Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea Politehnică București

Facultatea de Transporturi

Laborator
Logistica transporturilor II

Student: Baciu Cristian-Andrei


Grupa: 8407
Baciu Cristian Andrei

Grupa 8407
1
Tema 1
1. Identificarea unui depozit care distribuie marfuri catre 8 clienti;
2. Indicarea amplasamentelor depozitului si ale celor 8 clienti pe o harta;
3. Determinarea matricei distantelor (sau a duratelor) dintre depozit si cei 8 clienti.

2
Legenda: Clienti-> (1,2,3,4,5,6,7,8)

Depozit-> (D)

Matricea duratelor

D 1 2 3 4 5 6 7 8
D 8 11 10 11 11 8 12 11

1 8 7 5 6 6 3 6 7

2 12 7 4 6 2 4 4 3

3 11 6 4 11 3 4 7 4

4 9 5 9 8 9 6 8 10

5 11 6 2 3 7 3 4 2

6 8 3 4 2 7 3 4 5

7 12 6 4 9 7 7 5 7

8 12 7 4 5 8 2 5 6

3
Calculul numărului de mijloace de transport

Numărul mijloacelor de transport se determină luând în considerare două restricţii:


a) Capacitatea de transport a unui vehicul şi
b) Volumul de încărcare al acestuia.

a) În funcţie de capacitatea de încărcare a mijlocului de transport

Cererea zilnică totală, Qzilnica, se calculează prin însumarea cantităţilor cerute de


fiecare client în parte (1)

Qzi lnica  q1  q2  q3  q4  q5  q6  q7  q8 (1)

Unde q1 = q2 = q7 = q8 = 4000 + 50*n= 4100 şi q3 = q4 = q5 = q6 = 3000 + 50*n=3100 (n este


numărul de ordine alocat studentului).

Se calculează capacitatea unui mijloc de transport rutier: 


qveh = 14000 + 200*n= kg (2)
qveh =14000+200*2=14400 kg

Numărul mijloacelor de transport, determinat în funcţie de capacitatea de încărcare,


necesar pentru a satisface cererea totală zilnică, este:
Qzi ln ica [mijloace de transport]
N m (3)
mt
qveh

N=( q1  q2  q3  q4  q5  q6  q7  q8)/ qveh = 28800/14400= 2

Numarul mijloacelor de transport se va rotunji in plus (2,3~3mijloace de transport).

b) În funcţie de volumul de încărcare al unui mijloc de transport

Se determină numărul de europalete necesare pentru a transporta cantitatea de marfă


4
şi capacitatea de încărcare
cerută zilnic de clienţi ca raport între cererea zilnică totală Qzi lnica

a unei europalete ( mpaleta  265kg ) (4):

𝑄
𝑁𝑝𝑎𝑙 = 𝑚𝑧𝑖𝑙𝑛𝑖𝑐 ă =108.67~ 109[ europalete] (4)
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

Numarul de europalete se va rotunji in plus (112.3~113 europalete).


Cunoscând dimensiunile unei europalete se calculează volumul acesteia
Vpal=0.8*1.2*1.2. V=1.152 m3

Volumul total al mărfurilor cerute zilnic de cei 8 clienţi este:


𝑉𝑧𝑖𝑙𝑛𝑖𝑐 = 𝑁𝑝𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑝𝑎𝑙 =109*1.152=125.568[m3] (5)
Volumul unui mijloc de transport se calculează folosind dimensiunile de încărcare al
acestuia: V mt = 2,44*13,6*2,6  86,27m3 .
Numărul mijloacelor de transport, determinat în funcţie de volumul de încărcare,
necesar pentru a satisface cererea totală zilnică, este:
Vzi ln ic =1.455~ 2[ mijloace de transport]
NV  (6)
mt
V mt
Numărul mijloacelor de transport trebuie să respecte simultan cele două condiţii (cele
referitoare la capacitatea si la volumul de încărcare ale mijloacelor de transport). Prin urmare,
numărul necesar de mijloace de transpor se alege valoarea maximă dintre valorile calculate în
funcţie de cele două condiţii;
𝑁𝑚𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(𝑁𝑚 ; 𝑁𝑉 )=2 (7)
𝑚𝑡 𝑚𝑡

