Sunteți pe pagina 1din 26

Agentul economic ,,Larisa`` S.A. are ca si obiect de activitate productia de bunuri, si anume paine.

Se dau urmatoarele elemente patrimoniale:


 Cheltuieli de constituire
 Capital social
 Terenuri
 Capital subscris varsat
 Instalatii tehnice
 Mijloace de transport
 Rezerve
 Combustibil
 Furnizori de imobilizari
 Furnizori
 Profit
 Impozit pe profit
 Creditori diversi
 Materii prime
 Materii si materiale aflate la terti
 Furnizori facturi nesosite
 Pungi plastic
 Personal salarii datorate
 Paine
 Efecte de primit
 Clienti
 Contributia personalului la asigurarile sociale
 Furnizori debitori
 Debitori diversi
 Creante imobilizate
 Contributia societatii la asigurarile sociale
 Credit bancar pe termen lung
 Prime de aport
 Datorii ce privesc imobilizarile fianciare
 Avansuri acordate personalului
 Semifabricate
 Tichete de masa
 Conturi curente la banci
 Casa in lei
 Constructii
 Utilaje
Se cere:
 Sa se intocmeasca bilantul initial pentru societatea comerciala ,,Larisa`` S.A.
ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma


Crt. Crt.
1. 201 Cheltuieli de 120000 1. 101 Capital social 123600
constituire
2. 2111 Terenuri 200000 2. 1012 Capital subscris 53000
varsat
3. 212 Constructii 80000 3. 1043 Prime de aport 1700
4. 213 Instalatii tehnice 45000 4. 106 Reserve 11480
5. 2131 Utilaje 23000 5. 121 Profit 17481
6. 2133 Mijloace de transport 19000 6. 1621 Credit bancar pe 179310
termen lung
7. 267 Creante imobilizate 10000 7. 166 Datorii ce privesc 13200
imobilizarile
financiare
8. 301 Materii prime 5000 8. 401 Furnizori 15000
9. 3022 Combustibil 2500 9. 404 Furnizori de 93400
imobilizari
10. 3023 Pungi plastic 1000 10. 408 Furnizori facturi 24600
nesosite
11. 341 Semifabricate 1500 11. 421 Personal salarii 12500
datorate
12. 345 Paine 7000 12. 4311 Contributia unitatii 6600
la asigurarile sociale
13. 351 Materii si materiale 1100 13. 4312 Contributia 4400
aflate la terti personalului la
asigurarile sociale
14. 409 Furnizori debitori 2345 14. 4411 Impozit pe profit 9000
15. 4111 Clienti 7050 15. 462 Creditori diversi 12500
16. 413 Efecte de primit 1600 16. 472 Chirii incasate in 2450
avans
17. 425 Avansuri acordate 2500 17.
personalului
18. 461 Debitori diversi 2050 18.
19. 512 Conturi curente la 3440 19.
banci
20. 5311 Casa in lei 43600 20.
21. 5328 Tichete de masa 2536 21.
22. 22.
23. 23.
24. 24.
25. 25.
TOTAL 580221 TOTAL 580221
S.C Filadelfia S.A. are ca obiect de activiatea producerea unor sortimente de branza.
Se dau urmatoarela elemente patrimoniale cu sumele lor:
 Efecte de platit
 Titluri imobilizate
 Alte investitii pe termen scurt
 Obligatiuni
 Casa
 Cont la banci in lei
 Cont la banci in valuta
 Ajutor de somaj
 Asigurari sociale
 Ambalaje
 Datoriile ce privesc imobilizarile fianciare
 Branzeturi
 Dividende de plate
 Credit bancar pe termen scurt
 Impozit pe salarii
 Pungi plastic
 Cutii carton
 Lapte
 Clienti
 Clienti creditori
 Personal salarii datorate
 Furnizori de imobilizari
 Mijloace de transport
 Instalatii de lucru
 Constructii
 Terenuri
 Furnizori
 Profit reportat
 Rezerve
 Prime de emisiune
 Capital subscris varsat
 Cheltuieli de constituire
 Licente de fabricatie
 Cecuri de incasat
 Dobanzi de incasat
Se cere:
 Sa se intocmeasca bilantul initial pentru societatea comerciala ,,Filadelfia`` S.A.
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 201 Cheltuieli de 122000 1. 1011 Capital subscris 73344
constituire varsat
2. 205 Licente de fabricatie 1752 2. 1041 Prime de emisiune 13800

