Sunteți pe pagina 1din 21

1.Destinatia AKM Pistolul-mitraliera cal 5.

45 mm Kalasnikov
Pistolul AKM, cal. 7.62 mm este o arma este o arma individuala. El e destinat pt
individuala destinata pt nimicirea fortei vii a niicirea fortei vii si lovirea mijloacelor de foc
inamicului; pt nimicirea fortei vii a ale inamicului.
adversarului corp la corp se utilizeaza Nr Caracteristica AK-74
baioneta pumnal. 1 Calibrul(mm) 5.45
Caracteristicile de lupta: 2 Distanta de ochire(m) 1000
Nr Caracteristica AKM 3 Distanta loviturii directe (m):
1 Calibrul(mm) 7,62 -asupra tintei piept 440
2 Distanta de ochire(m) 1000 -asupra tintei alergind 625
3 Distanta loviturii directe (m): 4 Cadenta de tragere teoretica 600
-asupra tintei piept 350 (lov/min)
-asupra tintei alergind 525 5 Cadenta de tragere practica 40/100
4 Cadenta de tragere teoretica 600 (lov/min)
(lov/min) 6 Viteza initiala a glontului 900
5 Cadenta de tragere practica 40/100 (m/s)
(lov/min) 7 Distanta maxima de zbor a 3150
6 Viteza initiala a glontului 715 glontului (m)
(m/s) 8 Distant pastrarii efectului 1350
7 Distanta maxima de zbor a 3000 omoritor a glontului (m)
glontului (m) 9 Capacitatea incarcatorului 30
8 Distant pastrarii efectului 1500 (cart)
omoritor a glontului (m) 10 Masa baionetei cu teaca(kg) 0.45
9 Capacitatea incarcatorului 30 11 Greutattea (kg) 3.6
(cart) 12 Lungimea armei (mm) 940
10 Masa baionetei cu teaca(kg) 0,45 13 Lungomea cu baioneta (mm) 1089
11 Greutattea (kg) 3.6 14 Numarul de ghinturi 4
12 Lungimea armei (mm) 880 15 Lungimea tevii (mm) 415
13 Lungomea cu baioneta (mm) 1020 16 Greutatea cartusului (gr) 10.2
14 Numarul de ghinturi 4 17 Greutatea glontului (grenadei) 3.4
15 Lungimea tevii (mm) 415 18 Greutatea incarcaturii de 1.45
16 Greutatea cartusului (gr) 16,4 pulbere (gr)
17 Greutatea glontului (grenadei) 7.9 19 Distanta focului concentrate
18 Greutatea incarcaturii de 1.6 (m)
pulbere (gr) -asupra tintelor terestre 1000
19 Distanta focului concentrate -asupra tintelor aeriene 500
(m) 20 Lungimea partii ghintuite a -
-asupra tintelor terestre 800 tevii (mm)
-asupra tintelor aeriene 500 21 Lungimea cursei ghinturilor -
20 Lungimea partii ghintuite a 369 (mm)
tevii (mm)
21 Lungimea cursei ghinturilor 240 3. Destinatia RPK
(mm) Pusca-mitraloera cal 7.62mm Kalasnikov
este cea mai puternica arma automata a
2. destinatia AK-74 grupei de infanterie. Ea este destinata pt
nimicirea fortei vii si lovirea mijloacelor de Mitralierele PK, PKS sint destinate, de
foc ale inamicului. asemenea, pt lovirea tintelor aeriene.
Nr Caracteristica RPK Mitraliera PK are cracan; mitraliera PKS e fixate pe un
afet trepied; mitraliera PKB e instalata pe transportorul
1 Calibrul(mm) 7.62 blindat; mitraliera PKT – in interiorul turelei tancului si
2 Distanta de ochire(m) 1000 altor feluri de tehnica blindata, pe transportorul blindat,
3 Distanta loviturii directe (m): masina de lupta a desantului.
-asupra tintei piept 365 Nr Caracteristica PKT
-asupra tintei alergind 540 1 Calibrul(mm) 7.62
4 Cadenta de tragere teoretica 600 2 Distanta de ochire(m) 2000
(lov/min) 3 Distanta loviturii directe (m):
5 Cadenta de tragere practica 50/150 -asupra tintei piept 440
(lov/min) -asupra tintei alergind 670
6 Viteza initiala a glontului 745 4 Cadenta de tragere teoretica 700-
(m/s) (lov/min) 800
7 Distanta maxima de zbor a 3000 5 Cadenta de tragere practica 250
glontului (m) (lov/min)
8 Distant pastrarii efectului 1500 6 Viteza initiala a glontului (m/s) 855
omoritor a glontului (m) 7 Distanta maxima de zbor a 3800
9 Capacitatea incarcatorului 40/75 glontului (m)
(cart) 8 Distant pastrarii efectului 3800
10 Masa baionetei cu teaca(kg) - omoritor a glontului (m)
11 Greutattea (kg) 5.6/6.9 9 Capacitatea incarcatorului 200
12 Lungimea armei (mm) 1040 (cart) 250
13 Lungomea cu baioneta (mm) - 1000
14 Numarul de ghinturi 4 10 Masa baionetei cu teaca(kg) -
15 Lungimea tevii (mm) 590 11 Greutattea (kg) 10.5
16 Greutatea cartusului (gr) 16.4 12 Lungimea armei (mm) 1098
17 Greutatea glontului (grenadei) 7.9 13 Lungimea cu baioneta (mm) -
18 Greutatea incarcaturii de 1.6 14 Numarul de ghinturi 4
pulbere (gr) 15 Lungimea tevii (mm) 658
19 Distanta focului concentrate 16 Greutatea cartusului (gr) 21.8
(m) 17 Greutatea glontului (grenadei) 9.6
-asupra tintelor terestre 800 18 Greutatea incarcaturii de 3.1
-asupra tintelor aeriene 500 pulbere (gr)
20 Lungimea partii ghintuite a 544 19 Distanta focului concentrate
tevii (mm) (m)
21 Lungimea cursei ghinturilor 240 -asupra tintelor terestre -
(mm) -asupra tintelor aeriene -
20 Lungimea partii ghintuite a tevii 550
4. Destinatia PK (mm)
Mitraliera cal. 7.62 mm Kalasnikov (PK, PKS 21 Lungimea cursei ghinturilor 240
– pe afet, PKB-de pe transportul blindat, (mm)
PKT – de pe tanc) este o arma automata
puternica si e destinata pt nimicirea fortei Nr Caracteristica PK(S)
vii si mijloacelor de foc ale inamicului. 1 Calibrul(mm) 7.62
2 Distanta de ochire(m) 1500 2 Distanta de ochire(m) 50
3 Distanta loviturii directe 3 Distanta loviturii directe
(m): (m):
-asupra tintei piept 420 -asupra tintei piept 50
-asupra tintei alergind 640 -asupra tintei alergind -
4 Cadenta de tragere 650 4 Cadenta de tragere 30
teoretica (lov/min) teoretica (lov/min)
5 Cadenta de tragere practica 250 5 Cadenta de tragere practica 30
(lov/min) (lov/min)
6 Viteza initiala a glontului 825 6 Viteza initiala a glontului 315
(m/s) (m/s)
7 Distanta maxima de zbor a 3800 7 Distanta maxima de zbor a 350
glontului (m) glontului (m)
8 Distant pastrarii efectului 3800 8 Distant pastrarii efectului 350
omoritor a glontului (m) omoritor a glontului (m)
9 Capacitatea incarcatorului 100 9 Capacitatea incarcatorului 8
(cart) 200 (cart)
250 10 Masa baionetei cu -
10 Masa baionetei cu teaca(kg) - teaca(kg)
11 Greutattea (kg) 9/16.7(S) 11 Greutattea (kg) 0.73/0.81
12 Lungimea armei (mm) 1173 12 Lungimea armei (mm) 161
13 Lungimea cu baioneta (mm) - 13 Lungimea cu baioneta (mm) -
14 Numarul de ghinturi 4 14 Numarul de ghinturi 4
15 Lungimea tevii (mm) 658 15 Lungimea tevii (mm) 93
16 Greutatea cartusului (gr) 21.8 16 Greutatea cartusului (gr) 10
17 Greutatea glontului 9.6 17 Greutatea glontului 6.1
(grenadei) (grenadei)
18 Greutatea incarcaturii de 3.1 18 Greutatea incarcaturii de 0.25
pulbere (gr) pulbere (gr)
19 Distanta focului concentrate 19 Distanta focului
(m) concentrate (m)
-asupra tintelor terestre - -asupra tintelor terestre -
-asupra tintelor aeriene - -asupra tintelor aeriene -
20 Lungimea partii ghintuite a - 20 Lungimea partii ghintuite a -
tevii (mm) tevii (mm)
21 Lungimea cursei ghinturilor - 21 Lungimea cursei ghinturilor -
(mm) (mm)