Arondarea cererilor de transport pe mijloace de transport şi pe itinerarii

Arondarea cererilor de transport pe mijloace de transport presupune stabilirea clienţilor


care vor fi deserviţi de fiecare vehicul. Se vor alege două variante de arondare a cererilor pe
mijloacele de transport.
(Exemplu: Dacă la punctul 1 s-a obţinut un număr necesar de 2 mijloace de transport
cele 2 variante de arondare a cererilor pe mijloace de transport ar putea fi A şi B de mai jos:
A - 1 mijloc de transport deserveşte clienţii:1,3,5,7;
Al doilea mijoc de transport deserveşte clienţii 2,4,6,8.
B - 1 mijloc de transport deserveşte clienţii: 1, 6, 7, 8 ;
Al doilea mijoc de transport deserveşte clienţii 2, 3, 4, 5.)

5
A.1. Arondarea cererilor pe itinerarii de transport
Rutarea se va face pentru fiecare vehicul în parte folosind algoritmului comis-
voiajorului.

6
1
2
3
4
5
6
7
Comparatie intre cele doua variante

Parcursul total efectuat in prima varianta este de 63 km, iar în a doua de 64km. De aceea se va
alege prima varianta.

1.4. scenariul I de distribuţie - Livrarile se efectueaza in intervalul orar 8.00 – 16.00

1.4.1. Calculul parcursului pentru varianta aleasa

Pentru mijlocul de transport care deserveste clientii 1,3,5,7 – ordinea D – 3 – 5 – 7– 1 – D

Numărul total de palete pe care camionul trebuie sa-l transporte este

 clientul 1 – necesar = 4100 kg => 15.47  16 palete


 clientul 3 – necesar = 3100 kg => 11.69  12 palete
 clientul 5 – necesar = 3100 kg => 11.69  12 palete
 clientul 7 – necesar = 4100 kg => 15.47  16 palete
total =56 palete

qveh  4100  3100  3100  4100  14400kg  54.33  55 palete

Timpul parcurs:
 timpul de încărcare a mărfurilor la depozit
2  56 112min

10km
 de la D la 3  tD2   0.25h  15 min
40km / h

 descărcare la clientul 3  2 16  32min3km
 de la 3 la 5  t23   0.075h  5 min
40km / h

 descărcare la clientul 5  212  24min4km
 de la 5 la 7  t35   0.1h  6 min
40km / h

 descărcare la clientul 7  2 12  24min


t54 6km  0.15h  9 min
 de la 7 la 1  
40km / h

 descărcare la clientul 1  2 16  32min8km
 de la 1 la D  t4D   0.2h  12min
40km / h

Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 800 la clientul numărul 3. Încărcarea acestuia va începe

la ora 05:53. După cele 112 min în care se încarcă mijlocul de transport parcurge distanţa până la clientul
3 în 15 min, ajungând la acesta la ora 08:00. Dupa ce merge si descarca la toti clientii, se intoarce in
depozit la ora 10:24, dupa ce a parcurs 31 de km.

Figura 5. Ciclogramă vehicul 1 – deservire clienţi 2, 3, 4, 5


Scenariul II
Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 16:37 la clientul numărul 3. Încărcarea acestuia va
începe la ora 14:30. După cele 112 min în care se încarcă mijlocul de transport parcurge distanţa până la
clientul 3 în 15 min, ajungând la acesta la ora 16:37. Dupa ce merge si descarca la toti clientii, se
intoarce in depozit la ora 19:01, dupa ce a parcurs 31 de km.