3. 2111 Terenuri 156000 3. 106 Reserve 34500

4. 212 Constructii 47200 4. 117 Profit reportat 5420


5. 2131 Utilaje 24700 5. 166 Datorii ce privesc 13400
imobilizarile
financiare
6. 2133 Mijloace de transport 15200 6. 401 Furnizori 27400
7. 265 Titluri imobilizate 5300 7. 404 Furnizori de 57430
imobilizari
8. 302 Lapte 4500 8. 405 Efecte de platit 23700
9. 3022 Combustibil 3600 9. 419 Clienti creditori 45680
10. 3023 Pungi plastic 1870 10. 421 Personal salarii 28540
datorate
11. 341 Semifabricate 1290 11. 4311 Contributia unitatii 8570
la asigurarile sociale
12. 345 Branzeturi 1430 12. 437 Ajutor de somaj 17500
13. 381 Ambalaje 1200 13. 444 Impzit pe salarii 5629
14. 4111 Clienti 3800 14. 457 Dividende de plata 10000
15. 506 obligatiuni 1430 15. 5191 Credit bancar pe 129430
termen scurt
16. 508 Alte investiti pe 1890 16.
termen scurt
17. 5112 Cecuri de incasat 3210 17.
18. 5121 Cont la banci in lei 57300 18.
19. 5124 Cont la banci in valuta 38321 19.
20. 5187 Dobanzi de incasat 2350 20.
21. 21.
22. 22.
23. 23.
24. 24.
25. 25.
TOTAL 494343 TOTAL 494343
Se dau urmatoarele elemente patrimoniale ale unei societati ce se acupa cu comercializarea de
marfuri:
 Prime de aport
 Profit reportat
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
 Salarii datorate personalului
Crt. Crt.
 Impozit
1. pe salarii
201 Cheltuieli de 134670 1. 101 Capital soial 158549
 Capital social constituire
 Rezerve
2. 205 Brevete 5830 2. 1043 Prime de aport 2830
 Furnizori
3. 2133 Mijloace de transport 29450 3. 106 Reserve 23529
 Efecte
4. de platit moblier
214 11335 4. 117 Profit reportat 5800
 Drepturi
5. 265de personal
Titlurineridicate
de participare 4285 5. 1612 Credit bancar pe 18200
 Clienti creditori termen lung
6. 302 Toner pentru 920 6. 401 Furnizori 17300
 Constructii
imprimanta
 Brevete
7. 3022 Combustibil 7329 7. 405 Efecte de platit 5160
 Mijloace
8. 3028de transport
creioane 720 8. 408 Furnizori facturi 53970
 Mobilier nesosite
 Titluri
9. de participare
341 Semifabricate 4200 9. 421 Personal salarii 37430
 Semifabricate datorate
10. 345 Produse finite 16316 10. 426 Drepturi de personal 1255
 Furnizori facturi nesosite neridicate
 Marfuri
11. 371 Marfuri 3620 11. 431 Asigurarile sociale 19490
 Produse
12. 409finite Furnizori debitori 6720 12. 4411 Impozit pe profit 4978
 Investitii
13. 4111financiare pe
Clienti termen scurt 4791 13. 444 Impozit pe salarii 3025
 Dividende
14. 413 de plata
Efecte de primit de la 15200 14. 453 Decontari privind 17650
 Impozit pe profitclienti interesele de
 Credit bancar pe termen lung participare
15. 418 Clienti facturi de
 Decontari privind interesele de participare 7200 15. 457 Dividende de plata 11590
intocmit
 Asigurarile
16. 425 sociale Avansuri acordate 6899 16. 462 Creditori diversi 10340
 Clienti personalului
 Efecte
17. de primitAbonamente
471 de la clienti platite in 14329 17.
avans
 Clienti facturi de intocmit
18. 506 obligatiuni 2730 18.
 Abonamente platite in avans
19. 508 Investitii financiare pe 31790 19.
 Avansuri acordate personalului
termen scurt
 Furnizori
20. 5121debitoriCont la banci in lei 27140 20.
 Cont
21. la banci inCasa
531 lei 47230 21.
 Casa
22. 5328 Tichete de masa 8392 22.
 Tichete de masa
23. 23.
 Combustibil
24. 24.
 Toner pentru imprimanta
25. 25.
 Creioane obligatiuni
TOTAL
 Cheltuieli de constituire 391096 TOTAL 391096
Intocmiti bilantul initial pentru aceasta societate.
ACTIV PASIV
O societate comerciala care are ca obiect de activiate comercializarea de marfuri, are urmatoarea
situatie patrimoniala:
 Ambalaje
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
 Combustibil
Crt. Crt.
 Avansuri
1. 203 acordate pentrudeimobilizari 79300
Cheltuieli 1. 101 Capital soial 232600
 Actiuni dezvoltare
2. 205 Marci comerciale 9250 2. 104 Prime legate de 1988
 Furnizori debitori
capital
 Clienti
3. 2111 terenuri 147670 3. 105 Reserve din 6240
 Rezerve din reevaluare reevaluare
 Capital
4. 2133
social Mijloace de transport 31500 4. 121 pierdere 3050
 Marfuri aflate la terti
5. 214 moblier 4270 5. 401 Furnizori 39400
 Materiale
6. 261 de natura obiectelor de inventar
Actiuni 6460 6. 404 Furnizori de 23560
 Pierdere imobilizari
7. 267 Creante imobilizate 3400 7. 405 Efecte de platit 14900
 Furnizori de imobilizari
8. 302 Materiale concumabile 2390 8. 419 Clienti creditori 4290
 Efecte de platit pentru imobilizari
9.
 Clienti 3022
creditoriCombustibil 14389 9. 421 Personal salarii 28600
datorate
 Terenuri
10. 303 Materiale de natura 5686 10. 427 Retineri din salarii 16420
 Cheltuieli de dezvoltare
obiectelor de inventar datorate tertilor
 Bonuri
11. de masa Produse in curs de
331 6300 11. 4281 Alte datorii in 2245
 Aparatura birotica executie legatura cu
personalul
 Credit
12. bancar peSemifabricate
341 termen scurt 2196 12. 431 Asigurarile sociale 7520
 TVA13.
de
357
plata Marfuri aflate la terti 1649 13. 437 Ajutor de somaj 4320
 Personal salarii datorate
14. 371 Marfuri 16380 14. 4381 Alte datorii sociale 3597
 Sume datorate actionarilor
15. 381 Ambalaje 3210 15. 4423 TVA de plata 1708
 Casa
16. 409
 Conturi curente Furnizori
la bancidebitori 2450 16. 455 Sume datorate 18360
actionarilor
 Debitori
17. diversi Clienti
4111 26453 17. 5191 Credit bancar pe 52316
 TVA de recuperat termen scurt
 Alte
18. datorii
4424 in legatura
TVA de recuperat
cu personalul 1940 18.
 Furnizori
19. 461 Debitori diversi 2420 19.
 Prime
20. legate de Abonamente
471 capital platite in 1160 20.
avans
 Retineri din salarii datorate tertilor
21. 512 Conturi curente la 53570 21.
 Asigurarile sociale
banci
 Ajutor
22. de somajCasa
531 35299 22.
 Alte
23. datorii
5328 sociale
Bonuri de masa 3772 23.
 Semifabricate
24. 24.
 Marfuri
25. 25.
 Produse un curs de executie
TOTAL 461114 TOTAL 461114
 Creante imobilizate
 Mijloace de transport
 Marci comerciale
Se cere sa intomiti bilantul initial.
ACTIV PASIV
Pentru un agent economic cu obiectul de activitate prestare de servicii, sunt prezentate urmatoarea
situatie patrimoniala:
 Cont la banci in lei
 Casa in lei
 Licente
 Terenuri
 Constructii
 Mijloace de transport
 Mobilier
 Aparatura birotica
 Furnizori debitori pentru prestarea serviciilor
 Clienti
 Efecte de primit de la clienti
 Imprumuturi nerambursabile de natura susventiilor
 Cheltuieli inregistrate in avans
 Cecuri de incasat
 Cont la banci in valuta
 Timbre fiscale si postale
 Tichete si bilete de calatorie
 Avansuri de trezorerie
 Actiuni detinute la entitatile afiliate
 Servicii in curs de executie
 Efecte de platit
 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
 Capital subscris varsat
 Credit bancar pe termen lung
 Furnizori
 TVA de plata
 Impozit de venit de natura salariilor
 Clienti creditori
 Personal salarii datorate
 Alte datorii fata de bugetul statului
 Venituri inregistrate in avans
 Credit bancar pe termen scurt
 Dobanzi de plata
 Prime de emisiune
 Rezultatul reportat
 Actionari/asociati-conturi curente
 Sume datorate actionarilor
Intocmiti bilantul initial pentru unitatea prestatoare de servicii.
ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma


