Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Politehnică București

Facultatea de Transporturi

Transport multimodal
De la transportul unimodal la
transportul multimodal

Student:
Grupa:
De la transportul unimodal la transportul multimodal

Introducere.

Transportul reprezintă activitatea de deplasare dintr-un loc în altul a persoanelor,


bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul provine din latinescul „transportare”, trans
(peste) și portare (a purta, a căra).
Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale
organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce
puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace
de transport.
Transportul facilitează accesul la resursele naturale și stimulează schimburile comerciale.
Sectorul transporturi are diverse aspecte. Simplificând și generalizând se poate discuta de trei
mari ramuri: infrastructură, vehicule, gestiune:
 Infrastructura transporturilor, ce cuprinde toată rețeaua de transport (străzi, autostrăzi,
căi ferate, canale navigabile, culoare de zbor, conducte etc.) și terminalele (aeroporturile,
stațiile feroviare, autogările etc.).
 Vehiculele de toate tipurile: autovehicule, trenuri, vapoare etc., împreună cu toate
aspectele ce țin de proiectare, construcție, diagnoză și exploatare a autovehiculelor, trafic
rutier, management.
 Gestiunea transporturilor, de competența ingineriei transporturilor și ingineriei
proiectării rețelelor și sistemelor de transport, ce are ca scop optimizarea sistemelor de
transport, creșterea siguranței transporturilor, protejarea mediului etc.
Tipuri de transport
Transportul terestru
Transportul terestru este cea mai răspândită formă de transport. Oamenii pot să se deplaseze
prin propriile forțe sau cu ajutorul unor mijloace de transport ce folosesc forța umană, cum ar fi
bicicleta, sau pot folosi tracțiunea animală, pentru a tracta căruțe sau alte tipuri de atelaje. Cea
mai răspândită și eficientă formă de transport terestru folosește vehicule dotate cu motoare
alimentate cu combustibil lichid.
În România sistemul de transport terestru este reprezentat astfel:
 transport feroviar - căi ferate: 20077 km (a șaptea rețea feroviară ca mărime din Uniunea
Europeană)
 transport rutier de persoane - rețea de drumuri: 198817 km, asfaltată: 60043 km,
neasfaltată: 138774 km (statistica anului 2003);
 transport rutier de marfă - rețea de drumuri: 198817 km, asfaltată: 60043 km, neasfaltată:
138774 km (statistica anului 2003);
 transport prin conducte - rețea de transport prin conducte: gaz-3508 km; petrol-2427 km
(statistica anului 2004).

Transportul feroviar
Transportul feroviar este una dintre cele mai utilizate modalități de transport, ocupând în
traficul mondial locul II din punctul de vedere al volumului de mărfuri transportate pe glob.
Societățile feroviare au depus eforturi susținute în dezvoltarea și perfecționarea materialului
rulant, precum și în organizarea și expedierea mărfurilor, în vederea reducerii duratei de
transport și a micșorării prețului de transport. Transporturile feroviare au păstrat avantajele
deținute față de celelalte modalități de transport: Asigurarea unui flux continuu de transport ce
permite o aprovizionare ritmică;
Obținerea unei anumite regularități din punctul de vedere al timpului de transport, datorită
modului de organizare și independenței față de condițiile atmosferice;
Realizarea unei integrități mai mari a mărfurilor în timpul transportului, pentru că riscul de
avariere este mai mic în comparație cu alte modalități de transport;
Încasarea mult mai rapidă a contravalorii mărfurilor transportate, pentru că încărcarea se face
când marfa a fost predată, iar negocierea documentelor se face după expedierea fiecărui vagon;
O anumită siguranță în privința primirii mărfurilor de către cumpărător, deoarece societățile de
transport feroviar sunt, în mare parte, întreprinderi de stat;
Simplitatea expedierii mărfurilor și cunoașterea din timp a tarifelor, ce permite expedierea
mărfurilor fără o pregătire prealabilă deosebită și cunoașterea cheltuielilor încă înainte de
efectuarea transportului.
Transportul rutier
Transportul rutier efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul
vehiculelor, care sunt mijloace de transport propulsate fie de forța umană (biciclete, triciclete,
trotinete, căruțuri împinse sau trase cu mâna, roabe etc.), fie de forța animală (vehicule
hipomobile, adică tractate de cai, ori vehicule tractate de vite cornute, de măgari, de câini etc.),
fie de forța produsă de diferite mașini, aparate, mecanisme, prin arderea de combustibili fosili ori
prin utilizarea energiei electrice produse sau stocate la bord etc.(despre care se spune că sunt
vehicule autopropulsate, numite generic autovehicule, și care sunt astăzi, de departe, cea mai
importantă categorie de vehicule).
Ca particularitate a acestor mijloace de transport se remarcă faptul că dispun de o mare
mobilitate, putând fi întrebuințate, în funcție de vreme, pe orice fel de drum.
Transportul auto oferă posibilitatea încărcării mărfii direct de la punctul de expediere și
descărcarea ei direct la punctul de destinație, fără a fi necesare transbordări și manipulări
suplimentare.
Mijloacele de transport auto se deplasează cu viteze mari ca urmare a vitezei comerciale mari și a
simplității operațiunilor tehnologice de încărcare și descărcare. Ele se pot pregăti rapid și ușor în
vederea efectuării transportului, necesitând cheltuieli reduse în acest scop.
Transportul auto oferă cea mai mare eficiență pe distanțe scurte.