Figura 5.1 Ciclogramă vehicul 1 – deservire clienţi 2, 3, 4, 5


Clientul 3
Clientul 7
Clientul 5
Clientul 1

16 EP 12 EP

16 EP 12 EP

Figura 6. Schita mijlocului de transport încarcat la plecarea din depozit pentru deservirea clientilor 1,3,5,7.
Pentru mijlocul de transport care deserveste clientii 2,4,6,8 – ordinea D – 6 – 8– 2 – 4 – D

Numărul total de palete pe care camionul trebuie sa-l transporte este

 clientul 2 – necesar = 4100 kg => 15.47  16 palete


 clientul 4 – necesar = 3100 kg => 11.69  12 palete
 clientul 6 – necesar = 3100 kg => 11.69  12 palete
 clientul 8 – necesar = 4100 kg => 15.47  16 palete
total =56 palete

qveh  4100  3100  3100  4100  14400kg  54.33  55 palete

Timpul parcurs:
 timpul de încărcare a mărfurilor la depozit 2  56 112min


8km
 de la D la 6  tD2   0.20h  12 min
40km / h

 descărcare la clientul 6  2 12  24 min5km
 de la 6 la 8  t23   0.125h  8 min
40km / h

 descărcare la clientul 8  216  32 min4km
 de la 8 la 2  t35   0.1h  6 min
40km / h

 descărcare la clientul 2  2 16  32 min


t54 6km  0.15h  9 min
 de la 2 la 4  
40km / h

 descărcare la clientul 4  2 12  24 min9km
 de la 4 la D  t4D   0.225h  14min
40km / h

Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 800 la clientul numărul 6. Încărcarea acestuia va începe

la ora 05:56. După cele 112 min în care se încarcă mijlocul de transport parcurge distanţa până la clientul
6 în 12 min, ajungând la acesta la ora 08:00. . Dupa ce merge si descarca la toti clientii, se intoarce in
depozit la ora 10:27, dupa ce a parcurs 32 de km.

Figura 6 Ciclogramă vehicul 2 – deservire clienţi 6, 8, 2, 4


Scenariul II
Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 14:42 la clientul numărul 6. Încărcarea acestuia va
începe la ora 12:38. După cele 112 min în care se încarcă mijlocul de transport parcurge distanţa până la
clientul 6 în 12 min, ajungând la acesta la ora 14:42. Dupa ce merge si descarca la toti clientii, se
intoarce in depozit la ora 17:11, dupa ce a parcurs 32 de km.

Figura 6.1 Ciclogramă vehicul 2 – deservire clienţi 6, 8, 2, 4


Clientul 6
Clientul 8
Clientul 2
Clientul 4

16 EP 12 EP

12 EP 16 EP

Figura 6. Schita mijlocului de transport încarcat la plecarea din depozit pentru deservirea clientilor 6,8,2,4.
Scenariul III de distributie- Prevede ca livrarile sa se efectua o data la doua zile in intervalul 08:00-16:00.

Calculul parcursului pentru varianta aleasa

Pentru mijlocul de transport care deserveste clientii 1,3,5,7-> Ordinea de servire D-3-5-7-1-D-3-5-7-1-D

Numarul total de palete pe care camionul trebuie sa le transporte este:

-clientul 1 necesar= 4100kg+ 4100kg=> 15.47+15.47=16+16= 32 palete

-clientul 3 necesar= 3100kg+ 3100kg=> 11.69+11.69=12+12= 24 palete

-clientul 5 necesar= 3100kg+ 3100kg=> 11.69+11.69=12+12= 24 palete

-clientul 7 necesar= 4100kg+ 4100kg=> 15.47+15.47=16+16= 32 palete

Total=56 palete(pe trnsport)/ 112 palete(de distribuit)

Timpul de parcurs:

