Sunteți pe pagina 1din 17

1

1
A fost odată ca niciodată o femeie
singură şi sărmană, care îşi dorea un copil
mai mult decât orice pe lume. Într-o zi,
femeia întâlni o zână căreia îi spuse dorința
ei. Zâna îi dădu un bob de orz:
– Acesta nu e orz adevărat, din cel
care creşte pe câmp. Pune-l într-un ghiveci de
flori şi ai răbdare. Vei vedea că dorinţa ta se
va îndeplini în scurtă vreme.
Nu trecu mult şi din pământ răsări o
floare mare şi foarte frumoasă, care semăna
cu o lalea îmbobocită.
Înăuntrul florii fermecate femeia
văzu o fetiţă mică, mică de tot şi tare
drăgălaşă. Pentru că micuţa era numai cât
degetul cel mic de înaltă, primi numele de
Degeţica.

2
Femeia îi pregăti un leagăn pe
măsura ei, dintr-o coajă de nucă frumos
lustruită, îi puse petale de viorele în loc de
saltele şi o înveli cu o petală de trandafir.
Într-o noapte însă, pe când mititica
dormea dusă, învelită cu plăpumioara ei din
petală de trandafir, o broască urâtă intră în
odaia şi se apropie de pătuţul ei.
– Ce frumuşică soţie ar fi micuţa
aceasta pentru băiatul meu! gândi, în sinea
ei, urâţenia.
Broasca o duse pe Degeţica lângă o
mlaştină, unde locuia împreună cu fiul ei.
Broscoiul era slut şi murdar şi semăna cu
mama lui.

3
Ca nu cumva prizoniera să poată
fugi, o duse pe o frunză de nufăr în mijlocul
apei.
Cuprinsă de deznădejde, Degeţica
plângea neîncetat.
Un fluture care trecea pe-acolo,
înduioşat de tânguirile ei, se oferi s-o ajute:
-Dacă îmi arunci capătul de la
cingătoare, o să te duc departe de-aici.

4
Degeţica se învoi şi-i mulţumi, dar
necazurile ei nu luaseră sfârşit: un cărăbuş o
văzu si o înhăţă.

– Uitati-vă cât este de frumoasă! le spunea el


tovarăşilor lui.

Aceştia îl convinseră însă că fata era prea


diferită de ei, şi cărăbuşul o duse înapoi şi o
eliberă la poalele unui copac.

5
Degețica trăi pentru o vreme în
pădure. Din frunze își făcu o pătură și se
adăposti de ploaie sub o plantă.
Aşa trecură şi vara, şi toamna. Dar
iată că sosi iarna, cu frig şi cu zăpadă multă.
Toate păsărelele care până nu demult o
desfătaseră cu cântecele lor, plecară în ţările
calde, iar copacii nu mai aveau nici frunze,
nici flori.

6
Ca să nu îngheţe de frig, micuţa și-a
căutat o căsuță. A ajuns zgribulită în vizuina
unui şoricioace. Aceasta avea o locuinţă
călduroasă şi încăpătoare. Avea cămări pline
cu grăunţe de tot felul, o bucătărie şi o
sufragerie frumoasă.
Într-o zi, șoricica de câmp îi spuse
Degețicăi că aștepta vizita vecinului ei,
domnul Cârtiță. Acesta era foarte bogat, dar
nu vedea. Degețica s-a purtat frumos și i-a
cântat multe cântece.
Domnul Cârtiță a fost încântat și a invitat-o
pe Degețica în galeriile lui.

7
Şi cum se plimbară ei aşa, dădură la
un moment dat peste o rândunică moartă.
Pasărea era îngheţată de frig şi stătea cu
capul şi picioarele ascunse sub pene.
Văzând-o, Degeţica fu nespus de
mâhnită. Ea iubea tare mult păsărele care o
înveseliseră toată vara cu cântecele lor.
Degeţica îşi rezemă capul de
inimioara rândunicii. Fetiţa simţise o mişcare
uşoară, inima rândunicii începuse să bată. Se
pare că aceasta nu fusese moartă, ci doar
amorţită de frig, iar căldura o reînviase.

8
Degeţica îngriji cu multă dragoste
rândunica toată iarna.
Când sosi primăvara însă, şi soarele
prinse din nou a încălzi pământul, rândunica
îşi luă ziua bună de la fetiţă. După un timp se
reîntâlniră. Fetiţa îi povesti numaidecât toate
chinurile prin care trecuse de când şoricioaca
hotărâse să o mărite cu Cârtița.
Rândunica o invită să urce pe
spatele ei și să călătoreasca împreună spre
țările calde pentru că începea toamna, iar
vremea se înrăutățea.

9
Rândunica se opri pe marginea
unui lac albastru, lângă un palat de
marmură, înconjurat de coloane mari ce
sprijineau bolţi de viţă de vie.
Rândunica o pusese pe una
dintre cele mai mari dintre petalele albe.
Degețica răsuflă ușurată. Acolo, în
mijlocul florii stătea un tânăr frumos,
tocmai pe măsura ei!
Acel tânăr era de fapt prințul zânelor
florilor. Prințul și Degețica s-au
îndrăgostit.
El a cerut-o de nevastă, s-au
căsătorit și au trăit fericiți până la adânci
bătrâneți.

10
Exerciții
Degețica te invită să călătorești împreună cu ea prin
misterele acestei povești. Rezolvă exercițiile
propuse și la final vei avea o surpriză!
Spor la lucru!

11
Tema 1

Exerciții
Formulează răspunsul corect la următoarele întrebări:
Cum se numea fetița ?
Din ce era făcut patul în care dormea?
Cine o fură pe fetiță din casa ei?
Cine a salvat-o de la căsătoria cu broscoiul cel urât?
De ce i-a dat drumul cărăbușul?
Unde a ajuns Degețica atunci când a început iarna?
Cu cine i-a făcut cunoștință șoricioaica?
De cine a avut grijă Degețica?

12
Exerciții Tema 2

Găsește cuvinte cu înțeles opus:


mică
mâhnită
Alcătuiește
dragoste propoziții cu
cald cuvintele găsite!
frumos
călduros
tânăr
Înghețată

13
Exerciții Tema 3

,,Ca nu cumva prizoniera să poată fugi, o duse pe o


Alcătuiește frunză de nufăr în mijlocul apei.
propoziții cu Cuprinsă de deznădejde, Degeţica plângea
neîncetat.
cuvintele care Un fluture care trecea pe-acolo, înduioşat de
conțin grupuri de tânguirile ei, se oferi s-o ajute:
litere învățate -Dacă îmi arunci capătul de la cingătoare, o să
te duc departe de-aici.”

14
Exerciții Tema 4

Degeţicaîngrijicumultădragosterândunicatoatăiarna.
Delimitează
cuvintele din Broascaodusepelângăomlaştină.
propoziții și Rândunicaseopripemargineaunuilacalbastru.
transcrie-le pe caiet
Copaciinumaiaveaufrunze.

Rândunicaoinvităsăurcepespateleei .

15
Exerciții Tema 5

Transcrie pe caietul
de dictando
fragmentul de la
prima imagine din
poveste.

16
17