Sunteți pe pagina 1din 7

Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) care au o durata de functionare

mai mica de un an . Acestea sunt recunoscute in contabilitate drept o cheltuiala totala in


momentul achizitiei si darii in functiune si nu este nevoie sa se calculeze amortizare.
Mijloacele fixe sunt bunuri (imobilizari corporale) generatoare de beneficii economice
viitoare si care sunt detinute de o entitate pentru o perioada mai mare de un an.
Acestea sunt utilizate in productia de bunuri, prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate
tertilor sau pentru a fi folosite in scop administrativ.
Codul fiscal prevede si o limita a sumei (valorii de intrare) in vederea incadrarii in
categoria de mijloc fix. Astfel, potrivit regulilor fiscale valoarea individuala a unui mijloc
fix trebuie sa fie superioara limitei prevazuta de lege de 2.500 lei.
Cu toate ca in codul fiscal se prevede acest plafon, este posibil totusi ca, in cazul unei
imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica
decat aceasta limita, sa se poata recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare.
Acest plafon este asadar o optiune.
Pentru mijloacele fixe, spre deosebire de obiectele de inventar, in fiecare luna
se calculeaza si se inregistreaza amortizarea bunului respectiv.
Ce inseamna acest lucru ?
Inseamna ca pe durata de viata a acelui bun (exemplu un laptop in valoare de 2.700 lei
cu durata de viata de 3 ani), se recunoaste liniar in fiecare luna o cota parte din
valoarea de intrare pe cheltuiala, pana cand intreaga valoare a bunului este trecuta pe
cheltuiala.
Asadar,  se imparte valoarea laptopului (2.700 lei) la 3 ani*12 luni = 36 luni si se obtine
o amortizarea lunara de 75 lei.
Lunar, timp de 3 ani, se va inregistra aceasta cheltuiala in contabilitate, astfel ca profitul
lunar va fi mai mic cu 75 de lei/luna in urmatorii 3 ani.
Data de la care se calculeaza este luna urmatoare punerii in functiune.
De exemplu, un laptop care este achizitionat si pus in functiune in 11.10.2017 va incepe
sa fie amortizat incepand cu luna noiembrie 2017.
Atentie! Nu orice mijloc fix se amortizeaza. Exceptie fac acele mijloace fixe care nu
isi pierd valoarea in timp datorita folosirii, asa cum sunt terenurile, operele de arta sau
locuintele de protocol.
In schimb, reprezinta active amortizabile:
o amenajarile de terenuri;

o investitiile efectuate la mijloacele fixe cu chirie;


o investitiile efectuate la mijloace fixe existente cu scopul imbunatatirii parametrilor
tehnici initiali.
Cum se calculeaza valoarea de intrare la un platitor de TVA vs. neplatitor ?
O firma platitoare de TVA poate incadra un bun achizitionat in categoria mijloacelor fixe,
daca baza (valoarea fara TVA) de pe factura primita de la furnizor este superioara
limitei de 2.500 lei, prevazuta de lege.
O firma neplatitoare de TVA va incadra un bun achizitionat in categoria mijloacelor fixe,
daca valoarea totala (baza + TVA) de pe factura primita de la furnizor este superioara
limitei de 2.500 lei, prevazute de lege.
Avantaje si dezavantaje
Un dezavantaj al obiectelor de inventar ar putea fi faptul ca, de regula, in momentul
achizitiei are loc si darea in functiune, mai exact, trebuie reflectata o cheltuiala totala,
imediata, in contabilitate, ceea ce va conduce la o crestere brusca a cheltuielilor si o
diminuare a profitului.
Un avantaj al mijloacelor fixe ar putea fi faptul ca, in momentul achizitiei acestea se vor
pune in conturi dedicate imobilizarilor, cheltuiala fiind reflectata treptat (lunar) in
contabilitate, mai exact se va tine un registru separat in care se va calcula amortizarea
bunurilor, nefiind afectat decat partial profitul societatii.
Potrivit Ordinului nr. 1802/2017 un mijloc fix trebuie amortizat pe o durata estimata de
viata, mai exact pe o perioada in care respectivul bun functioneaza in parametrii optimi
pentru a putea fi utilizat de catre societate.
Pentru a se putea stabili care este durata de viata al unui mijloc fix exista un catalog de
clasificare a mijloacelor fixe, in care sunt mentionate sub forma unor intervale de ani
duratele normale de functionare a acestora.
Astfel ca, entitatea poate sa aleaga in functie de mijlocul fix pe care il detine, un anumit
numar de ani de amortizare din intervalul stabilit in respectivul catalog.
Aspecte pe care trebuie sa le retii:
o obiectele de inventar sunt utilizate pentru o perioada mai mica de un an;