Crt. Crt.
1. 205 Licente 2958 1. 1012 Capital subscris 34200
varsat
2. 2111 Terenuri 138456 2. 1041 Prime de emisiune 5430
3. 212 Constructii 23761 3. 117 Rezultatul reportat 4510
4. 213 Mijloace de 16200 4. 1612 Credit bancar pe 235120
transport termen lung
5. 214 Mobilier 3400 5. 401 Furnizori 8540
6. 214 Aparatura birotica 4860 6. 403 Efecte de platit 3190
7. 332 Servicii in curs de 2510 7. 404 Furnizori de 2546
executie imobilizari
8. 4092 Furnizori debitori 6470 8. 419 Clienti creditori 4900
pentru prestarea
serviciilor
9. 4111 Clienti 10100 9. 421 Personal salarii 27500
datorate
10. 413 Efecte de primit de 9500 10. 4423 TVA de plata 52410
la clienti
11. 4452 Imprumuturi 148000 11. 444 Impozit pe venit de 8961
nerambursabile de natura salariilor
natura subventiilor
12. 471 Cheltuieli 2990 12. 446 Alte impozite,taxe si 9156
inregistrate in avans varsaminte asimilate
13. 501 Actiuni detinute la 8730 13. 4481 Alte datorii fata de 4329
entitatile afiliate bugetul statului
14. 5112 Cecuri de incasat 25400 14. 455 Sume datorate 27450
actionarilor
15. 5121 Cont la banci in lei 30000 15. 4551 Actionari/asociati- 25850
conturi curente
16. 5124 Cont la banci in 41340 16. 472 Venituri inregistrate 35600
valuta in avans
17. 5311 Casa in lei 26460 17. 5186 Dobanzi de plata 5800
18. 5321 Timbre fiscale si 1000 18. 5191 Credit bancar pe 12460
postale termen scurt
19. 5323 Tichete si bilete de 2170 19.
calatorie
20. 542 Avansuri de 3647 20.
trezorerie
21. 21.
22. 22.