5. DEstinatia PM 6. Destinatia SVD


PM cal.9 mm este o arma individuala de Pusca cu luneta Dragunov cal. 7.62 mm este
atac si aparare destinata pt nimicirea arma linetistului si e destinata pt nimicirea
inamicului la distante mici. diferitelor tinte izolate care apar, mobile,
neacoperite si mascate.
Nr Caracteristica PM
1 Calibrul(mm) 9 Nr Caracteristica SVD
1 Calibrul(mm) 7.62 mijloacelor de foc si fortei vii ale inamicului ce se afla in
adaposturi usoare la distant pin’la 1000m.
2 Distanta de ochire(m) 1200/1300
Nr Caracteristica
3 Distanta loviturii directe
1 Calibrul(mm) 14.5
(m):
2 Distanta de ochire(m) 2000
-asupra tintei piept 430
3 Distanta loviturii directe (m):
-asupra tintei alergind 640
-asupra tintei piept -
4 Cadenta de tragere 30
-asupra tintei alergind -
teoretica (lov/min)
4 Cadenta de tragere teoretica 550-
5 Cadenta de tragere 30
(lov/min) 600
practica (lov/min)
5 Cadenta de tragere practica 70-80
6 Viteza initiala a glontului 830
(lov/min)
(m/s)
6 Viteza initiala a glontului (m/s) 990-
7 Distanta maxima de zbor a 3800
1000
glontului (m)
7 Distanta maxima de zbor a 7000
8 Distant pastrarii efectului 3800
glontului (m)
omoritor a glontului (m)
8 Distant pastrarii efectului 2000
9 Capacitatea incarcatorului 10
omoritor a glontului (m)
(cart)
9 Capacitatea incarcatorului 40
10 Masa baionetei cu 0.45
(cart)
teaca(kg)
10 Masa baionetei cu teaca(kg) -
11 Greutattea (kg) 4.3
11 Greutattea (kg) 52.2
12 Lungimea armei (mm) 1225
12 Lungimea armei (mm)
13 Lungimea cu baioneta 1370
(mm) 13 Lungimea cu baioneta (mm) -
14 Numarul de ghinturi 4 14 Numarul de ghinturi 8
15 Lungimea tevii (mm) 620 15 Lungimea tevii (mm) -
16 Greutatea cartusului (gr) 21.8 16 Greutatea cartusului (gr) -
17 Greutatea glontului 9.6 17 Greutatea glontului (grenadei) -
(grenadei) 18 Greutatea incarcaturii de -
18 Greutatea incarcaturii de 3.1 pulbere (gr)
pulbere (gr) 19 Distanta focului concentrate -
19 Distanta focului (m)
concentrate (m) -asupra tintelor terestre
-asupra tintelor terestre - -asupra tintelor aeriene -
-asupra tintelor aeriene - 20 Lungimea partii ghintuite a tevii -
20 Lungimea partii ghintuite 547 (mm)
a tevii (mm) 21 Lungimea cursei ghinturilor -
21 Lungimea cursei - (mm)
ghinturilor (mm)
8. Destinatia AG-7
7. Destinatia KPVT Aruncătorul de grenade antitanc portativ
Mitraliera KPVT cal. 14.5mm este o arma automata AG-7 este un mijloc puternic de foc al
puternica, se instaleaza in turela transportorului grupei de pistolari in lupta impotriva tutror
blindat. Mitraliera KPVT este destinata pt lupta tipurilor moderne de tancuri, autotunuri si a altor
impotriva obiectivelor usor blindate(transportoarelor mijloace motomecanizate si blindate ale inamicului. In
blindate, tunurilor antitank, aumobilelor blindate s.a.), afara de aceasta, aruncatorul de grenade antitank
portative poate fi folosit si pt neutralizarea si nimicirea altor mijloace blindate ale inamicului, si se
fortei vii a inamicului, care se gaseste in lucrari de
companie de tip usor, precum si in cladiri de caramida.
instaleaza pe masina de lupta pt desant. De
Nr Caracteristica AG-7 asemenea, tunul poate fi folosit pt
neutralizarea fortei vii si mijloacelor de foc
1 Calibrul(mm) 40
ale inamicului, ce se gasesc in adaposturi de
2 Distanta de ochire(m) 500
lunga durata, adaposturi din lemn si
3 Distanta loviturii directe (m):
adaposturi usoare de cimp sau in constructii
-asupra tintei piept 330/310
de caramida de tip orasenesc.
-asupra tintei alergind -
4 Cadenta de tragere teoretica 4-6
Nr Caracteristica 2A28
(lov/min)
1 Calibrul(mm) 73
5 Cadenta de tragere practica 4-6
2 Distanta de ochire(m) 1300
(lov/min)
3 Distanta loviturii directe (m):
6 Viteza initiala a glontului 120
-asupra tintei piept 765
(m/s)
-asupra tintei alergind -
7 Distanta maxima de zbor a -
4 Cadenta de tragere teoretica -
glontului (m)
(lov/min)
8 Distant pastrarii efectului -
5 Cadenta de tragere practica 8-10
omoritor a glontului (m)
(lov/min)
9 Capacitatea incarcatorului 5
6 Viteza initiala a glontului (m/s) 400
(cart)
7 Distanta maxima de zbor a -
10 Masa baionetei cu teaca(kg) -
glontului (m)
11 Greutattea (kg) 6.3
