Sunteți pe pagina 1din 19
ll cfectele uni fenomen: mbundii wn prods: a gt burebuumtri newuale linor oblecte; a face predic asupra’urmirilor une situait neobisaite. sparute pe neaseptate (,Din nor atid sfori spre pint. Ce credeti cl se va imp?” ~ Ise cere subiectlor st enumere cit mai mult wrmir. Sercinile care pun in evident crearhtaea figural sit a strvetura, integra elemente (ae Ji 0 figur incompletS care trebuie inchist asfl nc ‘se obtnd Imagine cit rai isteaf, mai neobismuita, graba de arezolva Specified ne-reativulul, cum spuncam mai sus — duce la inchider prematur, fezultingrispunsuri comune, fir valour cretiv, de noutte): a percepe un stinul in diferite fluri (Ge dau cercori si Tinit paralee, iar fubiecultrebuies8 contruiasel — pornind de la ele ~ cit mai multe fgur, agadar si le priveasc8 din cit mai multe perspective posible) at propune Scepurt si apoi a Te ating, a realiza (sateina este de a proiecta,apoi de a fealiza in fapt 0 picture, set apare © problema interesantdprivitoare Ia Uiversitate. Exist a) persoane care au abiltatea de 8 produce idei originale, dar egueaetatune cindtrebuie si le ating, si le punt in practic exist de ‘semenea b) unele care au puineidei dar le elaboreaz& foarte mult si — fn Fine ~ 0 8 tela categorie c) persoanele care produc idet comune, vidind in clay timp o slabs capacitate de ale labora) a produce sinesteait (a asocia, 4e pl, nor imagini sunete neuzuale) Pentrs a eprezenta dove! ale creativiiii potential, produsele de laborator™ realzate din indepinirea acestor sarcini creative trebuie si indeplineacd iste parame: ‘© Fhiditare (t mai mule soluti; ‘© Flexibiltate (et tai mule caregori de solutit ~ se pot adresa, spre ‘exempli, multe fntebiri refertoare la humanoid, dar numa in Teghturl cu familia sa, deci si intre intro. singuri categorie; flexbiitatea presupune ,Saltur” de la eateporie Yalta): ‘© Originalitare (Paspuns rae", dar eu sens, eu .putere ereativ modifi perspctiva obigmuit); 1 Elaborare (o ide este devoltat in toate impicapie sale, subiectl produce detalii semnificaive) ‘ Originalitatea gi elaborarea sint paramettt princeps ai creatviii (Torrance, 1994; C. Mecu, 2001). Torrance, analiznd gi el miturit ale creatorlor, vorbeste despre} expericme cate ascend rajionalul, despre momente de insight, inate, revelate. care au la bazi © stare de consid a Inregulul sare comunicare instamance a tururor parlor, de percepere holisticd a Univers, de tire a simultane cu toate evenimentele Ca si eum ~ 6 pune eu ~Int-o clip tern, toate evenimentele vies i ale lumi sar itera fra cuvimte, luminindu-si sensutilereciproc(v i Torance, 19%). Creanviatea potenpald devine creaivitate manifesta acu cind. se concretizeazh int-un produs elabora din proprie initaivl, evaluat socal considerst original, trnsformator, folostor inu-un domeniv al cul ‘Agadar, procesulereati se poate ncorporaintr-oinvenie,o tere stinifcd, © imbundtiire adusi unui produs, o oper tear, 0 compozitie muzica, un nou design ete, Produse creative ale eopiluui ar fi~in pinia lui Torrance