Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experențial:Domeniul Estetic-Creativ

Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Proiect:„Zâmbetul primăverii”

Tema săptămânii:„A inflorit o păpădie”

Tema zilei:„Laleaua și zambila”

Tipul activității:formarew de priceperi și deprinderi

Mod de realizare:pictură

Durată:25-30 minute

Scop: Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi

Obiective operaționale:

O1- să denumească materialele şi instrumentele de lucru utilizate

O2- să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate pentru realizarea unor compoziţii
originale

O3- să elaboreze creaţii individuale cu temă dată

O4- Sa aprecieze lucrările proprii si ale colegilor, pe baza criteriilor de evaluare stabilite

Strategii didactice:

 Metode și procedee:conversația, explicația, demonstrația, observația, turul galeriei,


exercițiul
 Mijloace didactice:zambila și lalea în ghiveci, planșă model, acuarele tempera,
pensulă, foi desen A4, palete de culori
 Forma de organizare:frontal, individual, pe grupe
Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activității. Conversația Frontal Observarea
organizatoric -aerisirea sălii de grupă sistematică a
-aranjarea scăunelelor în semicerc preșcolarilor
-pregătirea materialului necesar
2.Captarea Captarea atenției se face prin prezentarea lalelei și a zambilei. Observația Zambila și Frontal Observarea
atenției -Ce fel de flori am spus că sunt zambila și laleaua? laleaua sistematică a
R: Sun flori de primăvară. preșcolarilor
-Ce culoare poate avea zambila? Dar laleaua?
R: Zambila poate fi roz, lila sau albă. Lalelele sunt roșii, galbene,
albe, roz, mov
3.Anunțarea temei - Astăzi, la activitatea de activitate plastică, vom picta „Laleaua Conversația Frontal Observarea
și a obiectivelor și zambila”. Explicația sistematică a
preșcolarilor
4.Dirijarea  Intuirea modelului și a materialelor folosite
învățării
Fiecare copil va avea pe masa materialele necesare relizării Conversația Planșă model Frontal Observarea
O1 temei. Prezentarea produsului model și expunerea acestuia în fata sistematică a
copiilor pentru a fi usor vizualizat Acuarele preșcolarilor
(calitate,forma,marime,culoare) .Se cere copiilor să denumească Observația
materialele specifice(acuarele tempera pensule , foaie A4 desen,
furculițe, şerveţele).
   Explicarea si demonstarea tehnici de lucru. Pensule
Se vor explica și demonstra tehnicilie de lucru.
Copiii sunt împărțiți în două grupe : grupa lalelelor și grupa Explicația
zambilelor.
O2 Grupa lalelelor vor picta laleua (floarea) cu ajutorul unei
furculițe de plastic prin amprentarea acesteia pe foia de desen,
continuând cu pensula pentru a reda tulpina și frunzelele lalelei. Demonstrația
Grupa zambilelor vor picta cu degetul (dacticlopictură) floarea Foi A4 desen
zambilei utilizând culoarea potrivită și mai apoi, cu pensula va
continua redarea tulpinii și a frunzelor.
Se enumeră reguli ce trebuie respectate în realizarea lucrarii:
utilizarea corecta si atentă a instrumentelor de lucru, placuta
îmbinare a culorilor,aspectul estetic al produsului final , Exercițiul Frontal Observarea
încadrarea în timpul de lucru, utilizarea culorilor potrivite. sistematică a
preșcolarilor
 Exercitii pregătitoare pentru încălzirea mușchilor mici ai
mâinilor
1. Bate palmele ușor,
Bate palmele de zor!
Unu, doi,trei!
Unu, doi, trei!

2. Eu strâng pumnii și-i desfac


Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!

3. La pian acum cântăm,


Liniște, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!

4. Plouă ușor. Să auzim!


Cu vârful degetelor banca lovim.
Plouă mai tare. Ploaia tot vine,
Lovim cu degetele bine. Aprecieri
Cad pietricele pe trotuare, verbale
Să ciocănim și noi mai tare.
Tună departe, tună acum,
Batem cu pumnii: Bum-bum! Bum-bum!
Vreme frumoasă s-a făcut,
Un curcubeu a apărut.
Noi brațele ușor rotim
Și norii îi gonim.

 Executarea lucrării de către copii.


 În timp ce lucrează îi voi supraveghea şi îndruma individual
dacă este cazul. Se reiau explicaţiile privind modul de lucru dacă Observarea
O3 se observă că nu au fost înţelese. Se corectează eventualele Exercițiul Individual sistematică a
greşeli. preșcolarilor

5.Obținerea Se va realiza o mini expoziţie cu lucrările copiiilor şi se vor Conversația Frontal Observarea
performanței O4 analiza pe baza criteriilor stabilite. sistematică a
În evaluarea lucrărilor se va ține cont de redarea corectă a temei , Turul galeriei preșcolarilor
creativitate şi originalitate, acurateţe, finalizarea lucrării.
Aprecieri
verbale
6.Concluzii și Voi face aprecieri individuale asupra modului de lucru şi asupra Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri participării copiilor la întreaga activitate. verbale

S-ar putea să vă placă și