8 Distant pastrarii efectului -
12 Lungimea armei (mm) 950
omoritor a glontului (m)
13 Lungimea cu baioneta (mm) -
9 Capacitatea incarcatorului 40
14 Numarul de ghinturi -
(cart)
15 Lungimea tevii (mm) -
10 Masa baionetei cu teaca(kg) -
16 Greutatea cartusului (gr, 2.2/2.0*
11 Greutattea (kg) 115
kg*)
12 Lungimea armei (mm) 2180
17 Greutatea glontului -
13 Lungimea cu baioneta (mm) -
(grenadei)
14 Numarul de ghinturi -
18 Greutatea incarcaturii de -
15 Lungimea tevii (mm) -
pulbere (gr)
16 Greutatea cartusului (gr/kg*) 3.47*
19 Distanta focului concentrate
17 Greutatea glontului (grenadei) -
(m)
18 Greutatea incarcaturii de -
-asupra tintelor terestre -
pulbere (gr)
-asupra tintelor aeriene -
19 Distanta focului concentrate
20 Lungimea partii ghintuite a -
(m)
tevii (mm)
-asupra tintelor terestre -
21 Lungimea cursei ghinturilor -
-asupra tintelor aeriene -
(mm)
20 Lungimea partii ghintuite a tevii -
(mm)
9.. Destinatia 2A28
Tunul 2A28 este destinat pt distrugerea 21 Lungimea cursei ghinturilor -
tancurilor, aotunurilor de toate tipurile si (mm)
10. Partile componenete ale tunului o teava cu cutia inchizatorului, cu
“Grom” 2A28 aparatul de ochire, patul si mineral-
 teava pistol
 afet o capacul cutiei inchizatorului
 inchizator o portinchizatorul cu pistonul de gaze
 dispozitiv hidraulic de recul o inchizator
 cupla speciala o recuperator
 2 mecanisme de inchidere. o tub de gaze cu aparatoarea miinii
o mechanism de dare a focului
11. Partile componenete ale AKM o uluc
Pistolul-mitraliera are urm parti component o incarcator.
si mecanisme: Pistolul-mitraliera mai are frina-
o teava cu cutia inchizatorului, cu compensator de la gura tevii si baioneta-
aparatul de ochire, patul armei pumnal.
o capacul cutiei inchizatorului In component pustii intra:
o portinchizatorul cu pistonul de gaze 1.accesoriile:
o inchizator o vergeaua
o recuperator o cap-cîlţi
o tub de gaze cu aparatoarea miinii o perie
o mecanism de dare a focului o surubelnita
o uluc o dorn
o incarcator. o penar
Pistolul-mitraliera mai are si baioneta- o capac
pumnal. o nidonas
In component pustii intra: o lama
1.accesoriile: o manson de reductive.
o vergeaua 2. Cureaua
o cap-cîlţi 3. Geanta pt incarcatoare
o perie In completul pistolului-mitraliera cu pat
o surubelnita pliabil, in afara de aceasta, mai intra husa pt
o dorn pistolul-mitraliera cu buzunar pt incarcator,
o penar iar in completul pistolului-mitraliera cu
o capac aparat de ochire pet imp de noapte mai
o nidonas intra de asemenea aparatul universal de
o lama ochire pet imp de noapte.
o manson de reductive.
2. Cureaua 13. Partile componenete ale RPK
3. Geanta pt incarcatoare Pusca-mitraliera consta din urm parti
component si mecanisme:
12. Partile componenete ale AK-74  teava cu cutia inchizatorului, cu
Pistolul-mitraliera are urm parti aparatul de ochire, cracanul si patul
componente si mecanisme: armei
 capacul cutiei inchizatorului
 portinchizatorul cu pistonul de gaze
 inchizator
 recuperator  mecanism de dare a focului
 tub de gaze cu aparatoarea miinii  uluc
 incarcator(tambur sau cutie).
In completul pustii-mitraliera intra:
1. Accesoriile
2. Cureaua
3. Husa
4. Geanta pt incarcatoare.
Majoritatea partilor component si mecanismelor pustii-mitraliera au aceeasi constructie ca si
partile si mecanismele corespunzatoare ale pistolului-mitraliera Kalasnikov modernizat (AKM).

14. Partile componenete ale PK


Mitraliera consta din urm parti principale si mecanisme:
teava
cutia inchizatorului cu capac, baza alimentatprului si patul (numai la PK, PKS)
portinchizatorul cu extractor si pistonul de gaze
inchizatorul
arcul recuperator de armare si tija de ghidare
tubul pistonului de gaze cu cracanul(numai la PK. PKS)
mechanism de dare a focului
declansator electric(numai PKT)
In completul mitralierei intra:
1. Cutia cu benzi. 2. Accesoriile. 3.Vergeaua. 4. Cureaua. 5. Husa. 6. Teava de rezerva. 7.
Piesele de rezerva si dispozitivul pt tragerea cu cartuse de manevra.
o Accesoriile servesc pt demontarea, montarea, curatirrea si ungerea mitralierei. Din
accesorii fac parte: vergeaua, cap-cîlţi, perie, surubelnita, dornul, penarul, bidonasul,
extractorul.

