Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat director,

prof. Marius CRĂCIUN

Plan de consiliere individuală în carieră


An scolar: 2015/2016
Consilier școlar: POP Steliana Raluca

Nume: A.C.
Unitatea: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Baia Mare Vârsta: 16 ani

PLAN DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Scop. Obiective
Elevul este îndrumat şi consiliat ajutându-l să-şi identifice interesele profesionale prin
aplicarea de teste specifice, trasarea parcursului educaţional, testarea şi evaluarea psihologică,
prezentarea rezultatelor evaluării psihologice şi discutarea pe marginea lor, formularea unui plan
de carieră, identificarea nevoilor de formare profesională şi stabilirea unui plan de acţiune,
conceperea CV în format profesionist, conceperea scrisorii de intenţie, modalităţi de prezentare
personală, intervenţie motivaţională, acolo unde este cazul, explicarea necesităţii formării
profesionale continue şi învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Activitatea de consiliere se desfăşoara în 4 etape:
 Etapa I – Aplicarea chestionarului de interese Holland şi evaluarea rezultatului

 Etapa II – Şedintele de consiliere (3 şedinţe)

Vor fi utilizate următoarele documente de lucru:


1. Hexagonul intereselor Holland. Prin această fişă elevii conştientizează cât de
potriviţi sunt pentru domeniile de activitate pe care doresc să le aleagă. Totodată, li se oferă
alternative viabile pentru viitor, în spiritul dezvoltării complexe şi adaptabilităţii. Scopul este ca
elevul să realizeze congruenţa dintre interesele personale şi şcoala/profesia aleasă. 
2. Fişa - Ce îmi place să fac, ce mă interesează. În această fişă, elevii identifică
activităţi din timpul liber care îi preocupă. Unele dintre aceste activităţi se pot dovedi a fi doar
hobby-uri, altele se pot transforma în cariere, iar altele pot aduce un plus în aspectele de cultură
şi creştere emoţională şi intelectuală. Tot în această fişă, studenţii descoperă care sunt cerinţele
angajatorilor atunci când fac un proces de recrutare. 
Baia Mare, Str. Culturii, nr.7
Tel. 0262211069, fax. 0262211987
e-mail: colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com
www.eminescubm.ro
3. Fişa - Ce să aleg. În aceasta fişă, le sunt prezentate elevilor aspectele fundamentale
legate de modalităţile de evaluare a alternativelor în luarea deciziei (interese personale, valori
legate de muncă, deprinderi, caracteristici personale, nivel educaţional pe care persoana doreşte
să îl atingă, stil de viaţă dorit). Se discută cu elevul despre factorii care pot fi luaţi în considerare
atunci când vrem să identificăm avantajele şi dezavantajele unei alternative de decizie. 
4. Fişa - Modele de viaţă, modele de carieră. Elevii sunt încurajaţi să descopere
modele de viaţă şi profesionale care îi inspiră şi îi motivează în evoluţia lor. Sunt încurajaţi să
identifice ce admiră la acel model de viaţă şi care sunt valorile legate de muncă după care s-ar
putea ghida în construirea propriei cariere.
5. Scrisoare de intenţie. Elevii află despre formatul unei scrisori de intenţie cu exemple
adaptate pe mai multe nivele de experienţă şi pe domenii diferite de anagajare.
6. Model CV Europass. Elevii lucrează aplicat pe întocmirea unui draft de CV pentru a
se familiariza cu formatul european solicitat.
7. Importanţa limbajului nonverbal. Se lucrează aplicat pe exemple şi joc de rol pe
tema importanţei limbajului non-verbal în situaţii de interviu.
8. Situaţia de interviu. Se discută despre aspectele generale de avut în vedere atunci
când ne pregătim pentru angajare şi despre aspectele globale ale prezentării în faţa unui
intervievator. 
Documente administrative:
- Fişa de consiliere individuală;
- Produsele activităţii de consiliere.

 Etapa III – Şedinţa de consiliere individuală

Durata şedinţei: 2 ore.


1. Prezentare rezultat Holland. Se face o scurtă prezentare a testului şi indicaţiilor
privind utilitatea şi utilizarea acestuia în planificarea carierei. În urma testului pe care elevul l-a
completat, în şedinţa de consiliere se explică acestora cum se pot interpreta rezultatele primite
astfel încât să poată să decodifice profilul de carieră cel mai potrivit şi alternativele potenţiale. 
2. Rezultat Holland. Discutarea şi comentarea rezultatului.

3. Planul meu de carieră. Elevul dezvoltă abilitatea de a seta obiective şi un scop după
care să se orienteze în dezvoltarea carierei. Acesta dezvoltă împreună cu consilierul un scop
(care poate fi definit în termeni de rezultate, procese sau evenimente dezirabile. Acesta oferă
direcţia care trebuie urmată şi permite analiza rezultatelor obţinute), obiectivele (sunt subsumate
scopului general şi definesc în mod specific ceea ce persoana vrea să realizeze) şi strategiile
(modalităţile practice alese pentru a îndeplini obiectivele).
4. Inventar de interese şi obiective personale. Completarea fişelor de lucru, cu scopul
ca elevul să aibă acces la conştientizarea unor preferinţe, interese, aptitudini, deprinderi şi
abilităţi. De asemenea, se dezvoltă împreună cu elevul, pe fişe de lucru, strategii de raportare la
viitor, întocmirea unui plan de carieră, realizarea şi setarea de obiective.
Baia Mare, Str. Culturii, nr.7
Tel. 0262211069, fax. 0262211987
e-mail: colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com
www.eminescubm.ro
 Etapa IV

Consilierul şcolar întocmeste un Raport de consiliere individuală pe baza tuturor


informaţiilor descoperite pe parcursul orelor de consiliere, finalizând procesul cu accent pe
perspective de viitor: informaţii de aprofundat, abilităţi practice de exersat, valori şi atitudini de
dezvoltat. 

Baia Mare, Str. Culturii, nr.7


Tel. 0262211069, fax. 0262211987
e-mail: colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com
www.eminescubm.ro