Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020

NR.INREG._______________

Domnule Director,

Subsemnatul/a______________________________________________domiciliat/ă în
localitatea______________________judeţ__________str.____________________nr._______,
telefon mobil__________________email_____________________, vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea fiului/fiicei mele____________________________________________________la
Grădiniţa___________________________________________, în anul şcolar 2019/2020.
Solicit înscrierea la grupa_____________________________________.

⮚ Program normal, Locaţia__________________________________.

DATELE PERSONALE ALE COPILULUI:


Nume/ prenume:_____________________________________________________
Data naşterii:________________________________________________________
CNP:_______________________________________________________________
ANEXEZ PREZENTEI CERERI, URMATOARELE DOCUMENTELE :

⮚ COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;


⮚ COPIE BI/CI PĂRINŢI;
⮚ ADEV.MEDICALA;
⮚ COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
⮚ COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
⮚ DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
⮚ ADEVERINŢĂ SALARIAT;
⮚ CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

Data…………………..

Semnătura………………