Sunteți pe pagina 1din 7

Legea salarizarii personalului plătit din fonduri publice (L.153/ 28.06.

2017 – cu
completarile ulterioare)

De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea salarizarii, care aduce schimbari


radicale in sistemul de salarizare al romanilor. Atat angajatii, cat si angajatorii, trebuie
sa cunoasca sistemul de functionare al noilor masuri, pentru a evita amenzile si
sanctiunile prevazute pentru nerespectarea legii.

Cand ne referim la Legea salarizarii unitare, nu avem in vedere doar grilele minime
pentru venitul salarial lunar brut in Romania, ci si o serie de alte aspecte care tin de
salarizare, precum contributiile la stat, impozitele, diurna, tichete de masa sau norme
de hrana, precum si alte beneficii oferite salariatilor.

Legea salarizarii este mai mult decat un cadru legislativ pentru actul salarizarii in
Romania, aceasta lege reprezentand o adevarata Reforma fiscala, un intreg sistem
de norme si proceduri care au schimbat modalitatile de plata si raporturile dintre
angajator si angajat.

Una dintre principalele noutati aduse de legea salarizarii vizeaza majorarea


salariului minim. De la 1 ianuare 2018, acesta s-a marit cu 450 de lei, la 1.900 de
lei, de la 1.450 de lei. Potrivit HG 935 din 13 ianuarie 2019,  salariul minim brut
pe economie crește de la 2080 de lei la 2230 de lei, de la 1 ianuarie 2020.
La un salariu brut de 2230 de lei, angajatul va primi „în mână” un salariu net de 1346
lei, iar firma va suporta în total un salariu întreg de 2280 de lei.
Salariul diferențiat pentru lucrătorii cu facultate care au cel puțin un an
vechime în muncă în domeniul studiilor superioare rămâne nemodificat: 2350 lei brut
pe lună. La acest nivel salarial,  remunerația netă (în mână) primită de angajat este
de 1413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2403 lei, pentru un program normal de
lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, reprezentând 14,044 lei pe oră.

De menționat că salariul net crește și prin aplicarea  deducerilor personale, în


funcție de numărul de persoane pe care angajatul le are în întreținere, conform art. 77
din Codul Fiscal.
Legea salarizarii unitare prevede o crestere etapizata a salariilor
bugetarilor cu 56%, intr-un buget de 32 de miliarde de lei pana in 2020 si
43 de miliarde pana in 2022. 

Scopurile legii

1. Stabilirea unui sistem de salarizare unitar pentru personalul din sectorul


bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
2. Fundamentarea politicilor salariale și inlesnirea supravegherii aplicării lor.
3. Dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare care să
promoveze performanța individuală.
4. Remunerarea unitară a persoanelor ce ocupă funcții de demnitate publică.

 Legea stabilește un raport salarial maxim admisibil ( cel mai mic salariu/ cel
mai mare salariu) de 1/12. ( Cel mai mare salariu din grila unitară de
salarizare nu poate fi mai mare de 12 ori decât cel mai mic salariu stabilit pe
grilă).

Cui i se aplica Legea salarizarii unitare?


Legea nr. 153/2017, care reglementeaza salarizarea unitara, se aplica,
conform Art. 2, alin. (1):
 
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia
Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale, unitatile teritoriale, autoritati ale
administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative
autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele
fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si
subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale
de stat si bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri
proprii;
d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract,
altul decat contractul individual de munca;
e) persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
 
Alin. (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica personalului din Banca Nationala a
Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii.
 
Alin. (3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe
baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate
publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de
demnitate publica, magistratii, precum si personalul care beneficiaza de statute
speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.

Principiile legii salarizării unitare


Principiile pe care le respectă și le promovează Legea 153/2017 sunt:
1. Principiul legalității
2. Principiul nediscriminării
3. Principiul egalității (salarii egale pentru muncă cu valoare egală)
4. Principiul importanței sociale a muncii (se pune accentul pe responsabilitățile
angajatului public, pe complexitatea activității, pe riscurile activității prestate și
pe nivelul studiilor necesare îndeplinirii sarcinilor din fișa postului).
5. Principiul stimulării personalului din sectorul bugetar (se urmărește atragerea
personalului către acest sector de activitate).
6. Principiul ierarhizării unitare (pe orizontal și vertical)
7. Principiul transparenței
8. Principiul sustenabilității financiare
9. Principiul publcității

Legea salarizarii unitare pentru medici si asistente


 
Legea salarizarii bugetare prevede ca incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si
asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna
decembrie 2017. Incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale personalului care
ocupa functiile de medici si de asistenti medicali din unitatile sanitare publice,
prevazute in anexa nr. II cap. I, se majoreaza la nivelul salariului de baza, stabilit
potrivit legii salarizarii personalului platit din fonduri publice (153 din 2017) pentru
anul 2022.

