Sunteți pe pagina 1din 4

ECOKIT S.R.L.

loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau


TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

CAIET DE SARCINI
pentru lucrările de construcţii montaj la locuinte pe structura din lemn
tip ”Framing” și executate din panouri prefabricate

Introducere

Prezentul caiet de sarcini conţine instrucţiuni de montaj al elementelor de construcţii


pentru casele cu structura din lemn, norme care se vor respecta obligatoriu la montarea caselor
în şantier.

Instrucţiuni de montaj pe faze de lucrări:


1. Montarea tălpii de trasare:

Talpa se constituie din dulap cu secţiunea de 45x150 mm, 45x100 mm si are rolul de a facilita
trasarea pereţilor construcţiei.

Talpa casei se fixează în prima etapă cu şuruburi autofiletante, iar după montarea panourilor de
la parter se solidarizează împreună cu talpa inferioara a panourilor prin conexpand si colţar.
ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

2. Montarea pereţilor:

Sunt executaţi sub formă de panouri prefabricate uzinate, conform proiectului de execuţie.
Elementele verticale de rezistenţă ale pereţilor, denumite montanţi sunt prinse de tălpile orizontale ale
panourilor prin 2 cuie Ø3.1x90 mm răsucite, bătute înclinat ca în figură.

Prinderea panourilor se realizează prin 3 tije filetate M12 prevăzute cu şaibe şi piuliţe.

Panourile pereţilor exteriori se plachează la exterior cu plăci din OSB cu grosimea de 12mm.

Prinderea plăcilor de OSB se face prin cuie ancora Ø4x60 mm bătute la interspaţiul de 100 mm
pe conturul plăcii precum şi pe fiecare montant. Placarea panourilor cu OSB se execută de regulă în
uzină. Sunt cazuri când prin proiectul de execuţie se prevede placarea cu două rânduri de OSB, situaţie
în care se va monta OSB-ul în şantier după aşezarea în pereţi a izolatiei din interiorul structurii.

Panourile pereţilor interiori sunt prevăzute cu traverse orizontale din dulapi de lemn de răşinoase
cu secţiuni de 45x100 şi 45x150 mm şi cu contrafişe având aceiaşi secţiune dispuse între traverse la
capetele panourilor, în zonele de intersecţie ale pereţilor interiori cu cei exteriori.

Elementele de sprijin se fixeaza vertical, sub grinzile lamelare. Acestea se prind de montantii
panourilor cu 4 holtzsuruburi autoforante ∅10x100.
ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

3. Montarea centurii:

Este elementul de construcţie care asigură legătura la partea superioară a panourilor


prefabricate şi se constituie dintr-un dulap de lemn, cu dimensiunile de 45x100, 45x150 mm, având
aceiaşi lăţime cu a peretelui pe care reazemă. Centura se fixează de talpa superioară a panourilor
prefabricate prin batere în cuie Ø4x90 mm la interspaţii de 250 mm.

Se înnădeşte în secţiuni decalate de secţiunile de prindere ale panourilor prefabricate.


ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

4. Şarpanta:

Fermele se fixează pe reazeme cu ajutorul colţarelor metalice. După fixarea pe reazem, fermele
se contravântuiesc conform detaliilor specifice de execuţie, apoi se fixează învelitoarea deasupra
acestora.

Intocmit

Ing. Ratoi Danut