Sunteți pe pagina 1din 2

Test real de seminar\laborator

Două tipuri de chestiuni de rezolvat în 40 de minute, din conţinutul celor


5 părţi ale seminariilor şi celor 6 lucrări de laborator, discutate până la finalul
laborator\seminarului (primele şi desfăşurate efectiv, restul abordate doar
teoretic, din referatele aferente acestora):

Primul tip este un set de întrebari grilă. Trebuie precizate răspunsurile


exacte şi motivele pentru care au fost alese (şi pe baza întrebărilor din
paranteze), pentru fiecare dintre cele două părţi ale oricărui răspuns corect
primindu-se câte 0,5 puncte, în total câte un punct pentru fiecare răspuns corect:

1. La care dintre cele patru tipuri de polimerizare radicalică, abordate la


laborator, polimerul trebuie să fie solubil în monomer, ca procesul să poată avea
loc (care şi de ce?)?

a) polimerizarea în masă;

b) polimerizarea în soluţie;

c) polimerizarea în suspensie.

2. La care dintre cele patru tipuri de polimerizare radicalică, abordate la


laborator, iniţiatorul nu se pune în contact direct cu monomerul, la începutul
procesului (de ce şi cum?)?

a) polimerizarea în masă;

b) polimerizarea în soluţie;

c) polimerizarea în emulsie.

3. La care dintre polimerii sintetizaţi în lucrările de laborator se poate produce


depolimerizarea prin hidroliza în mediul slab acid (şi cum?)?

a) un polistiren,

b) o fenoplastă,
c) o polioximetilenă.

4. La care dintre cele patru tipuri de polimerizare radicalică, abordate la


laborator, etapa de întrerupere a polimerizării se desfăşoară preponderent printr-
o procedură specifică, considerată excepţie la celelalte metode de polimerizare
radicalică (care şi de ce?)?

a) polimerizarea în soluţie;

b) polimerizarea în suspensie;

c) polimerizarea în emulsie.

Al doilea tip este un grup de solicitări de a prezenta mecanismele chimice


ale etapelor unor polimrizări, dintre cele desfăşurate sau discutate la laborator şi
prezentate la seminar, pentru fiecare dintre răspunsuri, individuale sau în grupul
de două, corecte primindu-se câte unul, respectiv, două puncte:

1. Mecanismul chimic al iniţierii cu persulfatul de potasiu, de la polimerizarea


stirenului prin procedura în emulsie.

2. Mecanismul chimic al etapei de propagare a polimerizării stirenului, prin


iniţierea cu peroxidul de benzoil.

3. Mecanismul chimic al etapei de întrerupere a polimerizării acrilonitrilului,


prin iniţiere redox (persulfat \ tiosulfat).

Mult succes!