23. 23.
24. 24.
25. 25.
TOTAL 507952 TOTAL 507952
La inceputul perioadei de gestiune situatia economica juridica a unei societati comerciale ,,Prima`` S.A.
se prezinta sub forma unui bilant initial astfel:

ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma


Crt. Crt.
1. 212 Constructii 100000 1. 101 Capital social 120000
2. 2131 Utilaje 80000 2. 104 Prime 10000
3. 301 Materii prime 1000 3. 106 Rezerve 5000
4. 4111 Clienti 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 512 Conturi curente la banci 37000 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
lung
6. 5311 Casa in lei 26500 6. 401 Furnizori 8000
7. 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 421 Personal salarii datorate 20000
9. 9. 4381 Datorii sociale 3500
10. 10. 444 Impozit pe salarii 2000
11. 11.
12. 12.
TOTAL 245500 TOTAL 245500

In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatiuni:


1. Se incaseaza suma de 1000 lei de la clienti,conform chitantei,in caseria unitatii.
2. Se achita din contul de la banca suma de 2000 lei reprezentand datorie fata de furnizori, conform
ordinului de plata.
3. Adunarea generala a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social cu 1000 lei prin
incorporarea de rezerve.
4. Se cumpara un teren in valoare de 10000 lei conform facturii fiscale.
5. Din totalul datoriilor salariale, se acorda un avans in valoare de 19000 lei, diferenta reprezentand
drepturi de personal neridicate.
6. Se ridica din contul de la banca suma de 7000 lei, conform extrasului de cont, si se achita datoriile
sociale, restul punandu-se in caseria unitatii.
7. Din contul de la banca se achita creditul bancar pe termen lung, diferenta ramasa reprezentand
dobanda aferenta creditului bancar pe termen lung.
8. Se emite un bilet la ordin in valoare de 11000 lei,pentru furnizorul de imobilizari, diferenta
depunandu-se in contul de la banca.
Se cere:
 Care sunt elementele ce se retin in urma analizei contabile a operatiunilor enuntate si pe ce
parte a contului se face inregistrarea.
 Formularea articolelor contabile in jurnal pentru reflectarea:
*descompunerii bilantului initial in conturi;
*inregistrarii operatiunilor enuntate si incadrarea fiecarui articol in tipul de egalitate contabila
corespunzatoare;
 Sistematizarea miscarilor in Cartea mare si prelucrarea datelor aferente fiecarui cont.
Operatia 1.
4111 A – 1000 lei
5311 A + 1000 lei
A+x–x=P
245500 -1000 +1000 = 245500
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 212 Constructii 100000 1. 101 Capital social 120000
2. 2131 Utilaje 80000 2. 104 Prime 10000
3. 301 Materii prime 1000 3. 106 Rezerve 5000
4. 4111 Clienti 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
1000-1000=0
5. 512 Conturi curente la banci 37000 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
lung
6. 5311 Casa in lei 27500 6. 401 Furnizori 8000
26500+1000=27500
7. 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 421 Personal salarii datorate 20000
9. 9. 4381 Datorii sociale 3500
10. 10. 444 Impozit pe salarii 2000
11. 11.
12. 12.
TOTAL 245500 TOTAL 245500

