Sunteți pe pagina 1din 4

ECOKIT S.R.L.

loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau


TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. Date generale:
1.1. Obiectul lucrarii

Prezenta documentaţie conţine specificaţii tehnice la nivel de Detalii Tehnice De


Executie (D.T.D.E.) referitoare la rezolvarea soluţiei de rezistenţă pentru: Constructie locuinta
unifamiliala, amplasată în ........

1.2. Beneficiarul lucrarii

Beneficiarul acestei lucrări este .........

2. Date tehnice ale lucrarii:


2.1. Caracteristicile principale ale constructiei:

Conform P100/11, rezulta pentru amplasament zona seismica avand valorile a g = 0,35g
si Tc = 0,7s. Incarcarea din zapada pe sol este sk=2,5 kN/mp, conform CR1 1-3/2012, iar
presiunea dinamica a vantului este qb=0,6 kPa, conform CR1 1-4/2012. Clasa de importanţă în
care se încadrează construcţia, conform SR EN 1998-1:2004/NA:2008, este clasa III, rezultând
coeficientul de importanţă γI = 1.

Protectia antiseptica permanenta a structurii casei se face prin tratarea prin imersie a
tuturor elementelor ascunse cu solutie de Resistol 6213. Elementele vizibile (grinzi si stalpi din
lemn stratificat) se protejeaza cu Sadolin, conform indicatiilor producatorului.

Locuinţa se desfăşoară pe un nivel, parter.


ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

2.2. Descrierea solutiei de rezistenta:

Locuinţa are structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi realizaţi în sistem
sandwich » din panouri din lemn.

Panourile din lemn sunt alcătuite din elemente orizontale (tălpi) şi elemente verticale
(montanţi) realizate din dulapi de lemn cu dimensiunile secţiunii de 45x150 pentru panouri
exterioare şi 45x100, 45x150 mm pentru panouri interioare, amplasati la o distanta de 418 mm.
Panourile sunt contravântuite atat prin rigle dispuse orizontal între montanţi, cat si prin plăcile
de OSB de 12mm.

Panourile pereţilor exteriori sunt placate pe o singură faţă cu plăci de OSB asigurându-se
astfel o mai bună rigidizare şi conlucrare a elementelor panourilor. Se realizează astfel o
comportare de şaibă rigidă a peretelui în planul său.

Între montanţii structurii de rezistenţă se dispun saltele de vată minerală sau celuloza de
150 mm sau 100 mm grosime.

La partea superioară a panourilor, legătura dintre panouri este realizată printr-o centură
realizată dintr-un dulap de lemn cu aceeaşi lăţime ca peretele.

Structura de rezistenţă a şarpantei este realizată din ferme de lemn asamblate prin
presarea la îmbinări a plăcilor multicui, rezistente la coroziune. La fabricarea acestora se vor
respecta prevederile SR EN 14250:2010.

Plăcile multicui se vor presa pe ambele părți ale nodului/îmbinării fermei (față – spate). În
cazul în care fermele (grinzile cu zăbrele) sunt realizate din mai multe pliuri(dublaje), fiecare
pliu/fermă trebuie să aibă plăci multicui pe ambele părți conform desenului fermei.

Este interzisă montarea fermelor (grinzilor cu zăbrele) cu plăci multicui presate doar pe o
singură față indiferent de numărul pliurilor. Este interzisă baterea cu ciocanul a plăcilor multicui.

Sarpanta se va placa cu astereala din OSB 15mm, pentru rigidizarea intregului ansamblu
de ferme.
ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

Lemnul utilizat este lemn de răşinoase clasa I de calitate pentru grinzi lamelare, clasa a
II-a pentru montanti, distanţieri și contravântuiri, grinzi de planseu si capriori, indreptat si calibrat
prin geluire pe masini unelte, cu umiditatea maxima in momentul punerii in opera de 12-18%.
Clasele de rezistență ale lemnului conform SR EN 338:2010 sunt specificate pe planuri. Toate
elementele de lemn realizate din dulapi de grosime 45 mm se vor trata antiseptic prin imersie in
solutie Resistol 6213, conform prevederilor tehnice ale produsului.

Proiectul structurii de rezistenţă a fost realizat conform prevederilor din Eurocodurile 0, 1


și 5.

3. Date referitoare la executia si exploatarea lucrarii:


3.1. Organizarea de santier:

Poate fi realizată în incinta amplasamentului pe suprafaţa de teren neocupată de


construcţii şi va fi detaliată de către constructor, care va obţine avizul investitorului şi al
proiectantului.

3.2. Condiţii de execuţie:

Execuţia lucrărilor de structură se va realiza de către un constructor calificat pentru


executarea lucrărilor.

3.3. Efectuarea lucrarilor:

Se va fixa talpa de trasare conform planului din proiectul D.T.D.E. prin dibluri 8x120.

Se vor asambla peretii exteriori si interiori de parter din structura din lemn, conform
planurilor din proiectul D.T.D.E., formati din montanti cu sectiunile 45x150 mm si 45x100 mm,
care vor fi amplasati la un interax de 417 mm. Intre montanti se vor prinde distantieri si
contrafise. Panourile vor fi placate cu placi OSB de 12 mm.

Panourile de parter se vor fixa de fundatie prin conexpanduri M12x200 si coltare metalice
90x90x65, amplasate la o distanta aproximativa de 1500 mm. Peste panourile de la parter se va
fixa o centura ce are rolul de a rigidiza peretii
ECOKIT S.R.L.
loc. Bijghir, nr. 735, com. Buhoci, jud. Bacau
TVA Intracom:RO 27703711
Romanian International Bank S.A. Bacau
Tel/fax:0040 234 510 195

Peste peretii de la parter se va executa o sarpanta cu ferme. Sarpanta este alcatuita din
ferme la un interax de aproximativ 800 mm. Prinderea fermelor de reazeme se realizeaza prin
intermediul unor coltare metalice, care se prind in cuie de centura de lemn si de talpa panourilor
din lemn. Invelitoarea acoperisului este alcatuita din tabla. Suportul invelitorii este alcatuit din
OSB3 de 15 mm dispus transversal peste capriori. Invelitoarea acoperisului este alcatuita din
tabla.

Lucrarea nu prezinta dificultati in timpul executiei, si se recomanda ca aceasta sa se


realizeze de catre o unitate specializata pentru acest gen de lucrari. Se vor respecta cu strictete
dimensiunile elementelor din proiectul de executie D.T.D.E. si din planurile de montaj. Se va
tine cont la executie de prevederile normativului NEOa 12/99.

3.4. Norme si prevederi legale:

Se va respecta Legea nr.50/91 cu completarile ce au urmat si Legea nr.10/95,


prevederile tehnice, protectia mediului, NPSI si NTSM in vigoare.

La executia lucrarilor de constructii pentru montajul locuintei se vor respecta cu strictete ”


Normele generale de protectia muncii ” editia 1996, elaborate de ICSPM si avizate de MMPS.

La execuţia lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor asigura respectarea normelor de


protecţia muncii specifice pentru categoriile de lucrări prevăzute în prezentul proiect.

4. Conditii de verificare:
Pentru obtinerea unor lucrari de calitate corespunzatoare, prin Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii si stabilirea exigentelor de performanta esentiale care trebuiesc realizate
si mentinute pe toata durata existentei constructiei, proiectul va fi supus verificarii tehnice de
catre specialisti verificatori atestati, conform regulamentului de atestare la exigenta A3.

Întocmit,

Ing. Ratoi Danut