Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data: 24.05.2016
Unitatea şcoalară: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Profesor: Georgescu Luminița
Clasa: a XI-a A
Modulul tematic: Orientarea în carieră
Tema: Marketing personal

SCOPUL activităţii: Dezvoltarea abilităților de orientare în carieră, de luare de decizii


OBIECTIVELE operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:
O1- să cunoască ce presupune marketing-ul personal
O2- să cunoască documentele specifice marketing-ului personal
O3- să cunoască aspectele de care e important să se țină cont la prezentarea la un interviu de
angajare

Strategia didactică
 Resurse procedurale:
- Metode şi tehnici didactice: brainstorming, conversaţia, descoperirea dirijată,
dezbaterea, problematizarea, exemplificarea, explicația.
- Forme de organizare: activităţile vor fi realizate individual, frontal şi pe grupe.
 Resurse materiale: postit-uri, fişe de lucru, tablă, cretă.
 Resurse temporale: 50 minute
 Resurse spațiale: sala de clasă
 Resurse umane: profesorul, elevii clasei a XI-a A

BIBLIOGRAFIE:

Lemeni, G; Porumb, M (coord.). (2004). Consiliere și orientare – ghid de educație


pentru carieră, Activități pentru clasele IX – XII, Cluj Napoca: ASCR Internet
Desfășurarea lecției

Se comunică elevilor tema ce urmează a fi abordată în cadrul activității și obiectivele


acesteia.

1. Se solicită elevilor explicarea conceptului de marketing personal.

2. Se discută cu elevii modalitățile prin care ne promovăm propria persoană atunci când
căutăm un loc de muncă.

3. Se solicită elevilor identificarea documentelor specifice marketing-ului personal.


(curriculum vitae, scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, carte de vizită).
Elevii vor primi modele din fiecare document de marketing personal.

4. Se discută cu elevii modalitățile corecte de întocmirie a documentelor și greșelile care


trebuie evitate.

5. Se solicită elevilor să prezinte aspectele de care cred ei că e important să ținem cont când
ne prezentăm la un interviu de angajare.

6. Se discută cu elevii aspectele de care e important să ținem cont când ne prezentăm la un


interviu de angajare.

Ca feedback, elevii vor nota pe un post-it o idee pe care au reţinut-o pe parcursul activităţii.