Operatia 2.
512 A – 2000 lei
401 P – 2000 lei
A–x=P–x
245500 – 2000 = 245500 – 2000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 212 Constructii 100000 1. 101 Capital social 120000
2. 2131 Utilaje 80000 2. 104 Prime 10000
3. 301 Materii prime 1000 3. 106 Rezerve 5000
4. 512 Conturi curente la banci 37000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
37000-2000=35000
5. 5311 Casa in lei 27500 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
lung
6. 6. 401 Furnizori 8000
8000-2000=6000
7. 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 421 Personal salarii datorate 20000
9. 9. 4381 Datorii sociale 3500
10. 10. 444 Impozit pe salarii 2000
11. 11.
12. 12.
TOTAL 245500 TOTAL 245500
Operatia 3.
101 P + 1000 lei
106 P – 1000 lei
A=P+x–x
245500 = 245500 + 1000 – 1000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 212 Constructii 100000 1. 101 Capital social 120000
120000+1000=121000
2. 2131 Utilaje 80000 2. 104 Prime 10000
3. 301 Materii prime 1000 3. 106 Rezerve 5000
5000-1000=4000
4. 512 Conturi curente la banci 35000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 5311 Casa in lei 27500 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
lung
6. 6. 401 Furnizori 6000
7. 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 421 Personal salarii datorate 20000
9. 9. 4381 Datorii sociale 3500
10. 10. 444 Impozit pe salarii 2000
11. 11.
12. 12.
TOTAL 243500 TOTAL 243500

Operatia 4.
2111 A + 10000 lei
404 P + 10000 lei
A+x=P+x
243500 + 10000 = 243500 + 10000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 1. 101 Capital social 121000
0+10000=10000
2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000
3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 512 Conturi curente la banci 35000 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
lung
6. 5311 Casa in lei 27500 6. 401 Furnizori 6000

7. 7. 403 Efecte de platit 2000


8. 8. 404 Furnizori de imobilizari
0+10000=10000
9. 9. 421 Personal salarii datorate 20000
10. 10. 4381 Datorii sociale 3500
11. 11. 444 Impozit pe salarii 2000
12. 12.
TOTAL 243500 TOTAL 243500

Operatia 5.
425 A + 20000 lei
5311 A – 19000 lei
426 P + 1000 lei
A + X – x`` = P + x`
243500 + 20000 - 19000= 243500 + 1000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 10000 1. 101 Capital social 121000

2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000


3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 425 Avansuri acordate 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
personalului lung
0+20000=20000
6. 512 Conturi curente la banci 35000 6. 401 Furnizori 6000
7. 5311 Casa in lei 27500 7. 403 Efecte de platit 2000
27500-19000=8500
8. 8. 404 Furnizori de imobilizari 10000
9. 9. 421 Personal salarii datorate 20000
10. 10. 426 Drepturi de personal
neridicate
0+1000=1000
11. 11. 4381 Datorii sociale 3500
12. 12. 444 Impozit pe salarii 2000
TOTAL 253500 TOTAL 253500

Operatia 6.
512 A – 7000 lei
4381 P – 3500 lei
5311 A + 3500 lei
A – X + x` = P – x``
253500 – 7000 + 3500 = 253500 – 3500
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 10000 1. 101 Capital social 121000

2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000


3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 425 Avansuri acordate 20000 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
personalului lung
6. 512 Conturi curente la banci 35000 6. 401 Furnizori 6000
35000-7000=28000
7. 5311 Casa in lei 8500 7. 403 Efecte de platit 2000
8500+3500=12000
8. 8. 404 Furnizori de imobilizari 10000
9. 9. 421 Personal salarii datorate 20000
10. 10. 426 Drepturi de personal 1000
neridicate
11. 11. 4381 Datorii sociale 3500
3500-3500=0
12. 12. 444 Impozit pe salarii 2000
TOTAL 254500 TOTAL 254500

Operatia 7.
5121 A – 28000 lei
1621 P – 35000 lei
1682 P + 7000 lei
A – x` = P – X + x``
254500 – 28000 = 254500 – 35000 + 7000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 10000 1. 101 Capital social 121000