Legea salarizarii unitare pentru functiile de


demnitate publica 
 
Pentru personalul din cadrul administratiei publice locale, ale caror salarii se
stabilesc in baza nomenclatorului, acestea vor fi determinate incepand cu 1 ianuarie
2018 in functie de salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit la 1.900 lei
incepand cu 1 ianuarie 2018, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in
bugetele de venituri si cheltuieli.
Pentru functiile care nu se regasesc in nomenclator, incepand cu 1 ianuarie 2018 se
aplica art. 38 a), respectiv cuantumul salariilor de baza, precum si cuantumul
sporurilor se majoreaza cu 25%.
Tot de la 1 ianuarie, indemnizatiile pentru functiile de demnitate publica se stabilesc
prin inmultirea coeficientilor, prevazuti la anexa IX din legea salarizarii personalului
platit din fonduri publice, cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit la
1900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018.

Legea salarizarii unitare pentru functiile din cadrul


politiei locale
Salariile de baza ale personalului din cadrul politiei locale se regasesc in grila de
salarizare elaborata si aprobata de Consiliul local/judetean si ca atare sunt salarizati
potrivit acestei grile, si a celorlalte prevederi ale articolului 11 din lege.

Salarizarea personalului din afara organigramei


Incepand cu luna iulie 2017, salarizarea personalului angajat pe posturi in afara
organigramei se facea la nivel de salarizare aplicabil pentru functiile similare din
institutia/autoritatea publica, iar incepand cu data aplicarii OUG 91/2017, personalului
prevazut la alin. (10) i se aplica tarifele orare prevazute de cererile de finantare si
ghidul solicitantului - conditii generale si specifice aplicabile, cu aprobarea
ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect/unitatea
de implementare a proiectului

Care este nivelul de salarizare in situatia in care nu


exista functie similara in plata pentru personalul
promovat in functii sau in grade/trepte profesionale?
In situatia in care nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei
de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-
incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe
functii de acelasi fel se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica,
dupa caz, prevederile articolului 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in
munca. Prevederile de mai sus, referitoare la situatia in care nu exista functie
similara in plata, se aplica si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte
profesionale.

Cum se majoreaza salariile angajatilor care


desfasoara control financiar preventiv ca activitate
noua?
Incepand cu data de 1 iulie 2017, personalul care desfasoara activitate de control
financiar preventiv ca activitate noua beneficiaza de majorarea salariului de baza al
functiei respective cu 10% pe perioada de exercitare a activitatii de control financiar
preventiv, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Care sunt criteriile dupa care se stabilesc salariile de
baza?
Art. 8. Alin. (1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor
de functie/salariilor de functie si a indemnizatiilor de incadrare, atat intre domeniile de
activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza urmatoarele criterii generale:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare si supervizare;
e) dialog social si comunicare;
f) conditii de munca;
g) incompatibilitati si regimuri speciale.

Alin. (2) Criteriile de performanta generale avute in vedere la promovarea in functie,


grade/trepte profesionale a personalului platit din fonduri publice ori in vederea
acordarii unor premii sunt urmatoarele:
a) cunostinte profesionale si abilitati;
b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate;
c) perfectionarea pregatirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) comunicare;
f) disciplina;
g) rezistenta la stres si adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilitatii;
i) integritate si etica profesionala.
Alin. (3) Pentru categoriile de personal platite din fonduri publice care beneficiaza de
criterii specifice de performanta reglementate prin statute proprii se aplica acestea
din urma.
Alin. (4) Continutul criteriilor de performanta specifice domeniului de activitate,
precum si procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementarilor aplicabile
fiecarei categorii de personal.
Art. 14 al Legii salarizarii unitare alin. (1) vom regasi urmatorul pasaj: "Personalul
care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul
stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul.
Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in calcul la determinarea limitei
sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor.” Asadar, observam ca
studiile superioare (doctorat) finalizate vor fi in continuare remunerate cu un bonus
de cel putin 725 de lei, adica 1/2 din 1450 de lei.