o mijloacele fixe sunt utilizate pentru o perioada mai mare de un an;

o obiectele de inventar au o valoare individuala mai mica de 2.500 lei;

o mijloacele fixe au o valoare individuala mai mare de 2.500 lei;

o obiectele de inventar nu se amortizeaza;

o mijloacele fixe se amortizeaza;


o cheltuielile cu obiectele de inventar afecteaza direct profitul societatii;

o chetuielile cu mijloacele fixe sunt inregistrate esalonat in contabilitate, ceea ce nu


afecteaza direct si imediat profitul socitatii;
o amortizarea mijloacelor fixe se va inregistra in contabilitate in luna urmatoare
celei in care s-a realizat achizitia;
o pentru mijloacele fixe trebuie intocmit un registru de amortizare in care sa se
mentioneze durata de amortizare si valoare amortizabila lunara.

a infiintarea unei entitati sau pe parcursul functionarii acesteia, in functie de mai multe
criterii, societatea poate sa se afle in urmatoarele situatii:
o societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor

o societate platitoare de impozit pe profit.

Nu am inclus in lista situatia entitatilor din domeniul hotelier si al restaurantelor care au


obligatia de a plati impozit specific.
Ambele forme pot sa aduca atat avantaje pentru societate, cat si dezavantaje, cel mai
important este ca antreprenorul impreuna cu contabilul sa faca o analiza a mai multor
elemente precum: volumul activitatii desfasurate, numarul de angajati, veniturile
preconizate, etc.
In cele ce urmeaza vom puncta principalele aspecte in ceea ce priveste latura fiscala a
societatilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in 2019.
Anul acesta, din punct de vedere fiscal, pentru ca o societate sa fie platitoare de impozit
pe veniturile microintreprinderilor, trebuie sa fie respectate cateva reguli esentiale pe
care le vom trata in cele ce urmeaza.
Conditii
Societatea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele trei conditii, la data de 31
decembrie a anului fiscal precedent:
o sa fi realizat venituri care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
Cursul de schimb de la data de 31.12.2018 a fost de 4.6639 lei/eur, astfel ca plafonul in
lei este de 4.663.900 lei;
o capitalul social al societatii sa fie detinut de persoane, altele decat statul si
unitatile administrativ-teritoriale;
o societatea sa nu se afle in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul
comertului sau la instantele judecatoresti.
La infiintare
Societatile nou-infiintate sunt obligate sa plateasca impozit pe veniturile
microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia cu privire la capitalul
social este indeplinita la data inregistrarii in registrul comertului.
Exceptie: Avem si o exceptie aici si se refera la faptul ca: societatile pot opta, o singura
data, pentru a fi platitoare de impozit pe profit daca au subscris un capital social de cel
putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati (norma intreaga sau fractiuni de norma care
cumulat sa echivaleze cu norma intreaga), optiunea fiind definitiva.
Cotele de impozitare
Societatile platitoare de impozit pe micro pot avea 2 cote de impozitare in functie de
numarul de salariati:
o 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

o 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Salariat inseamna persoana angajata cu contract individual de munca cu norma


intreaga sau cu fractiune de norma. Fractiunile de norma se vor cumula de la mai multi
salariati astfel incat sa se formeze echivalentul unei norme intregi.
Atentie! Potrivit Hotararii nr. 354/2018 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1/2016, microentitatile care vor fi in situatia in care au salariati
ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor aplica o cota de 1%.
Componenta bazei impozabile
La determinarea bazei impozabile a impozitului pe veniturile microintreprinderilor
societatile vor lua in calcul veniturile din orice sursa, din care vor scadea urmatoarele
elemente:
o veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

o veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

o veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

o veniturile din subventii;

o veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de


valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost
constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe
veniturile microintreprinderilor;
o veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
o veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare,
pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
o veniturile din diferente de curs valutar;

o veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de


cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
o valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul
“709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
o veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit
legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor
sau mostenitorii legali ai acestora;
o despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;

o veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de
evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.
Pe de alta parte, la baza impozabila societatea va trebui sa adauge si urmatoarele
elemente:
o valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul
“609”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
o in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul
contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din
diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu
decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea
acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente,
inregistrate cumulat de la inceputul anului;
o rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate,
reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a
terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in
perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent
daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii
acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului
sau oricarui altui motiv;
o rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care
microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru
majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru
acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale
sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea
bazei impozabile ca urmare a lichidarii.
Scaderea casei de marcat din baza impozabila
In situatia in care s-au achizitionat case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se
deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in
care au fost puse in functiune.
Practic, in trimestrul in care casa de marcat a fost pusa in functiune, din veniturile care
constituie baza impozabila inregistrate in trimestrul pentru care se calculeaza, se scade
efectiv valoarea casei de marcat (cu TVA pentru neplatitorii de TVA), iar la rezultatul
obtinut se va aplica procentul de 1% sau 3%, dupa caz.
Suma care rezulta dupa aceste calcule reprezinta impozitul pe venitul micro datorat
pentru trimestrul respectiv.
Declararea si plata impozitului
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se va declara trimestrial prin intermediul
formularului 100 care se depune pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare pentru
trimestrul incheiat.
Ce este cifra de afaceri?
Definitia cifrei de afaceri este suma totala obtinuta din vanzarile produselor si a
serviciilor prestate pe o perioada de timp determinata. Altfel spus, cifra de afaceri se
compune din incasarile realizate de o firma in urma activitatii desfasurate.
Cum se calculeaza cifra de afaceri?
Cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea tuturor veniturilor din incasari pe care
firma le-a avut. Prin urmare, se iau in calcul facturile incasate si NU cele emise.

La calculul cifrei de afaceri NU vor intra:

 TVA-ul facturat
 reduceri comerciale acordate clientilor
 subventiile pentru plata personalului
 subventiile pentru investitii
 veniturile din dividende

Cifra de afaceri reprezinta modalitatea de masurare a performantelor companiilor,


indiferent de marime, putand fi clasificate in functie de puterea financiara.

Diferenta intre cifra de afaceri si profit


Cifra de afaceri = Suma incasarilor
Profit = Venitul total din care se scad cheltuielile implicate (salarii, chirii s.a.)
Asadar, cifra de afaceri a unei companii nu este unul si acelasi lucru cu profitul
acesteia!
Observatie: In prezent exista impozit pe profit, insa in 2017 a avut loc in Guvern o
discutie cu privire la schimbarea si introducerea de la 1 ianuarie 2018 a impozitului pe
cifra de afaceri (cu mai multe trepte de impozitare). Reactiile au fost negative, dat fiind
faptul ca anumite companii ar fi fost avantajate.

Cifra de afaceri si aplicarea TVA-ului

Cifra de afaceri este un criteriu prin care o firma este inregistrata sau nu ca platitoare de
TVA.

In anul 2018 a fost emisa o lege prin care plafonul de inregistrare in scopuri de TVA  s-a
marit la 88.500 de euro, echivalentul a 300.000 de lei. Firmele care realizeaza o cifra de
afaceri mai mica decat aceasta sunt scutite de TVA, in timp ce companiile care ating o
cifra de afaceri egala sau mai mare decat cea stabilita vor plati taxa pe valoare
adaugata.

Cifra de afaceri – Ce trebuie sa mai stii?

Cifra de afaceri se imparte in:

 cifra de afaceri totala – veniturile totale din vanzarea de bunuri sau servicii
 cifra de afaceri medie – venitul mediu obtinut pe un tip de produs sau serviciu
furnizat
 cifra de afaceri marginala – scaderea sau cresterea veniturilor firmei, lucru
datorat in urma vanzarilor unui produs sau serviciu (din gama de produse/servicii
puse la dispozitie)
 cifra de afaceri critica – venitul obtinut din vanzari care reuseste sa acopere
cheltuielile firmei

S-ar putea să vă placă și