2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000


3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 425 Avansuri acordate 20000 5. 1621 Credit bancar pe termen 35000
personalului lung
35000-35000=0
6. 512 Conturi curente la banci 28000 6. 1682 Dobanzi aferente creditelor
28000-28000=0 bancare pe termen lung
0+7000=7000
7. 5311 Casa in lei 12000 7. 401 Furnizori 6000
8. 8. 403 Efecte de platit 2000
9. 9. 404 Furnizori de imobilizari 10000
10. 10. 421 Personal salarii datorate 20000
11. 11. 426 Drepturi de personal 1000
neridicate
12. 12. 444 Impozit pe salarii 2000
TOTAL 251500 TOTAL 251500

Operatia 8.
404 P – 10000 lei
405 P + 11000 lei
512 A + 1000 lei
A + x`` = P + X – x`
251500 + 1000 = 251500 + 11000 – 10000
ACTIV PASIV
Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma
Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 10000 1. 101 Capital social 121000
2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000
3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 425 Avansuri acordate 20000 5. 1682 Dobanzi aferente creditelor 7000
personalului bancare pe termen lung
6. 512 Conturi curente la banci 6. 401 Furnizori 6000
0+1000=1000
7. 5311 Casa in lei 12000 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 404 Furnizori de imobilizari 10000
10000-10000=0
9. 9. 405 Efecte de platit pentru
imobilizari
0+11000=11000
10. 10. 421 Personal salarii datorate 20000
11. 11. 426 Drepturi de personal 1000
neridicate
12. 12. 444 Impozit pe salarii 2000
TOTAL 223000 TOTAL 223000
BILANT FINAL:

ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire Suma Nr. Simbol Denumire Suma


Crt. Crt.
1. 2111 Terenuri 10000 1. 101 Capital social 121000
2. 212 Constructii 100000 2. 104 Prime 10000
3. 2131 Utilaje 80000 3. 106 Rezerve 4000
4. 301 Materii prime 1000 4. 117 Rezultatul reportat 40000
5. 425 Avansuri acordate 20000 5. 1682 Dobanzi aferente creditelor 7000
personalului bancare pe termen lung
6. 512 Conturi curente la banci 1000 6. 401 Furnizori 6000
7. 5311 Casa in lei 12000 7. 403 Efecte de platit 2000
8. 8. 405 Efecte de platit pentru 11000
imobilizari
9. 9. 421 Personal salarii datorate 20000
10. 10. 426 Drepturi de personal 1000
neridicate
11. 11. 444 Impozit pe salarii 2000
12. 12.
TOTAL 224000 TOTAL 224000
REGISTRUL JURNAL
D C Sd Sc
% = 891 224000
2111 10000
212 100000
2131 80000
301 1000
425 20000
512 1000
5311 120000
Se inregistreaza
deschiderea
contului in activ

891 = % 224000
101 121000
104 10000
106 4000
117 40000
1682 7000
401 6000
403 2000
405 1000
421 2000
426
444
Se inregistreaza
deschiderea
contului in pasiv

5311 = 4111 1000 1000 5311 A,+,D,1000


Se incaseaza 4111 P,-,D,1000
factura de la client A+x-x=P
+A=-A
401 = 512 2000 2000 512 A,-,C,2000
Se achita datoria la 401 P,-,D,2000
furnizor A-x=P-x
-P=-A
106 = 101 1000 1000 106 P,+,C,1000
Se majoreaza 101 P,-,D,1000
capitalul social A=P+x-x
-P=+P
2111 = 404 10000 10000 2111 A,+,D,10000
Se cumpara un 404 P,+,C,10000
teren A+x=P+x
+A=+P
425 = % 20000 425 A,+,D,2000
426 19000 5311 A,-,C,19000
5311 1000 426 P,+,C,1000
Se acorda un avans A+X-x``=P+x`
salariatilor +A=-A
+P
% = 512 7000 512 A,-,C,7000
4381 3500 4381 P,-,D,3500
5311 3500 5311 A,+,D,3500
Se achita datoriile A-X+x`=P-x``
sociale +A=-A
-P
1621 = % 35000 1612 P,-,D,35000
5121 28000 5121 A,-,C,28000
1682 7000 1682 P,+,C,7000
Se achita creditul A-x`=P-X+x``
bancar pe termen -P=-A
lung +P

% = 405 11000 405 P,+,C,11000


404 10000 404 P,-,D,10000
512 1000 512 A,+,D,1000
Se plateste A+x``=P+X-x`
furnizorul de +A=+P
imobilizari -P

