Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experiențial: Domeniul Științe-activități matematice

Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

Proiect: TSI

Tema săptămânii:„Pentru tine mamă dragă”

Tema zilei: „Câte sunt ?”- Predarea numărului şi cifrei 8 (exercițiu cu material individual)

Tipul activității: transmitere și însușire de cunoștințe predare-învăţare

Mod de realizare:exerciții cu material individual

Durată:30-35 minute

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

-Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)

COMPORTAMENTE VIZATE:

•Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

•Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

•Realizează sarcinile de lucru cu consecvență

1
Scop: Familiarizarea cu numărul şi cifra 8 și integrarea lui în șirul numeric

Obiective operaționale:

O1- să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-8;

O2- să formeze grupe de obiecte după criteriul formei

O3- să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”, „mai multe”, „mai puţine” elemente

O4- să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;

O5- să formeze o grupă cu un element mai mult decât grupa cu 7

O6- să numere prin încercuire obiectele grupei formate (8 obiecte);

Strategii didactice:

 Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,

 Mijloace didactice: jetoane cu cifre , fişă de muncă independentă, fanelograf, jetoane pentru a forma scara numerică în limitele 1-8;
tablă magnetică, figuri, castane, nuci, flori, frunze, lipici, farfurii, mălai

 Forma de organizare:frontal, individual

BIBLIOGRAFIE:

1.Viorica Preda, coordonator, „Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Ed. Gheorghe-Cârțu Alexandru, Craiova, 2009;

2.Revista ,,Învățământul preșcolar și primar”, nr. 1-2/2013, Editura Arlequin

3.Curriculum pentru educație timpurie-2019;

2
4.Suport pentru explicitare și înțelegere curriculare pentru educație timpurie 2019

DEMERSUL DIDACTIC
Ob Strategii didactice

Etapele lecției Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace Forma de Evaluare


procedee didactice organizare

3
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activității:
organizatoric
 Aerisirea sălii de clasă Conversația Frontal Observarea
sistemtică a
 Pregătirea materialelor necesare preșcolarilor
 Salutul
2.Captarea Se realizează prin prezentarea căţeluşului Pufi care doreşte să
atenției rămână şi la această activitate să asiste la lecţie.
-Pufi a fost atât de impresionat de cunoştinţele lor încât doreşte Conversația Căţeluşul Frontal Observarea
să mai participle la o activitate să se convingă că sunteţi tot atât Pufi sistematică a
de buni. preșcolarilor
Se realizează intuirea materialului distributiv şi a celui Coșulețe cu
demonstrativ. Explicația material
-Ce aţi primit pe măsuţe ? individual
-Ce activitate desfăşurăm ?

3.Anunțarea Se anuță tema și obiectivele activității. Conversația Frontal Observarea


temei și a Se afirmă: “Cu aceste materiale vom desfăşura o activitate sistematică a
obiectivelor matematică în care vom învăţa să numărăm până la 8.” preșcolarilor
Vom alcătui grupe,vom număra, vom recunoaște cifrele
învățate până acum.

4.Dirijarea Le voi cere copiilor să numere în şir crescător şi descrescător în Exercițiul


activității limitele 1-7 şi să indice o anumită cifră. Se va descoperi
flanelograful şi se va cere unui copil să separe materialul şi să
aranjeze grupele în scară numerică de la 1 la 7.
Se raportează cantitatea la număr. Observarea
Se vor verifica vecinii numerelor. sistematică a
Educatoarea cere copiilor să separe materialul din coşuleţe Conversația jetoane cu preșcolarilor
după criteriul formă. Se va urmării modul în care copiii imagini și
Problematizare cifre
lucrează.
-Ce grupă ai format?

4
Se va cere copiilor să aşeze de la stânga şi de jos în sus grupa a
de castane.
Se cere să numere grupa formată şi să asocieze cifra
corespunzătoare numărului de obiecte.
-Câte obiecte are grupa de castane şi ce cifră îi corespunde ?

Alt copil va aşeza la flanelograf în dreapta grupei nou formate,


de jos în sus, o grupă de frunze care să aibă tot atâtea elemente.
Observarea
Se pune întrebarea : Câte obiecte are grupa de frunze şi ce
număr şi cifră îi corespunde ? sistematică a
Se verifică activitatea copiilor şi apoi se predă modul în care se preșcolarilor
formează numărul 8 ,şi anume :
Educatoarea numără de jos în sus grupa formată şi stabileşte că
este alcătuită din 7 obiecte, apoi precizează că pe masă mai este Material Frontal
o frunză care trebuie aşezată, după criteriul formă, în grupa lui. individual
Se pune întrebarea : - Ce se întâmplă cu grupa de frunze dacă i Demonstrația
se mai adaugă o frunză?
- Cu cât are mai multe ?
Se precizează că grupa care are mai mult cu un obiect decât cea
cu 7 este grupa cu 8 obiecte, căreia îi corespunde cifra 8.
Numărul 8 este mai mare cu o unitate decât numărul 7.
Se intuieşte cifra 8, precizându-se că seamănă cu o covrig . Material
doua cercuri aşezate unul peste altul. distributiv
Explicația
Cer copiilor să precizeze ce număr şi ce cifră corespund grupei
cu 8 obiecte şi să descrie numărul şi cifra 8.

Cere copiiilor să arate prin clasă grupe de 8 obiecte (dinainte Flanelograf Frontal
aşezate de către educ.) Aprecieri
Se precizează că tuturor grupelor formate din 8 obiecte separate verbale
după criteriul (formă, mărime, culoare, grosime) le corespund
numărul şi cifra 8.
- Din câte obiecte este formată grupa căreia îi corespunde

5
numărul şi cifra 8? Exercițiul
-Copiii vor trasa cu ajutorul degetului în mălai, numărul şi cifra
8.
5.Obținerea Pentru această etapă, copiii vor avea de rezolvat o fișă de lucru Aprecieri
performanței unde vor avea ca sarcina: lipirea tot atâtor flori şi frunze câte verbale
indică cifra din casetă. explicația Fișă de lucru Individual

6.Concluzii și Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la modul de Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri desfășurare al activității verbale

6
7