Transportul aerian
Transport aerian a încetat de mult să mai fie un mijloc de transport luxos și prohibitiv.
Astăzi el este preferat de cei care vor să se deplaseze repede și de cei care au de transportat
mărfuri perisabile sau de mare valoare. Pentru transport se folosesc atât avioane mixte, pentru
pasageri și mărfuri, cât și avioane speciale pentru transportul mărfurilor. Din punct de vedere
comercial, avioanele pot fi încărcate în regim de linie, ceea ce implică un trafic regulat, și în
regim de charter (curse neregulate), curse pe bază de contracte între companiile aeriene și diferiți
beneficiari ce doresc să exploateze pe o perioadă determinată avioanele luate în chirie.
Decolarea și aterizarea avioanelor se poate face numai pe aerodromurile civile autorizate.
Aerodromul este o suprafață de teren sau de apă destinată a fi utilizată pentru sosirea, plecarea și
manevrarea la sol a aeronavelor. Aeroportul este aerodromul deschis operațiunilor comerciale.
Transportul aerian efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul
aeronavelor.
Printre particularitățile tehnico-economice ale transportului aerian se numără:
 rapiditatea - este caracteristica esențială a transportului aerian. Aceasta este evidențiată de
viteza mare de deplasare a aeronavelor ce nu poate fi egalată de niciun alt mijloc de
transport;
 regularitatea - constă în aceea că transportul aerian se efectuează după un program precis
în orice perioadă a anului, atât ziua, cât și noaptea;
 oportunitatea – se referă la faptul că acest mod de transport pune la dispoziția celor
interesați, oricând și oriunde sunt amenajate puncte terminale, cel mai modern mijloc de
transport.
Transportul aerian a revoluționat transportul global, reducând dramatic timpul necesar călătoriei
pe mari distanțe. Călătoriile peste oceane, care ar fi putut dura săptămâni sau chiar ani, acum pot
fi făcute în câteva ore.

Transportul naval
Având în vedere progresul economic general al societății, în ultima perioadă s-a
înregistrat o creștere fără precedent a comerțului mondial, a transportului de materii prime de
bază, necesare industriei, agriculturii cât și a schimburilor de produse finite.
Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale între țări aflate în diferite zone
geografice, participarea țărilor respective la acest proces reprezintă o condiție necesară pentru
impulsionarea progresului economic și social al fiecărei regiuni geografice.
Transportului maritim îi revine un rol esențial în realizarea circulației mărfurilor, atât din punct
de vedere cantitativ cât și ca operativitate, rol conferit de aspecte cum ar fi:
 costuri relativ mici, în raport cu volumul mare de mărfuri care pot fi transportate;
 caracterul complex și diversificat al schimburilor comerciale;
 creșterea numărului de participanți la aceste schimburi.
Cele trei elemente esențiale care stau la baza definirii transportului maritim sunt următoarele:
 mărfurile, caracterizate printr-un volum mare și o valoare ridicată;
 navele, ca mijloc de transport care încorporează un nivel de tehnicitate și al investițiilor
ridicat;
 porturile, ca noduri de transbordare precum și instalațiile de operare din cadrul
acestora.
Având în vedere aceste elemente se poate afirma că, transportul maritim reprezintă o activitate
economică deosebit de complexă, având un caracter național și internațional, ce trebuie gândit și
desfășurat atât în funcție de necesități, cât și pentru asigurarea rentabilitații.
Funcția principală a transportului maritim este de a asigura legătura dintre producție și consum și
se caracterizează prin doua trăsături esențiale, de natura economică:
 eficiența economică, în sensul satisfacerii unor cerințe definite;
 rentabilitatea, ca o condiție esențială a unei activități economice ample, care implică
costuri ale transportului propriu-zis și costuri ale operațiunilor conexe.
Atât eficienta economica cât și rentabilitatea depind în mod determinant de cele trei elemente
esențiale care stau la baza definirii transportului maritim și anume : mărfurile, navele și porturile.
Importanța transportului maritim a determinat dezvoltarea unei largi cooperări internaționale, sub
egida Organizației Națiunilor Unite, pentru a asigura:
 siguranța vieții umane și a navelor pe mare;
 evitarea accidentelor și organizarea asistenței și salvării maritime;
 prevenirea poluării mediului ambiant în general și a mediului marin în mod special;
 unificarea legislației și a metodologiei în transportul maritim;
 asigurarea mărfurilor, a navelor și persoanelor;
 protecția armatorilor și proprietarilor de mărfuri;
 stabilirea, pentru comerțul maritim, a unui cadru juridic și economic adecvat, echitabil,
durabil și operativ, pe fondul cooperării internaționale, care să garanteze funcționalitatea
sa, egalitatea în drepturi și obligatii ale partenerilor, condiții în care principiul avantajului
reciproc poate asigura o rentabilitate echitabilă în cadrul comunității internaționale.