BALANTA DE VERIFICARE

Simbol Solduri initiale Rulaje curente Total sume Solduri finale


conturi
Denumirea Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
conturilor
101 Capital social 121000 1000 122000 122000
104 Prime 10000 10000 10000
106 Rezerve 4000 1000 4000 1000 3000
117 Rezultatul 40000 40000 40000
reportat
1682 Dobanzi 7000 7000 14000 14000
aferente
creditelor
bancare pe
termen lung
2111 Terenuri 10000 10000 10000 10000
212 Constructii 100000 100000 100000
2131 Utilaje 80000 80000 80000
301 Materii prime 1000 1000 1000
401 Furnizori 6000 2000 2000 6000 4000
403 Efecte de 2000 2000 2000
platit
405 Efecte de 11000 11000 11000 22000
platit pentru
imobilizari
421 Personal 20000 20000 20000
salarii
datorate
425 Avansuri 20000 20000 20000 40000
acordate
personalului
426 Drepturi de 1000 1000 1000 2000
personal
neridicate
444 Impozit pe 2000 2000 2000
salarii
512 Conturi 1000 1000 2000 2000 37000 35000
curente la 7000
banci 28000
5311 Casa in lei 12000 1000 19000 16500 19000 2500
3500
TOTAL 224000 224000 56000 56000 235500 235500 241000 241000

S.C. Moldova S.R.L. are ca obiect de activitate oobtinerea de confectii, iar contul sintetic 345 – produse
finite- este dezvoltat pe cinci analitice; care la inceputul perioadei se prezinta astfel:
 345.1-produsul A-1000 buc. x 25000 lei = 25000000 lei
 354.2-produsul B-2000 buc. x 10000 lei = 20000000 lei
 345.3-produsul C-500 buc. x 20000 lei = 10000000 lei
 345.4-produsul D-1000 buc. x 15000 lei = 15000000 lei
 345.5-produsul E-1500 buc. x 30000 lei = 45000000 lei
TOTAL: 6000 buc. 115000000 lei

In cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii:


1.S-au receptionat conform bonului de predare nr. 120 din 04.03.2011 produse finite evaluate la cost prestabil
astfel:
Produsul A-500 buc. x 25000 lei = 12500000 lei
Produsul D-300 buc. x 15000 lei = 4500000 lei
Produsul E-400 buc. x 30000 lei = 1200000 lei
TOTAL: 1200 buc. 18200000 lei

2.S-au livrat catre clienti conform facturii nr. 170 din 06.03.2011 produse finite la pret negociat dupa cum
urmeaza:
Produsul A-700 buc. x 30000 lei = 21000000 lei
Produsul B-500 buc. x 15000 lei = 7500000 lei
Produsul D-800 buc. x 20000 lei = 16000000 lei
TOTAL: 2000 Buc. 44500000 lei

3.Conform avizului de insotire nr. 123 din 04.03.2011 se primesc de la terti produse finite date spre pastrare
dupa cum urmeaza:
Produsul C-400 buc. x 20000 lei = 8000000 lei
Produsul D-200 buc. x 15000 lei = 3000000 lei
TOTAL: 600 buc. 11000000 lei

4.Conform listei de inventar nr.8 din 20.03.2011 si deciziei de imputare se imputa produsele finite constatate
lipsa la urmatoarele preturi de imputare plus 24% T.V.A. :
Produsul B-5 buc. x 18000 lei = 90000
Produsul C-25 buc. x 25000 lei = 625000 lei
Produsul E- 10 buc. x 32000 lei = 320000 lei
TOTAL: 40 buc. 1035000 lei

5.Conform bonului de transfer nr. 18 din 25.03.2011 s-au transferat in magazinul propriu de desfacere al
unitatii , produse finite astfel:
Produsul A-200 buc. x 25000 lei = 5000000 lei
Produsul C-250 buc. x 20000 lei = 5000000 lei
Produsul D-100 buc. x 15000 lei = 1500000 lei
Produsul E-125 buc. x 30000 lei = 3750000 lei
TOTAL: 675 BUC. 15250000 LEI

SE CERE: sa se inregistreze in Registrul jurnal operatiunile enuntate mai sus, dupa care sa se completeze:
 Fisa de cont pentru contul sintetic 345 produse finite
 Fisele de cont pentru conturile analitice
 Balanta analitica a valorilor materiale pentru contul sintetic 345 produse finite.

