Sunteți pe pagina 1din 7
X Nasinvasa Act nests nD Proiectul ROINFO 2018-2020 Romanian Informatics" si promovarea istoriei informaticii romanesti 2018-2020 , Romanian Informatics’ Prin studile gi aciviitile de cercetare ¢-au adus JA cs descr eta bnate gin elborre pret national RINFO smeroase argumente in ,descifrarea’fenomenthaiinformaticii romanest. Unele aspecte se sta, altele nu, iar cele care se sta erau cunoscute de foarte putin oameni, cu att mai palin students i elevi, Renate cu cate Roménia trebuie si se mindreasct: 1a perioada 1953-1954, Romania ocupa local It in lume, dupa SUA 41 URSS, in ativitatea de cercetare privind “Teoria circuitelor de comutatie” ~ dupa numarul de articole, aplicatile logicii matematice ia tchnicé (Grigore C. Moisil, Activitatea CCUB, revista AMC, Editura Tehnica, ne. 13-14, 1970); 2. In perioada 1955-1957, Roménia a proicct situ calculator electronic numeri (anul 1957, calculatorul CIFA 1), de ct sc Atomica (TFA) - de ing, Victor Toma, la Institutul d si constrait primal ‘un colectiv condus figurele Bucuresti; 3. Rominiaa fost a 8-2 {ard din lume ce a proiecat sia construit un calculator electronic (1957) yi cea de-a 11-a fard din lume, care a construit un calculator electronic cu tranzistoare (1963), Mott: “Orice stint care mu se dizolva in aplicati ‘practice este o sina infra gi inutla. Maile inventit au fost Facute de savanti care era acelasi timp eruditi. Cu simple incursiuni nu se poate resi mare lueru. Trebuieatacat pe un front larg, Numai int-o asemenea maniera se vva putea produce o strapungere mai impor tantd in frontul inamic al necunoscutului” Dr. $tefan Odobleja (1902-1978), Pirintele ciberneticii generale, membru post-mortem al Academiei Romine .Caleulul, in toata generalitatea sa, este tuna dintre competenfele umane fundamen- tale, ne nastem cu aceasta predispozitie. A fost nevoie de un efortistoric pentru a se rea Tiza 0 analiza moleculard a calculus uman in componentele sale ireductbile,efort care 4 culminat prin rezultatal britaniculué Alan Turing in urma eu 80 de ami, prin ceea ce sti- infa desemmeazai cu sintagma masina Turing si care a prefafat calculatorul electronic pe baza de program realizat de John von Newman si echipa sa in 1948. In mod inadmisibil, acest itinerar care realizeaca trecerea de ba calcula fradifional, numeric, la caleulul calitativ, entitafi de natura abstract, nespecificata, lip- seste din programa jcolara” ‘Acad, Solomon Marcus (1925-2016) Societatea contemporana are ca obiec tive primordiale si ajunga lao societate & cunoasterii (knowledge society), deoarece societatea umana igi organizeaza realitatea tehnicd, economies, social ete, pe baza nive- Jului de dezvoltare a cunoasteri, Volum ccunoasteri pe cate il avem la disporitie se dlubleazi in prezent a fiecare eine ani, prin corcetarile st rezaltatele taturor singelor. Nevoia de cunoastereanaturisalumiiacon dduslaapariiasdezvoltarea sinfeloe, ce sunt reprezentri i model virtuale ale cunoaytert Evolutia si dezvoltarea stiintelor sunt pro cexe continue, deoarece ,nu se pot prevedea limitele cunoastei i previunile sinifie’™,

S-ar putea să vă placă și