Sunteți pe pagina 1din 1

Solicitare oferta tehnico economica

Programul AFM 2019 panouri fotovoltaice

Catre: SC Electro-Vox SRL Ploiesti


Str Republicii 200
Data completarii: email: sunpro@electrovox.ro
tel: 0244 567230
Subsemnatul

Domiciliat in localitatea : Strada: nr:


avand nr de telefon: si email:
Judetul:
solicit prin prezenta oferta tehnico economica pentru o instalatie fotovoltaica
eligibila si conforma Ghidului de Finantare AFM, Ordinul 1287 din 05 12 2018
facand urmatoarele precizari:

1 Sunt de acord ca SC Electro-Vox SRL sa prelucreze datele mele personale


si informatiile transmise, numai in scopul realizarii unei instalatii fotovoltaice
si indeplinirii sarcinilor contractuale urmatoare, daca acestea se vor materializa.

2 Instalatia va fi montata in:


Localitatea Strada: nr:
Judetul:

3 Doresc sa realizez o instalatie cu putere de: KW

4 Tipul instalatiei este

5 Montajul se realizeaza:

6 Finisajul este

7 Pot suporta din costul total urmatoarea suma euro

8 Sunt de acord ca oferta , care o sa o primesc este confidentiala si nu va fi comunicata sau


difuzata tertilor .

Va transmit anexat urmatoarele anexe necesare proiectarii preliminare:


a Poze relevante: 1,2,..
b Schita invelitoare cu precizarea directiei SUD
Mesaj:

Se va completa : 4 monofazat sau trifazat, cu back-up sau fara,5, acoperis sau sol, 6 tigla, sau tabla,..
7, se refera la suma totala suportata pana la decontarea AFM de 20 000 lei (4200 euro) inclusiv
suma proprie de aprox 1300-1500 euro.
Se va transmite in format excel sau PDF la adresa email: sunpro@electrovox.ro

Va informam ca ELECTRO-VOX pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor
cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale solicitantilor, beneficiarilor, etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea raspunde solicitarilor
dumneavoastra si a procedurilor contractuale.