15. Partile componenete ale PM


Pistolul consta din urm parti principale si mecanisme:
 rama cu teva si garda tragaciului
 inchizator cu percutor, extractor si piedica
 arcul inchizatorului
 mechanism de dare a focului
 miner cu surub
 opritorul inchizatorului
 incarcator.
La fiecare pistol se dau accesorii: incarcator cu rezerva, curelusa de pistol, toc, cap-cîlţi.

16. Partile componenete ale SVD


Pusca cu luneta consta din urm parti principale si mecanisme:
 teava cu cutia inchizatorului, inaltatorul mecanic si patul
 capacul cutiei inchizatorului
 recuperator
 portinchizator
 inchizator
 tubul de gaze cu regulator, pistonul de gaze si impingatorul cu arc
 aparatoarele miinii(dreapta si stinga)
 mecanism de dare a focului
 piedica de siguranta
 incarcator
 falcile patului
 inaltatorul optic
 baioneta-pumnal.
In completul pustii cu luneta intra:
1. Accesoriile servesc pt demontarea, montarea, curatarea si ungerea pustii cu luneta. Din
accesorii fac parte:
vergeaua, cap-cîlţi, pierea, surubelnita, dornul, penarul, bidonasul.
Accesoriile (in afara de bidonas) se transporta in geanta pt inaltatorul optic si incarcatoare.
2. Cureaua
3. Husa pt inaltatorul optic
4. Geanta pt transportarea dispozitivului, pt iluminarea reticului pet imp de iarna,
bateriilor de rezerva si bidonasului.

17. Partile componente ale KPVT


Mitraliera consta din urm parti si mecanisme componenete principale:
 teava
 cutia inchizatorului
 inchizatorul
 arc recuperator
 capacul cutiei inchizatorului
 alimentator
 mechanism de dare a foculuiu
 umerar
 declansator electric
 mecanism de incarcare pneumatic
In complet intra:
1. Cutiile cu benzi pt cartuse
2. Inaltatoare
3. Accesorii pt curatire, demontare si montare
4. Tubul pt reglarea tirului la rece(TRTR)
5. Dispozitivul pt tragerea cu cartuse de manevra
6. Dispozitivul pt incarcarea benzii cu cartuse.

18. Partile componente ale AG-7


Aruncatorul de grenade are urm parti componente:
teava
mecanismul de percutie
mecanismul de dare a focului
dispozitivele de ochire.

19. Verificarea si aducerea la bataia normala la AK-74


Aducerea pistolului-mitraliera la bataia normal se efectueaza prin tragere cu cartuse cu
gloante obisnuite. Cartusele tb sa fie din acelasi lot. Distant pin’la tinta 100m, inaltatorul 3.
Pozitia pt tragere – culcat rezemat. Pistolul-mitraliera - fara baioneta-pumnal. Pistoalele-
mitraliera ce au compensatoare se aduc la bataia normala cu compensatoarele care in
continuare la tragere nu se desurubeaza.
20 . Verificarea si aducerea la bataia normala la AKM
Aducerea pistolului-mitraliera la bataia normal se efectueaza prin tragere cu cartuse cu
gloante obisnuite. Cartusele tb sa fie din acelasi lot. Distant pin’la tinta 100m, inaltatorul 3.
Pozitia pt tragere – culcat rezemat. Pistolul-mitraliera - fara baioneta-pumnal.
21. Verificarea si aducerea la bataia normala la RPK
Aducerea pustii-mitraliera la bataia normal se efectueaza prin tragere cu cartuse cu glont
obisnuit. Cartusele tb sa fie din acelasi lot. Distant pin’la tinta 100m, inaltatorul 3, ţelul 0.
Pozitia de tragere – culcat, de pe cracan.
Tragerea se efec asupra tintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu dimensiunile de 35x25
cm, fixat pe un panou alb cu 1x0.5m. ca pct de ochire serveste mijlocul marginii de jos a tintei
de reglaj sau dreptunghiului negru; el tb sa se afle aproximativ la nivelul ochiului tragatorului.
Pe dreptumghiul negru la distant de 25 cm deasupra pctului de ochire pe linie vertical se
marcheaza cu creta sau creion colorat pozitia normal a pctului mediu de lovire . acest pct
(central circumferintei tintei de reglaj) este pct de referinta.
Aducerea mitralierei la bataia normal se efectueaza mai intii prin tragerea foc cu foc,
apoi prin foc automat.
La incercarea prin tragere foc cu foc, gruparea loviturilor se considera normal d-a toate cele 4
gauri sau 3 intra intr-o circumferinta cu diiametrul de 15 cm.
Pusca-mitraliera, bataia careia la incercare va fi considerate anormala se adduce la bataia
normal. Dupa incercare pustii-mitraliera prin tragere lovitura cu lovitura se efec incarcarea
prin tragerea cu foc automat. Pt aceasta mitraliorul executa 2-3 serii de foc automat
consumind 8 cartuse. Bataia pustii-mitraliera e normal d-a putin 6 din 8 incap intr-o
circumferinta cu diametrul de 20cm.
Ultimul rezultat al tragerii lovitira cu lovitura si tragerii automate pt aducerea pustii-
mitraliera la bataia normal se noteaza in formular.
22. Verificarea si aducerea la bataia normala la RPK-74
E ca la 21
23. Ordinea montarii si demontarii a PM
Demontarea:
 se scoate incarcatorul din baza minerului
 se controleaza daca lipseste cartusul in detonator
 se scoate inchizatorul de la rama
 se scoate de pe teava arcul inchizatorului
Montarea:
 se pune pe teava arcul inchizatorului
 se monteaza inchizatorul la rama
 se introduce incarcatorul in baza minerului.

24. Ordinea montarii si demontarii a SVD


Demontarea:
 se scoate incarcatorul
 se verifica daca lipseste cartusul in incarcator
 se scoate inaltatorul optic
 se scoate falca patului
 se scoate capacul cutiei inchizatorului cu recuperatorul
 se scoate portinchizatorul cu inchizatorul
 se scoate inchizatorul de la portinchizator
 se scoate mecanismul de dare a focului
 se scot aparatorile miinii
 se scoate pistonul de gaze si inpingatorul cu arc
Montarea:
 se monteaza pistonul de gaze si impingatorul cu arc
 se monteaza aparatorile miiinii]
 se monteaza mecanismul de dare a focului
 se monteaza inchizatorul la portinchizator
 se monteaza portinchizatorul+inchizatorul
 se monteaza capacul cutiei inchizatorului cu recuperatorul
 se monteaza falca patului
 se monteaza inaltatorul optic
 se cupleaza incarcatorul.

