Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat, Avizat,

în ședința de Senat din 19.02.2020 în ședința CA din 12.02.2020

CALENDAR CADRU
ADMITERE 2020

Studii universitare de licență și master

Sesiunea IULIE 2020 Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

1 – 30 iulie
2 – 20 septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor:
Data limită de afișare a rezultatelor:
30 iulie
23 septembrie

Studii universitare de doctorat

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

2 – 20 septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor:
23 septembrie

În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/şcoală doctorală va stabili calendarul exact al


desfăşurării concursului de admitere. Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăţilor/ şcolilor
doctorale şi la avizier.

CD