Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE OBSERVARE A LECȚIEI

Data : 03.04.2019
Unitatea de învățământ : C.Ș.E.I. “Delfinul” Constanța
Clasa : I B
Propunător: student- : Butoiu (Ciochină) Nicoleta
Aria curriculară : Limbă și Comunicare
Unitatea de învățare : “Primăvara veselă”
Disciplina : „Povești desenate” - opțional
Tipul lecției : Consolidare și sistematizare de cunoștințe
Titlul lecției : Pinocchio” de Carlo Collodi
Nr.elevi : 9
Observator : student – Tanasa (Anefi) Alina
MOMENTELE EVALUAREA EVALUAREA ALTE
LECȚIEI ACTIVITĂȚII ACTIVITĂȚII OBSERVAȚII
PROFESORULUI ELEVILOR
MOMENT Studenta a făcut Sunt curioși și
ORGANIZA- cunoștintă cu elevii și încântați de noua
TORIC s-a asigurat că toți profesoară
elevii stau comod şi
că pot vedea şi auzi
bine.
CAPTAREA Se realizează cu Elevii sunt atenți și Se folosește nas de
ATENŢIEI ajutorul unui „nas” curioși. Li se face carton.
uriaș confecționat din introducerea în
carton. povestea
”Pinocchio”.
ANUNŢAREA Obiectivele sunt clare Copiii înțeleg Se folosește metoda
TEMEI ŞI și realiste având activitățile ce vor moderna și anume,
ENUNŢAREA modalități clare urma și anume că vor laptop.
OBIECTIVELOR pentru verificarea lor. identifica
personajele, vor
despărți cuvinte în
silabe și vor alcătui
propoziii.
CONSOLIDAREA Pe baza imaginilor și Elevii vizionează Materialele sunt
ȘI a întrebărilor filmul poveștii valorificate și folosite
SISTEMATIZARE ajutătoare, se „Pinocchio” de Carlo la parcurgerea lecției.
A alcătuiesc propoziții. Collodi. - Verificarea pe
CUNOȘTINȚELOR Se alege un Elevii au sarcina de a parcursul lecției dacă
personaj/obiect și se ordona imaginile de toți elevii pot înțelege
desparte în silabe pe tablă, respectând fișele de lucru .
cuvântul aferent, succesiunea Tipurile de
marcând silabele prin întâmplărilor. interacţiuni au fost
cartonașe colorate. Se realizează diverse: frontal, grup,
Se identifică sunetul povestirea pe scurt, individual,
inițial al anumitor cu suportul oferit de
independent, dirijat.
cuvinte și se scrie imagini.
litera respectivă.

ASIGURAREA Se realizează Elevii înțeleg sarcina


FEEDBACK-LUI printr-o fişă de lucru și dovedesc faptul că
individuală au înțeles povestea.
(Anexa 1 ) în care
elevii trebuie să
încercuiască dintr-o
mulțime de ființe,
doar personajele care
aparțin poveștii
„Pinocchio
EVALUARE SI Se fac aprecieri Eventualele greșeli Activitatea s-a
APRECIERI globale şi individuale au fost corectate desfășurat într-o
FINALE asupra atenţiei, prompt și explicate ambianță
modului de lucru, pe loc, pentru a se plăcută,relaxantă
realizării sarcinilor . evita repetarea lor.
Copiii înțeleg
utilitatea a ceea ce au
învățat – învată
cuvinte noi și
semnificația lor.

S-ar putea să vă placă și