25. Ordinea montarii si demontarii a PK


Demontarea:
se fixeaza mitraliera pe cracan
se demonteaza cutia cu banda de la mitraliera si se verifica daca lipseste cartusul in
detonator
se scoate penarul cu accesorii(la mitraliera PKT se scot accesoriile si vergeau din geanta)
se demonteaza elementele vergellei de la piciorul cracanului
se demonteza tija de ghidare cu arcul recuperator de armare
se scoate portinchizatorul cu inchizatorul
se scoate inchizatorul de la portinchizator
se demonteaza percutorul de la inchizator (la PKT se demonteaza declansatorul electric)
se demonteaza teava.
Montarea:
se monteaza teava(la PKT se monteaza declansatorul electric)
se monteaza percutorul la inchizator
se monteaza inchizatorul la portinchizator
se monteaza portinchizatorul+inchizatorul
se monteaza tija de ghidare cu arcul recuperator de armare
se lasa in jos baza alimentatorului si se inchide capacul cutiei inchizatorului
se prind elementele vergelei de piciorul cracanului(elementele vergelei si accesoriile la
PKT se pun in geanta)
se pune penarul cu accesorii in locasul patului
se cupleaza cutia cu banda la mitraliera
se pliaza picioarele cracanului.

26. Ordinea montarii si demontarii a AKM


Demontarea:
se demonteaza incarcatorul
se verifica daca lipseste cartusul in detunator
se scoate penarul cu accesorii din locasul patului
se scoate vergeaua
se demonteaza capacul cutiei inchizatorului
se demonteaza recuperatorul
se demonteaza inchizatorul+portinchizatorul
se demonteaza inchizatorul de la portinchizator
se demonteaza tubul de gaze cu aparatoarea miinii
Montarea:
se monteaza tubul de gaze cu aparatoarea miinii
se monteaza inchizatorul la portinchizator
se monteaza portinchizatorul+inchizatorul
se monteaza recuperatorul
se monteaza capacul cutiei inchizatorului
se dezarmeaza cocosul si se pune piedica la siguranta
se monteaza vergeaua
se introduce penarul
se pune incacatorul.

27. Ordinea montarii si demontarii a RPK


Demontarea:
se fixeaza pusca-mitraliera pe cracan
se demonteaza incarcatorul
se verifica daca lipseste cartusul in detunator
se scoate penarul cu accesorii
se scoate vergeaua
se demonteaza capacul cutiei inchizatorului
se demonteaza recuperatorul
se demonteaza inchizatorul+portinchizatorul
se demonteaza inchizatorul de la portinchizator
se demonteaza tubul de gaze cu aparatoarea miinii

Montarea:
se monteaza tubul de gaze cu aparatoarea miinii
se monteaza inchizatorul la portinchizator
se monteaza portinchizatorul+inchizatorul
se monteaza recuperatorul
se monteaza capacul cutiei inchizatorului
se dezarmeaza cocosul si se pune piedica la siguranta
se monteaza vergeaua
se introduce penarul
se pune incacatorul.
se pliaza picioarele cracanului.

28. Caracteristicile RGD-5 29. Caracteristicile RG-42


Datele principale RGD-5 Datele principale RG-42
Tipul grenadei Ofensiva Tipul grenadei Ofensiva
Caracterul actiunii de lupta a Efect Caracterul actiunii de lupta a Efect
grenadei brizant grenadei brizant
Principiul actiunii Actiuni la Principiul actiunii Actiuni la
grenadei distanta grenadei distanta
Durata de ardere a 3.2 sec Durata de ardere a 3.2-4.2 sec
amorsorului amorsorului
Raza efectului omoritor al 25 m Raza efectului omoritor al 25-30 m
schijelor schijelor
Masa grenadei incarcate, g 420 Masa grenadei incarcate, g 310
Distanta de aruncare 40-50m Distanta de aruncare 30-40m
Diametru, mm 55 Diametru, mm 56.8
Masa lazii cu grenade, kg 14 Masa lazii cu grenade, kg 16
Nr de grenade si amorsoare 20 Nr de grenade si amorsoare 20
in lada in lada

30. Caracteristicile F-1


Datele principale F-1
Tipul grenadei Defensiva
Caracterul actiunii de lupta a Effect
grenadei brizant
Principiul actiunii Actiuni la
grenadei distant
Durata de ardere a 3.2-4.5
amorsorului sec
Raza efectului omoritor al 200 m
schijelor
Masa grenadei incarcate, g 600
Distanta de aruncare 35-40m
Diametru, mm 55
Masa lazii cu grenade, kg 20
Nr de grenade si amorsoare 20
in lada

31. Caracteristicile RKG-3


Datele principale RKG-3
Tipul grenadei antitanc
Caracterul actiunii de lupta a Effect
grenadei directiv
Principiul actiunii Actiuni de
grenadei soc
Durata de ardere a Instantanee
amorsorului
Raza efectului omoritor al -
schijelor
Masa grenadei incarcate, g 1070
Distanta de aruncare 18-20m
Masa lazii cu grenade, kg 24
Nr de grenade si amorsoare 12
in lada

32. Constructia grenadelor RGD-5 4 - amorsor;


Grenada exploziva de mina RDG-5 consta 5 - tubul cu flanşă;
din: 6 - fund;
 corp cu tubul portamorsa 7 – capac
 incarcatura de explosive
 amorsor 34. Constructia grenadelor F-1
 capac Grenada explozivă de mînă Ф-1 constă:
 bucsa capacului 1-din corp,
 tubul pt amorsor 2-încărcătură de explozie;
 manşeta 3-amorsor.
 support de fund
 bucsa suportului de fund. 35. Constructia grenadelor RKG-3
Grenada cumulativă antitanc de mînă
33. Constructia grenadelor RG-42 РКГ-3 constă din:
Construcţia grenadei explozive de mînă РГ- corp,
42: mîner,
1 - corp; încărcătură de explozie
2 - bandă metalică; amorsor.
3 - încărcătură de explozie;