Legea salarizarii unitare si contributiile sociale


De la 1 ianuarie 2018, se mai platesc doar trei contributii sociale obligatorii: una la
angajator, contributia asiguratorie de munca (CAM), iar celelalte doua sunt in sarcina
salariatului: contributia la pensie (CAS) si la sanatate (CASS). La fel ca pana acum,
in 2018 doar angajatorul calculeaza, retine si plateste contributiile sociale. Salariatii
nu au nicio obligatie in acest sens.

Valorile exacte ale contributiilor sunt:


CAM: 2,25% din salariul brut;
CAS: pentru conditii normale de munca, 25% din salariul brut, iar pentru conditii
deosebite sau speciale de munca angajatorul va plati el in plus cate 4%, respectiv
8%, dupa caz;
CASS: 10% din salariul brut;

Impozitul pe venit a scazut cu 10%


Legea salarizarii unitare a adus o scadere a impozitului pe venit cu 10%, insa lista
persoanelor care beneficiaza de aceasta scadere este aceeasi cu cea din 2017:
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, IT-istii si salariatii din cercetare-
dezvoltare si inovare.

 Deducerile personale din impozitul pe venit


Deducerea personala se va acorda salariatilor care au un venit lunar brut de pana la
1.950 lei inclusiv, astfel: pentru cei care nu au persoane in intretinere - 510 lei; pentru
o persoana in intretinere - 670 lei; pentru doua persoane in intretinere - 830 lei;
pentru trei persoane in intretinere - 990 lei; pentru patru sau mai multe persoane in
intretinere - 1.310 lei.
Se pot acorda deduceri din impozit si pentru cei cu salarii cuprinse intre 1.951 lei si
3.600 lei, inclusiv, aceasta fiind limita maxima de acordare a beneficiului fiscal.
Calculatorul furnizat in acest material va poate ajuta mai bine sa vedeti ce suma
puteti deduce din impozitul pe venit.
Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative este deductibila din
venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, in limita a 400 de euro
anual, potrivit Legii nr. 204/2006. Apoi, se pot deduce abonamentele de sanatate din
sistemul privat, in limita echivalentului in lei a 400 de euro pe an (e vorba despre
deducerea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonamente platite personal
de angajati, iar nu de angajatori).

Tichetele de masa si indemnizatiile de hrana


Tichetele de masa ce pot fi oferite salariatilor din privat trebuie sa respecte valoarea
maxima per tichet: 15,09 lei. Practic, fiecare tichet poate avea mai putin de aceasta
valoare, dar nu mai mult. La bugetari, din 2018, nu mai vorbim nici macar in teorie de
tichete de masa.
Legea salarizarii unitare: Diurna
Salariatii care se deplaseaza in interes de serviciu au dreptul la acordarea unei
diurne care sa acopere cheltuielile zilnice de transport si cazare, precum si la o
indemnizatie de delegare. Indemnizatia zilnica de delegare/ detasare este de 17 lei/zi
(diurna interna).

Legea salarizarii unitare: Ajutorul de deces


Potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, act publicat
saptamana asta in Monitorul Oficial, ajutorul de deces e de 4.162 de lei, pentru
decesul asiguratului sau pensionarului, iar pentru membrii de familie e de 2.081 de
lei. Inainte, valorile au fost 3.131 de lei si 1.566 de lei.
Legea salarizarii unitare este un sistem de norme care se vor schimba si adapta
nevoilor, inflatiei, evolutiei societatii si tendintelor sale, si care are aplicabilitate
treptata, fiind vorba de cresteri salariate etapizate, pe perioada urmatorilor ani. Acest
cadru legislativ a fost pus in aplicare in vederea stabilirii unei echitati si unui echilibru
intre veniturile obtinute si functiile detinute de catre angajatii la stat, dar si pentru a
reglementa un prag minim al salariului brut atat pentru salariatii din sistemul public,
cat si pentru cei din sistemul privat.
Salariile de bază se încadrează în cele 7 FAMILII OCUPAȚIONALE DE FUNCȚII
BUGETARE:
I. 1. Învățământ
2. Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.
3. Culte religioase.
II. Sănătate și asistență socială.
III. Cultură și presă.
IV. Diplomație și ICR (Institutul Cultural Român).
V. Justiție și Curtea Constituțională.
VI. Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională ( inclusiv Aeronautică și Forțe
Navale).
VII. Administrație.