Sunteți pe pagina 1din 6

Metoda Thomas - Kilmann

Evaluarea comportamentului în situaţii conflictuale


Instrucţiuni
Imaginaţi-vă că vă aflaţi în situaţii în care aspiraţiile şi dorinţele dvs.
diferă de cele ale unei alte persoane. Cum reacţionaţi în general?
Urmează o serie de afirmaţii grupate câte două, care descriu moduri
posibile de comportament. Pentru fiecare pereche, încercuiţi afirmaţia care
corespunde cel mai bine propriei dvs. atitudini într-un caz similar.
În numeroase cazuri, nici afirmaţia A, nici afirmaţia B nu vor
caracteriza bine comportamentul dvs. vă rugăm atunci să alegeţi reacţia pe
care este cel mai probabil că o aveţi.
Metoda Thomas – Kilmann – Rezultate

În tabelul de mai jos încercuiţi literele pe care le-aţi


marcat pentru fiecare rubrică a chestionarului.
NS CPT COL CPR EV. AC CALIFICATIV
0 0,1,2,3 0,1,2 0,1,2,3 0,1,2 Scăzut
II 1,2 4,5 3,4 4,5 3,4 Mediu
III 3,4,5,6 6,7 5,6,7 6,7 5,6 Mediu
IV 7,8,9,10 8,9 8,9,10 8,9 7,8 Mediu
V 11,12 10,11,12 11,12 10,11,12 9,10,11,12 Înalt
Tipul A : 5 valori medii (de 2,3,4)
Tipul B : 4 valori medii şi o valoare extremă
Tipul C : 3 valori medii şi 2 valori extreme
Tipul D : 2 valori medii şi 3 valori extreme
Tipul E : o valoare medie şi 4 valori extreme
Tipul F : valori extreme pe toate cele 5 scale