36, 37, 38, 39. Pentru aruncarea grenadei de mână se execută următoarele procedee:
pregătire pentru aruncare (amorsarea şi luarea poziţiei şi aruncarea).
Pentru amorsare este necesar de a scoate grenada din port grenade, de a deşuruba dopul
din lubul corpului grenadei.
Pentru aruncarea grenadei este necesar:
- de luat grenada în mână şi cu degetele de strâns pârghia de declanşare la corpul
grenadei;
- continuând de strâns pârghia de declanşare, cu altă mână de strâns (de îndreptat)
capetele splintului de siguranţă şi de inel cu degetul dea-l scoate din amorsor.
- de aruncat grenada în ţintă;
La aruncarea grenadei de pe loc în picioare necesar să staţi cu faţa la ţintă; grenada se ia
într-o mână, iar arma în altă şi se scoate splintul de siguranţă; se retrage piciorul cu un pas
înapoi îndoindu-I în genunchi. întorcând corpul şi ducând mâna în jos şi înapoi rapid se
îndreaptă piciorul şi întorcându-se cu pieptul în spre ţintă se aruncă grenada. Greutatea
corpului la momentul aruncării se transferă pe alt picior, arma brusc se dă înapoi.
Pentru aruncarea grenadei din poziţia în genunchi se ia poziţia de tragere, ţinând grenada
în mâna dreaptă, iar arma în mâna stânga se scoate splintul de siguranţa; aducând mână cu
grenadă în jos şi înapoi şi întorcând corpul puţin vă ridicaţi şi aruncaţi grenada conducând-o cu
umărul şi brusc aplecându-se la genunchiul piciorului stâng.
Pentru aruncarea grenadei din poziţia culcat să ia poziţia pentru tragere, se pune arma pe
pământ şi se ia grenada în mâna dreapta. Cu mâna stânga se scoate splintul de siguranţă şi
rezemându-se de sol, vă-mpingeţi de la ea. Mişcând piciorul drept puţin înapoi, vă puneţi în
genunchiul stâng şi concomitent duceţi mâna cu grenada în jos şi înapoi, îndreptând piciorul
drept, întorcându-se cu pieptul spre ţintă şi cădeti înainte sa aruncaţi grenada în ţinta; ia arma
şi se pregăteşte pentru tragere.
Pentru aruncarea grenadei în mişcare necesar de ţinut grenada în mâna dreaptă
semiîndoiată, iar arma în stânga. Scoateţi splintul de siguranţă. Făcând pas cu piciorul stâng
mâna cu grenadă să mişcă înapoi şi în jos. La al-doilea pas (cu piciorul drept) mâna continuă
mişcarea după arc în jos şi înapoi cu întoarcerea concomitentă a corpului la dreapta. La al
treilea pas punând piciorul stâng în direcţia ţintei pe vârf şi îndoind piciorul drept în genunchi
terminaţi întoarcerea corpului şi mişcarea mânii. Folosind viteza deplasării şi contribuind la
aruncarea succesiv cu puterea picioarelor, corpului şi mânii aruncaţi grenada, conducând-o cu
umăr.

43. Clasificarea cartuselor folosite pt AKM, AK-74, SVD.


AKM: Pentru tragerea cu pistolul-mitralieră se folosesc cartuşe model 1943 cu gloanţe
obişnuite (cu miez de oţel), trasoare (culoare verde), perforant-incendiare (culoare neagră cu
brîu roşu) şi cu gloanţe incendiare (cu brîu roşu).
1. Cu glonţ obişnuit (cu miez de oţel), 7,62 mm, destinat pentru nimicirea forţei vii a
inamicului ce se află pe teren deschis sau după un adăpost uşor şi tehnicii neblindate.
2. Cu glonţ trasor, 7,62 mm, destinat pentru indicarea obiectivelor şi corectarea focului,
precum şi nimicirea forţei vii a inamicului.
3. Cu glonţ perforant-incendiar, 7,62 mm, destinat pentru lovirea obiectivelor uşor
blindate, precum şi pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se află după blindajul străpuns.
4. Cu glonţ incendiar, 7,62 mm, destinat pentru aprinderea lichidelor inflamabile în
ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pînă la 3 mm, precum şi materialelor uşor
inflamabile ( acoperiş de paie, iarbă uscată ş.a.) pînă la distanţa de 700 m. Glonţul incendiar
este concomitent şi trasor.
AK-74: Pentru tragerea cu pistolul-mitralieră se folosesc cartuşe calibru 5,45 mm cu glonţ
obişnuit şi trasor (vîrful glonţului trasor e vopsit în verde). Pentru imitarea tragerii se folosesc
cartuşe oarbe (fără glonţ), tragerea cu care se execută folosind o bucşa specială.
SVD: Pentru tragerea cu puşca cu lunetă se folosesc cartuşe de puşcă cu glonţ obişnuit,
trasor, perforant-incendiar sau cartuşe pentru puşca cu lunetă.
Pentru deosebirea cartuşelor vîrfurile gloanţelor au culori diferite: gloanţele obişnuite cu
miez de oţel - culoare argintie; de tip greu model 1930 - galbenă; trasor - verde; perforant-
incendiar - culoare neagră cu brîu roşu; glonţul uşor model 1908 şi glonţul cartuşului pentru
puşca cu lunetă nu se deosebesc după culoare.