 Timpul de incarcare a marfurilor in depozit =2*56= 112min


 Timpul de la D la 3 = 10km/ 40km/h =0.25h=15 min
 Timpul de descarcare la cientul 3= 2*16=32 min
 Timpul de la 3 la 5 = 3km/40km/h=0.075h=5 min
 Timpul de descarcare la clientul 5= 2*12=24 min
 Timpul de la 5 la 7 =4km/40km/h= 0.1h= 6 min
 Timpul de descarcare la clientul 7= 2*12=24 min
 Timpul de la 7 la 1 = 6 km/40km/h=0.15h= 9 min
 Timpul de descarcare la clientul 1= 2*16=32 min
 Timpul de la 1 la D = 8 km/40km/h=0.2h= 12min
 Timpul de incarcare a marfurilor in depozit =2*56= 112min
 Timpul de la D la 3 = 10km/ 40km/h =0.25h=15 min
 Timpul de descarcare la cientul 3= 2*16=32 min
 Timpul de la 3 la 5 = 3km/40km/h=0.075h=5 min
 Timpul de descarcare la clientul 5= 2*12=24 min
 Timpul de la 5 la 7 =4km/40km/h= 0.1h= 6 min
 Timpul de descarcare la clientul 7= 2*12=24 min
 Timpul de la 7 la 1 = 6 km/40km/h=0.15h= 9 min
 Timpul de descarcare la clientul 1= 2*16=32 min
 Timpul de la 1 la D = 8 km/40km/h=0.2h= 12min

Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 8:00 la clientul 3. Incarcarea camionului incepe la ora 5:53.
Dupa cele 112 minute in care se incaraca mijlocul de transpor si inca 15 minute parcurse pe drum pana la
clientul 3, camionul ajunge la descaracare la clientul 3 la ora 8:00. Dupa ce descaraca marfa fiecarui client in
parte, acesta se intoarce la depozit la ora 10:24,dupa ce a parcurs 31 de km. La depozit camionul este incarcat
din nou,cu aceeasi cantitate si volum e marfa ca si dimineta si reia acelasi traseu, ajungand din nou la primul
client la ora 12:31 si finalizand ciclul descarcarilor la ora 14:55, dupa alti 31 de km, totalizand 62 de km si 542 de
minute sau 9.03 ore de la inceputul incarcarii.
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00

Figura 1. Ciclograma vehicul 1- deservire clientii 3,5,7,1 pentru scenraiul III

Pentru mijlocul de transport care deserveste clientii 2,4,6,8-> Ordinea de servire D-6-8-2-4-D-6-8-2-4-D
Numarul total de palete pe care camionul trebuie sa le transporte este:

-clientul 2 necesar= 4100kg+ 4100kg=> 15.47+15.47=16+16= 32 palete

-clientul 4 necesar= 3100kg+ 3100kg=> 11.69+11.69=12+12= 24 palete

-clientul 6 necesar= 3100kg+ 3100kg=> 11.69+11.69=12+12= 24 palete

-clientul 8 necesar= 4100kg+ 4100kg=> 15.47+15.47=16+16= 32 palete

Total=56 palete(pe trnsport)/ 112 palete(de distribuit)

Timpul de parcurs:

