Sunteți pe pagina 1din 1

Metodologia întocmirii unui referat

Universitatea din Oradea CUPRINS:


Facultatea de Ştiinţe Economice
Forma de învăţământ: ZI Pg.
Cap. I...............................................................................3
1.1. ...............................................................................4
1.2. ...............................................................................
1.3. ...............................................................................
- nume, prenume student-
REFERAT LA DISCIPLINA
Marketing Cap.II...............................................................................
2.1. ..................................................................................
2.2. .................................................................................
TITLUL - nume, prenume student-

Cap. III ..........................................................................


3.1..................................................................................
Coordonator:..................... Student: ..................... 3.2.. ...............................................................................
An I, MK, gr. 3.3. .................................................................................
- nume, prenume student-
.
Oradea
- martie 2018-
Semestrul II -1-
2. Tema studiului de caz să fie în concordanţă cu tema de teorie aleasă. Referatul trebuie
NEAPARAT să conţină păreri, idei, propuneri, sugestii ale studenţilor care l-au realizat.
3. Cuprinsul - structurat şi paginat
4. Paginaţia începe cu coala a 2-a (Cuprins);
5. Structurare pe capitole şi subcapitole;
6. Redactare: - limba română (caractere româneşti),
- TNR 12, spațiere 1 rând sau 1,5; sau - TNR 14, spațiere 1 rând;
- aliniere Justify;
- utilizarea de scheme, grafice, tabele – numerotate, denumire, sursa citată;
7. Bibliografie: minim 3 cărţi1;
8. Referinţe bibliografice- note de subsol2;
9. Consistenţa 10-15 pagini (grupe de 3 studenti) sau 15-20 pagini (grupe de 4 studenti);
10. Aspect îngrijit!!!
11. Referatul în format Word și power point (dacă e cazul) se va încărca pe Drive, în
folderul MARKETING, la care îmi dați acces de vizualizare,
(teodorat.studenti@gmail.com) până cel târziu în ziua precedentă susținerii, ora 12.00;
12. Numele documentului se va salva astfel: Specializare_Grupa_Nume1, Nume2,
Nume 3_Titlu
Ex. AI_1 _Ionescu, Popescu, Tănase_Analiza concurenței

1
Bibliografia se va trece la finalul lucrării, ordonată alfabetic după NUMELE autorului, după modelul:
Kotler, Ph. - Principiile marketingului, Editura Teora, București 2008;
2
Notele de subsol se vor redacta după modelul bibliografiei, dar se va adăuga și numărul paginii de la care
ați citat:
Kotler, Ph. - Principiile marketingului, Editura Teora, București 2008, pg.78;