44. Pastrarea si curatirea armamentului in subunitati


Armamentul de infanterie si munitiile, inclusiv cele de instructie se pastreaza intr-o camera
aparte, cu zabrele de metal, care se afla in paza permanenta a serviciului de zi. Usa camerii tb
sa fie inzestrata cu semnalizare electro-acustica cu iesire la ofiterul de serviciu pe unitate.
Mitralierele, automatele, carabinele, aruncatoarele de grenade se pastreaza in piramide, iar
pistoalele si munitiile in dulapuri sau lazi metalice care se inchid cu lacat. In piramide se
pastreaza lopetile de infanterie si mastile de gaz. Armamentul de instructie si munitiile de
exercitiu se pastreaza separat de cele de lupta. Cheile de la camera de pastrare a armamenului
se afla in permanenta la sergentul de companie.
In cazărmi sau în tabere, curăţirea pistolului-mitralieră se efectuează în locuri stabilite în
mod special, pe mese amenajate sau adaptate în acest scop, iar în condiţii de luptă sau marş,
pe aşternuturi, scânduri, placaj etc, acestea fiind curăţite în prealabil de murdărie şi de praf.
Pentru operaţia de ştergere, curăţire şi ungere a pistolului-mitralieră se întrebuinţează:
-soluţie de bază - pentru neutralizarea acţiunii rezidurilor de pulbere şi pentru
îndepărtarea acestora de pe pereţii canalului ţevii şi de pe alte piese ale pistolului-mitralieră
care sunt expuse acţiunii gazelor pulberii;
- unsoare de armă - pentru ungerea tuturor pieselor metalice ale pistolului-mitralieră;
această
unsoare asigură funcţionarea normală a pieselor şi mecanismelor pistolului-mitralieră la
temperaturi care nu scad sub minus 5°C;
- unsoare de iarnă - pentru ungerea pistolului pe timp de iarnă; această unsoare asigură
funcţionarea pieselor şi mecanismelor pistolului-mitralieră la temperaturi cuprinse între minus
5°C şi minus
40°C;
- unsoare de tun - pentru ungerea pistolului-mitralieră ce urmează a fi predate la depozit
în scopul păstrării de lungă durată, în amestec cu unsoare de armă, în proporţia de 1/1;
- cârpe curate de bumbac - pentru ştergerea, curăţirea şi ungerea pieselor pistolului,
precum şi câlţi de cânepă curăţaţi de puzderii - pentru curăţirea canalului ţevii cu soluţie bazică.

45. Notiune de balistica interioara. Fenomenele ce recurg pe timpul tragerii in canalul tevii.
Balistica interioră - este ştiinţa, care studiaza procesele care se produc în momentul
tragerii în deosebi la mişcarea glonţului (grenadei) în canalul ţevii.
La efectuarea tragerii din arma de foc provin urmatoarele fenomene.
De la lovirea percutorului asupra capsei cartusului se detoneaza componenta explosiva a
capsei si se formeaza o flacara care prin orificiile de aprindere, de la fundul cartusului
patrunde in tubul cartusului la incarcatura de pulbere si o aprinde. La arderea incarcaturii de
pulbere se formeaza o cantitate mare de gaze infierbintate ce formeaza in canalul tevii o
presiune inalta ce actioneaza asupra fundului glontului. Fundul si peretii tubului cartusului, de
asemenea actioneaza asupra tevii si inchizatorului.
In rezultatul presiunii gazelor asupra fundului glontelui, glontul se misca si se
insurubeaza in ghintura rotindu-se prin ele, miscindu-se prin canalul tevii cu viteza crescatoare
si se arunca in afara pe directia axei canalului tevii. Presiunea asupra fundului tubului
cartusului provoaca miscarea armei in urma.

46. Notiune de balistica exterioara. Elementele traiectoriei de zbor a glontului si influenta


mediului asupra acestora
Balistica exterioara - este stiinta care studiaza miscarea glontului (grenadei) În aer
dupa actiunea asupra sa a gazelor, atunci cand giontul (grenada) se misca dupa
inertie.
Elementele traiectoriei zborului glontului:
1. Originea traiectoriei 13. Ramura urcatoare
2. Orizontala armei 14. Ramura coboritoare
3. Linia de tragere (ascensiune) 15. Pctul de incidenta
4. Unghiul de tragere 16. Unghiul de incidenta
(ascensiune) 17.Punctul de ochire
5. Linia de aruncare (proiectie) 18. Linia de ochire
6. Unghiul de aruncare (proiectie) 19. Unhiul de ochire
7. Punctui de cadere 10. Distanta ochita
8. Unghiul de cadere 11. Ordonata verticala
10. Distanta de tragere 12. Ordonata balistica
11. Virful traiectoriei 13. Linia de teren a obiectivului
12. Sageata traiectoriei 14. Lovitura azanta
condiţiile meteo:
- presiunea atmosfera la orizontala armei de 750mm col.mr.;
- temperatura aerului +I5°C;
- umeditatea relativa a aerului 50%;
- vantul lipseste;
47. Viteza initiala, lovitura directa si importanta lor
Viteza initiala a glontului este una din cele mai importante caracteristici a armamentului.
Viteza initiala a glontului depinde de:
a) lungimea tevii;
b) greutatea glontului;
c) greutatea încarcaturii de pulbere, calitatii si tipului;
d) densitatea incarcaturi;
aceasta caracteristica are o importanta practica mare, deoarece ele vb dp calitatea armei. Inamicul
este necesar de nimicit la distante mari si efectiv, de aceea la aprecierea armei se ia in consideratie si
viteza de zbor al glontelui.

48. Elementele traiectoriei de zbor a glontului(grenadei). De reprezentat schematic.

49. Regulile de securitate in timpul tragerii din armamentul de infanterie.


Personalul care nu a insusit masurile de siguranta nu este admis la trageri.
Executarea focului tb sa fie intrerupta imediat in cazurile:
- aparitiei oamenilor
- masinilor, animalelor pe cimpul de tinte.
- ridicarii steagului alb la pctul de comanda
- izbucnirii incendiului pe cimpul de tinta.
Se interzice categoric:
- indreptarea armamentului spre oameni, in laturi si in spatele cimpului de trageri
- incarcarea armamentului cu cartuse pina la semnalul FOC.
- deschiderea si executarea focului cu armamentul defectat
- lasarea armelor incarcate in orice loc sau transmiterea acestora altor persoane
- aflarea oamenilor si amplasarea munitiilor in urma aruncatoarelor de grenade portative.

50. Regulile de securitate in timpul aruncarii grenadelor de mina.


Grenadele explosive de mina sint destinate pt lovirea cu schije a fortelor vii a inamicului in lupta
apropiata.
Masurile de siguranta:
Sa ne asiguram ca inelul de siguranta se afla la loc.
Sa nu ne aflam in preajma focului
Sa nu desfacem grenada pe parti componente
Sa nu lovim cu corpuri dure pe corpul grenadei
Locul grenadei sa fie unul fix
Sa ne asiguram ca grenada are dopul de protectie insurubat
In cazul pregatirii grenadei pt lupta sa respectam instructiile date.