• Timpul de incarcare a marfurilor in depozit =2*56= 112min

• Timpul de la D la 6= 8km/ 40km/h =0.20h=12 min

• Timpul de descarcare la cientul 6= 2*12=24 min

• Timpul de la 6 la 8 = 5km/40km/h=0.125h=8 min

• Timpul de descarcare la clientul 8= 2*16=32 min

• Timpul de la 8 la 2 =4km/40km/h= 0.1h= 6 min

• Timpul de descarcare la clientul 2= 2*16=32 min

• Timpul de la 2 la 4 = 6 km/40km/h=0.15h= 9 min

• Timpul de descarcare la clientul 4= 2*12=24 min

• Timpul de la 4 la D = 9 km/40km/h=0.225h= 14min

 Timpul de incarcare a marfurilor in depozit =2*56= 112min

• Timpul de la D la 6= 8km/ 40km/h =0.20h=12 min

• Timpul de descarcare la cientul 6= 2*12=24 min

• Timpul de la 6 la 8 = 5km/40km/h=0.125h=8 min

• Timpul de descarcare la clientul 8= 2*16=32 min

• Timpul de la 8 la 2 =4km/40km/h= 0.1h= 6 min

• Timpul de descarcare la clientul 2= 2*16=32 min

• Timpul de la 2 la 4 = 6 km/40km/h=0.15h= 9 min

• Timpul de descarcare la clientul 4= 2*12=24 min

• Timpul de la 4 la D = 9 km/40km/h=0.225h= 14min

Mijlocul de transport trebuie sa ajunga la ora 8:00 la clientul 6. Incarcarea camionului incepe la ora 5:56. Dupa cele 112
minute in care se incaraca mijlocul de transpor si inca 12 minute parcurse pe drum pana la clientul 6, camionul ajunge la
descaracare la clientul 6 la ora 8:00. Dupa ce descaraca marfa fiecarui client in parte, acesta se intoarce la depozit la ora
10:27,dupa ce a parcurs 32 de km. La depozit camionul este incarcat din nou,cu aceeasi cantitate si volum e marfa ca si
dimineta si reia acelasi traseu, ajungand din nou la primul client la ora 12:22 si finalizand ciclul descarcarilor la ora 15:03,
dupa alti 32 de km, totalizand 64 de km.

Figura 2. Ciclograma vehicul 2- deservire clientii 6,8,2,4 pentru scenraiul III


Calculul parametrilor

Scenariul 1

1. Flux de trafic

Ftf = nmt * Ptot = 2 * (31 + 32) = 126 veh*km/zi

2. Flux de transport

Ftf = nmt * Pinc = 2 * (23 + 23) = 92 veh*km/zi

3. Procentul parcursului gol

Ppg = (Pgol/Ptot) * 100 = (17/63)*100 = 26.98 %

4. Prestatia zilnica

Pz = ∑dij * Q∑i

Pz = 10* 14.4+ (14.4- 3.1)*3 +(14.4- 3.1-3.1)*4 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1)*6 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1-
4.1)*8+ 8*14.4+ (14.4-3.1)*5+(14.4-3.1-4.1)*4+(14.4-3.1-4.1-4.1)*6+(14.4-3.1-4.1-4.1-
3.1)*9=144+33.9+32.8+24.6+0+115.2+56.5+28.8+18.6+0=454.4 tone*km/zi

5. Gradul mediu de incarcare al mijlocului de transport rutier

Ginc = Pz/(qveh * Ptot) = 454.4/(2 * 14.4 * 63) = 0,250 = 25%

Scenariul 2

1. Flux de trafic

Ftf = nmt * Ptot = 2 * (31 + 32) = 126 veh*km/zi

2. Flux de transport

Ftf = nmt * Pinc = 2 * (23 + 23) = 92 veh*km/zi

3. Procentul parcursului gol

Ppg = (Pgol/Ptot) * 100 = (17/63)*100 = 26.98 %

4. Prestatia zilnica

Pz = ∑dij * Q∑i

Pz = 10* 14.4+ (14.4- 3.1)*3 +(14.4- 3.1-3.1)*4 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1)*6 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1-
4.1)*8+ 8*14.4+ (14.4-3.1)*5+(14.4-3.1-4.1)*4+(14.4-3.1-4.1-4.1)*6+(14.4-3.1-4.1-4.1-
3.1)*9=144+33.9+32.8+24.6+0+115.2+56.5+28.8+18.6+0=454.4 tone*km/zi
5. Gradul mediu de incarcare al mijlocului de transport rutier