REGISTRUL JURNAL

D C Sd Sc
345 = 401 29000000 29000000
Se receptioneaza
produsele finite

4111 = 345 44500000 44500000


Se livreza
clientilor produse
finite

345 = 354 11000000 11000000


Se primesc
produsele aflate
la terti

4482 = % 1043400
7588 1035000
4427 8400
Conform
procesului verbal
de inventariere
se inregistreaza
imputarea
produselor lipsa

418 = 345 15250000 15250000


Se dau produse
finite

Fisa de cont pentru contul sintetic 345 produse finite

Societatea comerciala: Moldova Simbol Pagina


Fisa de cont pentru operatii diverse cont
Produse finite 345 345 1.
Data Document Explicatii Simbol cont Debit Credit D/C Sold
Felul Numarul corespondent
01.03 Si 115000000
04.03.2011 Bon 120 Se receptioneaza 401 29000000 C
predare produsele finite

06.03.2011 Factura 170 Se livreza 4111 44500000 D


clientilor produse
finite

04.03.2011 Aviz de 123 Se primesc 354 11000000 C


insotire produsele aflate la
terti

20.03.2011 Lista de 8 Conform 7588 1035000 C


inventar procesului verbal
de inventariere se
inregistreaza
imputarea
produselor lipsa
25.03.2011 Bonului 18 Se dau produse 418 15250000 D
de finite
transfer
31.03 Rulaj 19700000 41035000 Rulaj
31.03 Total 21335000 41035000 Total
sume sume
41035000 41035000

Fisele de cont pentru conturile analitice

Fisa de cont analitic pentru valori materiale U/M Pret unitar Cod Gestiunea Pagina
Produsul A. Buc. 25000/buc. 345.1
Simbol 1.
cont
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
corespondent
Felul numarul Intrata Iesita Stoc Debit Credit Sold

01.03.2011 Si 120 1000buc. 1000buc. 25000000 25000000 Si


04.03.2011 bonului 500 buc. 12500000 401
de
predare
06.03.2011 conform 170 700 21000000 4111
facturii buc.
25.03.2011 Conform 18 200 5000000 418
bonului buc.
de
transfer
Total
sume
31.03.2011
Rulaj 500 buc 900 12500000 26000000 Rulaj
buc
Total sume 1500 37500000 26000000 Total sume
buc.

Fisa de cont analitic pentru valori materiale U/M Pret unitar Cod Gestiunea Pagina
Produsul B Buc. 10000/buc. 345.2
Simbol 1.
cont
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
corespondent
Felul numarul Intrata Iesita Stoc Debit Credit Sold
01.03 Si 2000 2000 20000000 2000000
buc. buc
06.03.2011 Conform 170 500 7500000 4111
facturii buc.
20.03.2011 Listei de 8 5 90000 7588
inventar buc.
31.03.2011
Rulaj 505 7590000 Rulaj
buc.
Total sume 20000000 7590000 Total sume

Fisa de cont analitic pentru valori materiale U/M Pret unitar Cod Gestiunea Pagina
Produsul C Buc. 20000/buc. 345.3
Simbol 1.
cont
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
corespondent
Felul numarul Intrata Iesita Stoc Debit Credit Sold
01.03 Si 500 500 10000000 10000000
buc. buc.
04.03.2011 Aviz de 123 400 8000000 354
insoire buc.
20.03.2011 Listei de 8 25 buc. 625000 7588
inventar
25.03.2011 Bon de 18 250buc. 5000000 418
transfer
31.03.2011
Rulaj 400 275 buc 8000000 5625000 Rulaj
buc
Total sume 18000000 5625000 Total sume
Fisa de cont analitic pentru valori materiale U/M Pret unitar Cod Gestiunea Pagina
Produsul D Buc. 15000/buc. 345.4
Simbol 1.
cont
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
corespondent
Felul numarul Intrata Iesita Stoc Debit Credit Sold
01.03.2011 Si 1000 1000 15000000 15000000
buc. buc.
04.03.2011 Bonului 120 300 4500000 401
de buc.
predare
06.03.2011 Factura 170 800 16000000 4111
buc.
04.03.2011 Aviz de 123 200 3000000 354
insotire buc.
25.03.2011 Bon de 18 100 1500000 418
trasfer buc.
31.03.2011
Rulaj 500 900 7500000 17500000 Rulaj
buc
Total sume 22500000 17500000 Total sume

Fisa de cont analitic pentru valori materiale U/M Pret unitar Cod Gestiunea Pagina
Produsul E Buc. 30000/buc. 345.5
Simbol 1.
cont
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
corespondent
Felul numarul Intrata Iesita Stoc Debit Credit Sold
01.03.2011 Si 1500 1500 45000000 45000000
04.03.2011 Bon de 120 400 12000000 401
predare buc
20.03.2011 Lista de 8 10 320000 7588
inventar buc.
25.03.2011 Bon de 18 125 3750000 418
transfer buc.
31.03.2011
Rulaj 400 135 12000000 4070000 Rulaj
buc. buc
Total sume 57000000 4070000 Total sume

S-ar putea să vă placă și