26 copii;
- lucrător silvic;
- părinţi;
- educatoare.

METODE: explicaţia, demonstraţia, povestirea, exerciţiul, jocul, învăţarea prin descoperire,


problematizarea.
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI
- grupa mare „Step by Step”-

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
„Cum putem preveni incendiile în pădure?” – conversaţie cu un lucrător silvic
„Îngrijim copacii din curtea grădiniţei” – activitate gospodărească
Pădurea cu animalele ei” – lucrare colectivă (tăiere, asamblare, lipire)

DOMENIUL ESTETIC CREATIV


„Incendiu în pădure” – pictură
„Pădure arsă” – desen în creion
„Pădurea cu animalele ei” – modelaj (lucrare colectivă)
„În pădurea cu alune” (cântec – predare)
„Mergi cum bat!” (joc ritmic)

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


„Povestea castanelor” de Trenca Brenciu – povestirea educatoarei
„Întrebăm, ne mirăm” – joc didactic

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
„Pădurea bolnavă” – lectură după imagini
„Găseşte-mi vecinii mari şi mici!” – joc didactic
„Cine ştie mai bine?” – concurs (rezolvare de probleme)

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
„În pădure” – parcurs aplicativ
- mers cu depăşire de obstacole
- alergare cu ocolire de obstacole
- mers în echilibru la înălţime (40 cm)
- săritură în înălţime cu atingerea unui obiect
- transport de obiecte

EVALUAREA PROIECTULUI
Vom confecţiona afişe, fluturaşi despre salvarea naturii pe care le vom difuza în cartier pentru a
informa comunitatea despre importanţa pădurii şi a ocrotirii ei.
SĂPTĂMÂNA: 30 martie – 03 aprilie SăptămânaXXV
TEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU
PROIECT / SUBTEMA: SĂ OCROTIM NATURA / MICII ECOLOGIŞTI
ACTIVITATEA DE DIMINEAŢĂ
ZIUA/DATA LUNI 30 martie MARŢI 31 martie MIERCURI 01 apr. JOI 02 aprilie VINERI 03 aprilie
OBIECTIVE Să se exprime liber în propoziţii Să audieze un text cu atenţie Să redea untext respectând Să –şi dezvolte atenţia. Să participe la activitate atât
şi fraze. reţinând mesajul transmis. intonaţia. Să-şi dezvolte muşchii mici îăn calitate de vorbitor cât şi
PRIORITARE Să redea un text muzical Să-şi dezv. creativitatea şi Să rezolve probleme de ai mâinilor. de auditor.
URMĂRITE respectând ritmul şi melodia. îndemânarea. adunare şi de scădere cu 1-2 Să-şi dezvolte deprinderile
unităţi. motrice de bază.
TEMA În drum spre Întâmplări hazlii Peripeţii Spune Unde plecăm în
ÎNTÂLNIRILOR grădiniţă din vacanţe la pădure ce-ai visat? week-end?
DE DIMINEAŢĂ
EDUCAREA LIMBAJULUI EDUCAREALIMBAJULUI ED. PT. SOCIETATE
Citim imagini „Pădurea plânge, pădurea „Pomişorul meu” „Cum putem fi prietenii
ALFABETIZARE „Pădurea” râde” memorizare naturii”
- Poveste - - Convorbire -

MATEMATICĂ/ ACTIV. MATEMATICĂ ACTIV. MATEMATICĂ


Câţi copaci sunt în pădure? „Micii matematicieni” „Trenul cu două diferenţe” Puzzle din poveşti
MANIPULATIVE - Probleme ilustrate - - Joc logic -
ŞTIINŢĂ CUNOAŞTEREA MEDIULUI
„Copacii din parc” Recunoşti copacul? Ce s-ar întâmpla dacă...?
observare

ARTĂ ED. ARTISTICO-PLASTICĂ - ACTIV. PRACTICĂ


Colorăm arbori „Parcul pentru copii” „Copacii” Colorăm frumos
- Modelaj - Machetă cu fire de lână
JOC CU ROL În excursie

NISIP ŞI APĂ Contur pe nisip


„De-a pădurarul” „Arborele meu”

CONSTRUCŢII Parcul pentru copii Căsuţa dn copac

ACTIVITĂŢI CU EDUCAŢIE MUZICALĂ EDUCAŢIE FIZICĂ


„Copăcelul” Activitate opţională Traseu aplicaţie
ÎNTREG GRUPUL - Cântec - Limba engleză „În excursie la pădure”
DE COPII
JOCURI ŞI
ACTIVITĂŢI INIŢIATE
DE COPII
OBSERVAŢII ASUPRA
PROCESULUI DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
SEMNĂTURA
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
ZIUA/DATA LUNI 30 martie MARŢI 31 martie MIERCURI 01 apr JOI 02 aprilie VINERI 03 aprilie
Poveste Rep.
ALFABETIZARE Cărticica mea cu copaci „Ursul pâcâlit de Citim imagini „Pădurea plânge,
vulpe” pădurea râde”
MATEMATICĂ/ Aşează imaginea în Din jumătăţi întreg Trenul
conturul potrivit cu diferenţe
MANIPULATIVE
ŞTIINŢĂ Lectură: Joc senzorial Fişe
„Pădurea” „Cine face aşa?” Educaţie pt sănătate
ARTĂ Modelaj Desen Pictură
„Copacul meu” „Pădurea primăvara” „Codrul”
JOC CU ROL De-a vânătorul Prietenii
De-a pădurarul
naturii
NISIP ŞI APĂ Coliba iepuraşului Contur pe nisip
„Copacul”
CONSTRUCŢII Adăpost pentru animale „Casa pădurarului”

ACTIVITĂŢI CU Audiţie Vizionare Activitate Opţională Vizionare


ÎNTREG GRUPUL Cântece despre pădure T.V. Educaţie ecologică Ghicitori T.V.
Audiţie: Un cântec, o floare
DE COPII
JOCURI ŞI
ACTIVITĂŢI INIŢIATE
DE COPII
OBSERVAŢII ASUPRA
PROCESULUI DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
SEMNĂTURA
ACTIVITATEA METODICĂ
TURA NUMELE ŞI PRENUMELE ACTIVITĂŢI METODICE SEMNĂTURA
I

II
Stimaţi părinţi,
Proiectul nostru „Micii ecologişti”
s-a încheiat.

Copiii au învăţat multe lucruri despre:


alcătuirea copacilor;
rolul lor în menţinerea sănătăţii mediului înconjurător;
foloasele pe ca le aduc;
cum se înmulţesc;
cine-i distruge;
cum putem să-i protejăm;
cum afăm vârsta unui copac.

Ajutaţi-i pe copii:
să îngrijească copacii;
să cunoască mai multe specii de copaci;
să sădească pomişori.

Mulţumim
pentru sprijinul acordat următorilor părinţi:
TUDOROIU, ŞANDRU, HULEA

Vă rugăm
să vedeţi lucrările realizate de copii
în timpul derulării proiectului.
Vă aşteptăm şi pe viitor
să fiţi alături de noi!

S-ar putea să vă placă și