51. Regulile de securitate in timpul minuirei armamentului de infanterie


Securitatea în timpul mânuirii armamentului şi muniţiilor se asigură prin:
- disciplina înaltă a întregului personal ;
- cunoaşterea temeinică a construcţiei armei, regulilor de tragere, precum şi mânuirea iscusită
a armei în diverse condiţii;
- starea bună şi pregătirea corectă a armelor şi muniţiilor pentru tragere;
- pregătirea metodică înaltă a conducătorilor şedinţelor de tragere.
Armele şi muniţiile pentru petrecerea lecţiilor şi tragerilor se eliberează numai cu permisiunea
(la ordinul) conducătorului de tragere. Primind arma, militarul trebuie să se convingă personal, că
arma nu este încărcată şi este asigurată. Se interzice aplicarea şi folosirea armei, dacă în urma
acestei acţiuni pot avea de suferit persoane străine.
În toate cazurile de aplicare şi folosire a armei de foc militarul este dator să ia toate măsurile
posibile pentru a asigura securitatea cetăţenilor, precum şi pentru a acorda asistenţa medicală
urgentă victimelor.
Ţine minte: Aplicarea armei este măsură extremă şi la ea se apelează numai în cazuri
excepţionale.
52. Regulile de securitate in timpul tragerii din armamentul MLD
Se interzice:
—a începe tragerea în lipsa de la punctul de comandă a şefului obiectivului de instrucţie, în
lipsa legăturii cu statul-major al Centrului de instrucţie şi cu posturile de pază circulare;
— a încărca arma pînă la comanda conducătorului şi semnalul „Foc" ;
— a îndrepta arma asupra persoanelor, în direcţia şi în spatele cîmpului de tragere
indiferent de faptul dacă ea este încărcată sau nu ;
—a lăsa din mînă arma încărcată sau a o transmite altor persoane ;
— a deschide focul din M.L.I. cînd oblonul turelei e deschis;
— a ieşi din M.L.I., TAB. pînă la revenirea Ia poziţia iniţială, pînă Ia darea comenzii „La
maşini" să fie dat semnalul „încetare" dacă cineva se află în maşină;
— a executa focul din pistolul-mitraliera cu dispozitivul pentru tragerea fără zgomot şi
fără flăcări cu cartuşe obişnuite.
53. Regulile de securitate in timpul tragerii din aruncatorul de grenade AG-7.
Executarea focului tb sa fie intrerupta imediat in cazurile:
- aparitiei oamenilor
- masinilor, animalelor pe cimpul de tinte.
- ridicarii steagului alb la pctul de comanda
- izbucnirii incendiului pe cimpul de tinta.
Se interzice categoric:
- indreptarea armamentului spre oameni, in laturi si in spatele cimpului de trageri
- incarcarea armamentului cu cartuse pina la semnalul FOC.
- deschiderea si executarea focului cu armamentul defectat
- lasarea armelor incarcate in orice loc sau transmiterea acestora altor persoane
- aflarea oamenilor si amplasarea munitiilor in urma aruncatoarelor de grenade portative.

54. Masurile de siguranta la minuirea grenadelor de mina.


Grenadele explosive de mina sint destinate pt lovirea cu schije a fortelor vii a inamicului in lupta
apropiata.
Masurile de siguranta:
Sa ne asiguram ca inelul de siguranta se afla la loc.
Sa nu ne aflam in preajma focului
Sa nu desfacem grenada pe parti componente
Sa nu lovim cu corpuri dure pe corpul grenadei
Locul grenadei sa fie unul fix
Sa ne asiguram ca grenada are dopul de protectie insurubat
In cazul pregatirii grenadei pt lupta sa respectam instructiile date.

55. Conditiile si calificativul norm NR.13 – demontarea partiala a armei


Nomativul Denumirea Timpul şi calificativul pentru
îndeplinire, sec.
10 9 8 7 6 5 4
Pistol – mitralieră
13 Demontare 15 16 17 18 18, 19 20
a 5
incompletă

56. NR.14 – montarea


Nomativul Denumirea Timpul şi calificativul pentru
îndeplinire, sec.
10 9 8 7 6 5 4
Pistol – mitralieră
14 Montarea 25 26 27 28 30 32 33
după
demontarea
incompletă

57. NR. 16 – incarcarea incarcatorului


Nomativu Denumirea Timpul şi calificativul pentru
l îndeplinire, sec.

10 9 8 7 6 5 4

Pistol – mitralieră
16 Alimentarea 30 32 35 37 40 43 44
încărcătorul
ui

58. Conditiile executarii Sedintei initiale de tragere din armamentul de infanterie si aprecierea ei
ŞEDINŢA INIŢIALĂ - ZIUA
Tragerea de pe loc asupra obiectivelor fixe din diferite poziţii
- ob. 1 - ţinta piept cu cercuri nr. 4 pe un panou de 0,75 x 0,75 m dispus la distanţa de 100 m; se
trage din poziţia culcat-rezemat; foc lovitură cu lovitură; timp nelimitat;
-ob. 2 - ţinta alergînd nr. 8a compartimentată dispusă la distanţa de 200 m; se
trage din poziţia în genunchi şi apoi în picioare; foc lovitură cu lovitură; timp nelimitat.
Cartuşe: 5 cartuşe, din care pentru ob. 1-3 cartuşe,:
Aprecierea: să se lovească obiectivele şi să însumeze pentru:
- "FOARTE BINE" - 30 puncte ;
- "BINE" - 25 puncte ;
- "SATISFĂCĂTOR" - 20 puncte .

59. Conditiile executarii Sedintei Nr.1 de tragere din armamentul de infanterie si aprecierea lor.
ŞEDINŢA 1 INSTRUCŢIE-ZIUA ŞI NOAPTEA
Tragerea de pe loc, după schimbarea poziţiei de tragere asupra obiectivelor care apar
- ob. 1 infanteria culcată - 2 ţinte piept nr. 6; apar de două ori cîte 15 s la interval 10 s; se
trage din poziţia în picioare rezemat din locaş (mitraliera pe crăcane);
- un culoar 10 x 10 m începînd la distanţa de 30 m faţă de poziţia de tragere în care se aruncă
grenada de mînă de exerciţiu defensivă din locaş (tranşee). La executarea şedinţei pe timp de
noapte grenada nu se aruncă.
- ob. 2 - ţinta brîu nr. 7 apare pentru 15 s; se trage din poziţia în genunchi (cu mitraliera pe
crăcane), după schimbarea poziţiei de tragere.
Aprecierea: să se lovească pentru calificativul:
- "FOARTE BINE" - două ţinte şi o grenada în culoar, sau 3 ţinte;
- "BINE" - o ţintă şi o grenadă în culoar sau 2 ţinte;
- "SATISFĂCĂTOR" - o ţintă.