Ginc = Pz/(qveh * Ptot) = 454.4/(2 * 14.4 * 63) = 0,250 = 25%

Scenariul 3

Ziua I

1. Flux de trafic

Ftf = nmt * Ptot = 2 *31 = 62 veh*km/zi

2. Flux de transport

Ftf = nmt * Pinc = 2 * 23 = 46 veh*km/zi

3. Procentul parcursului gol

Ppg = (Pgol/Ptot) * 100 = (8/31)*100 = 25.80 %

4. Prestatia zilnica

Pz = ∑dij * Q∑i

Pz =10* 14.4+ (14.4- 3.1)*3 +(14.4- 3.1-3.1)*4 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1)*6 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1-
4.1)*8+10* 14.4+ (14.4- 3.1)*3 +(14.4- 3.1-3.1)*4 +(14.4- 3.1- 3.1- 4.1)*6 +(14.4- 3.1- 3.1-
4.1- 4.1)*8 = 470.6 tone*km/zi

5. Gradul mediu de incarcare al mijlocului de transport rutier

Ginc = Pz/(qveh * Ptot) = 470.6/(28.8 * 31) = 0,5271= 52.71%


Ziua II

1. Flux de trafic

Ftf = nmt * Ptot = 2 *32 = 64 veh*km/zi

2. Flux de transport

Ftf = nmt * Pinc = 2 * 23 = 46 veh*km/zi

3. Procentul parcursului gol

Ppg = (Pgol/Ptot) * 100 = (10/31)*100 = 32.25 %

4. Prestatia zilnica Pz = ∑dij * Q∑i

Pz = 8*14.4+ (14.4-3.1)*5+(14.4-3.1-4.1)*4+(14.4-3.1-4.1-4.1)*6+(14.4-3.1-4.1-4.1-
3.1)*9+8*14.4+ (14.4-3.1)*5+(14.4-3.1-4.1)*4+(14.4-3.1-4.1-4.1)*6+(14.4-3.1-4.1-4.1-
3.1)*9= 438.2 tone*km/zi

5. Gradul mediu de incarcare al mijlocului de transport rutier

Ginc = Pz/(qveh * Ptot) = 438.2/(28.8 * 32) = 0,4754= 47.54%

In urma calculelor efectuate se observa faptul ca cel mai bun grad mediu de incarcare se
obtine in scenariul 3 ziua I, iar cel mai avantajos procent al parcursului gol se obtine in
scenariul 1 si 2.
Dimensionarea depozitului

Cantitatea zilnica de marfa care soseste in depozit este:

Q = 28000 + 400*n = 28800 [kg/zi]

Intensitatea sosirilor:

λ = Ql/(qs * Tc) = 28.8 / 0,257 = 112 palete/zi

Intensitatea medie a servirilor:

υ = 1/td = 1/2 = 0,5 zile

Numarul minim de compartimente de depozitare:

nmin = λ/ υ = 112/0,5 = 224 compartimente

Probabilitatea de refuz:

pn = 0,00064103

Capacitatea de tranzit a depozitului:

Ctz = Q * (1 - pn) = 28.61

- Hmax = 3815 mm;

- Lp = lungimea paletei, Lp = 1200 mm;

- lp = latimea paletei, lp = 800 mm

- Nx = numărul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

- LST = lungimea unui stelaj;

- ɛ = spatiul de siguranta, ɛ = 150 mm.


Nx = LST/(lp + 2 x ɛ) = 24,52 = 24 palete/stelaj

Nz = [Hmax/(hp + ɛ)] + 1 = 3,82 = 3 nivele

Nx = LST/(Lp + 2 x ɛ) = 17,98 = 17 palete/stelaj

Nz = [Hmax/(hp + ɛ)] + 1 = 3,82 = 3 nivele

NST =224/(24 x 3) = 3,11 = 4 stelaje

Lungimea depozitului: LD = 21.052 m

Latimea depozitului: lD = 19.52 m

Inaltimea depozitului: HD = 6,05 m

Fig. 1 Vedere de sus a depozitului si amplasarea stelajelor


Fig. 2 Vedere din lateral a depozitului si amplasarea stelajelor