Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII


1. Buzdugan C., Istoria statului și dreptului Românesc – note de curs, Ed. Universitatea
Creștină Dimitrie Cantemir, Cluj, 2006
2. Buzescu Al., Domnia în ţările române până la 1866, Bucureşti, 1943
3. Caproşu I., Camăta şi cămătarii în Moldova în epoca fanariotă, Anuar „A. D. Xenopol”,
XIII, 1971

4. Cernea E., Molcuț E., Istoria statului și dreptului Românesc, Ed. Universul Juridic,
București, 2013
5. Cihodaru C., Tradiţia letopiseţelor şi informaţia documentară despre luptele politice din
Moldova în a doua jumătate a secolului alXIV-lea, Anuar „A. D. Xenopol”, 4, 1968
6. Ciurea D., Organizarea administrativă a statului feudal Moldova, Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie, laşi, II, 1965
7. Chiș I., Istoria statului și dreptului românesc – suport de curs, Ed. Universității Titu
Maiorescu
8. Giurescu C. , Contribuţii la studiul marilor dregători în secolele XIV-XV, 1962

9. Iorga N., Istoria industriilor la români, Bucureşti, 1927


10. Iorga N., Istoria bisericii, II, Bucureşti, 1932
11. Marcu L.P., Constituirea statelor feudale româneşti de sine stătătoare, în Istoria
dreptului românesc, Ed. Ac., București, 1980
12. Midordea V. (colectiv), Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, voi. I
şi II, Bucureşti, 1961 şi 1966

13. Negoiță F., Istoria statului și dreptului Românesc, Ed.Pro Universitaria, București, 2015
14. Păcurariu M., Istoria bisericii ortodoxe române, Ed. Instit. Biblic, Buc., 1992
15. Popescu R., Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Ed. Academiei Republicii Populare
Române, București, 1963