Transportul unimodal
Transportul in care marfurile sunt livrate printr-un singur mod de transport se numeste
transport unimodal. In cazul in care mai multe containere ajung la intrarea unui port in care nava
nu incape iar containerele sunt descarcate pe o nava mai mica, acest lucru tot la transportul
unimodal intra pentru ca se pastraza acelasi mod de transport, in acest caz naval.
In unele cazuri transportul unimodal poate fi mai eficient din punct de vedere al costului si
timpului, de exemplu in cazul transportului prin conducte. Dezavantajul acestui mod de transport
o reprezinta faptul ca se pot transporta doar lichide.
Transportul unimodal poate fi eficint in cazul livrarilor “door-to-door” in cazul transportului pe
uscat. Toturi exista limitari fizice privind locul unde pot ajunge. Cele mai multe transporturi
unimodale se desfasoare intre doua sau mai multe terminale, intre doua sau mai multe porturi.
Pentru ca transportul unimodal nu era mereu posibil oamenii din dorinta de a economise bani
in special au inceput sa combine un mod de transport lent(transcontainerul) cu unul mai rapid si
care poate ajunge in aproape toate locurile(camion).

Transportul intermodal
Transportul intermodal reprezinta acel mod de transport in care se folosec cel putin doua
moduri de transport pentru a trasnporta bunurile dintr-un loc in altul. Implica transportul
bunurilor in containere intermodale sau semiremorci, folosind mai multe moduri de transport
fara a manevra marfa in sine sau a modifica structura unitatilor de incarcatura cand se
face schimbul de la un mod la altul in terminalele intermodale. Conceptul de transport
intermodal este de a reduce timpul de manevra a marfurilor pe durata transportului, de a oferi o
protectie mai buna a marfurilor, de a spori securitatea si de a reduce daunele si pierderile de
marfa. De cele mai multe ori imbunatateste performanta transportului folosind cele mai eficiente
moduri pentru marfa aleasa. De exemplu ne folosim de avantajul navelor mari de containere,
avand o capacitate mare de transport si un cost redus dar care au un timp de luvrare lung, sau a
trenurilor pentru a aduce multe marfuri intrun terminal iar din acel terminal ne folosim de
flexibilitatea si rapiditatea livrarilor exectuate de camioane.

Transportul multimodal
Transportul multimodal este similar celui intermodal din punct de vedere a utilizarii diferitelor
moduri de transport de la expeditor la destinatar. Diferenta intre Transportul multimodal si cel
intermodal consta in manipularea marfurilor pe timpul transporturilor de mai multe firme sub
acelasi contract.
Avantajele Transportului multimodal:
- Avantajul folosirii unui singur operator
- Avantajul completarii unui singur document de transport
- Transportul ajunge la timp
- Cost eficient
- Livrare “Door-to-door”

Aplictie
Pentru un transport de 2000 tone granule de plastic din Mersin, turcia pana in Rotterdam,
Olanda prin transport unimodal si transport multimodal. Comparatile in functie de timp si
pret.
Volumul unui container maritim de 40 de picioare este de 67.5m3, il incarcam cu 25t de
granule iar totalul de containere este de 80.
Distanta doar pe cale rutiera 3677 km ( doua zile si 10 ore)
Distanta pe cale rutiera si maritima 6500km (6 zile)

Pe cale rutiera pretul este de 8000 de lei pe cursa ,fiind nevoie de 80 de curse pretul este
de 640000 lei.
Folosind calea rutiera si maritima obtinem un pret de 5850 lei pe container iar pretul
total este de 468000 lei.
Concluzie: desi transportul folosind mai multe moduri de transport dureaza mai mult
acesta este mult mai ieftin iar planificat din timp este cea mai buna alegere.
Fig.1 Ruta Mersin- Rotterdam pe cale rutiera

Fig.2 Ruta Mersin- Rotterdam pe cale navla si rutiera